AKAZ SAOPŠTENJE

Važnost standarda sigurnosti i uspostavljenog sistema sigurnosti (i kvaliteta) u zdravstvenim ustanovama

24.03.20

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u smislu nastupjele epidemiološke situacije u Federaciji BiH i načinu implementacije preporuka i naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalnih kriznih štabova, upućuje sve koordinatore kvaliteta, kao i sve zdravstvene radnike, da u cilju suzbijanja širenja epidemije novim koronavirusom i olakšavanja svog rada i funkcioniranja svojih zdravstvenih ustanova, slijede standarde sigurnosti i kvaliteta koji se odnose na njihovu zdravstvenu ustanovu te da se pridržavaju svih procedura za kontrolu infekcija i ostalih oblasti povezanih sa novonastalom situacijom.

S tim u vezi, prilikom izrade novih procedura, usljed svakodnevnih novih naredbi i preporuka kriznih štabova i obaveza koje po zdravstvene ustanove proizilaze iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i ostalih specijaliziranih zakona i propisa iz oblasti zdravstva, AKAZ ovim putem izdvaja one oblasti standarda sigurnosti i kvaliteta koje mogu olakšati rad zdravstvenih profesionalaca prilikom izrade procedura i poboljšanja postojećeg unutrašnjeg sistema sigurnosti i kvaliteta, obraćajući posebnu pažnju na sljedeće standarde i kriterije, ovisno o vrsti zdravstvene ustanove i nivou zdravstvene zaštite sa :

  • Standardi za apoteke (ver. 2017) – Četvrti dio: Upravljanje rizikom (Standardi 4.12 – 4.13 Kontrola infekcije4.14 – 4.15 Upravljanje otpadom)
  • Standardi za domove zdravlja (ver. 2017) – Drugi dio: Upravljanje rizikom (Standard 15 Elementi sigurnostiStandard 17  BezbjednostStandard 19 Higijena i epidemiologija, Standard 21 Tretman specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja)
  • Akreditacijski standardi za bolnice (ver. 2010)  - Drugi dio: Upravljanje rizikom (Standard 14: Kontrola infekcijeStandard 15: Dekontaminacija i sterilizacijaStandard 16: Upravljanje otpadomStandard 17: Bezbjednost (Sistem fizičkog obezbjeđenja))
  • Standardi za poliklinike (ver. 2017) - Drugi dio: Upravljanje rizikom (Standard 15 Elementi sigurnostiStandard 17  BezbjednostStandard 19 Higijena i epidemiologijaStandard 20 Tretman specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja)
  • Standardi za kantonalne zavode javnog zdravstva (ver. 2016) - Poglavlje 2. Utvrđivanje i nadzor zdravstvenih prijetnji i rizika

Nažalost, trenutna situacija je još jednom naglasila važnost i potrebu postojanja unutrašnjeg sistema sigurnosti, prije svega procedura za kontrolu infekcija i planova i procedura za krizne, vanredne sitacije –  oblasti koje godinama obuhvata certifikacija i akreditacija, odnosno AKAZ-ovi standardi sigurnosti i kvaliteta, stoga pozivamo sve zdravstvene ustanove, u javnom i privatnom vlasništvu, da se po okončanju epidemije što prije uključe ili obnove proces certifikacije i akreditacije kako bi u budućnosti zdravstveni sistem mogao pružiti standardiziran, siguran i kvalitetan odgovor na bilo koju narednu emergentnu situaciju.

Također, radi brže koordinacije i pomaganja rada između zdravstvenih ustanova, ovim putem pozivamo sve kooordinatore kvaliteta da AKAZ-u proslijede svoje procedure i planove iz ove oblasti, koje će AKAZ objaviti na web stranici pod odjeljkom o razmjeni dobre prakse na http://www.akaz.ba/razmjena-dobre-prakse.

Saradnja i partnerstva