Održani moduli 11,12 i 13, obuke za koordinatore ZU

17.05.24

Dana 16.05.2024. godine, u Hotelu Hollywood na Ilidži, održan je jedanaesti modul na temu Strateško i akciono planiranje (KOD/OP/11-K) za koordinatore kvaliteta, na kojem se okupio broj od 42 učesnika, kako iz javno zdravstvenih ustanova, tako i iz privatnih bolnica, poliklinika i ordinacija širom Federacije BiH.

U okviru predavanja Eldar Vuković, MA soc., upoznao je učesnike sa temom Strateški menadžment u zdravstvu, i Strateško planiranje i kvalitet.

Dalje u nastavku predavanja Eldar Vuković, MA soc., održao je vježbe na temu Strateško planiranje, uz radne grupe.

U nastavku edukacije za koordinatore kvaliteta 23.05.2024. godine održat će se  dvanaesti modul Upravljanje rizikom i incidentne situacije i trinaesti modul Odnos zdravstveni radnik-pacijent.

Moderator edukacije bila je Aida Halilagić, prof.

 
Saradnja i partnerstva