Vanjske ocjene apoteka u Bugojnu i Tuzli

03.03.23

U mjesecu februaru 18.02.2023.godine, Saradnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), obavili su uspješne vanjske ocjene apoteka Javna ustanova apoteka Bugojno, i  Apoteka “Viva – Pharm” Tuzla 25.02.2023. godine.

Pregled su obavile ovlaštene vanjske ocjenjivačice AKAZ-a : Anela Galić i Esma Mustafić.

Saradnja i partnerstva