Kontakti

Direktor +387 33 77 18 72
direktor@akaz.ba 
Tehnički sekretar +387 33 77 18 70
shamzic@akaz.ba
Služba za edukaciju +387 33 77 18 74
ahalilagic@akaz.ba
Služba za standardizaciju +387 33 77 18 78
vkerleta@akaz.ba
Služba za certifikaciju i akreditaciju +387 33 77 18 75
vdrljevic@akaz.ba
Služba za pravne poslove +387 33 77 18 71
pravnik@akaz.ba
Služba za ekonomske poslove +387 33 77 18 77
ahajro@akaz.ba
Služba za informisanje i marketing +387 33 77 18 88
ezuko@akaz.ba
Služba za računovodstvene poslove +387 33 77 18 81
eserdarevic@akaz.ba
Služba za pokazatelje izvršenja i nepovoljne događaje i registar akreditiranih ustanova +387 33 77 18 73
koordinator@akaz.ba
Služba za IT poslove +387 33 77 18 76
webmaster@akaz.ba

Drugi kontakti:

 
Kontakt za proces Certifikacije zdravstve ustanove u FBiH +387 33 77 18 75
certifikacija@akaz.ba
Kontakt za proces Akreditacije zdravstve ustanove u FBiH +387 33 77 18 78
akreditacija@akaz.ba
Kontakt za obuke apoteka u FBiH +387 33 77 18 75
apoteke@akaz.ba
Projekat Mentalno zdravlje u BiH +387 33 77 18 76
cmz@akaz.ba
Kontakt za koordinatore kvaliteta zdravstvenih ustanova +387 33 77 18 73
koordinator@akaz.ba
Kontakt za ovlaštene ocjenjivačezdravstvenih ustanova +387 33 77 18 73
ocjenjivac@akaz.ba
Kontakt za facilitatore zdravstvenih ustanova +387 33 77 18 74
facilitacija@akaz.ba
Kontakt za stručni seminar Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH +387 33 77 18 70
danikvaliteta@akaz.ba
 
Saradnja i partnerstva