Akreditacija

Vanjska ocjena klinika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Ocjenjivači i osoblje klinika 10.06.22

„U skladu sa potpisanim ugovorom o akreditaciji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za kvalitet i sigurnost usluga od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u Federaciji BiH (AKAZ), dana 07. i 08.06. obavljen je pregled prvih klinika bolnice kako je planirano planom akreditacije: Klinike za onkologiju i Klinike za dječije bolesti. Multidisciplinarni ccjenjivački tim je obavio pregled općeg i posebnog dijela Standarda sigurnosti i kvaliteta za bolnice, te se u narednom periodu očekuje nalaz ocjenjivača i preporuka AKAZ-ove komisije za akreditaciju u svrhu pribavljanja akreditacije za obje klinike, odnosno u dogledno vrijeme i cijele bolnice. Vanjskoj ocjeni je bio prisutan i menadžment AKAZ-a, s ciljem pružanja podrške i nastavke partnerskih odnosa koje AKAZ njeguje sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar.

Napominjemo da je certifikacija zakonska obaveza za sve zdravstvene ustanove, neovisno o nivou zdravstvene zaštite i obliku svojine.“

Saradnja i partnerstva