AKAZ na terenu:

Vanjska ocjena u JZU Gradska apoteka Gračanica

09.03.20

Ocjenjivački tim Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) obavio je 06. i 07. 03. tekuće godine vanjsku ocjenu centralnog objekta i osam organizacionih jedinica JZU Gradska apoteka Gračanica u svrhu recertificiranja.

Tim pod vodstvom mr.ph. Anela Galić koji su činili još mr.ph. Ernesa Škaljo i mr.ph. Senad Spahić imao je zadatak da uz centralni objekat u Gračanici pregleda i ocijeni još apoteke u sastavu JZU Gradska apoteka Gračanica u D.Orahovici, G.Orahovici, Mirčini, Džakulama, Gnojnici, Malešičima .

Recertificiranjem ova javna ustanova potvrđuje sigurnost usluga i predan rad na održavanju dostignutih standarda sigurnosti, ali i na kontinuiranom unapređivanju.

Na osnovu izvještaja koji tim vanjskih ocjenjivača sačinjava nakon pregleda a u skladu sa procedurom Komisija za certifikaciju apoteka daje preporuku Upravnom odboru koji donosi konačnu odluku o certifikaciji ustanove.

Saradnja i partnerstva