Godišnji odmor

Početak augusta u AKAZ-u - naredne dvije sedmice rada u smanjenom obimu

Plaža 27.07.19

Godišnji plan rada i kalendar obaveza Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), predviđa da zadnja sedmica jula bude označena kao početak četrnaestodnevnog perioda za kolektivni godišnji odmor.

Naime, iz godine u godinu, trudimo se iznaći optimalan način iskorištenja naših ljudskih resursa, a koji će najmanje uskratiti korisnike naših usluga. Stoga, odabiremo upravo period početka osmog mjeseca - kada i najveći broj građana u Federaciji BiH koristi godišnji odmor, kako bismo i mi iskoristili naše pravo i obnovili produktivne snage za nastavak godine.

U naredne dvije sedmice, AKAZ će primati sve vaše poruke upućene elektronskom i redovnom poštom. Međutim u ovom periodu, bilo u prostorijama AKAZ-a ili drugdje na terenu, neće se održavati edukacije, zatim neće biti organiziranih posjeta zdravstvenim ustanovama niti radnih sastanaka bilo kojeg tipa.

Nadamo se da će naredni dani za sve nas biti prilika za ugodan odmor, a sve AKAZ-ove saradnike i korisnika usluga pozivamo da nas za sva pitanja koja nisu hitna, kontaktiraju nakon 12.08.2019. godine.

Kao i uvijek do sada, računamo na vaše razumijevanje i saradnju. Hvala!

Saradnja i partnerstva