edukacija i obuka

Poziv na osnovnu obuku za zdravstvene profesionalce

Učesnici ranijih AKAZ obuka. 03.03.23

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, 46/10 i 75/13), Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, 46/10) i Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ 59/05, 52/11 i 6/17), Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), već niz godina radi na pripremi zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u Federaciji Bosne i Hercegovini za certifikaciju (uspostava sistema sigurnosti) i akreditaciju (uspostava sistema kvaliteta), kao i na ocjeni uspješnosti uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta za apoteke.

Prema planu i programu edukacija, AKAZ-ova Osnovna obuka za zdravstvene profesionalce održaće se 23. marta 2023. godine u prostorijama Agencije, na adresi: Dr. Mustafe Pintola br. 1 Ilidža/Sarajevo ili u hotelu Hollywood na Ilidži o čemu ćete biti blagovremeno obavješteni sa početkom u 8:30 sati. Edukacija će u mnogome pomoći osoblju da započnu ili održe proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u svojim ustanovama.

Na obuci će polaznice i polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; certifikacijskim i akreditacijskim standardima; relavantnim propisanim indikatorima, kao i kako ispuniti tražene zahtjeve iz standarda. Kroz praktičan rad biće im približeni načini pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu.

Cijena obuke iznosi 240,00 KM za 1 dan edukcije po formuli 3+1 gratis, za svakog trećeg prijavljenog djelatnika ustanove.

Stoga pozivamo Vas, Vaše osoblje, ili zaposlenike koje odaberete, da prisustvuju edukaciji. Obuka je namijenja svom osoblju ZU, posebno imajući u vidu da koordinator kvaliteta zbog obima posla koji iziskuje uvođenje i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta, kao i cjelokupni proces certifikacije/akreditacije, ne može sam da obavlja sve zadatke te stoga preporučujemo edukaciju i drugih zaposlenika.

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: ahalilagic@akaz.ba ili na broj telefona 033/771-874. Kontakt osoba je Aida Halilagić, prof.

Saradnja i partnerstva