Akreditacija

Klinika za onkologiju i Klinika za dječije bolesti pri Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar ostvarile akreditacijski status

Klinika za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar  28.07.22

Upravno vijeće Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), na svojoj četrdeset četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 18.07., dodijelilo je akreditaciju za dvije klinike iz sastava Sveučilišne kliničke bolnice Mostar – Klinici za onkologiju i Klinici za dječije bolesti.

Postignuće akreditiranih djelatnih jedinica pomenute najveće zdravstvene ustanove Hercegovačko- neretvanske županije, zorno svjedoči o  uspješnom radu na  uvođenju i podizanju sustava sigurnosti i kvalitete. Međutim, to je i potvrda jasne namjere ostvarenje neophodne najučinkovitije razine usluge i zdravstene zaštite za korisnike i pacijente koji gravitiraju ovoj zdravstvenoj instituciji.

Zakonska obveza certifikacije, odnosno verificiranog ispunjenja sigurnosnih kriterija i standarda a koja se iscrpljuje i okonačanim akreditacijskim postupkom, mora biti krajnji cilj svim pružateljima zdravstvenih usluga kao jasno vlastito opredjeljenje i napor iskorištenja svih raspoloživih snaga i resursa.

 Sveučilišna klinička bolnica Mostar, jedan je od suštinski važnih dijelova ukupnog zdravstvenog sustava u Federaciji Bosne i Hercegovine pa tim više svaki njezin kvalitativni pomak kojim seže ka trajnom ostvarenju održanja sustava sigurnosti, ima naročitu specifičnu vrijednost i zaslužuje pohvale i potporu od strane nadležnih organa i pojedinaca.

Za ovu priliku želimo uputiti čestitike upravljačkoj strukturi i profesionalcima koju su uzeli učešća u cjelokupnom postupku te im poželjeti dalji uspjeh u radu do okončanja posupka akreditacije, odnosno certifikacije svih djelatnih i funkcijskih jedinica u sastavu  SKB Mostar.

Saradnja i partnerstva