REFORMA ZDRAVSTVA

Predstavnik Svjetske banke u posjeti AKAZ-u

Ian Forde i Ahmed Novo na sastanku u AKAZ-u 11.03.19

U posjeti Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) bio je Ian Forde, specijalist za zdravstvo u “Svjetskoj banci” koji je u BiH kako bi prikupio podatke na osnovu kojih ova institucija može pomoći reformi zdravstva u BiH.

“Uvaženi gost došao je sa saznanjima da AKAZ uspješno prati indikatore izvedbe, pitao nas je za mišljenje o tome kako dodatno unaprijediti reforme zdravstva. Ono što je od nas mogao čuti jeste da moramo imati strateške dokumente, uraditi informatizaciju u zdravstvu u cilju prikupljanja i obrade kvalitetnih informacija i donošenju odluka koje se temelje na dokazima, te da je potrebno dodatno zaštititi vulnerabilne kategorije kao što su djeca, starije osobe i osobe sa invaliditetom uz jačanje okruženje koje podržava akreditaciju i certifikaciju zdravstvenih ustanova. Ponuđena nam je pomoć u cilju obrade podataka koje AKAZ dobija u procesu akreditacije”, kazao je nakon sastanka doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, dodajući da će se u narednom periodu definirati detalji saradnje.

Saradnja i partnerstva