Obavještenje

Salih Valjevac dr med. imenovan za vršioca dužnosti direktora AKAZ-a

07.07.22

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), obavještava sve obveznike, korisnike usluga AKAZ-a,  kao i naše saradnike i  poslovne partnere da je Upravni odbor AKAZ-a, na četrdesettrećoj redovnoj sjednici održanoj 29.06.2022., donio Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora AKAZ-a.

Upravni odbor AKAZ-a je, u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05, 52/11 i 6/17), Statutom AKAZ-a („Službene novine Federacije BiH“, br. 94/07) donio odluku kojom je za vršioca dužnosti  imenovan Salih Valjevac, doktor medicine, počev od 01.07., i od kada obavlja odgovarajuće poslove i radne zadatke, odnosno predstavlja AKAZ.

Napominjemo da je doktor Valjevac kolega i  vanjski saradnik AKAZ-a još od 2007. godine, kada je bio i zaposlenik AKAZ-a.

Imenovanje vršitelja dužnosti direktora obavljeno je slijedom prekida obavljanja funkcije direktora AKAZ-a mr.iur. Adnana Bilića mr. jed.zdr.

Pozivamo vas  da svoje zahtjeve, molbe i redovnu komunikaciju saobrazite u skladu sa prethodnom informacijom.

Na koncu, kolektiv AKAZ-a koristi ovu priliku da se gospodinu Biliću zahvali za sve učinjenjo, kako u profesionalnom smislu, tako i kao dragom kolegi i saradniku, te istovremeno da  poželimo uspjeh u predstojećem radu i poslovanju dr Salihu Valjevcu.

Saradnja i partnerstva