Vanjsku ocjena PZU Poliklinike “Dr. Nabil” Sarajevo

26.06.24

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 24. i 25.06.2024. godine obavio vanjsku ocjenu PZU Poliklinike “Dr. Nabil” Sarajevo.

Vanjska ocjena rađena je po standardima za poliklinike u svrhu recertifikacije odnosno zakonski obavezne uspostave sistema sigurnosti.

Treba napomenuti da je 2022. godine PZU Poliklinici "Dr. Nabil" izdato Rješenje o certifikaciji sa 100 posto ispunjenih certifikacijskih standarda za poliklinike, i izdat certifikat AKAZ-a kao dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta i strateškom opredjeljenju u smislu daljnjeg razvijanja, održavanja i poboljšanja sistema kvaliteta i sigurnosti.

Saradnja i partnerstva