Vanjska ocjena u Zdravstvenoj ustanovi Lječilište Gata Bihać

Osoblje Liječilišta i AKAZ ocjenjivači 02.11.23

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 30. i 31.10.2023. godine, obavio je vanjsku ocjenu u svrhu certifikacije u Zdravstvenoj ustanovi Lječilište Gata Bihać. Certifikacija predstavlja zakonski obaveznu uspostavu sistema sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga, a odnosi se i na sigurnost pacijenata i zdravstvenih profesionalaca.

Ustanova se pripremala prema Standardima sigurnosti i kvaliteta za bolnice prema kojima je na osnovu istih rađena i vanjska ocjena.

Saradnja i partnerstva