AKAZ u postupku izrade Strategije razvoja FBiH 2021-2027

Održana Radionica za tematsku podgrupu “ Zdravlje i kvalitet života“

Sa radionice, predstavnik AKAZ-a Azur Pašić 04.10.19

U hotelu „Courtyard by Marriot“, u Sarajevu, u četvrtak  03.10.2019. godine, održana je Radionica za izradu Strategije razvoja FBiH 2021-2027.

Na radionici koju organizuje Federalni zavod  za programiranje razvoja, učestvovali su ključni nosioci tehničkog nivoa koji su predstavljali sve relevantne federalne institucije pozvane za kandidiranje operativnih cjelina i pitanja za tematsku podgrupu “ Zdravlje i kvalitet života“.

Prof. Dr. Aida Pilav, u ulozi moderatora ovog skupa, u uvodnom dijelu u kojem je prezentirala osvrt na izvorni dokument: Situaciona i SWOT analiza oblasti – Zdravlje i kvalitet života,  pozvala je učesnike na slobodno izražavanje ideja i potreba koje su izlučene iz prakse. Zajednički rezultat jednodnevnog rada biće dio integralnog dokumenta čija se izrada očekuje nakon prikupljanja svih komponenti na kojima rade posebne radne grupe i eksperti.

Predstavnik AKAZ-a, A. Pašić, u dijelu SWOT analize koji se tiče sumiranja prilika koje postoje u FBiH a koje je moguće koristiti kao polugu razvoja zdravstva, naveo je standarde sigurnosti i kvaliteta koji se adaptiraju i razrađuju u AKAZ-u. Naime, nastojanja naše države i političkih snaga u postupku pristupanja EU, nužno moraju obezbijediti harmonizirane standarde kao preduslov integracijskih procesa.

Obzirom da AKAZ organizirano provodi  postupak uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta u sve dijelove zdravstvenog sistema, to je ovakav zahtjev u potpunosti prepoznat kao opšti okvir svakodnevnog rada.

Ono o čemu je ipak potrebno povesti računa i strateški uvesti u implementacijsku matricu jeste dorada zakonskih odredaba kojima se određuje period obaveze zdravstvenih ustanova da uvedu sistem sigurnosti i isti certificiraju e kako bi izbjegli eventualne sankcije koje takođe trebaju obezbijediti provedbu normativnog naloga.

Radionica je uspješno okončana a nastavak izrade nacrta dokumenta očekuje se putem elektronske razmjene, i dopuna postojećih prijedloga i potencijalnih mjera notiranih na ovom skupu.

Saradnja i partnerstva