Poziva za obuku facilitatora zdravstvenih ustanova

Učesnici obuke za facilitatore iz 2020. godine 08.02.23

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, 46/10 i 75/13) i Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ 59/05, 52/11 i 6/17), Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), već niz godina radi na pripremi zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u Federaciji Bosne i Hercegovini za certifikaciju (uspostava sistema sigurnosti) i akreditaciju (uspostava sistema kvaliteta), kao i na ocjeni uspješnosti uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta.

Kalendarom aktivnosti Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ)u dijelu koji se tiče edukacije, predviđeno je održavanje obuke za pružanje stručne podrške u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta i sigurnosti / facilitatore, a koja će se održati 16.03.2023. godine u prostorijama Agencije, na adresi: Dr. Mustafe Pintola br. 1 Ilidža/Sarajevo ili u hotelu Hollywood na Ilidži o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

Napominjemo da obuka za facilitatore ima za preduslov položenu obuku za vanjske ocjenjivače, kao i da je u prethodnom periodu AKAZ proveo redizajn metodologije odabira vanjskih ocjenjivača i facilitatora s namjerom pružanja prilike svima da mogu biti angažirani pod jednakim uslovima i podjednakom frekvencijom i brojem obavljenih usluga.

Cijena obuke za facilitatore iznosi 240,00 KM (kotizacija, materijal, ručak i kafe pauza).

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: ahalilagic@akaz.ba ili na brojeve telefona 033/771-874 (centrala 033/771-871).

Kontakt osoba je Viši stručni saradnik za poslove edukacije i obuke Aida Halilagić, prof.

Saradnja i partnerstva