Vanjska ocjena Doma zdravlja Tomislavgrad

Vanjski ocjenjivač tokom pregleda Ustanove. 03.06.22

Dana, 01.06.2022.godine, tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja Tomislavgrad (svih  službi po standardima za Domove zdravlja), Centra za mentalno zdravlje (prema standardima za CMZ) i timova obiteljske medicine (prema standardima za TOM), te u narednim danima očekujemo odgovor o ispunjenosti standarda od Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ).

Procesom certifkacije i akreditacije standardiziraju se usluge i procesi rada te kvaliteta i sigurnost u zdravstvu.

Saradnja i partnerstva