Konferencije

Konferencija Mentalno zdravlje, ljudska prava i oporavak

14.10.20

U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, 10.10., kojim se, na globalnom nivou, skreće pažnja na ovu važnu temu i problematiku koja dominantno postaje jedno od glavnih zdravstvenih pitanja kojim se bavi stručna ali i laička javnost, Projekat mentalno zdravlje u BiH, organizuje konferenciju pod nazivom: „Mentalno zdravlje, ljudska prava i oporavak – pokretanje platforme Quality Rights Svjetske zdravstvene organizacije za Bosnu i Hercegovinu“ u srijedu, 14. 10. 2020. god., u 10:00  sati, u kongresnom centru Hotela “Hills” na Ilidži.

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), g.-din Adnan Bilić mr.iur., mr.jed.zdrav., je, na poziv organizatora, bio među zvanicama ovog skupa budući da je AKAZ već godinama trajni partner Projekta mentalnog zdravlja u BiH u aspektu podizanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u centrima mentalnog zdravlja u Federaciji BiH, kao i akreditacije prema AKAZ-ovim Standardima sigurnosti i kvaliteta za centre mentalnog zdravlja.

Na ovoj Konferenciji će biti i zvanično pokrenuta platforma Quality Rights Svjetske zdravstvene organizacije za Bosnu i Hercegovinu koja nudi e-trening za profesionalce u mentalnom zdravlju, osobe s iskustvom mentalnih poteškoća, donosioce odluka, članove porodica i zajednice, i druge. 

Konferencija se organizuje s ciljem da se naglasi važnost kontinuiranog unapređenja usluga mentalnog zdravlja zasnovanih na poštovanju ljudskih prava i usmjerenih na oporavak osoba s mentalnim, psihosocijalnim, intelektualnim i kognitivnim poteškoćama. 

Organizacija i podrška učesnicima treninga omogućena je u sklopu Projekta mentalnog zdravlja koji, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, provodi Asocijacija XY a finansira Vlada Švicarske.

Predviđeno je da govornici na Konferenciji (navedeni redom i slijedom izlaganja) budu: Federalni ministar zdravstva g. Doc.Dr. Vjekoslav Mandić; Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske; Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju u Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini; Victor Olsavszky, predstavnik SZO, Ured SZO u Bosni i Hercegovini; Emina Osmanagić, Asocijacija XY; Jasminka Džumhur, Ombudsman BiH; Nathalie Drew, Odjel za mentalno zdravlje i zloupotrebu supstanci Svjetska zdravstvena organizacija (online); i Biljana Lakić, Projekat mentalnog zdravlja u BiH.

Saradnja i partnerstva