Razmjena dobre prakse

Uz saglasnost s većinom zdravstvenih ustanova je realizacija naše namjere da otvorimo ovu stranicu na sajtu Agencije koje će u potpunosti biti posvećena razmijeni dokumenata pod oznakom copyright-a ustanoveRazmjena dokumenata i dobre prakse je način unapređenja kvaliteta. Vaše politike, procedure, protokole, vodiče, planove, pravilnike, upitnike kao i ostale radove za koje smatrate da su dobar primjer unapređenja prakse, kvaliteta i sigurnosti, možete poslati na email: koordinator@akaz.ba isključivo u el. formi (ne skenirane) i dokument na stranici mora imati autorski navod.

Hvala na saradnji!


Saradnja i partnerstva