Otpočeo proces uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u stomatološkoj djelatnosti u FBiH

06.10.20

U okviru procesa uključivanja svih zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u sistem sigurnosti zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenta, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) je dogovorila sa PZU Poliklinika Dental Ortodont Centar Dr Bandić početak procesa prve akreditacije u Federaciji BiH prema novim Standardima sigurnosti i kvaliteta za stomatološku djelatnost (ver. 2020.) http://www.akaz.ba/ostali-standardi.

Također, u narednom periodu se planira i specijalizirana obuka o uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta prema ovim standardima namijenjena isključivo za osoblje stomatoloških ordinacija.

Nakon unutrašnje pripreme Poliklinike Ortodont Centar Dr. Bandić, realizirati će se vanjska ocjena Poliklinike radi izdavanje certifikata o zadovoljenju standarda sigurnosti i kvaliteta (akreditacija), a u smislu člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojem AKAZ obavlja kontinuirano praćenje i procjenu sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama o čemu izdaje certifikat za provjeru zadovoljenja standarda sigurnosti, dok je akreditacija kao dodatni nivo kvaliteta definirana smislu člana 22. stava 1. tačke 4. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao naročita djelatnost Agencije koja podrazumijeva vršenje postupka akreditacije zdravstvenih ustanova u skladu sa ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona, te s tim u vezi dodjeljivanje, ukidanje, odnosno obnavljanje akreditacije zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Izradi ovih posebnih standarda je pristupljeno budući da je član 7. Zakona o stomatološkoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH" broj 37/12) pod društvenom brigom za oralno zdravlje na nivou Federacije BiH tačkom 9) predvidio i uspostavu sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti stomatološke zaštite. Ista obaveza od januara 2020. godine predviđena je i članom 215. stav 2. tačka d) Pravilnika o ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, koji propisuje da zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost iz domena primarne i sekundarne zdravstvene zaštite mora imati certifikat AKAZ-a za dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta radi dokazivanja i verificiranja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama pred svojim kantonalnim ministarstvom zdravstva.

Pozivamo i druge stomatološke zdravstvene ustanove, ali i privatne prakse koje obavljaju stomatološku djelatnost, da se uključe u proces uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta za stomatološku djelatnost. U vezi procesa certifikacije i akreditacije Vaše osoblje može kontaktirati naše saradnike za certifikaciju i akreditaciju na broj telefona 033/771-875 i mailove certifikacija@akaz.ba, akreditacija@akaz.ba.

Saradnja i partnerstva