Poziv na edukaciju

Osnovna obuka za zdravstvene profesionalce

14.09.23

Prema planu i programu edukacija, AKAZ-ova Osnovna obuka za zdravstvene profesionalce održat će se 05. oktobra 2023. godine. O mjestu održavanja edukacije kao i o vremenu početka edukacije bit ćete blagovremeno obavješteni. Edukacija će u mnogome pomoći osoblju da započnu iii održe proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u svojim ustanovama.

Na obuci će polaznice i polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; certifikacijskim i akreditacijskim standardima; relavantnim propisanim indikatorima, teorijom i praksom upravljanja rizikom; kao i kako ispuniti tražene zahtjeve iz standarda. Kroz praktičan rad biće im približeni naćini pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji naćin ispravno uraditi samoocjenu.

Cijena edukacije po kandidatu iznosi 240,00 KM.

Stoga pozivamo Vas, Vaše osoblje, ili zaposlenike koje odaberete, da prisustvuju edukaciji. Obuka je namijenja svom osoblju ZU, posebno imajući u vidu da koordinator kvaliteta zbog obima posla koji iziskuje uvodenje i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta, kao i cjelokupni proces certifikacije /akreditacije, ne može sam da obavlja sve zadatke te stoga preporućujemo edukaciju i drugih zaposlenika.

Prijave su otvorene do 04. oktobra 2023. godine.

  1. Magistrima farmacije prema Pravilniku o strucnom usavrsavanju (clan 14.), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuie 3 boda.
  2. Uplate za edukaciju mozete izvrsiti na racun Unicredit banka: AKAZ Edukacija TRN: 3386902296798319 iii AKAZ Glavni racun TRN: 3383202266132924 ili preko Obrazca za prijavu kandidata za osnovnu obuku 

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: ahalilagic@akaz.ba iii na broj telefona 033/771-874. Kontakt osoba je Aida Halilagić, prof.

Saradnja i partnerstva