Vanjska ocjena

U okviru postupka akreditacije, obavljena vanjska ocjena UKCS-a

Vanjskii ocjenjivači, tokom pregleda. 16.03.23

Ovlašteni ocjenjivači za vanjski pregled Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ),  obavili su treću posjetu u Kliničkom  Univerzitetskom centru u Sarajevu , dana 27 i  28.02.2023. godine, u okviru postupka akreditacije ove najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini.

Pregledane su: Klinika za neurohirurgiju, Klinika za neurologiju, Disciplina za nauku i nastavu (OJ za nauku nastavu i klinička ispitivanja i OJ za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga)

Vanjsku ocjenu proveli su ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH: Enes Šačić, Adis Hrvačić, Martina Brkić, i Mediha Zulić.

Saradnja i partnerstva