AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
KONTAKT
MAPA SAJTA

Dokumenti i linkovi Aktuelno Meni

Prijava za Dane kvaliteta u zdravstvu 2017.

Program za Dane kvaliteta u zdravstvu 2017.

Obrazac prijave kandidata za izbor i imenovanje ovlaštenih ocjenjivača provjere kvaliteta

KONKURS
za izbor i imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta


Osnovni podaci o domu zdravlja za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o timu porodične /obiteljske medicine za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci za centre mentalnog zdravlja koji ulaze u program sertifikacije/akreditacije

Obrazac za prijavu apoteke za proces uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu FBiH

Osnovni podaci za ostale zdravstvene ustanove za pokretanje sertifikacijskog i akreditacijskog programa


Ukoliko želite da u Vašoj ustanovi uspostavite sistem poboljšanja kvaliteta, pažljivo pročitajte:

AKAZ - "Kultura kvaliteta"

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Ocijenite Vašu zdravstvenu ustanovu:

Dosadašnji rezultati anketiranja:


Pitanja koja najčešće postavljate:


Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)
Vijest
20.04.2018.
“U VAŠIM JE RUKAMA, SPRIJEČITE SEPSU U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI”:
Pozivamo vas da se skupa s AKAZ-om uključite u veliku kampanju Svjetske zdravstvene organizacije

Pod sloganom “U vašim je rukama – spriječite sepsu u zdravstvenoj zaštiti” više od 20.000 ustanova u 179 zemalja podupire godišnju kampanju Svjetske zdravstvene organizacije čiji je cilj prevencija sepse u zdravstvenoj zaštiti i kojom Svjetska zdravstvena organizacija ove godine obilježava 5. maj – Svjetski dan higijene ruku.

Pozivu SZO se priključila i Agencija za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ) kroz kontakte sa zdravstvenim radnicima i predstavnicima ministarstava, zavoda i drugih institucija širom FBiH koje su predstavnici AKAZ-a proteklih dana zainteresirali za aktivno učešće u kampanji i s njima podijelili plakate s osnovnim porukama kampanje.

“Pretpostavlja se da u svijetu sepsa utiče na više od 30 miliona pacijenata svake godine. Učešćem i težnjom da nastavite sa poboljšanjem kontrole zaraze i higijenom ruku, pomažete u prevenciji sepse. Nastavite biti povezani sa kampanjom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i postanite njen dio. Pobrinite se da budete spremni promovirati ovu kampanju postavljanjem promotivnih materijala SZO-e kao što su plakati i baneri. Pokažite inicijativu tako što ćete podijeliti svoje fotografije na kojima držite poster na društvenim mrežama koristeći oba izraza s oznakom #, # handhygiene i # sepsis ili direkno na www.cleanhandssavelives.org. Surađujte tako što ćete dodati sljedeće vašem potpisu za elektronsku poštu “Pridružite se SZO svjetskoj godišnjoj kampanji čišćenja ruku sada, ‘u vašim je rukama –spriječite sepsu u zdravstenoj zaštiti'.“, stoji u pozivu Svjetske zdravstvene organizacije za učešće u kampanji.

Plakate i banere u visokoj rezoluciji koje možete isprintati i postaviti na vidno mjesto u vašoj ustanovi možete preuzeti na linku: http://www.who.int/infection-pre…/…/clean-hands/5may2018/en/ , a više o kampanji saznati na http://www.who.int/…/campaigns/c…/5may_advocacy-toolkit.pdf… .

Predstavnici AKAZ-a će nastaviti da promoviraju kampanju na terenu kroz kontakte i direktne aktivnosti do 5. maja, do kada se očekuje uključivanje velikog broja zdravstvenih radnika, ustanova i institucija koji će zajedno s AKAZ-om nastaviti sa konkretnim akcijama i širenjem glavnih poruka kako bi se dao konačni doprinos preveniranju sepse u zdravstvenoj zaštiti.

U akciji možete učestvovati na gore opisane načine, a vaše fotografije sa plakatima kampanje i fotografije plakata postavljenih u vašoj ustanovi možete nam slati u poruci na našoj FB stranici, a mi ćemo ih objaviti i podijeliti sa našim brojnim posjetiteljicama i posjetiteljima i tako svi skupa poslati poruku - “U vašim je rukama – spriječite sepsu u zdravstvenoj zaštiti!“

Kroz kampanju se šalje poruka zdravstvenim radnicima koje se poziva da odvoje 5 ključnih momenata za higijenu ruku, koordinatorima kvaliteta se poručuje da budu šampioni u promoviranju higijene ruku, a poruka zdravstvenim menadžerima je da higijena ruku bude indikator kvaliteta u njihovoj zdravstvenoj ustanovi. Kampanja se obraća i ministarstvima zdravstva koje se poziva da implementiraju Rezoluciju Skupštine SZO o sepsi iz 2017. kao i udruženjima pacijenata koje se poziva da od svog liječnika traže da odvoji pet trenutaka za pranje ruku kako bi se prevenirala sepsa u zdravstvenoj zaštiti.


Vijest
19.04.2018.
DOM ZDRAVLJA VAREŠ:
Slijepim i slabovidnim korisnicama i korisnicima na raspolaganju „Vodič na Brailleovom pismu“

Povodom Svjetskog dana zdravlja Javna Ustanova Dom zdravlja Vareš u saradnji sa Javnom Ustanovom Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu kantona Sarajevo izradila je i predstavila „Vodič na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne korisnike usluga Doma zdravlja Vareš“.

„Ovim je naša Ustanova ispunila još jedan akreditacijski kriterij iz Standarda za ti move porodične/obiteljske medicine koji se odnose na slijepe i slabovide osobe 6.1.3, kao i kriterij 2.1.4 iz ISOSI standarda (Inkluzivni standardi za osobe sa invaliditetom), koje je objavila Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ)”, kaže Arnela Žigić, koordinatorica kvaliteta u Domu zdravlja Vareš.

„Vodić je proizvod nesebične saradnje direktora Centra Damira Ovčine i Dragana Kecmana koji je bio zadužen za štampu kako bismo i mi u Domu zdravlja unaprijedili i olakšali komunikaciju sa slijepim i slabovidnim osobama, omogučili informacije o dostupnosti usluga, poboljšali i povećali zadovoljstvo i omogućili ravnopravnost svim korisnocima u korištenju naših usluga. Vodič za slijepe i slabovidne korisnike dostupan je u timovima porodične /obiteljske medicine“, pojašnjava Arnela Žigić.

Početkom godine Dom zdravlja Čelić također je izradio i svojim korisnicama i korisnicima predstavio i stavio na raspolaganje “Vodič za slijepe i slabovidne korisnike usluga“. Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu prva je zdravstvena ustanova u FBiH koja je s AKAZ-om počela s pilotiranjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI). Ovo su prvi standardi koji su namijenjeni uspostavljanju višeg nivoa kvaliteta pristupačnosti zdravstvenih institucija-bolnica i pružanja cjelovitih usluga u odnosu na pacijente koji su osobe s invaliditetom.

AKAZ je ISOSI izradio u saradnji sa organizacijom "MyRight" i u njihovoj izradi su aktivno učestvovale osobe s invaliditetom.


Vijest
18.04.2018.
DOM ZDRAVLJA KLADANJ:
Dodijeljeni certifikati za tri tima porodične medicine

Dodjelom certifikata o ispunjavanju standarda sigurnosti za preostala tri tima porodične medicine u Domu zdravlja Kladanj okončan je proces certificiranja timova porodične medicine. Certifikate je u prostorijama Doma zdravlja Kladanj predstavnicima timova dodijelio doc.dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) koja je provela ovaj proces.

“Zadovoljan pa cijent je naš cilj, i u proces certifikacije smo ušli ne samo jer se radi o zakonskoj obavezi, već i iz želje da unaprijedimo sigurnost i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga i uslove u kojim rade naši djelatnici. U ovaj proces smo krenuli prije nekoliko godina, 2017. smo certificirali naša četiri tima, a sada evo i preostala tri, te smo zaokružili jedan proces, i stvorili dobre pretpostavke za nastavak unapređenja sigurnosti i kvaliteta”, kaže Merima Salihović, direktorica Doma zdravlja Kladanj.

Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo izrazio je zadovoljstvo potcrtavajući značaj ispunjavanja standarda sigurnosti kako za pacijente, tako i za uposlenike zdravstvenih ustanova.

“Kvalitetna zdravstvena zaštita je pravo svakog pacijenta, odnosno korisnika zdravstvene. Ovim se pridružujete porodici certificiranih timova koji širom FBiH pružaju standardizirane zdravstvene usluge po jednakim procedurama i principima za svakog pacijenta”, kazao je doc.dr. Ahmed Novo.


Vijest
17.04.2018.
ISPUNJENI STANDARDI SIGURNOSTI:
Dodijeljeni certifikati za 16 timova porodične medicine Doma zdravlja Kalesija

U Domu zdravlja u Kalesiji u utorak je upriličena dodjela certifikata o ispunjavanju standarda sigurnosti za svih 16 timova porodične medicine ove zdravstrvene ustanove. Certifikate je predstavnicama i predstavnicima timova uručio doc.dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) koja je kroz edukacije, facilitacije i vanjsku ocjenu provela ovaj zahtjevan proces.

“Ovi certifikati su potvrda da pružate sigurnu zdravstvenu zaštitu svojim korisnicima po svim standardima sigurnosti. Svaki pacijent ima pravo na sigurnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, naše je da im to bez razlike obezbijedimo i za nas je jednak svaki pacijent bio on iz Sarajeva, Kalesije, Čelića, Gruda, Tuzle, Mostara ili bilo kojeg drugog grada i općine u Federaciji BiH”, kazao je doc.dr. Novo prilikom dodjele certifikata čestitajući članicama i članovima timova porodične medicine i rukovodstvu Ustanove uspješno proveden proces.

Doc.dr. Novo je potcrtao i činjenicu da su standardi za primarnu zaštitu po kojima su ocijenjeni i timovi porodične medicine u DZ Kalesija trenutno u procesu akreditacije kod Međunarodne organizacije za kvalitet u zdravstvu (ISQua) čija je AKAZ članica.

“Naše standarde smo predali na ocjenu najvišoj međunarodnoj organizaciji za kvalitet u zdravstvu i dobijanjem te akreditacije našli bismo se u društvu 23 najrazvijenije zemlje svijeta koje imaju akreditirane standard kod ISQUae”, dodao je doc.dr. Novo.

Direktor Doma zdravlja Kalesija dr. Muhamed Osmanović čestitao je timovima na dobijanju certifikata, istaknuvši da je nakon uspješnog prolaženja kroz proces certifikacije, pred njima još mnogo posla.

“Čestitam vam na ovom uspjehu, ovaj certifikat znači da ste s velikim uspjehom ispunili standarde sigurnosti, a u sljedećem periodu na svima nama je da taj dostignuti visok nivo zadržimo i unapređujemo, kako bi naši krajnji korisnici zbog kojih sve ovo i radimo to osjetili, i kako bismo i mi radili u boljim uslovima”, kazao je dr. Osmanović.


Vijest
13.04.2018.
SVE JE U VAŠIM RUKAMA:
AKAZ se priključio kampanji SZO za prevenciju sepse u zdravstvenoj zaštiti,
plakati s ključnim porukama već u Mostaru, Gračanici, Zenici, Sarajevu…]

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) odazvala se pozivu Svjetske zdravstvene organizacije za učešće u globalnoj kampanji “It's in your hands” čiji je cilj prevencija sepse u zdravstvenoj zaštiti. Kroz kontakte sa zdravstvenim radnicima i predstavnicima ministarstava, zavoda i drugih institucija širom FBiH predstavnici AKAZ-a zainteresirali su ih za aktivno učešće u kampanji i s njima podijelili plakate s osnovnim porukama kampanje kojom Svjetska zdravstvena organizacija ove godine obilježava 5. maj – Svjetski dan higijene ruku.

“Primum non nocere – najprije ne naškoditi, jedan je od osnovnih postulata u medicini i zdravstvu, a kontrola infekcije uslov bez kojeg ne može kada govorimo o sigurnosti zdravstvene zaštite. Higijena ruku i prevencija sepse zauzimaju vrlo važno mjesto u našim standardima za sve zdravstvene ustanove na svim nivoima. Izuzetna mi je čast što se AKAZ na ovaj način priključio Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u njihovoj globalnoj kampanji i što kao lider u FBiH može dati svoj doprinos”, kaže direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo.

Podršku učešću u ovoj kampanji AKAZ je dobio od federalnog ministarstva zdravstva Vjekoslava Mandića, plakate su do sada preuzeli ministar zdravstva Tuzlanskog kantona dr. Bahrudin Hadžiefendić, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH dr. Davor Pehar, direktori i predstavnici zdravstvenih ustanova u Mostaru, Gračanici, Zenici, Sarajevu… kao i polaznice i polaznici obuke za koordinatore i koordinatore u AKAZ-u i polaznice i polaznici kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta u Mostaru putem kojih je glas kampanje otišao do velikog broja gradova u FBiH.

“Želimo da ove poruke budu putokaz zdravstvenim profesionalcima u svim ustanovama u kojima se pruža zdravstvena zaštita i uvjeren sam da će ova kampanja doprinijeti boljoj, sigurnij i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti i naravno zadovoljnijim pacijentima zbog kojih i poduzimamo ove akcije i zbog kojih i postoji zdravstveni sistem”, kaže doc. dr. Ahmed Novo.

Kroz kampanju se šalje poruka zdravstvenim radnicima koje se poziva da odvoje 5 ključnih momenata za higijenu ruku, koordinatorima kvaliteta se poručuje da budu šampioni u promoviranju higijene ruku, a poruka zdravstvenim menadžerima je da higijena ruku bude indikator kvaliteta u njihovoj zdravstvenoj ustanovi. Kampanja se obraća i ministarstvima zdravstva koje se poziva da implementiraju Rezoluciju Skupštine SZO o sepsi iz 2017. kao i udruženjima pacijenata koje se poziva da od svog liječnika traže da odvoji pet trenutaka za pranje ruku kako bi se prevenirala sepsa u zdravstvenoj zaštiti.

Kampanja se nastavlja do Svjetskog dana higijene ruku 5. maja do kada se očekuje uključivanje velikog broja zdravstvenih radnika, ustanova i institucija koji će zajedno s AKAZ-om nastaviti sa konkretnim akcijama i širenjem glavnih poruka kako bi se dao konačni doprinos preveniranju sepse u zdravstvenoj zaštiti.

Fotografije: Mostar, Sarajevo, Gračanica i Zenica


Vijest
13.04.2018.
UVOĐENJE ISOSI U OPĆOJ BOLNICI U SARAJEVU:
Održana edukacija zdravstvenih radnika o komunikaciji i ophođenju prema pacijentima koji su osobe s invaliditetom

U sklopu aktivnosti na uvođenju Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Općoj bolnici “Prim.Dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu u organizaciji partnerske organizacije “MyRight” održana je “Edukacija zdravstvenih radnika o komunikaciji i ophođenju prema pacijentima koji su osobe s invaliditetom”. O ovoj temi su iz više uglova govorili suradnici “MyRighta” Dr. Belma Goralija iz Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, novinar Bh. radija 1 Željko Bajić, Jasminka Proho iz Udruženja gluhih i nagluhih KS, Bojan Šošić, psiholog u Udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “Feniks” iz Tuzle i Gospava Rađen-Rodić, sekretar Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS .

“Cilj edukacije je unaprijediti znanja i vještine zdravstvenih radnika kako bi ostvarili što bolju komunikaciju i odnos sa osobama sa invaliditetom različite dobi i pola, što dovodi do poboljšanja procjene stanja pacijenata i pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge na obostrano zadovoljstvo”, kazala je u uvodnom izlaganju Nataša Maros iz Udruženja “MyRight” koje je Agencija za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu FBiH (AKAZ) 2014. godine uključila u proces razvoja i revizije standarda i na taj način ispunjava obaveze koje je BiH preuzela 2009. godine činom ratifikacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Osobe s invaliditetom u saradnji s “MyRightom” AKAZ je aktivno uključio i u sam proces izrade Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) koje prva u BiH pilotira J.U. Opća bolnica “Prim. Dr. Abdulah Nakaš”.

“Zahvaljujući AKAZ-u osobe s invaliditetom su 2014. po prvi put dobile mogućnost da učestvuju i daju svoje sugestije tokom revizije tri seta standarda koje je AKAZ u tom momentu revidirao”, istaknula je Nataša Maros.

Dr. Belma Goralija govoreći iz stručnog ali i ličnog ugla kazala je kako su jednak tretman i pristupačnost neke od najvažnijih stvari kad su u pitanju ophođenje i komunikacija.

“Ono što mi želimo je da budemo tretirani kao i svi drugi članovi društva, kako u zdravstvu tako i u drugim segmentima društva.

“Važno je da zdravstveno osoblje nema stereotipe i predrasude o osobama s invaliditetom kao osobama koje treba sažaljevati i prema kojima se treba ponašati previse zaštitnički i pokroviteljski jer to ni same osobe s invaliditetom ne žele”, kaže dr. Belma Goralija.

Jasna Proho je istaknula kako komunikacija sa gluhim i nagluhim osobama zahtijeva najviše vremena i truda.

“Svaki pacijent ima pravo na kompletnu zdravstvenu uslugu, a samo dobrom komunikacijom možemo znati šta je ono šta taj pacijent u određenom momentu treba. Važno se gluhim i nagluhim osobama obraćati kratkim i jasnim rečenicama, te gledati uvijek u njih tokom razgovora i na taj način vidjeti da li gluha ili nagluha osoba razumije razgovor. Najbolje je unaprijed dogovoriti način komunikacije, a neki od njih su na primjer i SMS ili viber poruke kojima se mogu dogovoriti pregledi”, pojasnila je Jasna Proho.

Novinar Željko Bajić također je iz stručnog ali i ličnog ugla govorio o ophođenju i komunikaciji sa pacijentima koji su slijepi i slabovidi.

“Zdravstveni radnici ne trebaju pretpostaviti da će pacijent prepoznati njihov glas bez obzira koliko ga je puta pacijent čuo. Važno je pri predstavljanju koristiti svoje puno ime i objasniti ulogu i zadaću u prostoriji. Ako pacijent koji je slijepa osoba nije upoznat s okolinom, potrebno ga je pristojno pitati da li želi da ga povedete do odredišta. Ako slijepa osoba odbije takvu uslugu, onaj koji je to ponudio ne treba se uvrijediti”, kazao je Željko Bajić.

Govoreći o komunikaciji s djecom i mladima s lakim i umjerenim intelektualnim poteškoćama, razvojnim poremećajima i poremećajima učenja, Gospava Rađen-Rodić istaknula je važnost posvećivanja dovoljno vremena, pažnje I većeg truda.

“Zdravstveni radnici odgovorni su za uspješnu komunikaciju i kvalitetnu procjenu stanja pacijenta. Roditeljima djece ili mladih s intelektualnim poteškoćama informacije treba saopštavati oprezno i odmjereno, ali i realno, bez ‘utješne lažne nade'”, kazala je Gospava Rađen-Rodić.

Bojan Šošić je, govoreći o komunikaciji s osobama s mentalnim/psiho-socijalnim invaliditetom istaknuo kako imaju specifično iskustvo stigmatizacije, često vrlo neprijatna I traumatična iskustva liječenja.

“Dešava se da se zbog lose komunikacije neki vrlo ozbiljni simptomi pripišu stanju pacijenta I povezuju s njegovom ranijom dijagnozom. Komunikacija s osobama s mentalnim invaliditetom zahtijeva puno strpljenja, blagi ton glasa, po potrebi i ponavljanje već rečenog, a najvažnije od svega je pomno slušanje”, kazao je Bojan Šošić.

Tokom zahtjevnog i odgovornog procesa uvođenja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Općoj bolnici “Prim.Dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu poseban akcenat je stavljen na edukaciji o samim standardima i poboljšanju komunikacije, preko strukturnih promjena pa do poboljšanja informiranosti o tome kako pacijenti koji su osobe s invaliditetom mogu pristupiti svim uslugama zdravstvene zaštite.

Osim što je ovaj proces važan za sve pacijente, a posebno za osobe s invaliditetom kojima će uvođenje ovih standarda direktno poboljšati kompletan pristup zdravstvenoj zaštiti, ovim se provode i obaveze koje je BiH preuzela 2009. godine ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao i preporuke UN komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje je BiH dobila u aprilu 2017. godine, a koje je Vlada FBiH u junu 2017. usvojila i zadužila sve federalne institucije da pristupe njihovom provođenju bez odlaganja.


Vijest
12.04.2018.
OBUKA ZA KOORDINATORE I KOORDINATORICE KVALITETA:
“Klinički put je nešto što se uvijek usavršava”

Klinički putevi, njihov razvoj i primjeri kliničkih puteva bili su teme koje su obilježile nastavak obuke za koordinatorice i koordinatore kvaliteta koja se održava u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ). Predavanja na ovu temu održali direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo I prim.dr. Ranko Čović iz Opće bolnice “Prim. Dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu.

“Neki od razloga za razvoj kliničkih puteva su pružiti što kvalitetniju konzistentnu zdravstvenu zaštitu, smanjiti nepotrebne varijacije– dupliranja, vrijeme čekanja i slično, sredstvo su za kliničku reviziju koje usavršava komunikaciju i pojačava odgovornost osoblja, a menadžment informira o planiranju resursa”, kazao je doc.dr. Novo.

Govoreći o primjeru kliničkog puta, prim.dr. Ranko Čović istaknuo je kako je klinički put nešto što nikada ne može biti do kraja savršeno:

“Klinički put se uvijek usavršava kao što se usavršava i ponašanje kliničara koji treba da rade timski kako bi ustanovili šta je za njih najbolje”, kazao je prim.dr. Čović.

Obuka se nastavlja svakog četvrtka do 21. juna ove godine i u tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa „Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu“, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Vijest
11.04.2018.
PRVA U FBiH: Općoj bolnici “Dr. Mustafa Beganović” dodijeljena akreditacija za kvalitet

Općoj bolnici „Dr Mustafa Beganović“ u Gračanici dodijeljena je akreditacija za uspostavljen sistem kvaliteta, kao prvoj općoj bolnici u FBiH koja je ispunila najviše akreditacijske standarde kvaliteta. Akreditaciju je direktoru Opće bolnice u Gračanici dr. Almiru Sakiću dodijelio direktor Agencije za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

“Akreditacija za nas predstavlja osiguranje pružanja kvalitetne, efektivne i efikasne zdravstvene zaštite uz ispunjenje akreditacijskih bolničkih standarda, što će afirmirati našu zdravstvenu ustanovu u ustanovu od kantonalnog značaja za pružanje zdravstvenih usluga sekundarnog nivoa. Naše naredne aktivnosti baziraće se prije svega na održivosti dostignutih standarda, te daljnjem podizanju kvaliteta i sigurnosti pruženih zdravstvenih usluga u skladu sa misijom i vizijom naše zdravstvene ustanove”, kazao je prilikom dodjele akreditacije dr. Almir Sakić, direktor Opće bolnice „Dr Mustafa Beganović“ u Gračanici.

Proces akreditacije provela je Agencija za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ). Direktor AKAZ-a doc.dr. Novo je čestitao rukovodstvu i osoblju Opće bolnice na predanom radu na ispunjenju akreditacijskih standarda tokom ovog zahtjevnog procesa.

“Ostvarili ste vrhunski rezultat i veliko dostignuće i to je nešto na čemu zaslužujete sve čestitke. Na dobrom ste putu, i putokaz drugima u kom pravcu treba ići”, kazao je doc.dr Novo dodajući da je akreditacija Opće bolnice u Gračanici, prve akreditirane opće bolnice u FBiH, jedan od brojnih pokazatelja brige za sigurnost i kvalitet u Tuzlanskom kantonu.

“Korak ste ispred kad je u pitanju dostizanje standarda sigurnosti i kvaliteta. Proteklog mjeseca prvim vanjskim ocjenama počeo je proces akreditacije Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, prvog kliničkog centra koji je sa svim klinikama ušao u taj proces i čije je Odjeljenje za ginekologiju već nositelj akreditacije “Bolnica-Prijatelj beba”. U TK je certificiran i akreditiran veliki broj zdravstvenih ustanova među kojima više od 100 timova porodične medicine u 10 domova zdravlja, certificiran je veliki broj apoteka, akreditirano pet centara za mentalno zdravlje, akreditiran JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac” i mnogi drugi” , kazao je doc.dr. Ahmed Novo.

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona dr. Bahrudin Hadžiefendić također je čestitao rukovodstvu i osoblju Opće bolnice u Gračanici potcrtavajući kako dobijanjem akreditacije ova javna ustanova dokazuje da pruža sigurnu i kvalitetnu uslugu na jednom zavidnom nivou.

“Prva ste akreditirana opća bolnica u FBiH, i vi Gračanlije ponovo pokazujete da ste spremni prvi napraviti bitne iskorake u zdravstvu. Kada je u pitanju zdravstveni sistem u TK, uz sve objektivne nedostatke i ukupnu situaciju u BiH, možemo reći da imamo najbolji zdravstveni sistem ne samo na području FBiH, već i BiH, i to iznova dokazujemo. Bićemo na raspolaganju rukovodstvu i osoblju Opće bolnice i drugih zdravstvenih ustanova za sve zajedničke aktivnosti u cilju poboljšanja usluga za korisnike i poboljšanja uslova rada i zadovoljstva uposlenika u zdravstvenom sistemu”, kazao je ministar zdravstva TK dr. Bahrudin Hadžiefendić.

Prisutnima na svečanoj ceremoniji dodjele akreditacije se obratio i premijer TK Jakub Suljkanović istaknuvši zadovoljstvo činjenicom da Opća bolnica u Gračanici prva takva akreditirana zdravstvena ustanova u FBiH sa više od 95 odsto ispunjenih akreditacijskih standarda.

“Kvalitetna zdravstvena zaštita je pravo svakog pacijenta, odnosno korisnika zdravstvene zaštite. Za razliku od certifikacijer koja je obavezna, akreditacija se provodi na dobrovoljnoj osnovi, a rukovodstvo i osoblje Opće bolnice u Gračanici ovim činom su pokazali i dokazali da rade kvalitetno, i da su svoj rad spremni staviti na javnu ocjenu i ispuniti akreditacijske standarde kvaliteta”, kazao je premijer TK Jakub Suljkanović.


Vijest
10.04.2018.
ODRŽANA PRVA PREDAVANJA: Počeo proces akreditacije Kantonalne bolnice Zenica

Edukacijom uposlenica i uposlenika u Kantonalnoj bolnici u Zenici u utorak je počeo opsežan proces akreditacije ove zdravstvene ustanove. Predavanja na prvom od šest modula održali su direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmed Novo i vanjski ocjenjivač i saradnik AKAZ-a mr.sci. Enis Hasanović. Obuci će prisustvovati i uposlenice i uposlenici Zavoda za medic inu rada i sportsku medicinu u Zenici koji također ulazi u proces akreditacije.

„Počinjemo veliki i odgovoran posao. AKAZ je agencija koja će nas kroz taj proces voditi i koja će nam pomoći u njemu, cilj svih nas je da uspostavimo sistem kvaliteta i da ga održavamo, a certifikacija i akreditacija dolaze s uspostavom tog sistema u skladu sa najvišim standardima“, kazao je pred početak predavanja prim. dr. Kasim Spahić, pomoćnik direktora KBZ za medicinske poslove.

Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo u predavanju je polaznice i polaznike edukacije upoznao sa radom same Agencije, osnovnim pojmovima o standardima i procesu akreditacije o čemu je više govorio predavač mr.sci. Enis Hasanović i poželio im uspješnu obuku i daljnji proces kroz koji će proći, od facilitacije, preko samoocjena pa do vanjske ocjene.

„Danas krećemo u edukaciju koja je početak jednog zahtjevnog i odgovornog procesa koji je u interesu svakog pacijenta, ali i svakog zdravstvenog radnika. Bićemo vam na raspolaganju i na pomoći, i zajedno ćemo proći taj put“, kazao je doc.dr. Novo.

Iz menadžmenta KB Zenica kažu da u početak akreditiranja svih odjela ulaze organizaciono spremni te da će im u tome dodatno pomoći iskustvo Odjela za ginekologiju i porodiljstvo koji je pri kraju procesa reakreditacije “Bolnica-Prijatelj beba” nakon okončanja akreditacionog ciklusa od tri godine.


Vijest
09.04.2018.
ZNAČAJAN JUBILEJ: Prvih 15 godina AKAZ-a!

Na današnji dan prije punih 15 godina u okviru projekta Svjetske banke i uz pomoć inostranih eksperata konsultantske firme „HQS“ (Health Quality Service) iz Velike Britanije, a na temelju politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u FBiH, potpisan je ugovor o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ). Ugovor su potpisali tadašnji federalni ministar zdravstva mr.ph. Tomo Lučić, predstavnik HQS-a Gordon Mitchell, vođa projekta „Osnovno zdravstvo“ dr. Ibrahim Ramić, i prvi direktor AKAZ-a dr. Zoran Riđanović.

„Sa radom na uspostavljanju Agencije započelo se nešto ranije kroz aktivnosti na realizaciji projekta Svjetske banke (Basic Health Project) u periodu od 2002. do 2003. godine. Osnivač AKAZ-a je Federacija Bosne i Hercegovine, a osnivački akt na osnovu kojeg je Agencija i zvanično uspostavljena je Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu koji je donio Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma od 13. aprila 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 29. jula 2005. godine. Agencija je registrirana u Sudu početkom 2006. godine i to je bio i službeno njen početak rada“, o počecima rada Agencije čiji uposlenici predanim radom proteklih 15 godina doprinose svakodnevnom poboljšanju kvaliteta u zdravstvu u FBiH govori njen današnji direktor doc.dr. Ahmed Novo.

„Očekivanja zdravstvenog sistema, i pacijenata koji su u njegovom središtu, a u cilju poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga od AKAZ-a, veoma su velika, ali možemo reći da ih mi kroz svoju djelatnost u skladu sa zakonom i ispunjavajući ono što je naša misija u velikoj mjeri ispunjavamo. U opisu poslova koje obavlja, u misiji koju provodi, i u svakom dijelu implementacije radnih zadataka koji smjeraju na uvođenje i jačanje sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, AKAZ čini sve napore kako bi konačni efekat i korist od našeg rada bio dobrobit za sve članove zajednice - za sve korisnike, osiguranike, pacijente, zdravstvene radnike - za sve osobe koje dolaze, ili će doći u kontakt sa bilo kojim oblikom zdravstvene zaštite u FBiH“, podsjeća doc.dr. Novo na neke od osnovnih postulata na kojima od početaka počiva i svakodnevno se unapređuje rad AKAZ-a dodajući kako je dužnost AKAZ-a da obavlja ocjenu zdravstvenih ustanova u svrhu certifikacije odnosno akreditacije koristeći certifikaciju/akreditaciju kao instrumente za poboljšanje kvaliteta.

„Jako puno napora ulažemo kako bi zdravstvene ustanove pripremili za pregled, zato organiziramo i vršimo edukacije i obuke zdravstvenih radnika te nam je od izuzetne važnosti da zdravstveni radnici usvoje najbolje metodologije i efikasne praktične alate kako bi ustanove dostigle zahtjeve koji proističu iz standarda i kriterija. Standarde također razvija AKAZ i oni moraju biti tako dizajnirani da između ostalog doprinose poboljšanju kvaliteta i da omogućavaju konzistentno mjerenje. Mnogo toga je urađeno, pred nama je još mnogo posla, idemo dalje!“, kaže doc.dr. Novo.

Fotografije 15. godina


Vijest
09.04.2018.
PREDSTAVNICI AKAZA NA KONFERENCIJI “ZA SVAKO DIJETE, JEDNAKE ŠANSE”:
“Osigurati da djeca sa poteškoćama u BiH u potpunosti ostvare svoje mogućnosti“

Predstavnici Agencije za kvalitet I akreditaciju u zdravstvu u FBiH prisustvovaće konferenciji „Za svako dijete, jednake šanse “ koju pod motom “Osigurati da djeca sa poteškoćama u BiH u potpunosti ostvare svoje mogućnosti“ organizuju UNICEF i Delegacija Evropske Unije u BiH, u saradnji sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom „Lotos” Tuzla i World Vision International u BiH.

Cilj događaja je razmijeniti informacije, te razmotriti i dogovoriti zajedničke startegije za promociju prava djece sa poteškoćama. Poseban fokus će biti usmjeren na tri tematske oblasti: unapređenje koordinacije i usmjeravanje zajedničkih napora svih partnera koji rade za i sa djecom sa teškoćama u razvoju za zagovaranje o pravima djece; povećanje pristupa i kvaliteta inkluzivnih usluga (rani rast i razvoj djece, inkluzivno obrazovanje, socijalna zaštita); te unapređenje zaštite djece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u skladu sa opredjeljenjem koje ide u pravcu stalnog praćenja standarda sigurnosti i kvaliteta koji se tiču osoba s invaliditetom, te direktnih napora u vidu izrađenog seta standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) koji se trenutno pilotira u JZU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, u Sarajevu, posebnu pažnju posvećuje ovim pitanjima kako bismo stalno mogli unapređivati rezultate rada u ovom polju.

“Od svih ranjivih skupina, djeca s poteškoćama i osobe s invaliditetom se izdvajaju ne samo jer su najmnogobrojnija ranjiva skupina u svijetu – prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije čine 15 odsto svjetske populacije, nego i zato jer zahtijevaju specifičan pristup prilikom ispunjavanja njihovih potreba kao pacijenata. Specifičan pristup uključuje osim fizičke pristupačnosti vanjskog i unutrašnjeg okruženja zdravstvene institucije, i pristupačnost usluga i informacija koje su prilagođene osobama s različitim invaliditetom”, kaže direktor AKAZ-a Ahmed Novo govoreći o značaju teme, potrebi da se o njoj stalno govori na događajima kakav je I „Za svako dijete, jednake šanse “ te razlozima zbog kojih AKAZ kontinuirano prati i unapređuje svoj rad u ovoj oblasti.

“AKAZ svojim inkluzivnim djelovanjem aktivno sprovodi preporuke UN komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje je država Bosna i Hercegovina dobila u aprilu 2017. godine, a koje je Vlada FBiH u junu 2017. usvojila i zadužila sve federalne institucije da pristupe njihovom provođenju bez odlaganja”, kaže doc. dr. Novo dodajući kako očekuje da će zdravstvene ustanove, kao institucije u čijem je središtu djelovanja osoba, čovjek, njihov pacijent koji je tu da bi dobio svu potrebnu pomoć, pokazati spremnost za prihvatanje standarda kako bi se što prije počelo sa stvaranjem konkretnih uslova za potpunu inkluziju osoba s invaliditetom u zdravstvu.


Vijest
06.04.2018.
UZ SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 7. APRIL:
Učinimo sve za poboljšanje zdravstva i bolje zdravlje svih članova zajednice!

U povodu Svjetskog dana zdravlja – 7. aprila, uz želje svima nama da zdravstvo i zdravlje u našoj zemlji konstantno napreduje, podsjetimo se nekih činjenica kako bismo imali jasnije viđenje stanja i potreba u zajednici, kao i naših, ličnih i institucionalnih obaveza i mogućnosti u ra du na poboljšanju ovog aspekta našeg života.

POLA SVJETSKE POPULACIJE – NEMA POTPUNO POKRIVENU OSNOVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU.

OKO 100 MILIONA LJUDI NA SVIJETU BUDE GURNUTO U „EKSTREMNO SIROMAŠTVO“ (raspolaganje sa 1.90$, ili manje, dnevno) USLJED PLAĆANJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU.

VIŠE OD 800 MILIONA LJUDI (skoro 12% svjetske populacije) TROŠI BAREM 10% UKUPNIH PRIHODA SVOG KUĆANSTVA ZA PLAĆANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE.

SVE ZEMLJE ČLANICE UN-a SLOŽILE SU SE DA POKUŠAJU DOSEGNUTI OPĆU POKRIVENOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Universal health coverage – UHC) DO 2030. GODINE, KAO DIO ODRŽIVIH RAZVOJNIH CILJEVA.


(Podaci i navodi preuzeti sa stranice Svjetske zdravstvene organizacije)

#ZdrtavljeZaSvakoga #HealthForAll


Vijest
05.04.2018.
OBUKA ZA KOORDINATORICE I KOORDINATORE KVALITETA U AKAZ-u:
Otvorene i dinamične diskusije o sistemu žalbi i kriznom komuniciranju

Teme nastavka obuke za koordinatorice i koordinatore kvaliteta koja se četvrtkom održava u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ) bile su sistem žalbi i krizna komunikacija. O sistemu žalbi govorila je na predavanju i temu obradila kroz interaktivnu i zanimljivu praktičnu vježbu Maida Nuhić, načelnica Sektora za poslove o rganizacije i poboljšanja kvaliteta u UKC Tuzla, dok je o komunikaciji s medijima govorio novinar Almir Panjeta. Polaznice i polaznici edukacije uzeli su aktivno učešće u otvorenim i dinamičnim diskusijama vezanim za obje teme.

“Zdravstvene ustanove treba da koriste što je moguće više prilika da čuju zabrinutost koja se izražava, sugestije i komentare I da uče iz načina na koji su usluge pružene. Treba da ohrabruju razumnu uključenost onih koji imaju saznanja o načinu pružanja usluga i stvore kulturu u kojoj su sugestije I komentari dobro došli”, kazala je, između ostalog, u predavanju Maida Nuhić.

Novinar Almir Panjeta s polaznicama i polaznicima podijelio je primjere iz iskustva te govorio o tome kako komunicirati sa medijima u slučajevima kada se usljed nekog događaja pažnja javnosti usmjeri na njihovu zdravstvenu ustanovu.

“U takvim slučajevima javnost zanima šta se tačno dogodilo, šta poduzimate u tom momemntu i šta planirate poduzeti. Veoma je bitno da u razumnom roku odgovorite na upit novinara i pružite im potpunu i tačnu informaciju vezanu za temu. Pri tome trebate koristiti jednostavne formulacije i izbjegavati upotrebu stručnih izraza koje javnost ne razumije”, kazao je Almir Panjeta.

Obuka se nastavlja svakog četvrtka do 21. juna ove godine i u tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa „Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu“, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Vijest
29.03.2018.
LJUDSKA PRAVA U FOKUSU:
Prava pacijenata i ophođenje zdravstvenih radnika prema osobama s invaliditetom teme nastavka obuke za koordinatorice i koordinatore kvaliteta u AKAZ-u

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u četvrtak je Modulom 4 nastavljena obuka za koordinatorice i koordinatore kvaliteta . Teme Modula 4 bile su “Prava pacijenata u praksi”, “Pravo i etika u oblasti zdravstva” o kojima je govorila Snježana Bodnaruk iz Federalnog ministarstva zdravstva, te “Ophođenje zdravstvenih radnika prema osobama sa invaliditetom” o čemu je govorila dr. Belma Goralija iz organizacije ‘MyRight'.

“Prava svih pacijenata odnosno korisnika zdrtavstvene zaštite bez obzira na uzrast, onesposobljenost, rasu, religiji, pol i seksualnu orjentaciju trebaju biti priznata, uvažena i prihvaćena od strane svih ključnih aktera u sistemu zdravstvene zaštite uključenih u njihovu njegu ili liječenje i promociju zdravlja, kao i briga samih pacijenata o njihovom zdravlju”, kazala je, između ostalog, Snježana Bodnaruk.

Saradnja AKAZ-a i organizacije ‘MyRight' počela je 2014. godine zajedničkim radom u izradi Standarda za timove porodične medicine, nastavljena 2016. izradom ‘Brošure za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama sa invaliditetom' o kojoj je dr. Goralija također govorila u predavanju te se nastavlja 2017. i 2018. učešćem u procesu akreditacije za Opće bolnice ‘Abdulah Nakaš' Sarajevo za Inkluzivne standarde za osobe s invaliditetom (ISOSI).

“Fizička nepristupačnost zdravstvenih ustanova i nemogućnost kvalitetne komunikacije sa zdravstvenim osobljem su među najčešće istaknutim problemima istaknutim tokom Monitoringa ljudskih prava”, kazala je dr. Goralija potcrtavajući kako je “važno da zdravstveno osoblje nema stereotipe i predrasude o osobama sa invaliditetom kao osobama koje treba sažaljevati i prema kojima se treba ponašati previše zaštitnički i pokroviteljski jer to ni same osobe sa invaliditetom ne žele”:

“Glavne preporuke za uspješnu komunikaciju sa osobama sa invaliditetom su slične ili iste kao i u slučaju osoba bez invaliditeta: od toplog pozdrava i predstavljanja do pažljivog slušanja onoga što pacijent ima za reći bez preuranjenih pretpostavki ili zaključaka”, kazala je dr. Goralija.

Obuka se nastavlja svakog četvrtka do 21. juna ove godine i u tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa „Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu“, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Vijest
28.03.2018.
AKAZ U POSJETI GORAŽDU: Tim porodične medicine uspjeršno se priprema za akreditaciju kroz CVRAM projekat, na obostrano zadovoljstvo dogovoreni proširenje i nastavak saradnje

Predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) Melka Mercvajler i Azur Pašić te AKAZ-ov facilitator dr. sci.med. Enes Šačić posjetili su Dom zdravlja „DR. Isak Samokovlija“ u Goraždu gdje ih je ugostio direktor ove ustanove dr. Edin Čengić sa saradnicima. Dr. Šaćić facilitira jedan od timova porodične medicine u ovom domu zdravlja koji se priprema za akreditaciju u okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) koji implementira ured SZO u BiH, a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

Sastanak je organizovan kako bi se razmotrila neka pitanja u vezi predmetnog projekta ali i buduće saradnje, odnosno dinamike uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u DZ Goražde. Zaključeno je da je dosadašnji angažman članova tima porodične medicine, i intenzitet priprema, na zadovoljavajućem nivou i da daje osnova za nade da će akreditacijski postupak biti pozitivno okončan u predviđenom roku.

Direktor dr. Čengić sa saradnicima zanimao se u vezi edukacije zaposlenika, postupka certifikacije i moguće dinamike izvršenja pojedinih koraka u okviru ovog postupka i dogovoreno je da se već u maju održi opća osnovna edukacija za zaposlenike kako bi kritična većina bila upoznata sa bitnim detaljima u vezi sistema sigurnosti i kvaliteta i certifikacije ustanove. Nakon toga, trebalo bi nastaviti rad na certificiranju preostalih devet timova porodične medicine te, eventualno, i cijele ustanove.


Vijest
28.03.2018.

VANJSKA OCJENA U APOTECI "PLUS" U TUZLI

U ponedjeljak je obavljena vanjska ocjena privatne apoteke “Plus” Tuzla. Ocjenu je obavila vanjska ocjenjivačica Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) magistrica farmacije Halida Smajlagić.

Na osnovu njenog izvještaja, a u skladu sa procedurom, Komisija za certifikaciju apoteka daje preporuku Upravnom odboru koji donosi konačnu odluku o certifikaciji ustanove.

 

 

 

 


Vijest
27.03.2018.
UDRUŽENJE/UDRUGA ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA U BIH
OBJAVILA SMJERNICE ZA TRETMAN DIABETESA MELLITUSA I HIPOGLIKEMIJE

Impozantna lista autora – stručnjaka iz oblasti endokrinologije i dijabetologije, interne, i opšte medicine, koja broji čak 47 imena renomiranih lječnika iz cijele Bosne i Hercegovine, udružila se u izuzetnoj saradnji na izradi vodiča, odnosno smjernica za tretman diabetesa mellitusa i hipoglikemije.

Rezulat njihovog rada izdanje je u formi dvije knjižice-priručnika namijenjene, prije svega, kliničarima ali i pacijentima i drugim korisnicima koji se mogu upoznati sa simptomima, uzrocima, problemima i poteškoćama i posljedicama vezanim za ovo oboljenje, kao i o preporukama za tretman bolesti.

Smjernice su oblikovane na osnovu dokaza za najbolju kliničku praksu te na osnovu postignutog konsenzusa. Korištena je obimna znanstvena literatura savremenih dostignuća i relevantnih iskustava polučenih diljem svijeta.

Recenzenti smjernica koje su grafički i vizualno pripređene kao user-friendly dopadljive knjižice, pozitvno i jezgrovito izražavaju ključne činjenice vezane za ovu vrlo rasprostranjenu bolest i rad kompetentnih autora.

Prof. Dr Tatjana Milenković, Redovni profesor Katedre Interne medicine Medicinskog fakulteta u Skopju ističe: „ Autori nas na izuzetno znalački način vode kroz sadržaj rukopisa. Rukopis je napisan razumljivim jezikom, tako da čitalac nema potrebe da konsultuje dodatnu literaturu. Ilustracije su odličnog kvaliteta i odlično se uklapaju u sadržaj knjige.“

Doc. Dr. Dario Rahelić , Pročelnik Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i kliničku farmakologiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, i Predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i metaboličke poremećaje kaže: „Rukopis „ Smjernice za tretman diabetesa mellitusa“ predstavlja značajnu pomoć kliničarima koji se bave ovim djelatnostima, ali i doktorima drugih kliničkih grana, praktičarima primarne zaštite, studentima. Koncizno i jasno prikazana problematika omogućava razumijevanje i praktičnu upotrebljivost iznesenih preporuka i onima koji se ne bave ovom problematikom. Rukopis je sveobuhvatan dijagnostičko-terapijski vodič koji prikazuje problem kompleksnosti šećerne bolesti i njenoga rješavanja prema modernim smjernicama svjetske i evropske dijabetološke asocijacije. Sadržaj je iznesen pregledno i jasno u jezičnom i konceptualnom smislu.“

Smjernice za tretman diabetes mellitusa možete naći ovdje


Obavijest
26.03.2018.

OBAVJEŠTENJE ZA KOORDINATORE KVALITETA U DOMOVIMA ZDRAVLJA
indikatori izvedbe za bolnice i domove zdravlja

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je u skladu sa članom 22. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine FBiH br. 59/05 i 52/11), razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja  koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH, a zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2017. godinu. Nakon dobivanja saglasnosti federalnog ministra zdravstva praćenje seta indikatora je postalo obaveza svih bolnica i domova zdravlja u FBiH.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje, elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja bio je  31. januar/siječanj 2018. godine. Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti bio je 15. mart/ožujak 2018. godine, a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travanj 2018. godine. Ovom prilikom Vas molimo da tražene podatke koje do sada niste dostavili dostavite u što skorijem roku.

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta, a podatke je potrebno unijeti u elektronski obrazac i poslati AKAZ-u u navedenim rokovima isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba.

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona: 033 771-873 i e-maila (koordinator@akaz.ba).

Obrazac za dostavu indikatora za domove zdravlja

Set indikatora za domove zdravlja

Set indikatora za bolnice

Obrazac za dostavu indikatora za bolnice


Vijest
23.03.2018.
POSJETA DZ I CMZ TUZLA:
Kultura kvaliteta u najboljem interesu svakog pacijenta, ali i svakog zdravstvenog radnika

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmed Novo posjetio je Dom zdravlja Tuzla koji priprema timove porodične/obiteljske medicine za akreditaciju u okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt), implementira ured SZO u BiH, a financijski podržava Švicarska a gencija za razvoj i suradnju (SDC).

Posjetu je iskoristio i za obilazak Centra za mentalno zdravlje koji je akreditiran, djeluje u okviru DZ-a, i pruža korisnicima brojne kvalitetne usluge po najvišim standardima kvaliteta.

“Uvijek mi je zadovoljstvo posjetiti zdravstvene ustanove koje njeguju kulturu kvaliteta i vidjeti iz prve ruke kako rade na postizanju i održavanju najviših standarda sigurnosti i kvaliteta, a sve u najboljem interesu svakog pacijenta, ali i svakog zdravstvenog radnika”, kazao je doc. Dr. Novo.


Vijest
22.03.2018.
NASTAVAK OBUKE ZA KOORDINATORICE I KOORDINATORE KVALITETA:
O politikama i procedurama na temelju standarda predavali Maida Nuhić i Bakir Omerbegović

Na Modulu 3 nastavka edukacije za koordinatore i koordinatorice kvaliteta koja se četvrtkom održava u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) polaznicama i polaznicima predavanje na temu “Dokumentirane politike i procedure” održala je Maida Nuhić načelnica Sektora za poslove organizacije i po boljšanja kvaliteta u UKC Tuzla, dok je na temu “Metodologija razvoja politika i procedura u ZU apotekama” govorio Bakir Omerbegović iz PZU Apoteka Nera.

Polaznice I polaznici edukacije su imali priliku pogledati i snimak predavanja “How do we heal medicine?“ koje je američki hirurg Atul Gawande održao u okviru TED Talks, te s predavačima i stručnom saradnicom u AKAZ-u Vildanom Drljević učestvovati u praktičnoj vježbi “Pisanje politika i procedura”.

“U pravilu, procedure treba pisati prije nego se započne sa nekim poslom. Kako je to često nemoguće jer procesi nekada nisu definisani, usljed nedostatka vremena ili se procesi već odvijaju - pribjegava se postavljanju prioriteta koji se postavljaju za svaku definisanu funkciju u organizaciji”, kazala je, između ostalog, Maida Nuhić tokom svog predavanja potcrtavajući i kako “procedure treba pisati ili revidirati kada se uvodi nova oprema, ukoliko se proces mijenja, kada nove informacije sugerišu da će nastati koristi od modificiranja radne prakse”, a “ispitivanje prigovora i incidentnih situacija takođe može ukazati na potrebu promjene ili pisanje procedura”.

“Kod pisanja procedura za apoteke osoba koja piše procedure treba razmotriti koliko neko zna o cjelokupnom procesu i koliko sveobuhvatno i pravilno može opisati proces, a kad je osoba na koju se procedura odnosi u pitanju potrebno je razmotriti znanje, edukaciju, vještine, iskustvo i radnu kulturu osoblja koje će te procedure provoditi. Nakon nekog vremena potrebno je razmotriti efektivnost procedure i napraviti neophodne promjene, da bi se postigla potrebna poboljšanja”, kazao je Bakir Omerbegović.

Obuka se nastavlja svakog četvrtka do 21. juna ove godine i u tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa „Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu“, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Vijest
22.03.2018.

Uručeni certifikati JZU „Gradska apoteka“ Srebrenik

U ime direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), doc.dr. Ahmeda Nove, predstavnici AKAZ-a uručili su certifikat JZU „Gradska apoteka“ Srebrenik te čestitali rukovodstvu i zaposlenicima na dostignutom stepenu sigurnosti.

Direktorica JZU „Gradska apoteka“ Srebrenik, mr.ph. Azra Suljagić se zahvalila predstavnicima AKAZ-a i izrazila nadu da će njihova ustanova i dalje održavati unapređeni stepen sigurnosti te u budućnosti postizati rezultate rada u skladu sa obavezama i očekivanjima njihovih korisnika.

Javna zdravstvena ustanova „Gradska apoteka“ Srebrenik pored centralnog objekta koji je smješten u sklopu Doma zdravlja Srebrenik, posluje na još tri lokacije na području opštine Srebrenik: depo Tinja, depo Sladna i depo Podorašje.

 

 

 


Obavijest
21.03.2018.
OBAVJEŠTENJE ZA KOORDINATORE KVALITETA U DOMOVIMA ZDRAVLJA
Klinička revizija – CVRAM projekt

„Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini“ naziv je projekta koji je razvijen i financijski podržan u partnerstvu između Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) , za period 2013-2018, a za Federaciju BiH ga sprovodi Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH i Zavod za javno zdravstvo FBiH. U okviru projekta planirana je implementacija CVRAM komponenti (engl. Cardio-Vascular Risk Assessment and Management ) koje se odnose na uspostavljanje, integraciju, implementaciju i formativnu evaluaciju sveobuhvatnog programa za procjenu i menadžment kardiovaskularnog rizika.

Nastavak rada u okviru projekta predviđa obavezu finalne kliničke revizije i popunjavanje odgovarajućeg obrasca za timove porodične/obiteljske medicine (TPM/TOM) koji su uključeni u projekat. Radi se o prikupljanju drugog seta podataka, a u cilju sagledavanja rezultata nakon projektne intervencije odnosno implementacije CVRAM usluga u TPM/TOM. Izvještajni period je: 15.03.2018 - 15.04.2018. godine. Krajnji rok za dostavu obrazaca je: 31.05.2018. godine. Obrazac za kliničku reviziju možete preuzeti na ovom linku.

Molimo koordinatore kvaliteta da popunjene obrasce preuzmu od timova porodične/obiteljske medicine koji sudjeluju u projektu iz Vašeg doma zdravlja i da ih sve zajedno pošaljete na e-mail adresu: eserdarevic@akaz.ba . Kontakt osoba za ovu aktivnost u okviru projekta je Eldin Serdarević, te za eventualna pitanja i dodatne informacije možete nas kontaktirati preko navedene e-mail adrese ili putem telefona 033/771-881.

Priručnik za kliničku reviziju možete preuzeti na ovom linku.
Obrazac revizije kliničke prakse za 2018.


Vijest
20.03.2018.
POČETAK ZAHTJEVNOG I ODGOVORNOG PROCESA: Obavljena vanjska ocjena prvih pet klinika UKC Tuzla u svrhu akreditiranja

Tim od šest vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) predvođen Enesom Šačićem u ponedjeljak i utorak obavio je vanjsku ocjenu pet klinika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u svrhu akreditacije. Uz Šačića, u timu vanjskih ocjenjivača koji je obavio vanjske ocjene Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, Klinike za gi nekologiju i akušerstvo , Klinike za zarazne, Centra palijativne njege i Klinike za plućne bolesti bili su još i Roberta Perković, Enis Hasanović, Anel Okić, Almir Kovačević i Malik Vodopić. UKC Tuzla prvi je u BiH koji je ušao u proces akreditacije kompletnog Centra s 21 klinikom koja će biti pregledana i ocijenjena u narednom periodu.

“Naše je ogromno zadovoljstvo što smo u prilici ući u jedan ovako veliki poduhvat i obaviti vanjsku ocjenu u svrhu akreditacije. Čast mi je da sam na čelu jednog izvanrednog tima kao i ostalim članovima, čestitam vam što ste prvi ušli u proces akreditacije kao zdravstvena ustanova koja je već odavno prepoznala značaj uvođenja sistema kvaliteta o kojem brinete kroz Sektor za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta s Maidom Nuhić na čelu”, kazao je Enes Šačić.

Direktor UKC Tuzla doc. dr Nešad Hotić nije krio zadovoljstvo zbog početka ovog opsežnog, zahtjevnog i odgovornog procesa.
“Drago mi je vidjeti da ste i vi sami zadovoljni što radite na akreditaciji naše ustanove, i da imamo jednako odgovoran pristup s obje strane. Mi smo uradili mnogo toga, uvjereni smo u pozitivan ishod, a svakako da u narednom periodu ostaje još dosta prostora za napredak i mi ćemo nastaviti s unapređivanjem kako bismo bili sve bolji i bolji”, kazao je doc. dr Nešad Hotić.

Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo također je istakao veliko zadovoljstvo zbog početka nečega na pripremi čega se ozbiljno radi već dugo, a što je prvim vanjskim ocjenama postalo realnost.

“Ovo je početak, naši vanjski ocjenjivači za prvi posjet pregledaju pet klinika, u maju dolazimo ponovo u nastavak, ukupno je 21 klinika i pred svima nama je veliki i odgovoran posao koji će uvjeren sam svako u svom dijelu ispuniti najbolje moguće. Saradnja AKAZ-a i UKC Tuzla je dvosmjerna, i mnogo smo učili jedni od drugih”, kazao je doc.dr. Novo.


Vijest
19.03.2018.
PRVI U BiH: Počeo proces akreditacije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla

Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) počeli su u ponedjeljak vanjsku ocjenu za akreditaciju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla koji je prvi u BiH ušao u ovaj zahtjevan proces uvođenja sistema kvaliteta. Prvi pregled na pet klinika UKC Tuzla obavlja šest ocjenjivača AKAZ-a, a u narednom periodu biće obavljen pregled 21 klinike.

“Čast mi je i zadovoljstvo da vas mogu dočekati i pozdraviti ispred 2500 uposlenika ovog Centra koji svi skupa rade na tome da našim pacijentima pružimo sigurnu I kvalitetnu uslugu. Naš cilj je da budemo regionalni lider u pružanju zdravstvenih usluga građanima, a proces akreditacije je nešto što nas u tom cilju nadopunjuje. Pratimo moderne evropske tokove, ali naša ideja vodilja nije da se takmičimo sa drugima i da gledamo šta drugi rade, već da se takmičimo sami sa sobom i da pobijedimo sebe, te da pružamo što bolje zdravstvene usluge za naše pacijente zbog kojih sve ovo radimo”, kazao je na uvodnom sastanku sa ocjenjivačima i predstavnicima AKAZ-a doc. dr Nešad Hotić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla koji je u kratkoj prezentaciji predstavio osnovne podatke o radu Centra.

“Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje, jer smo proteklih 15 godina zajedno radili, učili i napredovali. Ova zdravstvena ustanova je bila i nadam se da će i budućnosti nastaviti da bude uzor ostalima. Među prvima ste uspješno prošli kroz akreditaciju porodilišta za “Bolnica-Prijatelj beba” i DPST savjetovališta i ovim zatvarate jedno i otvarate novo poglavlje”, kazao je doc.dr. Ahmed Novo, director AKAZ-a.

Vođa tima ocjenjivača Enes Šačić također je iskazao zadovoljstvo što s ostatkom tima ima priliku učestvovati u jednom velikom i značajnom poduhvatu kakav je vanjska ocjena u svrhu akreditiranja čitavog kliničkog centra.

“Cilj svih zdravstvenih radnika je da pruže najsigurniju i najkvalitetniju zdravstvenu uslugu, i sam ulazak u ovaj zahtjevan proces je velika stvar, i čestitam vam što ste prvi klinički centar koji je prvi u FBiH ušao u ovaj proces”, kazao je Enes Šečić ispred tima koji čine Roberta Perković, Enis Hasanović, Anel Okić, Almir Kovačević i Malik Vodopić.

Uvodnom sastanku uz direktora dr. Nešada Hotića prisustvovali su i Maida Nuhić, načelnica Sektora za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta, načelnik Sektora za informacione tehnologije Nihad Mešanović, načelnik Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju Mustafa Tabaković, pomoćnik direktora za sestrinstvo Mirza Jahić, pomoćnica direktora za medicinske poslove Fahrija Skokić, šefica Klinike za ginekologiju i akušerstvo Dženita Ljuca, načelnik Klinike za zarazne bolesti Sead Ahmetagić, načelnik Centra palijativne njege Samir Husić i načelnik Klinike za plućne bolesti Suvad Dedić.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Vijest
16.03.2018.
[VANJSKA OCJENA U DZ SREBRENIK: Tim ocjenjivačica i ocjenjivača AKAZ-a iz cijele FBiH u ocjeni 18 timova porodične medicine za certifikaciju, od čega dva i za akreditaciju kroz CVRAM projekat]

Devet ovlaštenih ocjenjivačica i ocjenjivača Agencije za kvalitet u zdravstvu FBiH (AKAZ) iz Bihaća, Sarajeva, Stoca, Visokog, Viteza i Tomislavgrada u petak je radilo na vanjskoj ocjeni 18 timova porodične medicine u Domu zdravlja Srebrenik u svrhu certificiranja, od čega dva i za akre ditiranje u okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM proje kt), implementira ured SZO u BiH, a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

Pod vodstvom Prim. dr. Katmerke Cerić (DZ Bihać) jednodnevnu opsežnu vanjsku ocjenu provode ocjenjivačice i ocjenjivači Dr. Zlatko Šantić iz DZ Stolac, dipl.m.s. Aida Baručija iz DZ Zenica Dr. Nadir Babahmetović iz DZ Vitez, Dr. Dženita Alimanović iz DZ Visoko i dr. Bernardina Šarac iz DZ Tomislavgrada. Iskusne diplomirane medicinske sestre Zineta Mulaosmanović i Dženita Hodžić, sa Dr Sanjom Mandić dolaze iz DZ Kantona Sarajevo.

„Zahvalio bih vodstvu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, koje je odabralo ovaj tim naših kolega - vanjskih ocjenjivača, da nam pomognu svojom ocjenom kako bismo dobili pravu sliku stanja porodične medicine za koju se nadamo da će biti - u skladu sa trudom i radom svih zaposlenika iz našeg Doma zdravlja. Očekujem da rezultat bude i akreditacija dva tima koja su odabrana za učešće u CVRAM projektu, i certifikacija za ta dva tima i ostalih šesnaest od ukupno 18 timova kojima pokrivamo stanovništvo naše općine“, kaže direktor Doma zdravlja Srebrenik Dr. Ešref Harčinović.

Prim. dr. Katmerka Cerić kaže kako su Dom zdravlja Srebrenik, porodična medicina, i dr. Jasminka Jašić su nam od ranije poznati kao primjeri izvrsne prakse s obzirom da je već 2004 g., ambulanta Tinja bila mjesto pilotiranja akreditacijskih standarda za porodičnu medicinu, kao i re-akreditacija CMZ DZ Srebrenk.
„Što se tiče tima vanjskih ocjenjivača, moram reći da se radi o iskusnim kolegama pa unatoč zadatku koji treba obaviti na odvojenim lokacijama, na pripremnom sastanku smo koordinirali radne zadatke i dogovorili sve detalje tako da ni tu ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća“, kazala je Prim. dr. Katmerka Cerić.

Dom zdravlja Srebrenik pokriva primarnom zaštitom značajan teritorijalni obuhvat koji se prostire na oko 249 kvadratnih kilometara i sa brojem stanovnika od cca 42 000. Za obezbjeđenje njihovih zdravstvenih potreba brine 18 timova porodične medicine smještenih u domu zdravlja i šest područnih ambulanti.


Vijest
16.03.2018.
DOGOVOREN NASTAVAK USPJEŠNE SARADNJE:
Nakon uspješne akreditacije DPST centara, slijedi akreditacija mobilnih timova u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Zenici

Predstavnici Udruženja “Partnerstvo za zdravlje” (Partnership for Health) Aida Kurtović i dr. Zlatko Čardaklija posjetili su u četvrtak Agenciju za kvalitet I akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) gdje su sa direktorom AKAZ-a doc.dr. Ahmedom Novom razgovarali o nastavku saradnje.

U prethodnom periodu Agencija je obavila akreditaciju Centara za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje HIV (DPST), i tako dala osnov standardizacije rada i u ovom tipu pružalaca zdravstvenih usluga.

Potaknuti uspješnom saradnjom, predstavnici Udruženja obratili su se AKAZ-u sa namjerom da se provede proces akreditacije i za njihove mobilne timove iz Sarajeva, Tuzle, Mostara i Zenice a čime bi upotpunili stanje sistema sigurnosti i kvaltiteta vlastitih kapaciteta koji se koriste za ove namjene.

Predviđena dinamika obavljanja postupka akreditacije trebala bi dati konačne rezultate do kraja oktobra mjeseca tekuće godine.


Vijest
15.03.2018.

DINAMIČNE I KORISNE PREZENTACIJE: Standardi za domove zdravlja, Standardi za bolnice i samoocjena teme nastavka obuke AKAZ-a za koordinatorice i koordinatore kvaliteta

Standardi i samoocjena bili su glavne teme Modula 2 u nastavku edukacije za koordinatore i koordinatorice kvaliteta koja se četvrtkom održava u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ). Kroz dinamične ikorisne prezentacije u uvodnom predavanju generalno o standardima i prist upu AKAZ-a polaznicama i polaznicima edukacije govorio je direktor AKAZ-a doc. dr. Ahmed Novo, na temu “Standardi za domove zdravlja” govorila je prim.dr. Lejla Mačković dok je mr.sci. Enis Hasanović govorio na teme “Samoocjena” i “Akreditacijski standardi za bolnice-Sadržaj standarda”.

“Standardi se razvijaju odnosno revidiraju kroz jedan formalno utvrđen proces i revizija standarda mora da prati novu legislativu, razvoj medicine i nove tehnologije. Standardi su prilagođeni bh. specifičnostima i sadrže primjere dobre prakse i za sve je potreban koncenzus ključnih aktera u zdravstvenom sistemu”,kazao je doc.dr. Novo govoreći o nekim od osnovnih principa AKAZ-a.

Govoreći na temu “Standardi za domove zdravlja” prim.dr. Lejla Mačković potcrtala je kako su to dokumenti u kojim se reglišu pravila, smjernice i karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate, radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti za određenu oblast.

“Standardi bi trebali da ocijene pristupačnost zaštite, prikladnost usluga, sposobnost osoblja za izvedbu, kontinuitet zaštite, učinkovitost/efektivnost zaštite, djelotvornost zaštite, odgovaranje na potrebe korisnika, sigurnost zaštite i njenu održivost”, kazala je prim.dr. Mačković.

O standardima, ali i važnosti samoocjene govorio je mr.sci. Enis Hasanović kroz svoja predavanja: Samoocjena daje mogućnost da se “napravi snimak” organizacije u pogledu ispunjavanja standarda, omogućava da se sve teškoće riješe prije vanjskog pregleda i pomaže u razvoju akcionog plana cijele ustanove i lokalnih akcionih planova. Pored toga, osigurava koordinatoru i projektnom timu da sagledaju sveukupni progres od polazne osnove”, istakao je mr.sci. Hasanović.

Obuka se nastavlja svakog četvrtka do 21. juna ove godine i u tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa „Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu“, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Vijest
14.03.2018.
ZNATE LI ŠTA JE ‘ELZO'?: Iskrenim i odgovornim popunjavanjem Evaluacijskog lista za ocjenu do unapređenja rada

Kako bez mjerenja nema poboljšanja kvaliteta, te i sami težimo da naš rad bude evaluiran koristeći pri tom iskustva i rezultate dosadašnjeg rada, u AKAZ-u smo razvili Evaluacijski list za ocjenu (ELZO) koji koristimo kao značajan izvor informacija za unapređenje edukacija. Za najbolje rezultate je veoma bitno da učesnici edukacija iskreno popunjavaju ELZO jer njihovi komentari pomažu nam da poboljšamo naš rad, ELZO kontinuirano razvijamo, a na osnovu dosadašnjih rezultata svakako je evaluacija aktivnosti kakvu možemo preporučiti i našim saradnicima i partnerima.

“Najjednostavnije – radi se o skupu komentara polaznika edukacije koji sistemski iznose vlastite impresije i ocjenjuju te ljestvicom zadovoljstva i alfa-numerički ocjenjuju pojedine aspekte edukacijskih aktivnosti, odnosno – konkretne obuke na kojoj su učestvovali”, kažu iz AKAZ-a pojašnjavajući kako je evaluacija rada uobičajeni vid poboljšanja kvaliteta usluge pa se stoga ELZO u AKAZ-u, od početka pružanja usluga edukacije, smatrao obaveznim dijelom edukacijskog procesa:

“Kada smo u AKAZ-u započeli pripreme za akreditiranje naših standarda kod ISQua-e (International Society for Quality in Healthcare) - vrhunski svjetski autoritet i „akreditator akreditatora“, znali smo da je ELZO izvrstan i koristan alat neophodan za utvrđivanje određenih parametara izvedbe koji daje validne dokaze koje možemo podastrijeti ovom akreditacijskom tijelu. Primarna svrha evaluacijskog lista je uvid u impresije naših korisnika koje – pretočene u metričke vrijednosti, nama samima omogućavaju unapređenje i poboljšanje rada, i donošenje objektivnog stava o onome što radimo”, kažu iz AKAZ-a potcrtavajući važnost iskrenog popunjavanja ELZO-a čemu svakako doprinosi činjenica da se popunjava anonimno:

“Svrha upitnika jeste da dovede do stvarne promjene. Poboljšanje usluga, u ovom slučaju – edukacije, u AKAZ-u shvaćamo krajnje ozbiljno i obavezujuće. Bavljenje kvalitetom kao osnovnom djelatnošću nameće nama, prije svih, poštivanje svih zakonitosti koje je potrebno slijediti kao bi krajnji rezultat uvijek bio – kvalitetan”.

ELZO je „pokretni element“ u službi edukacije. Koliko god da se mijenjaju obuke – bilo u programu, planu ili načinu izvršenja, ELZO mora pratiti te promjene i, istovremeno, otvarati prostor za nove dorade. Samo iskrenim kritičkim odnosom mogu se popravljati i poboljšavati stvari na općem ali i pojedinačnom planu.

“ELZO, kao instrument, nije uvijek shvaćen na pravi način. Zbog toga, u AKAZ-u uvijek uzimamo vremena za instruiranje i upućivanje ispitanika (polaznika edukacije) u ispravno popunjavanje listića, i to da ih pozovemo da budu potpuno iskreni, kritični i lični. Dakle, ako se evaluacijski list doživi i kao svojevrstan upitnik, uz konstruktivan stav i ocjenjivačko raspoloženje, moguće je dobiti vrlo bogat i koristan izvor informacija koje je moguće pretočiti u radne materijale i, konačno, u korekcije/modifikacije/unapređenje edukacijskih sadržaja”, poručuju iz AKAZ-a.

Osim dijela osnovnih i općih podataka u vezi sa profesionalnim iskustvom tj. informacija o učesniku - osobi koja popunjava ovaj dokument, ELZO sadrži još dva dijela – „obuka“ i „predavači“. Pitanja koja su data u formi prijedloga a koje se rangira Likertovom skalom i ocjenom intenziteta od 1 do 4, daju dovoljan uvid na osnovu kojeg je eventualno moguće dorađivati i/ili mijenjati neki od dijelova edukacijskog procesa. Napomenimo da je Likertova skala-vrsta skale stavova koja se sastoji od niza tvrdnji posvećenih različitim aspektima nekog stava.

Primjer ELZO-a možete vidjeti OVDJE.


Vijest
12.03.2018.
KONTINUIRANO UNAPRJEĐIVANJE:
Dom zdravlja Gračanica priprema se za akreditaciju po novoj verziji standarda,
kultura kvaliteta vidljiva na svakom koraku

Dom zdravlja Gračanica prva je ustanova ove vrste u BiH koja je akreditirana, a po isteku prvog akreditacijskog ciklusa menadžement i osoblje pripremaju se za akreditaciju po novoj i unaprjeđenoj AKAZ-ovoj verziji Standarda za domove zdravlja 2017. Tim povodom Dom zdravlja Gračanica posjetio je direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH doc. dr. Ahmed Novo gdje su ga o detaljima priprema informirali direktorica Ustanove mr. sc. Murisa Usavdić Šadić, pomoćnik direktorice za nemedicinska pitanja Zijad Hasić, pomoćnik direktorice za medicinska pitanja ispred Odjeljenja za kvalitet Suljo Mehanović, koordinatorica kvaliteta dr. Petra Klokić i koordinator za rizik Sead Selimović.

“Vidljiva je kultura kvaliteta koju gaje kako menadžment, tako i svi zaposleni u Domu zdravlja Gračanica koji su nakon postizanja zahtjevnih standarda tokom proteklog akreditacijskog perioda nastavili da rade na njihovom održavanju i unapređenju, razvili su odjeljenje za kvalitet kao i vrlo kvalitetan software koji koriste za održavanje i poboljšanja kvaliteta”, kazao je nakon sastanka doc.dr. Ahmed Novo dodajući da je za maj dogovorena i predocjenjivačka posjeta u svrhu dok će facilitaciju obaviti dr. Halid Mahmutbegović, koordinator kvaliteta u DZ Živinice i dobitnik priznanja ‘Šampion kvaliteta' za 2017., koje se dodjeljuje za doprinos u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u FBiH.

“Veoma je bitno što će kao iskusni kolega dr. Mahmutbegović obaviti facilitaciju, ali i steći dodatna iskustva iz procesa akreditacije za koji se priprema pet timova porodične medicine u DZ Živinice, ustanovi koja već ima akreditiran i Centar za mentalno zdravlje i koja je također opredijeljena za ulazak u proces akreditacije svih usluga”, potcrtao je doc.dr. Novo.


Vijest
09.03.2018.
AKAZ U POSJETI TRANSPARENCY INTERNATIONALU:
Čvršće veze sa sektorom civilnog društva u funkciji sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu i poštovanja prava pacijenata

Saradnik za poslove informisanja i marketing u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) Azur Pašić posjetio je Transparency International u BiH gdje se susreo sa predstavnicima ove organizacije Elvirom Mujkić i Emsadom Dizdarevićem.

Sastanak je dio nastojanja da se skupa s predstavnici ma civilnog društva iznađu optimalna rješenja u vezi transparentnog načina rada i poštivanja prava pacijenata u Federaciji BiH, a kao logični slijed saradničkih odnosa koje AKAZ pokušava ostvariti sa svim pojedinim stručnim pojedincima i organizacijama koji su, kao takvi, potvrđeni u vlastitoj domeni rada. To je slučaj i sa Transparency International BiH (TI), jednom od 90 podružnica ove međunarodne nevladine organizacije koja se, primarno, bavi suzbijanjem korupcije.

„Započeli smo razgovor sa predstavnicima TI kako bi pokušali naći ponajbolji modus saradnje u vezi pitanja koja su nam zajednički predmet interesa a gdje možemo uspješno razmijeniti iskustva i znanja. Sve to s namjerom da obezbijedimo standarde rada i ponašanja u zdravstvu koji će preduprijediti negativne pojave i omogućiti pacijentima, ali i zdravstvenim radnicima, transparentne, jasne i sigurne načine zaštite njihovih prava. Očekujemo se da ćemo uskoro precizirati način rada i krajnji željeni ishod našeg angažmana a nakon toga se nadamo i trajnom odnosu razvijanja pojedinih dogovorenih vidova saradnje.“ kazao je Azur Pašić nakon sastanka održanog u sarajevskom sjedištu Transparency Internationala.


Vijest
08.03.2018.

KVALITETNOM OBUKOM DO BOLJEG KVALITETA U ZDRAVSTVU:
U AKAZ-u počela edukacija za koordinatore i koordinatorice kvaliteta

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) počela je edukacija za koordinatore i koordinatorice kvaliteta. Edukacija je počela uvodnim predavanjem direktora AKAZ-a doc.dr. Ahmeda Nove, a u skladu s AKAZ-ovim Kalendarom edukacije za 2018. godinu polaznice i polaznici će na obuku dolaziti svakog četvrtka do 21. juna 2018. godine, uključujući i završni test.

U tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa „Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu“, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Vijest
07.03.2018.
DELEGACIJA SZO, AMBASADE ŠVICARSKE, FMZ I AKAZ-a U POSJETI DZ ČELIĆ I ŽIVINICE
“Spremni smo za akreditiranje timova porodične medicine, kada nas pacijent pozove i kaže ‘halo', mi znamo ko je i zbog čega zove”

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije Boris Rebac i Mirza Palo, koordinatorica zdravstvenog programa Ambasade Švicarske u BiH Maja Zarić, savjetnica federalnog ministra zdravstva Dragana Galić i direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH Ahmed Novo posjetili su domove zdravlja Čelić i Živinice koji pripremaju timove porodične/obiteljske medicine za akreditaciju.

Ono što su mogli vidjeti ‘iz prve ruke' jeste da su osoblje i rukovodstvo ovih domova zdravlja opredijeljeni za sigurnost i kvalitet usluga koje pružaju svojim korisnicima i spremni za akreditaciju timova porodične medicine u okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt). Projekat implementira ured SZO u BiH i financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC). Facilitaciju, vanjsku ocjenu te u konačnici akreditacijuonih koji zadovolje visoke standarde sigurnosti i kvaliteta obavlja Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH AKAZ.

“Sve što radimo radimo u interesu naših pacijenata, a kreiranje radne atmosfere u kojoj će osoblje raditi kroz standardizirane procedure i biti u potpunosti zaštićeno ide u tom pravcu. Mi imamo certificirane timove porodične medicine, četiri tima su prošla obuku kroz ovaj projekat i spremaju se za akreditaciju,ali i ostali prate njihove standarde tako da mi već imamo većinu stvari uvedenih, pa ako na primjer ljekar iz jednog tima krene na teren sa drugim timom, on ima potpuno standardiziranu ljekarsku torbu u kojoj je sve na istom mjestu kao i u torbi koju on koristi”, kaže direktor Doma zdravlja Čelić Zekerija Avdić potcrtavajući kako su svi u ovom Domu zdravlja shvatili važnost procesa uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta.

Nastavi čitati...


Vijest
06.03.2018.
DODIJELJENA AKREDITACIJA ZAVODU ZA BOLESTI OVISNOSTI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

U prisustvu kantonalnog premijera .g-dina Miralema Galijaševićša, g.-đa Melka Mercvajler uručila akreditacijske instrumente direktoru zavoda Prim. Dr.sci. Amiru Ćustoviću

„Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona je specijalizovana zdravstvena ustanova za pružanje usluga iz oblasti prevencije i istraživanja ovisnosti, tretmana i rehabilitacije ovisnika. U svom radu primjenjuje savremene metode u ambulantnim i stacionarnim uslovima, uz kontinuirano stručno unapređivanje, a u cilju poboljšanja i unapređenja kvalitete života stanovništva na području Zeničko-dobojskog kantona.“

Ovako se, na svojoj oficijelnoj web stranici, predstavlja ova zdravstvene ustanova koja je, sublimirajući namjere vlastitog upravljačkog mehanizma i zaposlenika zavoda, spremno ušla u postupak akreditacije koji je provela Agencija za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ).

Vrijedno radeći na planu uvođenja i jačanja sistema sigurnosti i kvaliteta u periodu od, gotovo, dvije godine, Zavod je dostigao status akreditirane zdravstvene ustanove što jasno govori o opredjeljenosti svih relevantnih aktera da ostvare i svoju viziju, to jest da postanu: „... ustanova koja će svojim stručnim i profesionalnim pristupom prevenciji i istraživanju, tretmanu i rehabilitaciji ovisnosti prevazići kantonalne i entitetske okvire i postati regionalni centar za bolesti ovisnosti.“

Premijer Zeničko-dobojskog kantona g.-din Miralem Galijašević, koji je svojim prisustvom želio uveličati ovu skromnu proslavu čestitao je direktoru Zavoda, i odaslao jaku poruku podrške naglašavajući stalnu predanost odgovornih političkih struktura svim zdravstvenim ustanovama iz ovog kantona.

Prepoznavajući vrijednost napora zeničkih zdravstvenih radnika, na današnjoj prigodnoj svečanosti koju je organizirao domaćin, Viši stručni saradnik za pitanja edukacije u AKAZ-u, g.-đa Melka Mercvajler prof., u pratnji predstavnika AKAZ-a, predala je direktoru zavoda akreditacijske instrumente i iskazala čestitke za uspjeh naglašavajući da je iter postizanja prestižnog rezultata akreditacije vijest koja raduje sve njihove korisnike ali i građane - pacijente u cijeloj FBiH.

Mercvajler: „Ovo je dostignuće koje odašilje i jasnu poruku da ozbiljan rad mora biti sadržan i prepoznat sistemski, na nivou tačno određenih, standardiziranih vrijednosti. Tek danas, kada je zvanično federalno tijelo – AKAZ, na propisani način, nesporno utvrdilo stanje sigurnosti i kvaliteta u vašoj ustanovi, vi imate institucionalnu potvrdu kvaliteta ali i obavezu stalnog unapređenja.

Koristim ovu svečanu priliku da sa ovog mjesta pozovem i sve ostale odgovorne osobe i aktere da, ako to kojim slučajem već do sada nisu, na planu sistema sigurnosti i kvaliteta, čim prije započnu propisani postupak sertifikacije, a po mogućnosti i akreditacije kako bismo ojačali naše zdravstvo i omogućili pacijentima optimalne standarde sigurnosti i kvaliteta širom FBiH.“

Direktor Zavoda, Prim. Dr. Ćustović se zahvalio gošći iz Sarajeva i, još jednom, podvukao opredijeljenost za stalni napredak: „ Radimo na četiri nivoa – za pacijente, za zdravstvene radnike, na planu ostvarenja materijalnih preduslova, i na planu aktivnog rada u zajednici. Za sve to neophodno je koristiti najsavremenije metode i sarađivati sa svim institucijama i pojedincima koji nam u tome mogu pomoći. Naša saradnja sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, pored obaveze, predstavlja i ostvarenje našeg opredjeljenja da ponudimo – najviše što možemo. Akreditacija kaže da smo na dobrom putu da to i ostvarimo. Hvala gospođi Mercvajler, direktoru Doc. Dr. Ahmedu Novi, i svim zaposlenicima i saradncima AKAZ-a.“


Vijest
05.03.2018.
VANJSKA OCJENA U APOTECI “TILIA”: “Sigurna i kvalitetna usluga naše je opredjeljenje, dobrobit pacijenta u središtu je našeg djelovanja”

Vanjski ocjenjivač Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) mr.ph. Bakir Omerbegović obavio je u ponedjeljak vanjsku ocjenu Apoteke”Tilia” u Sarajevu. Apoteka se nalazi u ulici Marcela Šnajdera u sarajevskom naselju Koševo, i vlasnica magistra Valida Šakambet kaže da im je dobar odnos sa pacijentima na prvom mjestu:

“Nalazimo se u naselju, imamo dobre komšije koji nas paze, a mi im odgovaramo sigurnom i kvalitetnom uslugom koju sada imamo namjeru i potvrditi kroz proces certifikacije za koji smo se u proteklom periodu intenzivno pripremali.

Certifikacija jeste naša zakonska obaveza, ali i potreba. Sigurna i kvalitetna usluga naše je opredjeljenje i sve je usmjereno na dobrobit pacijenata-korisnika usluge, koji su u središtu našeg djelovanja”, kaže magistra Valida Šakambet.

Na osnovu izvještaja ocjenjivača, a u skladu sa procedurom, Komisija za certifikaciju apoteka daje preporuku Upravnom odboru koji donosi konačnu odluku o certifikaciji ustanove.

 


Vijest
02.03.2018.
LOGIČAN NASTAVAK INICIJATIVE: Predstavnice Udruženja “Prirodan porod” posjetile AKAZ i izrazile interes za razvoj i implementaciju standarda “Bolnice-Prijatelji majki”

Nakon što je Agencija za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu FBiH uspješno krenula u reakreditaciju porodilišta akreditiranih kao “Bolnice-Prijatelji beba”, aktuelizirala se i priča o inicijativi za “Bolnice-prijatelje majki”. Tim povodom AKAZ su posjetile predstavnice Udruženja “Prirodan porod” Amira Ćerimagić i Dolores Radonić koje su nedavno imale priliku da prisustvuju svečanosti povodom dodjele akreditacije “Bolnica-prijatelj beba” Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu.

Na sastanku sa direktorom AKAZ-a doc. dr. Ahmedom Novom i višom stručnom saradnicom doc.dr. Verom Kerleta-Tuzović iskazale su interes i potrebu za razvojem i implementacijom standarda “Mother Friendly Initiative” (MFI) u porodilištima u FBiH.

“ Nema potrebe da me ubjeđujete da su nama potrebni bolji uvjeti za porodilje, vi ste na pravoj adresi i mi smo na istoj strani. Nakon izuzetno uspješno realiziranog projekta koji je bio usmjeren na najbolji mogući početak za bebe kroz projekt „Bolnice-prijatelji beba“, incijativa za „Bolnice-prijatelje majki“ se nameće ne samo kao logičan nastavak aktivnosti koje smo započeli, nego i kao potreba i naša obaveza koju imamo prema našem društvu”, kazao je na sastanku doc.dr. Ahmed Novo.

MFI omogućava npr. majkama da odluče žele li porod u uspravnom, čučećem ili nekom drugom položaju, na stočiću ili u bazenu. Isto tako da odluče hoće li i koga pozvati da prisustvuje ne samo činu poroda, nego tokom cijelog perioda trudova, kao i ispunjenja niza drugih potreba za svaku majku.


Vijest
28.02.2018.
VANJSKA OCJENA U TRAVNIKU: Akreditacija “Bolnica-Prijatelj beba” za zdravstvenu ustanovu je kao ulazak u Evropsku uniju

Vanjske ocjenjivačice Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu dr Azra Karić i Senada Mujačić obavile su vanjsku ocjenu Ginekološko-porođajne službe J.U. Bolnica Travniku s ciljem reakreditacije standarda “Bolnica-Prijatelj beba”.

Na završni sastanak sa ocjenjivačicama šefica Službe Fatima Čurić-Ljevaković došla je sa upravo obavljenog poroda:

“Sve je prošlo dobro, rodila se zdrava djevojčica, eno je već doji”, ispričala je odmah po dolasku. Kaže da je u priči “Bolnica-Prijatelji beba” još od 2001. godine kada se s UNICEF-om počelo na tome raditi.

“Od početka smo uključeni, naše osoblje je išlo na dodatne obuke kod dr. Mire Ademović, obavljena je rekonstrukcija odjela, uradilo se dosta toga na promociji dojenja i poboljšanju kvaliteta, ali je to trebalo održati. Kada smo 2014. uspješno prošli kroz proces AKAZ-a i dobili akreditaciju “Bolnica-Prijatelj beba” sve je došlo na svoje, sve procedure i sve ono što je potrebno ‘ušlo je u papire'. Znali smo i imali potvrdu da imamo snagu i kvalitet, i da smo što se standarda kvaliteta tiče u Evropskoj uniji. Nastavili smo s održanjem i unapređenjem sistema sigurnosti i standarda kvaliteta i evo dočekali i proces reakreditacije”, kaže dr. Fatima Čurić-Ljevaković dodajući kako očekuje da će se i ostale službe bolnice po uzoru na ovu službu akreditirati.

Koordinator kvaliteta u J.U. Bolnica Travnik Elvis Dervić kaže kako se od 2014. kada je Ginekološko-porođajna služba stekla akreditaciju “Bolnica-Prijatelj beba” osjeti značajan napredak kako u toj Službi, tako i u ostatku bolnice:

“Ova Služba je kroz proces akreditacije postala primjer ostalima koji se trude pratiti ih kvalitetom i sami unapređivati uslugu kako bi što skorije i sami bili spremni za ulazak kompletne bolnice u ovaj proces. Mi smo na nivou bolnice formirali već 12 timova za kvalitet i napisali 200 procedura koje prate standarde kvaliteta, opredijeljeni smo za ulazak u proces akreditacije svih službi, menadžment nas u tome prati i podržava”, kaže Elvis Dervić.

Glavni tehničar Bolnice Travnik Ekrem Mrakić kaže kako je zadovoljan viđenim napretkom u Službi za ginekologiju i akušerstvo.

“Nakon što je uspješno prošla proces akreditacije i što je još bitnije – održavanja najviših standarda kvaliteta, ova Služba je ‘pilot' i primjer za ostatak bolnice koja će, nadamo se, u cijelosti postići, održavati i unapređivati najviše akreditacijske standarde”, kaže Ekrem Mrakić.

Glavna sestra u Službi Danijela Osmanović kaže da je također od početka uz koncept “Bolnica-Prijatelj beba” koji je, kaže, kroz AKAZ akreditaciju zauzeo mjesto koje mu pripada.

“Kad je konkretan rad u pitanju, dojenje je uvijek na prvom mjestu, majke dobijaju sve potrebne upute i napomene, i od nas odlaze svjesne svih prednosti dojenja. Radili smo i radimo u interesu onih zbog kojih je sve ovo – majki i njihovih beba, a kroz proces akreditacije, i evo sada reakreditacije, naš rad se dodatno unapređuje i vrednuje, imamo detaljne procedure koje nam daju obaveze ali nas i štite”, kaže Danijela Osmanović.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača pregleda i ocjenjuje Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata daje preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom.


Vijest
27.02.2018.
Usvojen Finansijski izvještaj AKAZ-a za 2017. godinu,
dopunjen Popis vanjskih ocjenjivača i dodijeljeno pet certfikacija apotekama

Na 4. sjednici održanoj 27.02.2018. godine, privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio i jednoglasno usvojio Finansijski izvještaj Agencije za 2017. godinu.  

Na istoj sjednici Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluke o izdavanju certifikacija za 5 apoteka (PZU Apoteka Family sa ograncima, Apoteka „ Neofarm“ i Privatna apoteka „Stup“). Navedenim apotekama su nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju apoteka dodijeljeni certifikati s obzirom na to da su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke. Menadžmenti navedenih apoteka će u narednom periodu biti kontaktirani radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja preostalih obaveza prema Agenciji.

Konačno, dopunjen je i novi Popis vanjskih ocjenjivača Agencije za 2018. godinu. Ažurirani Popis možete pogledati OVDJE.


Vijest
27.02.2018.
POSJETA: Predstavnice “Medica Zenica” i “Medica Mondiale” zainteresirane za saradnju s AKAZ-om na razvoju standarda za trauma senzitivan pristup žrtvama rodno zasnovanog nasilja

Predstavnice Udruženja “Medica Zenica” predsjednica Sabiha Husić i članica Lejla Heremić i regionalna program menadžerica “Medica Mondiale” Vera Haag Arbenz posjetile su Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) te razgovarale s direktorom doc. dr. Ahmedom Novom i višom stručnom saradni com doc.dr. Verom Kerleta-Tuzović o mogućoj suradnji.

Predstavnice “Medice” prezentirale su neke od rezultata Transnacionalnog zdravstvenog trening projekta (THTP) koji protekle tri godine uz podršku “Medica Mondiale” provode u Zeničko – dobojskom, Srednjebosanskom i Unsko–sanskom kantonu te iskazale zainteresiranost za suradnju s AKAZ-om po pitanju razvoja i uvođenja standarda za trauma senzitivan pristup žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

“Kroz ovoj projekat u proteklom periodu smo radili sa zdravstvenim profesionalcima koji su iskazali veliki interes za temu, posebno jer tretira i posljedice traume kao i prevenciju burnouta kod zdravstvenih profesionalaca. Postigli smo određene promjene i pomake, ali nam je želja da se postignuto na neki način verificira i da budemo sigurni da će se usvojeni principi i dalje provoditi kroz uspostavljanje standarda za trauma senzitivan pristup koji se odnosi i na žrtve i na zdravstvene radnike koji im pružaju podršku”, kazala je predsjednica Udruženja “Medica” Sabiha Husić dodajući kako su kroz ovaj projekat razvili i priručnik „Pristup osjetljiv na stres i traumu za zdravstvene radnike koji pružaju podršku preživjelim žrtvama rodno zasnovanog nasilja“.

“Mogu vam reći da ste na pravom mjestu. Radi se o veoma bitnoj temi čije smo uključivanje u standarde spremni razmotriti, uzeti u obzir materijale koje nam dostavite, i vidjeti koji je najbolji način da vaša iskustva uz naša znanja pretočimo u standarde koje ćemo, nadam se, imati priliku najprije da pilotiramo”, kazao je doc.dr, Ahmed Novo.

“Održane su brojne aktivnosti kao što su trening za trenere i trening za trenerske vještine, edukacije zdravstvenih radnika sa područja ova tri kantona te internacionalnu radionicu razmjene iskustava i planiranja naredne faze projekta u kojoj bismo voljeli vidjeti i vašu Agenciju”, kazala je Vera Haag Arbenz iz organizacije “Medica Mondiale”.

Gošće su se zanimale i za ostale aktivnosti AKAZ-a s fokusom na Inkluzivne standarde za osobe s invaliditetom koje AKAZ pilotira u J.U. Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu, a doc.dr. Novo ih je upoznao i sa aplikacijom AKAZ-a za akreditaciju standarda kod međunarodne organizacije ISQua u čijem je AKAZ članstvu, te su zajedno izrazili nadu u uspješnu saradnju.


Vijest
26.02.2018.
AKTIVNOSTI AKAZ-a: Nadzorni pregled 20 timova porodične medicine u Sarajevu

Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) dr. Murisa Ustavdić, dr. Petra Klokić, dr. Dražana Šimić i dr. Nadir Babahmetović u četvrtak i petak prošle sedmice obavili su nadzorne preglede 20 certificiranih timova porodične medicine u Kantonu Sarajevo.

Posjetili smo ambulantu u sarajevskom naselju Hrid gdje je u ljubaznoj, kolegijalnoj i profesionalnoj atmosferi nadzorni pregled obavila dr. Petra Klokić.

Nadzor timova obavljen je i u ambulantama Hrasnica, Sokolovići, Trg Heroja, Kalesijska, Aerodromsko naselje, Švrakino selo, Alipašin most, Butmir, Širokača, Buća potok, Sokolje i u Centralnom objektu Otoka.

 

 


Vijest
23.02.2018.
ODLIČNI REZULTATI VEĆ NA STARTU: U AKAZ-u počela obuka za osoblje apoteka

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH u Sarajevu počela je Osnovna obuka za osoblje apoteka. Početak obuke, upoznavanje i prva predavanja protekli su u ugodnoj atmosferi. Pred sam početak obuke polaznice su imale priliku uraditi test s ciljem utvrđivanja njihovog predznanja o certifikaciji apoteka i pokazalo se između ostalog da su dosadašnji napori AKAZ-a u promoviranju uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu urodili plodom te su se rezultati ove grupe u testu pokazali najboljim.

U nastavku obuke polaznice će imati priliku da se detaljno upoznaju sa djelokrugom rada AKAZ-a; certifikacijskim i akreditacijskim standardima za apoteke; relavantnim propisanim indikatorima, kao i kako ispuniti tražene zahtjeve, a s obzirom na pokazano predznanje i opredijeljenost grupe za usvajanje novih predznanja do kraja obuke se očekuju još bolji rezultati.

Kroz praktičan rad biće im približeni načini pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Obuka je preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta. Svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.


Vijest
22.02.2018.
SVEČANOST U OBS: Dodjela akreditacije "Bolnica-Prijatelj beba"

Zlatan ima 16 mjeseci i rođen je u porodilištu Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš" i s mamom Aidom došao je u četvrtak da prisustvuje svečanosti dodjele akreditacije “Bolnica-Prijatelj beba” koju je Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo nakon uspješno okončanog procesa reakreditacije dodijelila Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

“Svo osoblje je zaista za svaku pohvalu, imali smo odličan tretman u svakom momentu. Porod je trajao malo duže, ali ono čega se sjećam 16 mjeseci poslije jesu pažnja i kvalitetan tretman koje smo ovdje imali od osoblja, i zato smo danas došli da ih podržimo i čestitamo im”, kaže mama Sanja dok se Afan s drugom djecom igrao u “VIP loži” iz koje su dodjelu akreditacije pratili najmlađi posjetitelji svečanosti. Tu su i njegov vršnjak Afan s mamom Sanjom koja kaže kako su također imali odličan tretman u porodilištu, ali i beba Dunja iz Tuzle koja je došla s mamom Nevenom iz Inicijative za unapređenje dojenja.

“Mislim da je dojenje nešto što je najbitnije i nezamjenjivo zadijete,zato mislim da inicijative poput ove koja između ostalog podržava i dojenje zaslužuju podršku”, kaže Dunja.

Prim.dr. Zlatko Kravić, direktor J.U. Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" kazao je kako je ponosan na osoblje i zahvalio svima što su došli da zajedno proslave dobijanje reakreditacije “Bolnica-Prijatelj beba”.

“Sve što smo u ovoj bolnici našim velikim naporima uradili u funkciji svih građana ne bi bilo moguće bez velike podrške naših osnivača, Skupštine KS, te Ministarstva zdravstva KS i Vlade KS s ministricom Zilhom Ademaj i premijerom Elmedinom Konakovićem na čelu”, kazao je prim.dr. Kravić.

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo J.U. Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo među prvima u BiH dobilo je akreditaciju “Bolnica-Prijatelj beba” kroz projekat koji je AKAZ 2013. godine počeo sa UNICEF-om BiH. Krajem prošle godine vanjski ocjenjivači AKAZ-a obavili su vanjsku ocjenu Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo poslije čega je privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH nakon razmatranja izvještaja vanjskih ocjenjivača kao i zaključaka Komisije za certifikaciju i akreditaciju dodijelio fokusiranu akreditaciju ovom Odjeljenju sa 98,00% ispunjenih akreditacijskih standarda za „Bolnice - prijatelje beba“.

Akreditaciju “Bolnica-Prijatelj beba” i naljepnice sa oznakom “Q” za kvalitet prim.dr Kraviću uručio je direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo,

“Želim da čestitam osoblju i direktoru na uloženom trudu i zasluženom dobijanju akreditacije. Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo ove bolnice među prvima u BiH dobilo je akreditaciju “Bolnica-Prijatelj beba” kroz projekat koji je AKAZ 2013. godine počeo sa UNICEF-om uz čiju pomoć i preporuke smo razvili i napisali domaće standarde za akreditaciju „bolnica – prijatelja beba“ , kazao je doc.dr. Novo podsjetivši da AKAZ u Općoj bolnici, zdravstvenoj ustanovi koja se vrlo intenzivno i kvalitetno priprema za punu akreditaciju, pilotira i Inkluzivne standarde za osobe sa invaliditetom (ISOSI).

Prisutnima se obratio i premijer KS Elmedin Konaković, koji je govorio i kao roditelj čije se prvo dijete rodilo upravo u ovom porodilištu:

“Bio sam uz suprugu, i uvjerio se u kvalitet i toplotu koju ova institucija pruža svima, od samog poroda, pa do savjeta o dojenju i svemu što roditelji koji dobiju svoje prvo dijete trebaju znati. U svakom slučaju ste prijatelji beba, ali i prijatelji roditelja”, kazao je Konaković koji je na svečanost dodjele akreditacije došao sa sjednice Vlade.

“Prekinuli smo sjednicu kako bismo ministri i ja došli dati podršku i svjedočiti ovom važnom činu. Opredijeljenost povećanjukvaliteta zdravstva ova vlada dala je kroz značajno uvećanje budžeta za zdravstvo i povećanje plaća zdravstvenim radnicima, i mogu reći da su osoblje ove bolnice i drugih zdravstvenih institucija opravdali svaku uloženu marku”, kazao je Konaković.

Ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj izrazila je zadovoljstvo i radost potcrtavajući kako je dodjela akreditacije “Bolnica prijatelj beba” veliko priznanje za trud osoblja Odjeljenja ali i čitave bolnice.

“Na dobrom putu ste da uskoro svi odjeli budu akreditirani, uvodite inkluzivne standarde, i u svemu imate našu punu podršku, kao i na putu razvoja novih odjela i dobijanju statusa Kantonalne bolnice. Želim vam da ustrajete u tome što radite”, poručila je Ademaj.

Prisutnima se obratila i dr. Mira Ademović ispred Udruženja za unapređenje dojenja koja je govorilao samim počecima inicijative “Bolnica-Prijatelj beba” još prije 20 godina:

“Želim čestitati AKAZ-u koji je 2013. izradio standarde i preuzeo ove aktivnosti, koji na tomeradi i vjerujem da ćen astaviti raditi, kao i Općoj bolnici koja je također u svemu od samih početaka i koja ovom reakreditacijom dokazuje svoje opredjeljenje na tom putu”, kazala je Mira Ademović.

“Akreditacija je proces koji ne završava, i koji traje i konstantno unapređuje sigurnost i kvalitet usluge. Majčino mlijeko nema alternativu, i to je ono na čemu, između ostalog, ovdje insistiramo i promocija dojenja je u fokusu našeg rada”, potcrtala je pedijatrica dr. Jasmina Šlaku.

Fotografije sa dodjele...


Vijest
21.02.2018.
REAKREDITACIJA ”BOLNICA-PRIJATELJ BEBA”:
Ljubaznost i profesionalnost uz sigurnu i kvalitetnu uslugu
u porodilište u Novoj Biloj dovodi mame iz bliže ali i dalje okolice

Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) dr. Roberta Perković i dr. Jasmin Hodžić obavili su vanjsku ocjenu Rodilišta i ginekologije Bolnice Nova Bila u svrhu reakreditacije “Bolnica-Prijatelj beba”.

Posjeta je prošla u ugodnoj i domaćinskoj atmosferi, a ocjenjivači AKAZ-a imali su priliku pregledati dokumentaciju, prostorije i uvjete u kojima borave bebe i porodilje u rodilištu i ginekologiji te razgovarati s pacijenticama među kojima i s mamom Draženom koja je na Valentinovo 14. februara carskim rezom na svijet donijela bebu Valentinu koja je tokom posjete bila s njom.

“Uvjeti su dobri,ovo mi je drugi porod u Novoj Biloj i zaista sam zadovoljna brigom i pažnjom koju dobijamo”, kazala je mama Dražena.

Koordinator kvaliteta u Bolnici Nova Bila Josip Trogrlić kazao je kako je zadovoljan napretkom u smislu sigurnosti i kvaliteta usluge koje su Rodilište i ginekologija postigli uvođenjem i provedbom standarda “Bolnica-Prijatelj beba”.

Nastavite čitati...


Vijest
20.02.2018.
U POSJETI: Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo posjetio domove zdravlja Grude i Široki Brijeg koji pripremaju timove porodične/obiteljske medicine za akreditaciju

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmed Novo posjetio je domove zdravlja Grude i Široki Brijeg koji pripremaju timove porodične/obiteljske medicine za akreditaciju u okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM proje kt), implementira ured SZO u BiH, a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

“Zadovoljni smo što ulazimo u ovaj proces, pripremamo se, u kontaktu smo s facilitatorom i dobijamo potrebne upute, sređujemo registre i obavljamo druge bitne pripreme. Anketirali smo pacijente, reakcije su pozitivne i uglavnom su zadovoljni uslugama koje će, vjerujemo, kroz ovaj proces biti dodatno unaprjeđene”, kazala je dr. Matea Vokić upoznajući doc.dr. Novu sa trenutnim stanjem u ambulantama, a sastanku je prisustvovala i v.d. ravnateljica Doma zdravlja Grude dr. Zdravka Erkapić, specijalistica obiteljske medicine.

U Domu zdravlja Široki Brijeg također su u toku organizacione i druge pripreme, a prema riječima specijalistice obiteljske medicine Melani Kvesić, u ovoj Ustanovi su opredijeljeni za ovaj proces.

“Za početak smo odlučili da radimo ono što možemo. Na primjer, želimo početi s kućnim posjetama koje sada obavlja osoblje hitne pomoći, imamo namjeru dodatno educirati osoblje i planiramo posjetiti Mostar da se upoznamo s načinom na koji obavljeju kućne posjete”, kazala je Melani Kvesić, a glavni tehničar DZ Široki Brijeg Mario Prskalo upoznao je doc.dr Novu sa stanjem u centralnoj i u područnim ambulantama.

Sastanku je prisustvovala i Radica Knezović iz Centra za mentalno zdravlje u DZ Široki Brijeg koji je također opredijeljen za ulazak u proces akreditacije kroz “Projekat mentalnog zdravlja” koji AKAZ također provodi u suradnji sa SDC-om.

“Svjesni smo da ništa nije moguće uraditi preko noći, ali imamo znanje i želju, radimo u okviru naših mogućnosti i na onome što je moguće unaprijediti, a sve u najboljem interesu naših korisnika, ali i djelatnika”, kazala je Radica Knezović.

Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo na sastancima u Grudama i Širokom Brijegu iskazao je zadovoljstvo pokazanim entuzijazmom i iskazanom željom za unapređenjem usluga.

“Na početku ste zahtjevnog i odgovornog procesa, pred vama je velik posao, i AKAZ je tu da vam pruži potrebnu potporu s obzirom da su pacijenti u središtu i našeg i vašeg rada, a da je uvođenje standarda sigurnosti i kvaliteta nešto što je u najboljem interesu svakog pacijenta. Nadam se da će se u vašim Ustanovama što više ljudi uključiti u ovu priču i da ćete zajedno uz neophodnu podršku ravnatelja uspješno započeti i okončati ovaj za vaše pacijente ali i za vas veoma bitan proces”, kazao je doc.dr. Novo.


Vijest
19.02.2018.
OBAVLJENA PRVA FACILITATORSKA POSJETA:
Dom zdravlja Ljubuški prvi u FBiH počeo s certificiranjem svih usluga

Dom zdravlja Ljubuški prvi je dom zdravlja u Zapadnohercegovačkoj županiji koji ulazi u proces certificiranja i prvi u FBiH koji ulazi u proces certificiranja svih usluga. Krajem prošle godine svojim potpisima početak procesa certifikacije ovjerili su prim.dr. Srećko Matić, direktor DZ Ljubuški i doc.dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u FB iH (AKAZ), a uvodnom posjetom facilitatorice AKAZ-a Spomenke Omanović započeo je zahtjevan proces uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta koji će rezultirati boljom uslugom za svakog pacijenta.

“Cilj prvog sastanka je da se upoznamo i utvrdimo koji je to najbolji način prolaska kroz sve procedure koje vas očekuju kako za osoblje tako i za pacijente. Utvrdićemo stanje, šta je to što vi već ispunjavate i u kojim segmentima su potrebna dodatna unapređenja, a tempo ispunjenja standarda i trajanja procesa zavisiće od vas”, kazala je na uvodnom sastanku facilitatorica Spomenka Omanović koja će u narednom periodu osoblje Doma zdravlja Ljubuški provesti kroz ovaj proces.

“U središtu svega su pacijenti čije mišljenje će nam biti od velikog značaja, cilj je da se i oni zainteresiraju za proces i da primijete da se dešavaju pozitivni pomaci”, dodala je.

Prvom sastanku prisustvovao je i direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo koji je potcrtao značaj ovog procesa:

“Zadovoljni smo što imamo zdravstvenu ustanovu kakva je Dom zdravlja Ljubuški koja prva u FBiH ulazi u certificiranje svih svojih usluga. Puno je posla pred vama, ali garantiramo vam da na putu postizanja standarda sigurnosti i kvaliteta nećete biti sami, vaše osoblje će se dodatno educirati, imaćete iskusnu facilitatoricu priruci koja će vas redovno posjećivati i biti na raspolaganju za sva vaša pitanja”, kazao je doc.dr. Novo.

Sastanku su prisustvovale Ivana Vukšić s pedijatrije i Dražena Kovač s obiteljske medicine.

“Očekujemo da će nam nakon okončanja procesa posao biti olakšan, biće uređenije i jasnije će se znati koje su procedure u kojim situacijama”, kazala je Ivana Vukšić.

Direktor DZ Ljubuški prim.dr. Srećko Matić kazao je kako će osoblju pružiti svu raspoloživu potrebnu podršku tokom ovog procesa:

“Očekujem da uspješnim okončanjem procesa certifikacije pokažemo da Dom zdravlja Ljubuški pruža vrhunsku uslugu za svakog pacijenta zbog kojih na koncu sve ovo i radimo, a naš je cilj da u svemu što radimo uvijek budemo bar jedan korak ispred svih, pa stoga nije slučajno da smo prvi u FBiH koji ulaze u proces certificiranja svih usluga”, kazao je prim.dr. Srećko Matić.

Dom zdravlja Ljubuški u proces certificiranja ulazi u okviru programa prekogranične suradnje INTEREG IPA.


Vijest
16.02.2018.
BRČKO I JAJCE: Obavljeni nadzorni pregledi akreditiranih porodilišta “Bolnica-Prijatelj beba”

Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) prim.doc.dr. Lutvo Sporišević i prim. dr. med. Adnan Bajraktarević obavili su nadzorni pregled akreditiranih porodilišta “Bolnica-Prijatelj beba” u JZU “Zdravstveni centar Brčko” i Općoj bolnici Jajce.

“Nadzor ginekološko-akušerskog odjela protekao uz ljubaznost, srdačnost, profesionalnost i ugodno ozračje. Primijetan trend uvažavanja i potpunog prakticiranja preporuka UNICEF-a, SZO, deset koraka o uspješnom dojenju i AKAZ-ovih smjernica u kontekstu standarda za akreditaciju "Bolnica-prijatelj beba". Trudnice, porodilje i bebe dobiju stručnu, sigurnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Vrijedna ekipa entuzijasta i profesionalaca među kojima su mr. Neđo Ilić, prim. dr. Slavko Nikić, prim.dr. Samra Karamujić, Dubravka Letić, Svjetlana Gavrić i ostalo profesionalno i srdačno medicinsko i nemedicinsko osoblje”, neki su od impresija koje je nakon obavljenog nadzornog pregleda iznio prim.doc.dr. Lutvo Sporišević.

Pozitivne impresije ponio je i prim. dr. med. Adnan Bajraktarević s nadzornog pregleda porodilišta u Jajcu:

“Primijetno poboljšanje od vanjske ocjene i besprijekorno održani akreditacijski standardi. “Baby Friendly Hospital”, na prvom mjestu veliki stručnjaci ginekolozi-akušeri, pedijatri-neonatolozi i vrhunske primalje-babice, ginekološke-pedijatrijske-neonatološke sestre. Kolegijalna i uspješna ocjena. Samo im želim više poroda i više djece”, kazao je je prim. dr. med. Adnan Bajraktarević.


Vijest
15.02.2018.
VEĆA SIGURNOST I BOLJI KVALITET ZA SVAKOG PACIJENTA: Kantonalna bolnica Zenica u martu kreće u proces akreditacije

Kantonalna bolnica u Zenici u martu ove godine kreće u opsežan proces akreditacije Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ). Iz menadžmenta ove Ustanove kažu da u početak akreditiranja svih odjela ulaze organizaciono spremni te da će im u tome dodatno pomoći iskustvo Odjela za ginekologiju i porodiljstvo koji u procesu reakreditacije “Bolnica-Prijatelj beba” nakon okončanja akreditacionog ciklusa od tri godine. Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo posjetio je KB Zenica gdje su ga direktor ove Ustanove doc. dr. med. sci. prim Rasim Skomorac i prim. dr. Kasim Spahić, pomoćnik direktora KBZ za medicinske poslove upoznali sa trenutnim stanjem i pripremama za početak procesa akreditacije.

Direktor KBZ doc. dr. med. sci. prim Rasim Skomorac kaže kako je proces akreditacije veoma bitan i jedan je od dva prioriteta u razvoju ove Ustanove koji se međusobno isprepliću i podržavaju.

“Kroz proces akreditacije usluge ćemo dići na viši nivo i približiti se cilju da budemo univerzitetska bolnica i bolnica po standardima AKAZ-a. Do sada smo imali podršku osnivača i vjerujemo da će ona biti nastavljena a sve u korist naših krajnjih korisnika – pacijenata. S rastom kvaliteta raste i jedan pozitivan pritisak mladih stručnjaka koji žele da se ovdje unapređuju pa smo uz akreditiranje krenuli i u odgovoran proces razvijanja tercijarnih usluga ka osnivanju medicinskog fakulteta i dobijanja statusa univerzitetske bolnice. Želja nam je da uz tri univerzitetska centra u FBiH kao tri stuba, tri noge, postanemo četvrta i doprinesemo kvalitetu zdravstvenog sistema u cjelini”, kazao je na sastanku direktor KBZ doc. dr. med. sci. prim Rasim Skomorac dodajući kako je posebno ponosan na pozitivne rezultate u poslovanju.

Više možete vidjeti ovdje...


Vijest
14.02.2018.
PRIJAVE JOŠ OTVORENE: Obuka za osoblje apoteka počinje u četvrtak 22. februara!

Još nije kasno da se prijavite i zauzmete svoje mjesto na prvom ovogodišnjem turnusu edukacije – Osnovna obuka za osoblje apoteka koji u skladu sa predviđenim planiranim aktivnostima u kalendaru AKAZ-a počinje u četvrtak 22. februara. Obuka će se održavati u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati.

Obuka je preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta. Svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Prijave koje pristižu u zadovoljavajućem broju primaju se po formuli 3+1 gratis , odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke – zdravstvene ustanove.

Polaznice i polaznici će na obuci imati priliku da se detaljno upoznaju sa djelokrugom rada AKAZ-a; sertifikacijskim i akreditacijskim standardima za apoteke; relavantnim propisanim indikatorima, kao i kako ispuniti tražene zahtjeve . Također, učesnice i učesnici kroz praktičan rad biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Obrazac za prijavu preuzmite s linka:

http://www.akaz.ba/Apoteke/Dokumenti/Obrazac_prijave_za_edukacij u_apoteke.doc


Vijest
13.02.2018.
VANJSKA OCJENA U ZENIČKOM PORODILIŠTU: “Bolnica-Prijatelj beba nešto je što mi zaista živimo i čemu smo opredijeljeni”

Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) dr. Jasmina Šlaku i doc.dr. Fejzo Džafić obavili su vanjsku ocjenu na Odjelu ginekologije i porodiljstva Kantonalne bolnice Zenica u svrhu reakreditacije “Bolnica-Prijatelj beba” nakon čega je održan završni sastanak sa timom za kvalitet sa dr. Jasminom Hodžićem na čelu. Završnom sastanku prisustvovao je i direktor AKAZ-a doc. dr. Ahmed Novo.

“Za prvu akreditaciju smo morali ispuniti visoke standarde sigurnosti i kvaliteta koji su umnogome unaprijedili rad na našem odjeljenju i nakon tri godine uveliko se osjeti poboljšanje kvaliteta. Ispunjene standarde smo održali i unapređivali, i sada smo već došli do reakreditacije i ovo je jedan proces koji traje, koji se unapređuje tokom stalnog djelovanja i ovakvih posjeta na kolegijalnoj osnovi tokom kojih se verificira sve što smo uradili i daju preporuke da taj rad bude što bolji a sve u interesu beba koje ovdje ostvaruju svoj prvi kontakt s majkom”, kazao je na sastanku dr. Jasmin Hodžić potcrtavši da sam ne bi mogao ništa bez podrške koju je kroz edukacije dobio od AKAZ-a, ali i bez punog angažmana članica tima Amine Budimlić Babić, Amele Bedak i Aide Čelebić, kao i podrške menadžmenta Bolnice.

“Bez članica tima sve ovo bilo bi puno teže provesti, jer ovo je jedan proces u kojem moramo svi učestvovati punim kapacitetom, i ovo je projekat koji morate živjeti i u koji morate vjerovati. “Bolnica-Prijatelj beba” nešto je što mi zaista živimo i čemu smo opredijeljeni”, kazao je dr. Hodžić dodajući kako se nada de će se u budućnosti realizovati i projekat “Bolnica-prijatelj majki” što bi, smatra, dodatno poboljšalo kvalitet boravka porodilja u porodilištu.

“Osim poboljšanja usluge, standardi kvaliteta i sigurnosti i procedure koje s njima idu nešto su što u početku uposlenicima može djelovati kao dodatna komplikacija, ali vrlo brzo svi uvide da je to nešto što olakšava posao, pruža im dodatnu sigurnost u radu i da se radi o procedurama kojih se svi jednako moramo pridržavati”, kaže Aida Čelebić, glavna sestra.

Vanjski ocjenjivači zahvalili su se dr. Hodžiću i njegovom timu na prijemu i dobroj saradnji tokom procesa vanjske ocjene, iskazali zadovoljstvo viđenim, te potcrtali važnost Politike za unapređenje ranog rasta i razvoja djece.

“Reakreditacija služi da idete naprijed, a ono što smo vidjeli jeste da ste opredijeljeni za sigurnost i kvalitet. Osnivanje Službe za organizaciju, standardizaciju i poboljšanje kvaliteta još je jedan znak da želite ići i dalje u tom smislu”, kazala je dr. Šlaku. Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom.

Direktor AKAZ-a doc.dr. Novo iskazao je zadovoljstvo opredijeljenošću za sigurnost i kvalitet i kazao je kako je to nešto što je u najboljem interesu svakog, a posebno krajnjih korisnika:

“Drago mi je vidjeti da je prepoznata važnost najboljeg početka za svako dijete, i da sve što se radi ide u tom pravcu”, kazao je doc.dr. Novo dodajući da je skori početak akreditacije Kantonalne bolnice u Zenici znak da je menadžment i kroz viđeno na ginekologiji prepoznao značaj uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta u svim odjelima.

“Unapređenje kvaliteta je nešto na čemu kontinuirano radimo, osnovali smo i Službu, i svakako da ćemo u narednom periodu uz pozitivna iskustva koja imamo s ovog Odjela lakše ići kroz akreditaciju Bolnice”, kazao je prim. dr. Kasim Spahić, pomoćnik direktora KBZ za medicinske poslove.


Vijest
12.02.2018.
INFOGRAFIČKI PRIKAZ NA STRANICI SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE U VEZI OSOBA S INVALIDITETOM
Bolje zdravlje za osobe s invaliditetom

Na zvaničnoj web stranci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), 10.02. ove godine, objavljen je infografički prikaz određenih statističkih podataka u vezi osoba s invaliditetom koji efikasno prikazuje određene aspekte problema na svjetskom nivou.

Naime, kada očitavamo podatke koji su prikazani u vidu ikona i simbola, dobivamo odličan uvid u stanje stvari u vezi zdravstvene zaštite populacije koja ima neki oblik invaliditeta, odnosno probleme na koje ti podjedinci nailaze kao korisnici zdravstvene zaštite i/ili usluga.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u skladu sa opredjeljenjem koje ide u pravcu stalnog praćenja standarda sigurnosti i kvaliteta koji se tiču osoba s invaliditetom, te direktnih napora u vidu izrađenog seta standarda (ISOSI) koji se trenutno pilotira u JZU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, u Sarajevu, posebnu pažnju posvećuje ovim pitanjima kako bismo stalno mogli unapređivati rezultate rada u ovom polju.

Ono što se na predmetnom posteru vidi poziva nas, kao pripadnike zajednice koja je u nedavnoj istoriji prošla kroz tragična ratna zbivanja koja su za posljedicu ostavila povećan broj osoba s invaliditetom, da, još jednom, preispitamo sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju kako bismo unaprijedili stanje u zdravstvu u vezi osoba s invaliditetom.

Podaci za cijeli svijet kažu sljedeće (opis ikona i simbola na posteru):
Preko milijardu ljudi na svijetu ima neki vid invalidnosti;
Osobe s invaliditetom imaju iste potrebe u okviru redovne zdravstvene zaštite pa ipak Imaju čak:
2 puta veći rizik da se susretnu sa fizički nepristupačnim zdravstvenim ustavnovama i neobučenim zdravstvenim profesionalcima;
3 puta više situacija u kojima im je uskraćena zdravstvena usluga;
4 puta više prilika da budu loše tretirani.
Polovina populacije među osobama s invaliditetom ne može si priuštiti zdravstvenu zaštitu i zato su 50% više izloženi riziku od katastrofalnih zdravstenih troškova to jest onih koji njih i njihove porodice mogu odvesti u siromaštvo.
200 miliona ljudi bi trebalo nositi naočari (ortopedsko pomagalo za slabo-videće osobe) a nemaju mogućnosti ostvarenja ove potrebe.
70 miliona ljudi ima potrebu za invalidskim kolicima a samo 5-15% ostvari ovu potrebu.
360 miliona ljudi ima djelomičan ili potpuni gubitak sluha a samo 10% ostvaruje pravo na slušno pomagalo (aparat) u razvijenim zemljama, i samo 3% u zemljama u razvoju.

Omogućavanje pristupa svim zdravstvenim ustanovama i uslugama za osobe s invaliditetom, ostvarivo je a smanjuje neprihvatljive razlike u pružanju zdravstvene zaštite.

UKLONIMO FIZIČKE PREPREKE ZA PRISTUP ZGRADAMA U KOJIMA SU ZDRAVSTVENE USTANOVE; UKLONIMO INFORMATIVNE PREPREKE I DOSTUPNOST OPREMI. UČINIMO ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (FINANSIJSKI) DOSTUPNOM. OBUČIMO SVE ZDRAVSTVENE RADNIKE O POTREBAMA OSOBA S INVALIDITETOM I O PRAVIMA TIH OSOBA. ULAŽIMO U POSEBNE USLUGE KAO ŠTO JE REHABILITACIJA.

 


Vijest
09.02.2018.
VANJSKA OCJENA U APOTECI “FAMILY”:
“Ispunjavanje standarda sigurnosti i kvaliteta dobitna je kombinacija za sve”

Vanjske ocjenjivačice Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) magistrice farmacije Ernesa Škaljo i Amela Gazibegović obavile su u petak vanjsku ocjenu privatne zdravstvene ustanove “Apoteka Family” u Sarajevu.

Privatna zdravstvena ustanova “Apoteka Family” u Sarajevu posluje kroz tri apoteke - centralni objekat na Hridu te apoteke “Family Plus” na Dolac Malti i “Family Pharm” na Grbavici.

Direktorica PZU “Apoteka Family” magistrica farmacije Aida Sijerčić kaže da je unapređenje sigurnosti i kvaliteta jedan od prioriteta u radu ove Ustanove.

“U proces certifikacije ušli smo sa tri apoteke, ne samo da bismo ispunili ono što je zakonska obaveza, već zato što je ispunjavanje standarda sigurnosti i kvaliteta dobitna kombinacija za sve – uposlenicima garantuje sigurnost u poslu, investitor je siguran da ima kvalitetnog i pouzdanog partnera, a da konačni korisnik – pacijent, ima sigurnu i kvalitetnu uslugu u čijem je središtu. Među našim glavnim ciljevima su i promocija zdravlja, prevencija bolesti i racionalno poslovanje, a kroz proces certificiranja sve to se zaokružuje i dobijamo dokaz da je to što radimo kvalitetno”, kaže magistra Aida Sijerčić.

Na osnovu izvještaja ocjenjivačica, a u skladu sa procedurom Komisija za certifikaciju apoteka daje preporuku Upravnom odboru koji donosi konačnu odluku o certifikaciji ustanove.


Vijest
08.02.2018.
AKAZ NA INFO-DANU U POVODU OTVARANJA MOGUĆNOSTI ZA PRISTUP EU FONDOVIMA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA ZDRAVSTVO

Ministarstvo civilnih poslova BiH, uz podršku Izvršne agencije Evropske komisije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA), organiziralo je, 07.02.2018., u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu, skup pod nazivom – Info-dan: Treći program za djelovanje Evropske unije u području zdravstva (2014 -2020.) – Godišnji program rada za 2018. godinu.

Ovom prilikom, okupio se veći broj potencijalnih aplikanata iz domaćih institucija koji su dobili adekvatne informacije neophodne za pristup finansijskim sredstvima EU namijenjenim projektima iz oblasti zdravstva.

Pomoćnica ministra civilnih poslova BiH u Sektoru za zdravstvo Prim. dr. Draženka Malićbegović, koja je moderirala skup, naglasila je da je ovo jedini Program iz kojeg je moguće dobiti finansijska sredstva za projekte iz oblasti zdravstva. Naime, za sada, bh. zdravstvo nema mogućnosti pristupa drugim fondovima EU zbog nepostojanja Strategije iz oblasti zdravstva na državnom nivou.

Ipak, prošle godine Bosna i Hercegovina je potpisala sa Evropskom unijom bilateralni Sporazum za oblast zdravstva sa posebnim aranžmanom kojim je omogućen pristup Programu i fondovima Evropske unije za domaće institucije iz ove oblasti putem određenih projekata za koje su odvojena značajna finansijska sredstava.

Predstavnica CHAFEA-a Cinthia Menel Lemos, pojasnila je da u višegodišnjem programu učestvuje 28 država članica Evropske unije, uključujući Island i Norvešku te države koje su potpisale Sporazum sa EU u oblasti zdravstva (među kojima je i BiH). Nadalje, da bi se ostvarilo pravo na finansiranje, potrebno je da organizacije iz najmanje tri države učestvuju u implementaciji projekta.

Moguće je finansiranje projekata u oblastima integrirane zdravstvene zaštite za nezarazna oboljenja, u oblasti rijetkih bolesti, a planirana je i podrška laboratorijima kao i u slučaju kada se pojave prekogranične prijetnje (poput ebole koja se dogodila 2014. godine).


Vijest
07.02.2018.
AKAZ U POSJETI BUGOJNU: Veliko interesovanje za poboljšanje sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga, izvjestan skori početak certificiranja timova porodične medicine

Predstavnica Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH Melka Mercvajler posjetila je u utorak javne zdravstene ustanove u Bugojnu s čijim je predstavnicama i predstavnicima razgovarala o poboljšanju sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga u ovom gradu. Iskazan je veliki interes za uključenje u daljnje procese poboljšanja, a izvjestan je skori ulazak u proces certificiranja 10 timova porodične/obiteljske medicine u Domu zdravlja Bugojno o čemu je razgovarano na sastanku sa direktoricom prim. dr. Irhadom Strukar.

“ U našem Domu zdravlja imamo već akreditiran Centar za mentalno zdravlje i imamo priliku iz prve ruke vidjeti šta za jednu zdravstvenu ustanovu znači uvođenje standarda sigurnosti i kvaliteta i koliko to unapređuje samu uslugu. Zainteresirani smo da uskladu sa svojim mogućnostima uđemo u proces certifikacije timova porodične medicine, što bi bilo od velike koristi prije svega za pacijente zbog kojih sve ovo i radimo, ali i za zdravstvene radnike koji bi imali jasne procedure koje bi ih dodatno štitile na radu i što bi samim tim olakšalo i unaprijedilo krajnju uslugu i imali bismo zadovoljnijeg pacijenta i zadovoljnijeg zdravstvenog radnika. Naši timovi rade dobro i kvalitetno, a prolaskom kroz proces certifikacije dobili bismo i pismeni dokaz za to”, kazala je nakon sastanka prim. dr. Irhada Strukar.

Melka Mercvajler na sastanku je direktoricu i njen tim predvođen koordinatoricom kvaliteta dr. Sutkom Ćatić upoznala sa samim procesom certifikacije, značaju dodatne obuke kroz koju osoblje u tom procesu prolazi, facilitacijom i vanjskom ocjenom, te ih uputila na kolegice i kolege iz domova zdravlja čiji su timovi certificirani kako bi razmijenili pozitivna iskustva.

O unapređenju usluga razgovarano je i na sastanku u Općoj bolnici Bugojno sa direktoricom dr. Berkom Begović, te sa v.d. direktoricom J.U. Apoteka Bugojno Mihretom Ćosić. Porodilište Opće bolnice akreditirano je kao ‘Bolnica-Prijatelj beba' i priprema se za reakreditaciju.

“ Poslije procesa akreditacije na ginekologiji jemnogo toga poboljšano u odnosu na to kakoje bilo prije, i svakako da je takav proces koristan, kao uostalom i svako poboljšanje na sigurnosti i kvalitetu, od obuka osoblja pa do poboljšanja procedura”, kazala je dr. Berka Begović.


Vijest
06.02.2018.
AKAZ NA KONFERENCIJI O MENTALNOM ZDRAVLJU U POVODU OKONČANJA FAZE II
Teslić, 05. i 06. februara 2018. godine

U povodu okončanja Faze II Projekta mentalnog zdravlja u BiH , 05. i 06.02.2018. godine, u hotelu „Kardial“, u Tesliću, održava se Konferencija za učesnike projekta.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH implementira, uz podršku Vlade Švicarske, Asocijacija XY koja je i organizirala Konferenciju s ciljem predstavljanja ključnih rezultata reforme mentalnog zdravlja, a koji su postignuti u periodu od marta 2014., do februara tekuće godine.

Predstavnik Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Ljubomir Kravec, po nalogu direktora AKAZ-a, Doc. Dr. Ahmeda Nove, a slijedom Odluka Upravnog odbora agencije sa sjednice održane 22.11.2017. g., uručio je akreditacije i sertifikacije centrima mentalnog zdravlja iz domova zdravlja: Gračanica, Vogošća, Vitez, Srebrenik, Tuzla i Novi Grad (Sarajevo).

Konferencija se okončava sutra a zaključci sa Konferencije biće naknadno distribuirani.


Vijest
05.02.2018.

EDUKACIJOM DO BOLJE SIGURNOSTI I KVALITETA:
Ljetna škola o aspektima politike uređivanja cijene lijekova

Od 23.-27. jula ove godine Suradnički centar SZO za uređenje pitanja cijena i refundiranje u farmaciji u Beču u saradnji sa Regionalnim evropskim uredom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) organizira Treću ljetnu školu na kojoj će se kroz tematsku nastavu obraditi niz bitnih pitanja vezanih za politiku uređivanja cijena lijekova.

Tim međunarodnih naučnih stručnjaka kao i iskusnih kreatora nacionalnih strategija, obezbijediće polaznicima edukacije privilegovani uvid u izradu politka i procedura koje se tiču određivanja cijena lijekova i mehanizama refundiranja, kako u vrijeme, tako i prije i poslije izlaska na tržište novih ljekova.

“Pregled uređenja pitanja refundiranja i cijena farmaceutskih proizvoda, i integriranje u sistem zdravstvene zaštite; Istraživanje cijena lijekova, analiza i komparacija; Distribucija, i odgovorno korištenje liekova; Politike u vezi lijekova visoke cijene, kao i generičkih i biosimilarnih preparata i lijekova; Nabavka lijekova; Cijene i pregovaranje; Patentiranje i zaštita prava u vezi lijekova”, teme su koje organizatori – Suradnički centar SZO za uređenje pitanja cijena i refundiranje u farmaciji pri Austrijskom Institutu za javno zdravlje iz Beča u saradnji s Regionalnim evropskim uredom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) najavljuju za ovogodišnju ljetnju školu.

Svi zainteresovani za ljetnu školu više informacija mogu naći na linku: http://whocc.goeg.at/SummerSchool2018 ; ili se obratiti organizatorima na mail: whocc@goeg.at

Požurite, rok za prijavu je 16. april 2018.!


Vijest
02.02.2018.
EDUKACIJA ZA KOORDINATORE KVALITETA ZAPOČINJE 7. MARTA 2018. GODINE

Edukacija za koordinatore kvaliteta započinje 07. marta 2018. godine. U skladu sa AKAZ-ovim Kalendarom edukacija za 2018. godinu, obuka (16 modula) će se održavati svakog četvrtka do 21. juna 2018. godine, uključujući i završni test, u ukupnom trajanju od 16 sedmica.

U tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa „ Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionaloce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu“, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U prilogu teksta dajemo poveznicu za prijavu na edukaciju koordinatora kvaliteta/članova Komisije/ menadžera.

Troškove obuke, u iznosu od 1.600,00 KM, snosi zdravstvena ustanova ili učesnik edukacije.

Edukacija će se održavati u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, - AKAZ, Mustafe Pintola, 1. u DZ Ilidža.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.

Poveznica: Obrazac za prijavu i uplatnica


Vijest
01.02.2018.
OBUKA ZA APOTEKE U AKAZ-U 22.02.2018.
Formula 3 + 1 gratis

Prvi ovogodišnji turnus edukacije – Osnovna obuka za osoblje apoteka, u skladu sa predviđenim planiranim djelatnostima u kalendaru AKAZ-a, upisan je za četvrtak 22. februara.

Prijave će se primati po formuli 3+1 gratis , odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke – zdravstvene ustanove. Obuka će se održavati u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; sertifikacijskim i akreditacijskim standardima za apoteke; relavantnim propisanim indikatorima, kao i kako ispuniti tražene zahtjeve . Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH, dodjeljuje 3 boda.

Vijest
01.02.2018.
FACILITACIJA TUZLANSKOG LJEČILIŠTA „AQUA BRISTOL“
Održana druga facilitacijska posjeta ustanovi banjskog tipa „Aqua Bristol“ Tuzla

Zaposlenici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Mr.ph Vildana Drljević i Pašić Azur, posjetili su 30.01.2018. godine lječilište „ Aqua Bristol“ u Tuzli, kojom prilikom je provedena druga sesija facilitacijskog postupka. Naime, ova privatna zdravstvena ustanova, smještena u sklopu impozantnog hotelsko-stambenog kompleksa „Mellain“ u centru Tuzle, započela je, sredinom prošle godine, postupak uvođenja sigurnosnih standarda, odnosno proces koji treba okončati dodjelom akreditacije.

Dinamika o kojoj se razgovaralo na prigodnom sastanku, trebalo bi da omogući menadžmentu ustanove olakšavajuće efekte i postizanje zacrtanih cijeva već početkom iduće godine.

S obzirom na potencijal cjelokupnog kompleksa u okviru kojeg djeluje Aqua Bristol, bilo je riječi i o mogućnostima promotivnih akcija te o opcijama prezentiranja zdravstveno-turističkih kapaciteta koje bi trebalo približiti i mogućim inostranim klijentima i partnerima.

Akreditacijski status koji ishodi ova, i slične zdravstvene ustanove, odašilje jasnu poruku da se radi o sadržajno i funkcijski provjerenoj zdravstvenoj usluzi, a to je također dodatak i ponudi koju odgovorne strukture naše zemlje mogu sistemski prezentovati u međunarodnoj komunikaciji i razmjeni.


Vijest
31.01.2018.
DOM ZDRAVLJA ČELIĆ:
Predstavljen “Vodič za slijepe i slabovidne korisnike usluga” na Brailleovom pismu, poboljšana dostupnost usluga i informacija

“Vodič za slijepe i slabovidne korisnike usluga u Domu zdravlja Čelić” na Brailleovom pismu predstavljen je prije nekoliko dana u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Vodič je nastao kao rezultat saradnje Doma zdravlja Čelić i Udruženja građana oštećenog vida Tuzla, koju je realizirao član ovog Udruženja Ervin Ćosić na inicijativu Fahrudina Kevrića, koordinatora kvaliteta u Domu zdravlja Čelić.

“Na ovaj način, ustanova je ispunila i akreditacijske kriterije iz Standarda za timove porodične/obiteljske medicine koji se odnose na slijepe i slabovide osobe, kao i kriterij 2.1.4 iz ISOSI standarda (Inkluzivni standardi za osobe sa invaliditetom), koje je objavila Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ)”, ističe Kevrić ističući važnost saradnje sa Udruženjem građana oštećenog vida Tuzla “čije su vrijednosti međusobno uvažavanje, demokratičnost i transparentnost, a vizija da su slijepe i slabovidne osobe ravnopravni građani u društvu bez barijera”

“Stoga su i naše intencije da unapređivanjem i olakšavanjem komunikacije sa slijepim i slabovidim osobama poboljšamo dostupnost informacija i usluga, ispunimo potrebe i očekivanja, poboljšamo i povećamo zadovoljstvo, ojačamo partnerstvo i povjerenje na obostrano zadovoljstvo i omogućimo ravnospravnost svim korisnicima usluga”, kaže Fahrudin Kevrić.

 

Vijest
30.01.2018.
AKTUELNE TEME NA DANIMA KVALITETA:
Pogledajte šta su o radu doktora u privatnoj praksi i internoj reviziji kazali Snježana Bodnaruk, Severin Rakić i Hrvoje Šapina

Na Petim “Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH” koji su pod motom “Saradnja u fokusu – Zajedno do boljeg zdravstva na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou”održani u decembru 2017. godine, uz brojne sadržaje kao što su obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a, održani su obuka i okrugli stol za zdravstvene menadžere kao posebno bitan segment u cjelokupnom procesu.

Na sesiji za zdravstvene menadžere izlagali su stručnjaci iz različitih oblasti koje se naslanjaju na zdravstvene ustanove, a posebno za menadžment zdravstvenih ustanova. Na temu “Finansijska revizija u zdravstvenim ustanovama” govorio je doc.dr. Hrvoje Šapina, dok su teme “Dodatni rad doktora u privatnoj praksi” o kojoj je govorila dipl.iur. Snježana Bodnaruk iz Ministarstva zdravstva FBiH i “Rad doktora u privatnoj praksi - Iskustva iz RS” o čemu je govorio prof.dr. Severin Rakić, načelnik Sektora za zdravstveni menadžment u Institutu za javno zdravstvo RS, izazvale posebnu pažnju i o njima se najviše diskutovalo na okruglom stolu koji je uslijedio.

U diskusiji na ovu temu istaknuta je mogućnost poređenja iskustava iz FBiH i RS, kako bi se vidjelo oko kojih nedoumica kad je rad doktora u privatnoj praksi riječ postoje bolja rješenja.

Učesnice i učesnici su se složili da je potrebno dodatno urediti ovu oblast, unaprijediti zakonodavstvo, procedure i sve ostalo što je u službi krajnjih korisnika zdravstvene zaštite.

Okupljeni su pokazali i veliko interesovanje za internu reviziju, pa je jedno od pitanja upućenih doc.dr. Šapini bilo “Koja je korist od uvođenja interne revizije i revizije uopšte?”

“Interna revizija bi morala biti dio menadžmenta i znati sve oblasti kojima se zdravstvena ustanova bavi. Što se tiče eksterne revizije, ona je loše zamišljena. Korist od izvještaja samostalnog revizora bi trebala biti za nekoga ko kupuje, za tržište kapitala, banku, za vanjske korisnike, ali ne i koristi za interni menadžment koji zna svoj rezultat i svoj položaj, ne treba mu revizija. Što se tiče državne revizije, korist bi trebale imati parlamentarne skupštine, ministarstva, oni koji upravljaju, i ministarstva bi trebala da vuku određene poteze na osnovu saznanja iz izvještaja. Nažalost, to se svelo na formalizam, a ne na suštinu”, kazao je u odgovoru doc.dr. Šapina.

Pripremili smo i prigodnu emisiju s obuke za zdravstvene menadžere i okruglog stola na kojima je odgovoreno na neka od “pitanja koja ste oduvijek željeli postaviti a niste imali koga da pitate” i koju možete pogledati na linku:

https://youtu.be/sIrXh7ASaL0


Vijest
29.01.2018.
INTENZIVNE AKTIVNOSTI NA MEĐUNARODNOM PLANU:
Predstavnici AKAZ-a na Kongresu “Kvalitet u zdravstvu” u Dublinu, rad o ISOSI na Konferenciji u Kuala Lumpuru

Predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) učestvovaće 2. marta na Prvom evropskom kongresu “Kvalitet u zdravstvu” u Dublinu, Irska. Kongres organizira Međunarodno društvo za kvalitet zdravstvene zaštite (ISQua) u saradnji sa Royal College of Physicians of Ireland (RCPI).

Među glavnim temama Kongresa su: 1. Uspostavljanje standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, 2. Sigurnost pacijenta; 3. Novi pogledi na sigurnost u zdravstvu; 4. Pacijent u centru; 5. Osnaživanje osoblja koje je u prvim redovima kroz trening.

“AKAZ je u procesu akreditacije standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu kod ISQua, a teme koje će se obrađivati na ovoj konferenciji su u skladu sa prioritetima AKAZ-a, tako da je naše prisustvo na ovoj veoma važnoj Konferenciji od velikog značaja. Uz naše stalno članstvo u organizaciji kao što je ISQua, dobijanjem ove akreditacije došli bismo u društvo svega 23-24 zemalje u svijetu koje su to ostvarile, zemalja kao što su SAD, Engleska, Japan ili Francuska, i bili bismo prva agencija iz zemalja jugoistočne Evrope u ovom elitnom društvu”, kaže doc. dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a.

Govoreći o aktivnostima AKAZ-a na međunarodnom planu, razmjeni pozitivnih praksi sa predstavnicima najrazvijenih zemalja svijeta, ali i iskustvima koje AKAZ može ponuditi ostalima, doc.dr. Novo ističe i učešće na Međunarodnoj konferenciji ISQuae koja se održava od 23. do 26. septembra u Kuala Lumpuru, Malezija.

Na konferenciji će doc.dr. Novo predstaviti rad “Uvođenje inkluzivnih standarda za osobe sa invaliditetom u FBiH (ISOSI): Osigurati da je svaki pacijent jednako važan” koji je pripremio u suradnji sa dr.Belmom Goralijom iz organizacije “MyRight” koja je s predstavnicima pacijenata učestvovala u razvoju ISOSI, i prim.dr. Zlatkom Kravićem, direktorom J.U. Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u kojoj se ISOSI pilotiraju.


Vijest
26.01.2018.
KVALITET U ZDRAVSTVU U MEDIJIMA:
Televizija Tuzlanskog kantona o certifikaciji i akreditaciji u TK

Televizija Tuzlanskog kantona emitirala je prilog posvećen sigurnosti i kvalitetu zdravstvenih usluga navodeći ovaj kanton kao "svijetao primjer pozitivnih pomaka u ovoj oblasti". U prilogu ističu podatak kako je u TK certificirano 113 timova porodične medicine u 10 domova zdravlja, te da certifikate ima i 25 apoteka.

Govore i o prvoj akreditiranoj općoj bolnici - JZU Opća bolnica „ dr.Mustafa Beganović“ Gračanica, akreditaciji 'Bolnica-Prijatelj beba' o koj oj u prilogu govori Prof.dr. Dženita Ljuca s Klinike za ginekologiju i akušerstvo Tuzla, Duška Bećirović iz DZ Živinice najavljuje akreditaciju pet timova porodične medicine u ovoj godini a Fahrudin Kevrić iz DZ Čelić govori o sistemu upravljanja kliničkim i nekliničkim rizicima i upravljanju medicinskim otpadom.

Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo u prilogu govori o važnosti kompletnog procesa za pacijente koji su u središtu svega te o naljepnici 'Q' koja je postala prepoznatljiva, korisnicima zdravstvenih usluga i odašilje poruku da je nositelj tog znaka ustanova koja ima dokaz o pregledu i uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta u skladu s pozitivnim propisima.


Vijest
26.01.2018.
AKAZ U BILTENU ISQua: S pilotiranjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Općoj bolnici u Sarajevu upoznato i članstvo Međunarodne organizacije za kvalitet u zdravstvu

U novom biltenu Međunarodne organizacije za kvalitet u zdravstvu (ISQua), u čijem članstvu je među 650 predstavnika regionalnih, državnih i privatnih organizacija i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, u velikoj konkurenciji vijesti svoje mjesto našao je tekst o pilotir anju Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u J.U. Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu.

“Izradom novih standarda koji doprinose kvalitetnijem cjelovitom pristupu i pružanju usluga zdravstvenih institucija prema pacijentima koji su osobe s invaliditetom, AKAZ kao članica ISQua-e demonstrira liderstvo, stručnost i volju da se u profesionalni odnos zdravstvenih
radnika i institucije integrišu i prava osoba s invaliditetom”, kazao je doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, a prenosi ISQua u svom novom biltenu.

AKAZ je 2015. godine primljen u članstvo ISQua-e, a krajem prošle godine pristupilo se i procesu akreditacije standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu kod ISQua.

“Mi u AKAZ-u, već davno smo se opredijelili da osim domaće licence – zakonskog ovlaštenja i mandata koji nam je namijenila zajednica, ishodimo i međunarodni status putem akreditacije kod ISQua-e, i tako naš rad, na domaćem planu, potvrdimo i izvan domaćeg teritorija”, poručuju iz AKAZ-a.

Tekst na ISQua biltenu možete pogledati na linku: http://isqua.newsweaver.co.uk/Newsl…/5bd7xw9crqssjeir4r0xel…


Vijest
24.01.2018.
ORAŠJE: Dogovoren početak certifikacije 21 tima obiteljske medicine u domovima zdravlja Orašje, Odžak i Domaljevac

U Orašju je u srijedu dogovoren početak certifikacije 21 tima obiteljske medicine u domovima zdravlja Orašje, Odžak i Domaljevac u Županiji Posavskoj. Predstavnica Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH Melka Mercvajler sastala se sa direktoricom Doma zdravlja Orašje Ljiljanom Leovac i ministrom zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske Damirom Živkovićem i na sastanku je iskazana spremnost za što skoriji ulazak zdravstvenih ustanova u ovoj županiji u proces uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta.

“Zadovoljna sam što naši timovi obiteljske medicine napokon ulaze u ovaj proces. Imamo odlične timove obiteljske medicine koji rade dobar posao i rade kvalitetno, a ulaskom u proces certifikacije dobijamo i zvaničnu potvrdu da je to što radimo kvalitetno i sigurno što je za nas kao zdravstvene profesionalce velika satisfakcija. Sve što radimo radimo u interesu pacijenata i naš cilj je zadovoljan pacijent, a dobijanjem certifikata nemamo namjeru stati sa unapređenjem kvaliteta i takmičićemo se ko će biti bolji u akreditaciji”, kazala je direktorica Doma zdravlje Orašje Ljiljana Leovac.

“Zainteresirani smo za ovaj proces koji kao nešto što je u interesu i dobrobiti pacijenata i zdravstvenih profesionalaca u našoj županiji svakako ima podršku. Zadovoljan sam što naši timovi obiteljske medicine ulaze u proces certifikacije što će svakako doprinijeti unapređenju zdravstvene zaštite u Županiji, nadam se da će taj proces uskoro početi i vjerujem da će biti uspješno okončan na zadovoljstvo svih”, kazao je ministar Živković.

“Očekivala sam dobar prijem, zadovoljna sam sastankom i radujem se skorom početku rada. Timove obiteljske medicine očekuje osnovna obuka, potom slijedi facilitacija tokom koje će facilitator AKAZ-a raditi s timovima na uvođenju potrebnih standarda i procedura nakon čega slijedi vanjska ocjena”, kazala je Melka Mercvajler iz AKAZ-a.


Vijest
22.01.2018.
VANJSKE OCJENE U APOTEKAMA “STUP” U SARAJEVU I “NEOFARM” U ŽIVINICAMA

U ponedjeljak su obavljene dvije vanjske ocjene apoteka u svrhu certificiranja. Vanjska ocjenjivačica Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) magistrica farmacije Esma Mustafić-Batilović obavila je u ponedjeljak vanjsku ocjenu apoteke ”Stup” u Sarajevu, a vanjsku ocjenu u apoteci “Neofarm” u Živinicama obavila je magistrica farmacije Anela Galić.

Na osnovu njihovog izvještaja, a u skladu sa procedurom Komisija za certifikaciju apoteka daje preporuku Upravnom odboru koji donosi konačnu odluku o certifikaciji ustanove.

Koordinatorica kvaliteta i vlasnica apoteke “Stup” u Sarajevu, magistrica farmacije Suzana Redžepagić kaže da je vanjskoj ocjeni prethodila višemjesečna priprema i predan rad kompletnog osoblja na ispunjavanju certifikacijskih standarda.

“Tokom proteklog perioda dodatno smo unaprijedili uslugu, podigli kvalitet i povećali sigurnost što naši korisnici već osjete”, kaže Suzana Redžepagić.


Vijest
19.01.2018.
“ESTHEPHARM” NA VRATNIKU, PRVA AKREDITIRANA APOTEKA U FBiH:
Sigurna i kvalitetna usluga uz fokus na svakog pacijenta

“Pacijent koji uđe u našu apoteku dobija sigurnu i kvalitetnu uslugu, dobiće sve potrebne informacije o lijeku i terapiji, i našu punu savjetodavnu podršku”, kaže magistrica farmacije Almira Hrvat, koordinatorica kvaliteta u “Esthepharmu”, prvoj apoteci u FBiH koja se prijavila i uspješno stekla akreditaciju Agencije za kvaliteti akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

“Pacijent je u fokusu našeg rada, i pacijenti to već prepoznaju. Imamo savjetovališta, imamo i kutak za pacijente koji imaju potrebu nasamo pitati za neki savjet, a kako su nam povratne informacije pacijenata veoma bitne često radimo i anketiranja. Već kroz kontakte s pacijentima polako uvodimo i ‘porodičnog farmaceuta', ali vodimo i elektronsku bazu u kojoj su relevantni podaci o svim pacijentima na redovnim terapijama, tako da kada pacijent dođe ponovo bez obzira ko od nas ga dočeka odmah ima sve potrebne informacije”, kaže Almira Hrvat ističući kako izlaskom pacijenta iz ove apoteke, ne prestaje briga za njega.

“Pacijente na redovnim terapijama telefonski obavještavamo o skorom isteku terapije ili prestanku važenja recepta, a ako zbog zdravstvenih razloga pacijenti nisu u mogućnosti doći, imamo mobilni farmaceutski tim koji im dostavi lijek i od kojeg mogu dobiti sve potrebne savjete i upute”.

Kompletni članak možete vidjeti ovdje


Vijest
18.01.2018.
Akreditacija AKAZ standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu kod međunarodne organizacije za akreditaciju ISQua

AKAZ je krajem prošle godine, tačnije 18. decembra, pristupio procesu akreditacije standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu kod ISQua (The International Society for Quality in Health Care). Set standarda primarne zdravstvene zaštite se sastoji od:

Standardi za domove zdravlja koji su revidirani 2017,

Standardi za timove porodične/obiteljske medicine revidirani 2017,

Standardi za centre mentalnog zdravlja revidirani 2016 i

Standardi za apoteke.

Sam process akreditacije se odvija prema rasporedu koji odredi ISQua, nakon što prihvati prijavu organizacije. U slučaju AKAZ, raspored je:

Samoocjena standarda i dokazi koji podržavaju samoocjenu treba da se predaju do 26. februara

Tehnički komitet ISQua pregleda i komentariše samoocjenu i dokaze, nakon čega AKAZ može da doradi/razjasni/dopuni dijelove na kojima ima komentar.

Finalna samoocjena I dokazi treba da se predaju 26. Marta, nakon čega nema izmjena/dopuna

Dva eksperta iz ISQua treba da pregledaju samoocjenu, dokaze I da daju izvještaj o činjeničnoj tačnosti do 25. maja, 2018.

Experti koji će raditi pregled i ocjenu AKAZ standarda za primarnu zdrastvenu zaštitu su Elma Heidemann i Deborah Jones.


Vijest
17.01.2018.
REVIZIJA STANDARDA ZA BOLNICE - 2018

Od 2010. godine, kada su razvijeni standardi za bolnice, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) , sistemski je prikupljala relevantne materijale koji, u ovom trenutku, čine kritičnu materijalnu osnovu za ulazak u proces revizije. Ovo je postupak koji predviđa i značajan obim rada, i involviranje struktura iz miljea odgovarajućih znanstvenih krugova, i aktuelne domaće prakse.

Konačni rezultat revizije smjera ka modernom uratku koji će uključiti sva trenutna dostignuća i praktična rješenja - harmonizirana sa pozitivnim propisima, s jedne strane, i komplementarna ostalim nivoima zdravstvene zaštite, sa druge.

Naime, zakonska obaveza sertifikacije svih zdravstvenih ustanova mora se adekvatno odražavati i u zbirkama standarda, odgovarajućim nomenklaturama i klasifikacijama, te namjerama struke da ima konkretizaciju primjera za praksu u vidu standarda, kriterija, i dokaza kojima se utvrđuje kvalitativni volumen i postotci minimuma ispunjenja zahtjeva.

U ovom trenutku, AKAZ se nalazi pred vrlo važnim zadatkom za koji je potreban vanredni stručni angažman i usklađeno djelovanje svih struktura koje nužno moraju biti uključene u proces revizije standarda.

Uz nadu da će postupak revizije biti proveden u skladu sa planom, već sredinom tekuće godine moglo bi se doći do iznošenja na komentare za navedene etapne procjene po internim forumima radnih grupa.

Na koncu, namjeravamo revidirane standarde za bolnice ponuditi u digitalnoj formi koja bi, već u 2019. godini, omogućila našim vanjskim ocjenjivačima on-line rad, a AKAZ-u - izravni i trenutni uvid.


Vijest
16.01.2018.
AKAZ U MEDIJIMA: Brojni vodeći mediji u BiH prenijeli FENA-in
intervju s dr. Ahmedom Novom

Rad AKAZ-a i povećanje sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu sve više su u fokusu bh. medija koji svoju publiku rado informiraju o ovoj za sve veoma bitnoj temi.

Federalna novinska agencija FENA za vikend je objavila, a brojni vodeći mediji prenijeli opširan razgovor s direktorom AKAZ-a doc.dr. Ahmedom Novom u kojem su obrađena neka od najvažnijih pitanja iz ove oblasti, izneseni neki od važnijih rezultata te je široj čitalačkoj publici približeno šta to AKAZ radi, i kako taj predani rad konkretno doprinosi svakom pacijentu ali i zdravstvenom radniku i zdravstvenoj ustanovi.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) certificirala je u 2017. godini 47 apoteka zdravstvenih ustanova i 54 ambulante porodične medicine iz šest domova zdravlja. Vanjsku ocjenu za stjecanje akreditacijskog statusa prošlo je ukupno 17 zdravstvenih ustanova.

"Svaka ustanova trudi se da ispuni uvjete za certifikaciju ili akreditaciju, naše je da ih ocijenimo i u skladu s tim certificiramo ili akreditiramo. U interesu svake ozbiljne zdravstvene ustanove je da ima ispunjene zahtjeve po pitanju kvaliteta i sigurnosti i da za to dobije certifikat ili akreditaciju, te da te standarde održava i poboljšava s unaprjeđenjem standarda" naglasio je Novo u razgovoru za FENA-u.

Podsjeća da je certifikacija zakonska obaveza te ističe da su zdravstvene ustanove spremne za suradnju, a cilj svake ustanove je da kroz taj proces prođe što efikasnije.

"Rado šalju osoblje na edukacije, a sve je veći interes i za akreditaciju. Što je više certificiranih i akreditiranih zdravstvenih ustanova to je i bolji kvalitet zdravstvenog sistema", kaže Novo.

Kompletan razgovor možete pročitati na linkovima (ispod) nekih od brojnih medija koji su ga prenijeli:


Vijest
12.01.2018.
Usvojen Izvještaj o radu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2017. godinu, novi Popis vanjskih ocjenjivača i dodijeljene 3 certifikacije i 4 akreditacije

Na svojoj 3. sjednici održanoj 12.01.2018. godine, privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio i usvojio Izvještaj o radu Agencije za 2017. Direktor Agencije, doc.dr. Ahmed Novo, je u obrazloženju dokumenta naglasio da Izvještaj o radu AKAZ-a za period 1. januar – 31. decembar 2017. godine predstavlja pregled rada Agencije u protekloj godini u odnosu na aktivnosti predviđene Programom rada i utroška sredstava za 2017. godinu, u kojoj je AKAZ redovno ispunjavao zakonske obaveze u svim segmentima za koje je zadužen i ovlašten. Također, Agencija je u 2017. godini započela i sa realizacijom novih programskih i projektnih aktivnosti koje su neophodne za upotpunjavanje profesionalne agende AKAZ-a, ali i obezbjeđivanje neophodne finansijske stabilnosti. U opisu poslova koje obavlja, u misiji koju provodi, i u svakom dijelu implementacije radnih zadataka koji smjeraju na uvođenje i jačanje sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, AKAZ je i tokom ove izvještajne godine činio ogromne napore kako bi konačni efekat i korist od našeg rada bio dobrobit za sve članove zajednice - za sve korisnike, osiguranike, pacijente, zdravstvene radnike - za sve osobe koje dolaze, ili će doći u kontakt sa bilo kojim oblikom zdravstvene zaštite u FBiH. Za pacijente koji treba da imaju uslugu u sigurnim zdravstvenim ustanovama, pruženu od po najboljim standardima od educiranog zdravstvenog osoblja.

Na istoj sjednici privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je nakon razmatranja izvještaja vanjskih ocjenjivača kao i zaključaka Komisije za certifikaciju i akreditaciju, donio odluke o izdavanju certifikacija za 3 apoteke: PZU Apoteka „Esthepharm“ Sarajevo – Centralni objekat, JZU „Gradska apoteka“ Srebrenik – Centralni objekat sa 3 depoa i PZU Apoteka „VIVA 7“ Ilijaš – Centralni objekat i Ogranak Apoteka „Viva 7-1". Apoteka „Esthepharm“ je ujedno i prva apoteka koje se prijavila i uspješno dobila i akreditaciju, sa 93,80% ispunjenih akreditacijskih standarda za apoteke. Prilikom dodjela akreditacije, Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo dodijeljena je fokusirana akreditacija sa 98,00% ispunjenih akreditacijskih standarda za „bolnice prijatelje beba“. Prva akreditirana opća bolnica u Bosni i Hercegovini, Opća bolnica „Dr Mustafa Beganović“ Gračanica dobila je bezuslovnu akreditaciju u punom trajanju od tri (3) godine, s obzirom na to da ista ispunjava 95,41% akreditacijskih standarda za bolnice. Konačno, akreditiran je i JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona, s obzirom na to da ista ispunjava preko 80,00% akreditacijskih standarda za bolnice. Menadžmenti navedenih zdravstvenih ustanova će u narednom periodu biti kontaktirani radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja eventualnih preostalih obaveza prema Agenciji.

Konačno, Upravni odbor je razmotrio i odobrio novi Popis vanjskih ocjenjivača sa novim kandidatima nakon održanih Dana kvaliteta u zdravstvu, a puni Popis možete preuzeti ovdje.


Vijest
11.01.2018.

REAKREDITACIJA “BOLNICA-PRIJATELJ BEBA”: UKC Tuzla i Opća bolnica Sarajevo reakreditirani, slijede vanjske ocjene ostalih, očekujemo nove prijave!

Porodilišta UKC Tuzla i J.U. Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo koja su među prvima u BiH dobila akreditaciju “Bolnica-Prijatelj beba” kroz projekat koji je AKAZ 2013. godine počeo sa UNICEF-om BiH, krajem 2017. su re-akreditirana. Početkom 2018. godine planirane su još tri vanjske ocjene u svrhu reakreditacije “Bolnica-Prijatelj beba” i to u KB Zenica, OB Travnik i ŽB Nova Bila.

“Tokom uspješnog projekta koji je trajao od 2013. do 2015. godine urađeni su standardi ‘Bolnica-Prijatelj beba' i akreditirano je ukupno 15 porodilišta, a 2014. je urađena i revizija standarda. AKAZ je tokom 2017. uradio nadzorne preglede za 11 porodilišta i planirana su još četiri početkom 2018. godine. Očekujemo prijavu i ostalih akreditiranih porodilišta za predstojeću reakreditaciju kao i moguću prijavu neakreditiranih porodilišta drugih bolnica”, kažu iz AKAZ-a.

Tokom procesa reakreditacije ocjenjivaći imaju priliku vidjeti na koji način su postignuti standardi održani i unaprjeđeni, te skupa s osobljem usvojiti preporuke za dodatno unapređenje i mjerenje kvaliteta, a sve u najboljem interesu beba i porodilja zbog kojih se na koncu sav taj odgovorni posao i obavlja.

“Menadžment ima jasnu viziju i misiju ustanove, gdje se vidi opredjeljenje za uspostavljanje kvaliteta, unapređenje rada i sigurnosti, koje sam kroz vanjski pregled evidentirao. Također, evidentno je da postoje pokazatelji/dokazi, koji su mjerljivi , a to je povećenje broja poroda za 40 odsto u odnosu na prethodni period, smanjenje stope carskog reza i približavanje preporukama WHO. Najvažnija je činjenica da porodilje koje su intervjuirane tokom pregleda ukazuju na izvrsnost uvjeta boravka i tretmana i daju najveću ocjenu osoblju”, kazao je ocjenjivač Almir Kovačević nakon obavljene vanjske ocjene u J.U. Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" ističući kako su zajednički na kolegijalnoj osnovi, kroz proces vanjske ocjene, dali izvjesne preporuke kako unaprijediti i mjeriti kvalitet, između ostalog i kroz provođenje kliničkih revizija i uključivanje različitih udruženja osoba sa poteškoćama u projekat.


Vijest
10.01.2018.
POZIV APOTEKAMA: Preuzmite obrazac i šaljite indikatore

Sve apoteke u FBiH bez obzira na certifikacijski/akreditacijski status dužne su do marta/ožujka ove godine AKAZ-u dostaviti ‘Indikatore za apoteke'. Napominjemo da standardi sigurnosti i kvaliteta za apoteke, ver. 2017., pored certifikacijskih i akreditacijskih kriterija posjeduju i pet indikatora.

"Indikator se računa za period proteklih 12 mjeseci, od januara do decembra prethodne godine, i u martu/ožujku tekuće godine se dostavlja AKAZ-u. Indikatori su obavezni za sve apoteke bez obzira na certifikacijski/akreditacijski status", napominju iz AKAZ-a pozivajući apoteke da ispune obavezu koja je u cilju što efikasnijeg ispunjavanja standarda sigurnosti i kvaliteta.

Popunjeni obrazac je potrebno poslati na e-mail: koordinator@akaz.ba

Za više informacija možete da kontaktirate na telefon: 033 771-875.

Obrazac za unos i izračun podataka možete vidjeti i preuzeti ovdje...


Vijest
09.01.2018.
FACILITACIJE U 2018.:
Priključite se zdravstvenim ustanovama sa uspostavljenim sistemom poboljšanja sigurnosti i kvaliteteta!

Tokom 2018. godine AKAZ nastavlja s facilitacijom zdravstvenih ustanova koje su aplicirale ili će aplicirati za uspostavljanje sistema poboljšanja sigurnosti i kvaliteta. Nastaviće se započete facilitacije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzla kantona, Domu zdravlja Zenica, Domu zdravlja Srebrenik, Zavodu za bolesti ovisnosti u Kantonu Sarajevo kao i u Općoj bolnici „ Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu koja ove godine pilotira i Inkluzivne standarde za osobe s invaliditetom (ISOSI).

Domovi zdravlja Lukavac i Žepče već u ovom mjesecu započinju sa facilitacijom, dok su Opća bolnica i dom zdravlja u Jajcu i Dom zdravlja Zavidovići iskazali interes za priključivanje ovom odgovornom i za dobrobit svakog pacijenta ali i zdravstvenih radnika namijenjenom procesu i u toku su pregovori. U planu je i facilitacija doma zdavlja Vareš, kao i nastavak facilitacija u cilju akreditacije u okviru Projekta Svjetske zdravstvene organizacije, gdje se trenutačno obavlja facilitacija za preko 70 timova porodične medicine.

Zdravstvene ustanove koje su aplicirale ili će aplicirati za uspostavljanje sistema poboljšanja sigurnosti i kvaliteta pomaže facilitator iz AKAZ-a, koji je iskusni zdravstveni profesionalac i koji savjetuje i tumači standarde i pomaže u pitanjima vođenja projekta poboljšanja sigurnosti i kvaliteta.

“AKAZ-ovi facilitatori će davati stručnu pomoć i podršku uposlenicima u zdravstvenoj ustanovi, u svim segmentima uspostavljanja sistema poboljšanja siguirnosti i kvaliteta, uključujući i pristupnu prezentaciju kojom se ozvaničava početak projekta u organizaciji, savjetovanje o distribuciji standarda, pomoć u tumačenju svakog standarda, odnosno kriterija, savjetovanje i pomoć u procesima samoocjene i organizacijskog razvoja politika i procedura koje se zahtijevaju standardima i općenito pomoć u akcionom planiranju nakon samoocjene”, poručuju iz AKAZ-a pozivajući i ostale zdravstvene ustanove da se što prije priključe porodici zdravstvenih ustanova u FBiH sa uspostavljenim sistemom poboljšanja sigurnosti i kvaliteta podižući tako kvalitet zdravstvenog sistema u cijelosti i još veću sigurnost za pacijente i zdravstvene radnike.

“AKAZ-ovi facilitatori pomažu pri formulaciji odgovarajućih strategija kvaliteta i sigurnosti, implementaciji prava pacijenta, razvoju indikatora izvršenja, uspostavljanju sistema kliničke revizije, sistema rješavanja žalbi i anketiranja pacijenata o zadovoljstvu uslugama”, podsjećaju iz AKAZ-a.


Vijest
08.01.2018.
NE PROPUSTITE: Objavljen “Kalendar edukacija AKAZ-a za 2018. godinu”

Kako bi i ove godine svim zainteresiranim olakšali planiranje vremena i obaveza, AKAZ je sačinio “Kalendar edukacije za 2018. godinu” na kojem je moguće naći sve detalje vezane za termine obuka.“Kalendar edukacija” počinje u drugoj polovini februara/veljače osnovnom obukom za osoblje apoteka/ljekarni.

Nastavlja se u martu/ožujku sa četiri modula obavezne obuke za koordinatore kvaliteta koja se u ukupnih 16 modula nastavlja sve do kraja juna/lipnja nakon čega slijedi završna provjera znanja.Imajući u vidu važnost uloge koordinatora u cjelokupnom procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta za zdravstvenu ustanovu, pozivamo one koji nisu imali priliku da završene AKAZ-ovu osnovnu edukacije da se uključe u ovaj proces, ali i one koji su to završili da obnove i unaprijede svoje znanje.

U drugoj polovini aprila/travnja održaće se i obuka na temu ‘Stimulativno finansiranje zdravstvenih ustanova (FZZO i KZZO)' a u prvoj polovini maja/svibnja planirano je studijsko putovanje u Srbiju s posjetama Beogradu i Nišu gdje bismo uz domaćinstvo kolega iz AZUS-a imali priliku vidjeti tamošnje pozitivne prakse i razmijeniti iskustva.

U julu/srpnju planiramo organizaciju međunarodne konferencije o kvalitetu na visokom nivou u partnerstvu sa “Accreditation Canada”. Sezonu nastavljamo drugom polovinom septembra/rujna još jednom osnovnom obukom za osoblje apoteka/ljekarni, krajem oktobra/listopada planirana je obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta a početkom novembra/studenog napredna obuka za facilitatore.

Godinu tradicionalno završavamo “Danima kvaliteta” u decembru/prosincu s obukama za koordinatore, ovlaštene ocjenjivače i direktore zdravstvenih ustanova.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.

Prilog: Kalendar edukacija AKAZ-a za 2018. godinu


Vijest
05.01.2018.
Obavijest za centre mentalnog zdravlja u FBiH
- indikatori izvedbe za 2017. -

Nova verzija standarda sigurnosti i kvaliteta 2016., je po prvi put definisala usluge kroz obavezni dio sigurnosti – sertifikacijski standardi (zakonski obavezni), i dio ka kontinuiranom poboljšanju kvaliteta - akreditacijski standardi (dobrovoljni). Usvajanjem ovih standarda, prestaju da važe standardi iz 2013. godine. Svi centri u procesu poboljšanja, i centri kojima akreditacija ističe tokom 2017. godine od sada se samoocjenjuju na osnovu standarda sigurnosti i kvaliteta 2016. Važno je istaći da su indikatori obavezni dio kriterija za centre mentalnog zdravlja i da poboljšanje kvaliteta i akreditacija neće biti moguća bez mjerenja i dokaza ispunjenosti.

Projektni zadaci su precizirali procese prikupljanja i korištenje podataka u svrhu mjerenja izvedbe i dali jasne odgovore na sljedeća pitanja:

 • Šta je svrha prikupljanja podataka? (mjerenje i praćenje procesa i ishoda zaštite radi poboljšanja).
 • Da li su podaci dobro definisani ? (tačne, relevantne i jasne definicije podataka najbolji su način za prevencije pogrešnog tumačenja i netačnog korištenja informacija koje se dobivaju na temelju indikatora).
 • Da li sistem mjerenja izvedbe podržava menadžment ustanove? (jasno alocirani resursi; edukacija i obuka osoblja za razvoj i implementaciju indikatora izvedbe).

Indikatori izvedbe (kvaliteta, sigurnosti) trebaju da zadovolje:

 • Poboljšanje kvaliteta da bi centri mogli porediti svoje rezultate s rezultatima drugih; da bi mogli procijeniti učinke promjena ili saznati zašto drugi postižu bolje rezultate.
 • Istraživanje ishoda zaštite i procjene učinkovitosti tretmana radi uvida u povezanost procesa i rezultata.
 • U svrhu, u procesu vanjske ocjene, centri za mentalno zdravlje treba da pokažu da za potrebe unutrašnjeg sistema kvaliteta: rutinski prikupljaju podatke o izvedbi, koriste podatke za analizu, poboljšavaju praksu na temelju podataka i indikatora, sa ciljem kontinuiranog poboljšanja kvaliteta.

Centri za mentalno zdravlje u FBiH u narednom izvještajnom periodu, uz rezultate indikatora imaju obavezu da dostave i narativni dio analize indikatora i preduzete akcije ka poboljšanju prakse.

Indikatore, analize i preduzete akcije, šaljete na email: cmz@akaz.ba, najkasnije do 05 februara, 2017.
Za više informacija možete da kontaktirate na telefon: 033 771-876.


Vijest
03.01.2018.
Godišnji izvještaj o radu AKAZ-a

„Godišnji izvještaj o radu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH” za 2017. godinu je pripremljen za sjednicu Upravnog vijeća AKAZ-a. U Izvještaju dominiraju dva termina koja su uz ostalo obilježili naš rad protekle godine, a koje želimo posebno potcrtati: EDUKACIJA i INKLUZIJA.

U opisu poslova koje obavlja, u misiji koju provodi, i u svakom dijelu implementacije radnih zadataka koji smjeraju na uvođenje i jačanje sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, AKAZ je i tokom 2017. činio ogromne napore kako bi konačni efekat i korist od našeg rada bio dobrobit za sve članove zajednice - za sve korisnike, osiguranike, pacijente, zdravstvene radnike - za sve osobe koje dolaze, ili će doći u kontakt sa bilo kojim oblikom zdravstvene zaštite u FBiH. Za pacijente koji treba da imaju uslugu u sigurnim zdravstvenim ustanovama, pruženu od po najboljim standardima od educiranog zdravstvenog osoblja.

Dužnost AKAZ-a je da obavlja ocjenu zdravstvenih ustanova u svrhu certifikacije odnosno akreditacije koristeći certifikaciju/akreditaciju kao instrumente za poboljšanje kvaliteta što radimo kontinuirano i što smo radili i tokom 2017. Jako puno napora i ljudskih resursa uložili smo kako bi zdravstvene ustanove pripremili za pregled, zato smo organizirali edukacije i obuke zdravstvenih radnika kako bi usvojili najbolje metodologije i efikasne praktične alate da bi ustanove u kojima rade lakše dostigle zahtjeve koji proističu iz standarda i kriterija. Zbog toga smo predano radili pa je 28 naših radionica, seminara i drugih stručnih skupova u u 2017. prošlo 1.060 kolegica i kolega. To znači 1.060 zdravstvenih profesionalaca u svim dijelovima Federacije BiH spremnih da ponude bolju, kvalitetniju i sigurniju uslugu svim pacijentima – bez razlike u pristupu po bilo kom osnovu. Sve ovo potvđuju ocjene i mišljenja koje su o radionicama dali učesnici i učesnice, koje možete naći u Izvještaju.

Kako bi svaki pacijent bez razlike mogao dobiti jednak pristup i tretman, potreban je predan rad na standardima koji će omogućiti uključenje – inkluziju, i lakši pristup za sve pojedine članove ovog dijela populacije, imajući na umu činjenicu, i ideju – vodilju, da je njihovo uključenje, prije svega, obogaćivanje cjelokupne zdravstvene zaštite. Od svih ranjivih skupina, osobe s invaliditetom se izdvajaju ne samo jer su najmnogobrojnija ranjiva skupina u svijetu – prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije čine 15 odsto svjetske populacije, nego i zato jer zahtijevaju specifičan pristup prilikom ispunjavanja njihovih potreba kao pacijenata.

Prije nego spomenemo izradu i početak pilotiranja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI), navešćemo kako u našem kontinuiranom radu na što inkluzivnijem zdravstvenom sistemu od početka prepoznajemo i uključujemo oni koji su u toj priči najbitniji – osobe s invaliditetom koje su učestvovale u izradi standarda, i koje će učestvovati u njihovom ocjenjivanju i unapređivanju tokom pilotiranja.

Tokom 2017. informiranje javnosti o našim aktivnostima i važnosti sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu bilo je jedan od fokusa našeg rada – kroz brošuru “AKAZ – kultura kvaliteta”, godišnjak „Sigurnost i kvaliltet“, vlastiti youtube kanal i kontinuirane objave preko FB stranice i web sitea www.akaz.ba , kao i saopštenja za javnost koja su mediji rado prenosili, a sve kako bismo naše krajnje korisnike – pacijente, dobili kao saveznike u našoj misiji i kako bi od svoje zdravstvene ustanove tražili da ispuni standarde sigurnosti i kvaliteta!

Nakon formalnog usvajanja „Godi š njeg izvje š taja o radu“ od strane Upravnog vijeća AKAZ-a ovaj će dokument u cjelosti biti postavljen i na našu službenu web stranicu.


Vijest
03.01.2018.
Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH, a zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2017. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila (koordinator@akaz.ba), bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje, elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar/siječanj 2018. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart/ožujka 2018. godine, a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2018. godine . Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta. Podatke je potrebno unijeti u elektronski obrazac i poslati AKAZ-u u navedenim rokovima isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba . Indikatore izvedbe, uputstvo i obrasce možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici: http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona: 033 771-873 i e-maila (koordinator@akaz.ba).

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

 

 

AKAZ © 2003 -
  webmaster@akaz.ba
eXTReMe Tracker