Edukacija za koordinatore kvaliteta

05.03.20

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) započela je ovogodišnja edukacija za koordinatore kvaliteta. Kao i svake godine ova edukacija je okupila veliki broj učesnika kako iz javno zdravstvenih ustanova, tako i iz privatnih poliklinika i ordinacija širom Federacije BiH.

Tema uvodnog edukacijskoh modula je bila „Certifikacija i akreditacija“. Direktor AKAZ-a mr.iur. Adnan Bilić, mr.jed.zdrav. upoznao je prisutne o ulozi AKAZ-a u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, kao i o procesu i putu zdravstvene ustanove od prijave za certifikaciju/akreditaciju do konačnog rješenja Upravnog odbora AKAZ-a.

Nadalje, učesnici edukacije su detaljno upoznati sa programom i planom rada, kao i zadacima koji slijede nakon završene edukacije.

Posebnu pažnju prisutnih privukla je prezentacije mr.sc. Maide Nuhić, dipl. iur. koja je govorila o organizaciji u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta i pripremama zdravstvene ustanove za certifikaciju/akreditaciju. Uz to, veliko interesovanje učesnika edukacije je pokazano  za prezentaciju  primjera iz prakse,  gdje se osvrnula na iskustva akreditiranog UKC Tuzla, od osnivanja Sektora za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta do akreditacije.

Zadovoljstvo učesnika edukacije pokazano je i u evaluacionom upitniku, kako odličnim ocjenama za predavače tako i prezentiranim temama:

1. Program certifikacije i akreditacije

2. Uloga AKAZ-a u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite

3. Pregled i plan edukacije, program edukacije i facilitacije

4. Organizacijska struktura za uspostavljanje sistema sigurnosti i kvaliteta

5. Uspostava internog sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama – priprema za certifikaciju i akreditaciju

Saradnja i partnerstva