Proces certifikacije i akreditacije

Početak edukacije u Domu zdravlja Olovo

13.03.19

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je u utorak 12.03.2019. održala prvu edukaciju za članove svih timova porodične/obiteljske medicine u Domu zdravlja Olovo.

Edukacije su održane u sklopu uspostave sistema sigurnosti za porodičnu medicinu ovog doma zdravlja.

Predavači su bile predstavnice AKAZ-a, Melka Mercvajler, prof. i doc.dr.sc. Vera Kerleta-Tuzović koje su ukratko predstavile Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH te su učesnike upoznale sa samim standardima i samoocjenom.

Na početku edukacije se učesnicima obratio i direktor Doma zdravlja, dr. Izudin Kućanović, koji je naglasio da su odlučni u opredjeljenju o uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta te da sa tog puta nema povratka nazad.

Saradnja i partnerstva