SIGURNOST I KVALITET

Preuzmite godišnjak AKAZ-a!

Naslovna strana godišnjaka AKAZ-a 28.12.18

"Poslije 2018. godine koju smo interno nazvali godinom certifikacije, 2019. godinu smo nazvali godinom nadzornih pregleda, jer smo planirali da naredne godine nadzorni pregledi budu u fokusu naših aktivnosti. Nakon akreditacije naših Standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu nadamo se da ćemo početkom godine imati novu revidiranu verziju Standarda za bolnice koju planiramo prevesti na  engleski jezik i uz pripremljene ostale potrebne dokumente aplicirati za akreditaciju kod ISQua. Akreditacija bolničkih standarda nam je izuzetno važna jer nastojimo da apliciramo za EU/IPA fondove, akreditirani standardi nas izdvajaju od konkurencije u Regionu i daju nam stratešku prednost. Mi smo u 2018. godini izdali brošuru pod nazivom „Priče iz centra“ autora Almira Panjete koja govori o sjajnom poslu koji obavljaju kolegice i kolege iz centara za mentalno zdravlje. Uspjevamo da već
treću godinu zaredom na ovaj načim publiciramo u javnosti šta radimo, a za iduću godinu planiramo brošuru pod radnim nazivom „Svi AKAZ-ovi ljudi“. Na međunarodnom planu očekujemo da će naš rad na temu fokusirane akreditacije za poboljšanje zdravstvene zaštite za vulnerabilne grupe biti prihvaćen na ISQua godišnjoj konferenciji, da ćemo biti prepoznati kao lideri u okviru Mreže za politiku droga Jugoistočne Evrope (DPN SEE) u vezi sa akreditacijom drop-in centara te da ćemo započeti projekt edukacije koordinatora kvaliteta u zdravstvenim ustanovama Crne Gore i krenuti u akreditaciju Opšte bolnice u Kotoru. U narednoj godini ćemo i započeti aktivnosti u vezi sa senzibilizacijom javnosti i nadležnih ministarstava, za proširenje mandata AKAZ-a pored zdravstva i na socijalni sektor, a u cilju poboljšanja kvaliteta rada i akreditacije staračkih domova, zavoda i slično. Naravno, nastavljamo punom parom i sa našim redovnim aktivnostima kao što su obuka i edukacija
zdravstvenih profesionalaca, facilitacija, akreditacija i certifikacija zdravstvenih ustanova kao i radom na praćenju indikatora sigurnosti i kvaliteta u bolnicama, domovima zdravlja i apotekama u FBiH", samo su neki od planova AKAZ-a za narednu, 2019. godinu.

Šta je to AKAZ sve radio tokom 2018. saznajte u našem godišnjaku koji možete preuzeti OVDJE!

Saradnja i partnerstva