Obuka i edukacija u DZ Bosanski Petrovac

Potpisan ugovor o edukaciji i facilitaciji u DZ Bosanski Petrovac

Melka Mercvajler sa kolegicama i kolegama iz porodične medicine DZ Bosanski Petrovac. 13.06.19

Direktorica DZ Bosanski Petrovac, dr.med. Sabina Softić, je potpisala Ugovor sa  Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) o realizaciji programa edukacije i facilitacije.  Gđa. Melka Mercvajler, viši stručni saradnik za edukaciju u AKAZ-u je 12.06.20109. godine održala uvodno predavanje za kolegice i kolege iz tri tima porodične medicine DZ Bosanski Petrovac.

U skladu sa pomenutim ugovorom, pored osnovne obuke za djelatnike Doma zdravlja Bosanski Petrovac, AKAZ će u  periodu od godinu dana obezbijediti i deset posjeta kvalificiranog facilitatora koji će davati stručnu podršku i pomoć  u procesu uspostavljanja sistema siguirnosti, koristeći  akreditacijske standarde i drugu  neophodnu dokumentaciju.

Uvođenje optimalnih standarda sigurnosti, umnogome će  doprinositi sigurnom radnom okruženju u ovoj zdravstvenoj ustanovi uz upotrebu odgovarajućih procedura i protokola tokom pružanja zdravstvenih usluga  pacijentima.

Izražavamo uvjerenje da će se, uz pomoć AKAZ-ovog facilitatora, i nakon realizacije zacrtanih zadataka, i DZ Bosanski Petrovac naći na listi akreditiranih/certificiranih zdavstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Saradnja i partnerstva