Edukacija i obuke:

OSNOVNA OBUKA ZA OSOBLJE APOTEKE/LJEKARNE

24.02.21

Obavještavamo učesnike da će osnovna obuka za osoblje apoteke/ljekarne u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) kao obavezne kontinuirane stručne edukacije biti u formatu video-materijala - online, predavanja će biti dostupna od 25.02.2021. godine sa početkom u 08:30, pa do daljnjeg.

Cilj edukacije je priprema zdravstvenih profesionalaca za ulazak u proces uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenu ustanovu. Osnovni edukacijski moduli su samo osnov i uputstvo za buduće aktivnosti koje svaka apoteka u FBiH treba sprovesti u cilju približavanja standarima Evropske Unije, kao i sertifikaciji/akreditaciji zdravstvene ustanove. Usvojena znanja su osnova za razumijevanje cjelokupnog procesa trajnog poboljšanja sigurnosti i kvaliteta.

Edukacijskim materijalima se može pristupiti preko linka: OSNOVNA OBUKA ZA OSOBLJE APOTEKE/LJEKARNE. ili AKAZ YouTube kanala.

Nakon odslušane obuke potrebno je da kandidati dostave skeniranu prijavu sa izvšenom uplatom na email: apoteke@akaz.ba, ili fax: 033 771-880, na osnovu koje će se izdati Certifikat. link: Prijava za edukaciju osoblje apoteke/ljekarne

Kandidati koji žele prisustvovati održavanju edukacije uživo, moći će to uraditi prvi naredni put kada se steknu uslovi za okupljanje.

Saradnja i partnerstva