Edukacije i obuke:

Obuka za facilitatore zdravstvenih ustanova, AKAZ - 21.11.2019.

04.11.19

Kalendarom aktivnosti Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u dijelu koji se tiče edukacije, predviđeno je krajem ove godine održavanje obuke za vanjske saradnike radi proširenja fonda saradnika za vanjsku provjeru kvaliteta (vanjski ocjenjivači) i za pružanje stručne podrške u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta i sigurnosti (facilitatori) u narednoj kalendarskoj godini.

Nakon uspješno završene obuke za vanjske ocjenjivače od 23.-24.10., obavještavamo zainteresirane kandidate da će obuka za facilitatore biti održana u četvrtak 21.11. u prostorijama AKAZ-a, te vas pozivamo da vaše prijave dostavljate već sada kako bismo uspješno planirali radne kapacitete i obezbijedili na vrijeme sve predavačke kadrove.

Napominjemo da obuka za facilitatore ima za preduslov položenu obuku za vanjske ocjenjivače, kao i da je u prethodnom periodu AKAZ proveo redizajn metodologije odabira vanjskih ocjenjivača i facilitatora s namjerom pružanja prilike svima da mogu biti angažirani pod jednakim uslovima i podjednakom frekvencijom i brojem obavljenih usluga.

Kontakt osoba za obuke za facilitatore je gđa. Melka Mercvajler, prof., na tel. broj: 033-771-874, odnosno e-mail: melka.m@akaz.ba i facilitacija@akaz.ba.

Obrazac za prijavu možete preuzeti na stranici:http://www.akaz.ba/facilitatori

Hvala.

Saradnja i partnerstva