ZAVRŠENI SEDMI DANI KVALITETA

23.12.19

U Sarajevu 20.12.2019. su u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) završeni sedmi po redu ”Dani kvaliteta u zdravstvu” pod nazivom: „Budućnost kvalitetne i sigurne zdravstvene zaštite“, manifestacija koja okuplja veliki broj stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu te gostiju iz BiH i regije (preko 270 učesnika), i koja uz brojne sadržaje nudi dodatno usavršavanje za koordinatore kvaliteta zdravstvenih ustanova i za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Na ovoj dvodnevnoj manifestaciji učesnici su imali priliku da se upoznaju sa: zakonskim osnovama uspostave, razvoja i održavanja sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, ulogama koordinatora kvaliteta i priprema zdravstvene ustanove za vanjsku ocjenu, zatim, uloga koordinatora kvaliteta/menadžera u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, indikatorima izvršenja, medicinom zasnovanom na dokazima, uvođenjem novih ISOSI standarda i mogim drugim primjerima iz prakse zdravstvenih profesionalaca, (više u Programu).

Kao i svake godine koncem drugog dana AKAZ je uručio priznanja i pohvale zaslužnim institucijama i pojedincima koji su se isticali u uspostavi i promociji sistema sigurnosti i kvaliteta za proteklu godinu:

Menadžer zdravstvene ustanove: Mujo Kekić, DZ Bosanska Krupa (za certifikaciju), Edin Čengić, DZ Goražde (za akreditaciju), Maida Mulić, ZJZ TK (za fokusiranu akreditaciju).

Koordinator/Komisija za kvalitet/Odjel/Sektor za kvalitet: Sanela Čović, OBS, Azra Bajraktarević, JU Apoteke Sarajevo, Mirela Jukić, Centar za srce BH, Branko Krišto, Županijska bolnica "Dr. fra Mihovil Sučić" Livno, Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti JU DZ KS, Organizaciona jedinica za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga KCUS.

Vanjski ocjenjivači:  Senad Spahić, Apoteka Medica, Nermina Vehabović-Rudež, DZ Visoko.

Facilitator: Salih Slijepčević, UKCT, Klementina Nuk-Vuković, DZ Vitez.

Promotor kvaliteta: Sead Šadić, Vlada Brčko Distrikta BiH, Ivanka Živković, DZ Tomislavgrad, Milan Mioković, DZ Kantona Sarajevo, Enes Šačić, DZ Kantona Sarajevo, Aida Kurtović, ZJZ FBiH.

Priznanje za životno djelo: Maida Nuhić, UKC Tuzla, Biljana Kurtović, Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo..

Zahvalnice: Enisa Mešić, Asocijacija XY, Ines Katić-Vrdoljak, Fondacija FAMI, Damir Laličić, Partnerships in Health, Mirela Gruenther-Đečević, SOS Dječija sela BiH.

Više fotografija možete naći na AKAZ Facebook stranici

Saradnja i partnerstva