AKAZ na terenu:

Vanjska ocjena Doma zdravlja Mostar

Vanjski ocjenjivači tokom pregleda. 08.03.23

Ovlašteni tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) 06. i 07.03.2023. godine, obavio je prvu od dvije predviđene vanjske ocjene Doma zdravlja Mostar u svrhu integralne akreditacije cijelog Doma zdravlja.

Vanjski ocjenjivači obavili su pregled cijelog Doma zdravlja i Centra za mentalno zdravlje, zajedno sa specijalističko-konsultivnim službama, a timovi porodične/obiteljske medicine planirani su u narednoj ocjeni krajem marta.

Vanjska ocjena je rađena po standardima za Domove zdravlja sa pripadajućim standardima za Centar za mentalno zdravlje.

Saradnja i partnerstva