Obuka za koordinatore kvaliteta

Modul 2: Certifikacijski i akreditacijski standardi i samoocjena

Učesnici edukacije u prostroijama AKAZ-a 13.03.20

Dana 12.02.2020. je održan drugi edukativni modul za koordinatore kvaliteta koji se zasniva na upoznavanju učesnika edukacije sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i kvaliteta.

Prije svega, u okviru ovog modula se pojašnjava distribucija standarda, s posebnim osvrtom na standarde za menadžement, i put pacijenta, kao ključni dio programa. U okviru drugog modula, daju se upute budućem koordinatoru kvaliteta koja je njegova uloga u procesu implementacije standarda, s naglaskom da koordinator kvaliteta ne objašnjava službi kako će implementirati standard nego pomaže kako će tumačiti standard.

Također, u okviru drugog edukacijskog modula će biti govora i o samoocjeni, koja pomaže u stvaranju realne slike u pogledu ispunjavanja standarda. Predavač upoznaje prisutne kako treba uraditi samoocjenu i ocijeniti kriterije preko dokaza za taj kriterij, obrazac za samoocjenu, kvalitet dokaza i pravila navođenja dokaza.

Pezentacije sa obuke:

1. A/C Standardi opećnito 

2. Samoocjena ZU

Važna napomena:

„Zbog trenutne epidemiološke situacije vezane uz Corona virus (COVID-19) u skladu s mjerama i instrukcijama Kriznog štaba FBiH kako bi dodatno zaštitili sve polaznike edukacije i osoblje Agencije poduzete su sljedeće mjere:

  • na skupu će sudjelovati manje od 40 sudionika
  • u toaletima su osigurana osnovna sredstva za dezinfekciju ruku
  • prostor edukacije se provjetrava
  • date su jasne upute sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt
  • date su jasne upute sudionicima da ne dolaze na edukaciju ukoliko imaju simptome viroze
  • date su jasne upute sudionicima da ne dolaze na edukaciju su putovali u inozemstvo u prethodnom periodu
  • svi zaposlenici su dobili detaljne upute vezane uz održavanje higijenu ruku kao opće mjere zaštite

Napominjemo da je edukacija ne predstavlja događaj epidemiološkog rizika prema uputama Kriznog štaba te da će se edukacija nastaviti prema rasporedu ukoliko se ne uvedu dodatne drastične mjere o čemu ćemo vas u tom slučaju na vrijeme obavijestiti.“

Saradnja i partnerstva