OBAVJEŠTENJE ZA POLAZNIKE EDUKACIJE I PREDAVAČE AKAZ-a

16.03.20

U skladu sa preporukama i naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Kantona Sarajevo, obavještavamo polaznike i predavače da se kontinuirana Obuka za koordinatore kvaliteta koju provodi AKAZ odgađa do daljnjeg. Svi polaznici edukacije i predavači će biti blagovremeno obaviješteni o novim terminima obuke, kada nadležni organi utvrde da se epidemiološka situacija stabilizirala.

AKAZ ovim putem apelira na sve zdravstvene radnike i pacijente da se pridržavaju svih uputstava Federalnog i kantonalnih ministarstava zdravstva, zavoda za javno zdravstvo, Svjetske zdravstvene organizacije kao i da se dosljedno pridržavaju svih postojećih procedura za kontrolu infekcija unutar zdravstvenih ustanova i nastave pridržavati unutrašnjeg sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.

Saradnja i partnerstva