AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
KONTAKT
MAPA SAJTA

Dokumenti i linkovi Aktuelno Meni

Obrazac prijave kandidata za obuku koordinatora kvaliteta 2017.


Osnovni podaci o bolnici za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o domu zdravlja za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o timu porodične /obiteljske medicine za pokretanje akreditacijskog programa

Obrazac za prijavu apoteke za proces uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu FBiH


Ukoliko želite da u Vašoj ustanovi uspostavite sistem poboljšanja kvaliteta, pažljivo pročitajte:

AKAZ - "Kultura kvaliteta"

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Ocijenite Vašu zdravstvenu ustanovu:

Dosadašnji rezultati anketiranja:


Pitanja koja najčešće postavljate:


Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)

Vijest

26.04.2017.
Sastanak direktora AKAZ-a sa Robbom Butlerom iz WHO

U povodu sedmice imunizacije, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc.Dr. Ahmed Novo, susreo se, i održao sastanak, sa Robbom Butlerom iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Tom prilikom razmijenjene su informacije o radu AKAZ-a i konkretnim djelatnostima koje se poduzimaju u vezi pitanja imunizacije.

Doc. Dr. Novo je obavijestio Butlera o dosadašnjim aktivnostima koje AKAZ provodi kontinuirano i koje nisu isključivo vezane za samo neke aspekte imunizacije već, naprotiv, sveobuhvatno propisuju - standardima inkorporiranim u priručnike svih zdravstvenih institucija koje se bave ovim pitanjem, načine, metode, postupke i pravila koji se tiču tehničko-tehnoloških i naučno- zdravstvenih sistema koji administriraju imunizacijske materijale i procedure. Naime, Standardi za domove zdravlja , Standardi za TPM i Standardi za kantonalne zavode za javno zdravstvo, pokrivaju u potpunosti pitanje imunizacije, i uvezani su sa praćenjem indikatora izvedbe. AKAZ je u potpunosti iscrpio ovu problematiku i zaokružio interesnu sferu imajući u vidu najsavremenije svjetske trendove, s jedne strane, i objektivne mogućnosti domaćih odgovornih i stručnih službi, s druge.

Doc. Dr. Novo je rekao: “U posljednje vrijeme se pojavljuje trend negativnog odnosa u vezi imunizacije što je posljedica neispravne upotrebe informativnih mogućnosti koje pružaju moderne tehnologije, prije svega Internet. „Doktor WWW“, kojeg koristi veliki broj medicinski neobučenih ljudi u potrazi za konačnim odgovorima na profilirana pitanja iz svih oblasti medicine, nije uvijek dobar savjetnik i dijagnostičar. Ova pojava dovodi do toga da se širi dojam da nekoliko klikova može dati odgovor na svako medicinsko pitanje – a to stvarno nije tako. Čini se da je upravo ovo uzrok stavljanja u pitanje vakcinacije i, uopće, otvaranje spekulacija oko ovog polja. Sasvim sigurno da određeni rizik komplikacija postoji i kod imunizacije - kao i kod bilo kojeg drugog medicinskog tretmana i zahvata, ali taj postotak je toliko zanemarivo mali da je jedini opravdani stav – ozbiljna analiza i sistematski rad na isključivanju svakog mogućeg faktora komplikacije. Upravo to je predmet rada naše agenicije i svih koji se bave procedurama sigurnosti i kvaliteta izvedbe, i primjene standarda u radu u oblasti zdravstvene zaštite.“

Prestavnik WHO, menadžer Programa za vakcinaciju i bolesti koje se mogu spriječiti vakcinisanjem Robb Butler , složio se u potpunosti sa direktorom AKAZ-a, i istakao da je imunizacija neupitna dobrobit za sve nacije - pa tako i BiH, i da je neophodno konstantno podizanje svijesti o korisnosti imunizacije i promoviranje pitanja sigurnosti i kvaliteta koja obezbjeđuju ispravne procedure primjene zdravstveno-medicinskih aktivnosti na nacionalnom nivou.

Napomenimo ovom prilikom da Zapadno-hercegovačka županija, Neretvanski i Sarajavski kanton, imaju stopu imunizacije na polio, i MRP vakcinu - ispod 50% (!). Potrebna stopa od 95% predstavlja prag koji se smatra optimumom. Zato BiH, u društvu sa Rumunijom i Ukrajinom, spada u visoko rizične zemlje i treba što prije oformiti ovo pitanje kao jedan od priroriteta u zdravstvu. Pravilna informiranost i primjena relevantnih standarda i procedura, nužno će dovesti do preokreta trenda, i ponovo uspostaviti nivo svijesti na kojem se ne stavlja u pitanje imunizacija, već sistem administriranja, i sigurnosno-kvalitativna potka zdravstvenih cjelina.


Edukacija

25.04.2017.
Početak obuke za zaposlenike ZzJZ Tuzlanskog kantona

Kako je planirano prilikom prošlosedmične posjete predstavnika AKAZ-a Zavodu za javno zdravstvo TK, prvi modul obuke za zaposlenike ove ustanove prezentiran je danas, u prostorijama zavoda. Doc. Dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, uvodni je predavač, a g.-đa Melka Mercvajler, prof., daće polaznicima obuke pregled kurikuluma - po temama, te uvid u nexus svakog pojedinog modula sa praksom i problemima vezanim za sferu sigurnosti i kvaliteta u zavodima za javno zdravstvo. Današnja predavanja koincidiraju sa sedmicom imunizacije što je, prije svega, tema vezana upravo, i ponajviše, za ustanove koje se bave oblašću javnog zdravstva, i zdravlja naroda. Svijest o pitanjima javno-zdravstvene prirode, jača se sistemski i zahtijeva jasan edukativni i promotivnio-propagandni angažman kako bi pitanja od zajedničkog interesa bila što bolje objašnjena svim pripadnicima zajednice. Potencijalna opasnost zanemarivanja javno-zdravstvenih aspekata, može imati vrlo negativne i dalekosežne posljedice pa se stoga mora konstantno upravljati pažnju javnosti ka prevenciji zaraznih bolesti i onemogućavanju epidemijskih pojava na terenu.

Doc.Dr. Ahmed Novo: “Ova sedmica je sedmica kampanje o neophodnosti imunizacije, i drago nam je da smo upravo danas u jednom od kantonalnih zavoda za javno zdravstvo. AKAZ trajno daje doprinos prevenciji bolesti općenito, i općoj promociji zdravlja, naravno putem obrade pitanja iz domene kojom se mi bavimo. Danas smo o imunizaciji porazgovarali i sa našim domaćinima, i zaključili kako je loša informiranost i neznanje osnovni problem. Potrebno je sveobuhvatno pristupiti ovom pitanju, počevši od školskih i obrazovnih institucija te nosioca javnih ovlaštenja a koristeći sva raspoloživa informativna sredstva komunikacije“.


Najava međunarodnog simpozija

24.04.2017.
POBOLJŠANJE KVALITETE U ZDRAVSTVU – EUROPSKI POGLEDI
Quality Improvement in Health Care – European View

Biograd na Moru, od 25. do 27. svibnja 2017. godine.

U organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora/Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, a u suradnji s Hrvatskim društvom za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Hrvatskim društvom za digestivnu kirurgiju, Društvom za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara, Sekcijom za kliničku farmaciju Hrvatskoga farmaceutskog društva, Hrvatskom udrugom za promicanje prava pacijenata i Europskim društvom za kvalitetu u zdravstvu (ESQH), od 25. do 27. maja ove godine, u Biogradu na Moru (HR), biće organizovan međunarodni stručni skup na kojem AKAZ najavljuje svoje prisustvo.

Kako se navodi u pozivu upućenom AKAZ-u od strane sestrinske hrvatske agencije, teme Simpozija koje organizator najavljuje, obuhvataju : izazove u poboljšanju kvalitete; Lean u zdravstvu; aspekte kvalitete i sigurnosti u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini; zdravstveni turizam; sigurnost i usklađivanje primjene lijekova; pacijent kao partner; razvoj sustava kvalitete; uspostavljanje europskih standarda i preporuka; primjere dobrih praksi.

Obzirom da se radi o važnom aspektu regionalne stručne saradnje na koju se AKAZ obavezao i zvanično - putem potpisanih dokumenata o razumijevanju i saradnji, odnosno međusobnoj razmjeni prakse i stručne pomoći, ova prilika okupljanja s relevantnim nazivom Poboljšanje kvalitete u zdravstvu – evropski pogled, predstavlja priliku daljeg unapređenje odnosa sa domaćinom skupa, ali i izvor informacija o pitanjima za koja postoji interes unutar domene našeg rada.

Program Simpozija...


Vijest

21.04.2017.
Najava posjete delegacije predstavnika „Kluba potrošača“ TK,
i Udruženja za prava pacijenata Kosova (PRAK)

„Klub potrošača“ Tuzlanskog kantona, sa predsjednicom g.-đom Gordanom Bulić, na čelu ovog udruženja građana, već niz godina je u kontaktu sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), ostvarujući posrednu saradnju u vezi pitanja i problema kojima se dvije organizacije bave, vezano za zdravstvene osiguranike i pacijente - viđene kroz prizmu zaštite tržišnih i potrošačkih interesa korisnika usluga.

U dopisu koji smo nedavno dobili od g.-đe Bulić se navodi: „(...) Krajem prošle godine iz Udruženja za prava pacijenata Kosova PRAK, pozvali su naše udruženje da učestvujemo na Konferenciji koju su organizovali u Prištini u okviru projekta koji podržava UNDP. Tada su kolege sa Kosova izrazili želju da posjete Bosnu i Hercegovinu (...) U planiranu posjetu od 09. do 11.maja, iz Prištine i Prizrena dolaze nam četiri predstavnika PRAK-a, te direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Kosova(...)“

U okviru pomenutog studijskog putovanja, a gdje će domaćini iz Tuzle biti vodič, i stručna pomoć kolegama s Kosova, predviđena je posjeta nekolicini domaćih i međunarodnih organizacija koje se u BiH bave pojedinim pitanjima za koja organizator ima interes. Jedna od tih organizacija, koju delegacija potrošača kani posjetiti, je i AKAZ. Naime, potrošači smatraju AKAZ vrijednom pažnje u vidu podrobnog upoznavanja sa našim radom i eventualnom razmjenom iskustava i prakse, kao i davanja stručne pomoći i usluga. Prateći rad agencije, kao promotora kvalitetne usluge - a što je osnov interesa potrošačkih udruženja, Klub potrošača je ocijenio AKAZ ponajboljim odabirom u smislu prilike za svoje inostrane goste da dobiju prezentaciju dosadašnjih dostignuća i metoda rada kao obrasca, i uzora za oponašanje - svim interesnim grupama iz sfere sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.


Edukacija

20.04.2017.
Održana sedma radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: “Klinički putevi“

Četvrtak, 20. aprila, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je sedma radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Za modul „Klinički putevi“, predavači - Doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, i Prim.dr Ranko Čović, koordinator kvaliteta u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, u Sarajevu, kazali su da predstavlja centralni problem, uz kliničke vodilje, u dijelu domena sigurnosti i kvaliteta koji je usko vezan za čisto medicinsku djelatnost. Na taj način, problematika kliničkih puteva - koja je u medicinsku praksu preuzeta iz industrijskog okruženja i pristupa naspram kvaliteta proizvoda i usluga, tek sredinom osamdesetih godina prošlog vijeka, postala je glavnim alatom i okosnicom optimizacije očekivanih rezultata menadžmenta kvaliteta, i predvidivosti efekata na bazi medicine zasnovane na dokazima.

U kratkoj diskusiji koja je uslijedila u dijelu predavanja nakon zajedničkog praćenja projekcije edukativnog dokumentarnog programa TED Talks , Doc. Dr. Novo rekao je prisutnima sljedeće :“Nastojmo svi zajedno da nam i današnje predavanje bude podstrijek da težimo najvišim ciljevima u okviru postizanja kvaliteta putem novih metoda, tehnologija i tehnika, ali da istovremeno, u vrijeme današnjeg sve većeg otuđenja koje, na žalost, ipak postoji među ljudima, ne zaboravimo temeljne humanističke principe, i da ono što nas - zdravstvene radnike, izdvaja od drugih profesija, jeste – ne samo profesionalnost već i ljudskost, pažnja i briga za one koji nam ukazuju svoje puno povjerenje – a to su pacijenti.“


Saopštenje za javnost

19.04.2017.

LJUDSKA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM UNAPREĐUJU KVALITET OBRAZOVANJA
STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

Sarajevo, 19.04.2017. - Danas je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan seminar pod nazivom: „Važnost kvalitetnog pristupa (budućih) zdravstvenih radnika prema osobama sa invaliditetom“, na kojem se razgovaralo o unapređenju kvaliteta kurikuluma za različite predmete biomedicinskih fakulteta. Potaknuti interesom zdravstvenih radnika za poboljšanje komunikacije i odnosa sa osobama s različitim invaliditetom, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Udruženje ljekara porodične medicine Kantona Sarajevo i Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a pod pokroviteljstvom švedske organizacije MyRight- Empowers people with disabilities, organizirali su seminar za nastavnike i saradnike Medicinskog fakulteta kako bi razgovarali o važnosti uvođenja teme komunikacije i ophođenja prema osobama s invaliditetom u redovni sistem obrazovanja budućih zdravstvenih radnika.

„Obuka studenata medicinskih fakulteta o specifičnostima komunikacije i pristupa osobama s različitim invaliditetom tokom školovanja je od velikog značaja za njihov budući poziv zdravstvenog radnika stoga smo i pozvali akademsku zajednicu, prije svega nastavnike i saradnike biomedicinskih fakulteta, predstavnike pedagoških zavoda, te studente, ali i ljekare iz zemlje i iz inostranstva i osobe s invaliditetom, da razmijenimo iskustva i bliže se upoznamo sa ovom temom. Velika nam je čast da je Medicinski fakultet u Sarajevu među prvim visokoobrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini koji je pokrenuo pitanje uključenja pristupa osobama s invaliditetom u sistem obrazovanja svojih studenata sa stanovišta ljudskih prava, upravo kako to Konvencija o pravima osoba s invaliditetom propisuje“, rekla je prof.dr. Almira Hadžović Džuvo, dekanesa Medicinskog fakulteta, ispred kojeg je pozdravila učesnike seminara.

Zahvaljujući aktivnostima organizacije MyRight, koja sprovodi program jačanja kapaciteta I zagovaranja za prava osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, razvijena je saradnja sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koja je doprinijela većoj promociji i implementaciji prava osoba s invaliditetom u zdravstvu. Jedan od rezultata saradnje je učešće agencije AKAZ u izradi i promociji Brošure o ophođenju prema osobama s invaliditetom u kojoj su osobe s invaliditetom iz programa MyRight dale preporuke i savjete zdravstvenim radnicima kako da poboljšaju odnos kroz odgovarajuću komunikaciju i pristup, a na obostrano zadovoljstvo i zdravstvenih radnika i pacijenata koji su osobe s invaliditetom. „Promocija Brošure od strane osoba s invaliditetom je naišla je na vrlo pozitivan prijem među zdravstvenim radnicima koji su je prepoznali kao literaturu koja će im biti od koristi u radu sa pacijentima. Uključenje prava osoba s invaliditetom na pristupačnu komunikaciju i jednak pristup zdravstvenim uslugama doprinosi podizanju kvaliteta standarda kliničke prakse što je glavni zadatak naše agencije, pa nam je saradnja sa organizacijama osoba s invaliditetom kroz program MyRight izuzetno bitna,“ – rekao je doc. dr. Ahmed Novo, direktor agencije AKAZ.

Važnost teme pristupačne komunikacije i pristupa zdravstvenim uslugama i objektima proizlazi iz obaveze države, pa samim tim i obrazovnih institucija, da poštuju i u praksu sprovedu ljudska prava sadržana u Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom UN koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine. Poštovanje prava osoba s invaliditetom podrazumijeva znanje i sposobnost svih javnih službenika, u ovom slučaju sadašnjih ali i budućih zdravstvenih radnika da pruže isti nivo i obim usluge svim korisnicima, pacijentima koji su osobe s invaliditetom, te da na najbolji način omoguće zadovoljavanje njihovih potreba čemu je i ovaj seminar sigurno doprinio.


Vijest

18.04.2017.
Predstavnici AKAZ-a u posjeti Zavodu za javno zdravstvo TK
u povodu početka postupka sertifikacije i akreditacije

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc. dr. Ahmed Novo, u pratnji g. Melke Mercvajler prof., rukovodioca za obuku i edukaciju, i Mr.sci.med dr. Enisa Hasanovića , obavili su danas posjetu Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona, gdje ih je primila direktorica zavoda, gospođa Doc.dr.sci.med. Maida Mulić, sa saradnicima.

Današnja posjeta označava zvanični početak implementacije ugovora dviju institucija koji se tiče uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta, odnosno postupaka sertifikacije i akreditacije Zavoda za javno zdravstvo TK. Cjelokupan postupak započinje edukacijom zaposlenika zavoda, gdje se predviđa obuka od osam edukacijskih modula - koje će predavači AKAZ-a prezentirati za cca 25 polaznika, svakog narednog utorka do ispunjenja kurikuluma. Postupak, nakon toga, predviđa facilitiranje rada zavoda, za što je zadužen Mr. Hasanović, u svojstvu facilitatora, i koji će provoditi ovaj oblik stručne pomoći u periodu pripreme za konačnu ocjenu. Na poslijetku, vanjska ocjena će utvrditi eventualno ispunjenje neophodnih uvjeta za ishođenje sertifikacije i akreditacije, a čime se okončava izvršenje svih planiranih aktivnosti za tok postupaka.

Doc. Dr. Ahmed Novo:“Drugi kantonalni zavod sa kojim ulazimo u postupak sertifikacije i akreditacije, nakon sarajevskog, je ovaj u Tuzli. Naša saradnja traje ipak puno duže i, u prošlosti smo akreditiranli DPST centar koji radi u sklopu zavoda, pa smo tako, na neki način, već prošli ovaj put – doduše, na ponešto manjem uzorku, ali sa istim ključnim čimbenicima, i istom metodom rada. Stoga, očekujem sa razmjerno visokom dozom optimizma, i istovremeno realizma, da ćemo proces uspješno privesti kraju negdje krajem ove godine. To bi bio najbolji scenario, ali to je i najrealnije očekivanje, uzimajući u obzir prethodna iskustva, i ozbiljnost sa kojom zajedno ulazimo u ovaj postupak.“


Vijest

17.04.2017.
Pedeset anketiranih poliklinika u FBiH učestvuje u tipizaciji standarda za poliklinike

U sklopu aktivnosti koje se poduzimaju u okviru standardizacije poliklinika, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), uputila je anketni upitnik na pedesetak adresa poliklinika - u svim dijelovima federacije, koje će odgovoriti na pitanja – osnovu za tipizaciju standarda, i time vlastitim aktivnim učešćem - doprinijeti u kreiranju konsenzualnih rješenja u pogledu standardizacije.

Obzirom na polivalentnost i divergenciju metoda rada, domena koje pokrivaju pojedinačne poliklinike, kao i oblike organizacije, zatim njihove funkcionalne i strukturalne posebnosti u načinu pristupa radu, u postupku koji prethodi finalizaciji izbora razvijenih standarda za poliknike, neophodno je objediniti i grupirati pojedine oblasti te ih prilagoditi potrebama sertifikacije i akreditacije poliklinika. Stoga, cirkulacija upitnika predstavlja, ne samo prilagođen način prikupljanja odgovora, već i davanje prilike svim direktno zainteresovanim subjektima, da pilotiraju postupak, i tako utiču na krajnji oblik i izbor seta standarda za poliklinike.

Razvoj i adaptacija standarda, te izbor i tipizacija za poliklinike, izuzetno je važan dio mozaika sveobuhvatnog posla koji AKAZ obavlja na planu standarizacje sveukupne zdravstvene zaštite - u smislu uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta, odnosno sertifikacije i akreditacije zdravstvenih ustanova u FBiH.

Adresate ankete molimo da što prije popune list, i dostave odgovore u AKAZ. Svim uključenima, ovom prilikom zahvaljujemo na učešću, posvećenoj pažnji i ažurnom odgovoru.

Prilog: Anketni list...


Vijest

13.04.2017.
Održana šesta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: “Klinička revizija“

Četvrtak, 13. aprila, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je šesta radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Današnji predavači, Doc.dr. Ahmed Novo i Prim.dr Katmerka Cerić, predstavili su sveobuhvatno ovu temu izlažući lapidarno i određene aspekte koji su manje poznati - osim direktno upućenim izvršiocima, a kako bi koordinatori dobili bolji uvid u složenost i važnost kliničke revizije kao metodološkog pristupa popravljanju i unapređenju kvalitativnih izvedaba pojedinih procedura. Objašnjavajući razlike između kliničke revizije kao poboljšanja prakse, i naučnog istraživanja kao aktivnosti sa pristupom na najširem opštem planu bavljenja određenim tretiranim pitanjem, predavači su ojačali poimanje kliničke revizije kao nužne aktivnosti koja nije usmjerena na negativitet nedostatne prethodne izvedbe, već na pozitivitet poboljšane buduće izvedbe.

Prim.dr. Katmerka Cerić: “Kada dolazite iz okruženja izravnog, i svakodnevnog dodira sa problemima iz prakse, ne možete a ne biti začuđeni pred činjenicom da je klinička revizija još uvijek - doduše samo ponegdje, i ne baš često, ali ipak još uvijek – viđena, i pojmljena, kao traženje greške u radu, i usmjerena na eventualnog krivca za grešku. Ovakav odnos naspram kliničke revizije predstavlja balast za zdravstvo i, poglavito, medicinski kadar unutar zdravstvene zaštite, kao i samo pružanje optimalne usluge pacijentima. Današnje predavanje, dodatno, jedan je od sustavnih načina kojim dajemo obol nastojanjima da čim prije razobličimo takav vid percipiranja kliničke revizije, te ga preobrazimo u objektivnu pomoć koju dobivamo pravilnom uporabom ovog kvalitativnog alata, a što klinička revizija, po sebi - i jeste.“

Fotografije sa edukacije...


Vijest

13.04.2017.
Dogovorena saradnja između AKAZ-a i DZ Konjic

Zadovoljstvo nam je objaviti vijest da i DZ Konjic ulazi u proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu. Tokom posjete ovoj zdravstvenoj ustanovi zaposlenici AKAZ-a, Melka Mercvajler i Ljubomir Kravec, u razgovoru sa direktoricom dr. Jasminkom Brka Hrvačić i koordinatorom kvaliteta dr. Arminom Lazarević dogovorili su početak aktivnosti u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta, kako za timove porodične medicine tako i za CMZ ustanove.

Centar za mentalno zdravlje iz DZ Konjic započinje sa uvođenjem standarda za mentalno zdravlje u sklopu Projekta mentalno zdravlje u BiH:„Akreditacija centara za zaštitu mentalnog zdravlja“. U povodu ove radne posjete predstavnici AKAZ-a, imali su priliku da se upoznaju sa osobljem centra za mentalno zdravlje i uslovima u kojim centar posluje. Zatim je ukratko pojašnjen proces sertifikacije i akreditacije, kao i benefiti kroz uspostavljanje standarda sigurnosti i kvaliteta.

Sastanak je održan u u radnom okruženju, gdje su sagovornici izrazili želju i spremnost da započnu sa procesom uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti u ovoj ustanovi i da daju svoj doprinos organiziranom pristupu unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 


Vijest

12.04.2017.
Projekat jačanja sestrinstva u BiH „ProSes“ - domaćin skupa u Tesliću 11. i 12.04.
Planiranje II faze

Nakon nedavne posjete predstavnika projekta za jačanje i unapređenje sestrinstva u BiH, kada se govorilo o pitanjima vezanim za nastavak rada, i naročito o ulozi AKAZ-a, ProSes je ove sedmice pozvao šezdesetak ključnih nosilaca iz cijele zemlje na skup u hotel „Kardial“, u Tesliću, kako bi se, u okviru dvodnevne radionice, utvrdio okvir rada za narednu, Drugu fazu projekta.

U analizi koja je prethodila početku projekta u BiH, utvrđeno je da je: “Tokom reformskih procesa, najmanje pažnje (je) bilo posvećeno grupi zdravstvenih radnika koju čine medicinske sestre i tehničari (MST), a koji zaslužuju da se sada ponovo razmotri njihova ključna uloga u pružanju kvalitetnih zdravstvenih usluga stanovništvu. Izmjenjene zdravstvene potrebe stanovništva, ograničena finansijska sredstva i neophodnost da zdravstvena zaštita bude rentabilna, daju sestrinstvu ključnu ulogu za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Stoga, potreba da se „ojača sestrinstvo u Bosni i Hercegovini“ postala je neodložna, i uskoro rezultirala osmišljavanjem projekta koji bi odgovorio na sve navedeno.“ Ubrzo, nakon početka rada, postignuti su prvi rezultati, i uspješno je mobilizirano gotovo 20.000 medicinskih sestara i tehničara (MST) širom Bosne i Hercegovine. Već do kraja 2015. godine, i tokom 2016., izvršene su sve planirane aktivnosti, i zaključilo se da je potrebno započeti Drugu fazu projekta.

Skup u Tesliću treba pobliže odrediti Drugu fazu projekta, i dati priliku učesnicima da razmijene dosadašnja iskustva.

Opšti cilj ProSes -a je unapređenje zdravstvenih ishoda u BiH povećanjem kvaliteta i efektivnosti usluga MST, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite, te poboljšanjem pristupa uslugama MST za ugrožene grupe stanovništva.

Direktor AKAZ-a, Doc.dr. Ahmed Novo , u svojstvu predstavnika agencije, kao ključne snage projekta, prisustvovao je skupu i aktivno učestvovao u radu. „Danas smo prisutni ovdje jer jačanje sestrinstva predstavlja i jedno od naših sistemskih opredjeljenja - kada se radi o doprinosu pitanjima sigurnosti i kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, i na općem planu. Sve pohvale organizatoru, i riječi nade da će Druga faza biti jednako uspješna, i u skladu sa planiranim očekivanjima i nastojanjima svih uključenih u provođenje projekta.“

Fotografije sa radionice...


Obavijest

10.04.2017.
Važno OBAVJEŠTENJE!

Agencija za javne nabavke/nabave BH dostavila mišljenje u povodu upita AKAZ-a o zaključivanju ugovora sa zdravstvenim ustanovama FBiH kao navodnom odnosu „ugovorni organ – dobavljač/ponuđač“

Slijedom dopisa Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koji je upućen Agenciji za javne nabavke/nabave BiH (br. 01-14-96-1/17 od 16.03.2017. godine), a u kojem se navodi:
Ovim putem od Vas tražimo stručno mišljenje da li se stručni i sa njima povezani upravni poslovi Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za provođenje zakonskih ovlaštenja u poslovima akreditiranja, certificiranja, izrade dokumenata, educiranja i facilitiranja iz oblasti sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu za koje je isključivo ovlaštena i nadležna, mogu biti predmetom javne nabavke , obzirom da su zdravstvene ustanove na osnovu propisa iz oblasti zdravstva dužne imati uspostavljen sistem sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga, a što temeljem istih propisa obavlja, procjenjuje i za šta je isključivo nadležan AKAZ uz naplatu troškova postupaka u skladu sa tim propisima te potpada pod član 10. stav d) Zakona o javnim nabavkama (zakonski monopol).“,

dostavljeno je predmetno mišljenje sa zaključkom koji integralno donosimo:
„Nadalje, član 10. Stav (1) tačka d) Zakona propisuje da se od primjene ovog zakona izuzima ugovor o javnoj nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, gasa, toplotne energije i drugih usluga, do otvaranja relevantnog tržišta za konkurenciju;

Imajući u vidu gore navedeno, a u smislu vašeg pitanja, napominjemo da ukoliko je određenim zakonom uspostavljen zakonski monopol za ugovore iz oblasti vođenja postupka akreditacije i sertifikacije zdravstvenih ustanova u segmentu procjene zadovoljenja standarda i sigurnosti kvaliteta; razvoja i revizije kliničkih vodilj, vodiča i puteva na temelju medicine zasnovane na dokazima i pokazatelja izvršenja; edukacije i facilitacije iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga , isti su prema citiranom članu izuzeti od primjene Zakona, i to do otvaranja relevantnog tržišta za konkurenciju.“

Link: Dopis Agencije za javne nabavke/nabave BiH.

Molimo sve zainteresovana nosioce odgovornih pozicija, pravne službe, zadužene pojedince i referentne instance da se, u slučaju bilo kakvih nejasnoća u vezi zaključivanja ugovora sa AKAZ-om, obrate gospodinu Adnanu Biliću MA. Iur., stučnom saradniku za pravne poslove u AKAZ-a, na broj telefona: 033 771 877, ili na mail adresu: abilic@akaz.ba


Vijest

07.04.2017.
07. april
Svjetski dan zdravlja

07. april je Svjetski dan zdravlja, od 1950. godine proslavlja se u čast osnivanja Svjetske zdravstvene organizacije, s ciljem jačanja svijesti o zdravlju kao svjetskoj vrijednosti, i zajedničkoj obavezi svih ljudi.

U Bosni i Hercegovini, Svjetski dan zdravlja predstavlja datum u kalendaru koji se obilježava sa niz manifestacija koje se organizuju u raznim zajednicama, sredinama, na raznim nivoima organizacije, uprave, i interesno motiviranih pojedinačnih slavljeničkih dešavanja. Svaka od ovih proslava ili podsjećanja na vrijednost zdravlja, odnosno probleme koji postoje u vezi zdravlja, izvrsna je prilika za postizanje zajedničkog cilja i jačanje zajedničkih nastojanja.

Prije svega, razumijevanja zdravlja kao - blagodati, a onda i uočavanje najboljeg načina da se ta blagodat održi. Ovaj drugi dio, je onaj, koji je problematika zdravstva kao organizovane djelatnosti zajednice. I dok je svijest zajednice o zdravlju - kao vrijednosti koju se mora održavati i čuvati, ponajčešće problem koji tretiraju političke, obrazovne, odgojne i druge organizacije koje o ovoj temi govore na način da s pozicije nosilaca odgovornosti u zajednici, afirmativno usmjeravaju kolektiv, dotle je problem zdravstva – sfera o kojoj računa trebaju voditi – zdravstveni radnici, i odgovorni pojedinci u zdravstvu.

Doc.dr. Ahmed Novo:“Svi mi, zdravstveni radnici, imamo dužnost, i nosioci smo odgovornosti, da ono što smo naslijedili i čime upravljamo, a u FBiH se radi o doslovno stotinama organizacionih struktura – objekata, zgrada, pripadajućih infrastrukturnih jedinica, ponegdje čak i parkova, bazena itd.; to jest, svega onoga što predstavlja hardware zdravstvenog sistema unutar univerzitetskih-kliničkih centara, bolnica, domova zdravlja, lječilišta, ambulanti... dakle, da to čime upravljamo – unaprijedimo, poboljšamo, iskoristimo na najbolji način u svrhu očuvanja zdravlja, a zatim, da sve to predamo narednim generacijama. Uz to, sjetimo se da je 27000 zdravstvenih radnika u Federaciji BiH, obučena snaga – software , tog sistema koja predstavlja, isto tako, materijalizaciju napora naše zajednice da odškoluje i obuči, odnosno - osposobi sve te ljude, da prihvate postojeću strukturu, i učine je efikasnom i efektnom cjelinom. I složimo se, da to – nije ni malo, ni beznačajno. Svjetski dan zdravlja je prava prilika da razmislimo, ne samo o zdravlju, već i o zdravstvu. U vrijeme kada se mnogo kritizira, lamentira i traži zamjerke, prije svega drugima, pokušajmo mi, okrenuti svjetlo interesa na ono što je dobro, kvalitetno a što može postati još i bolje. Naime, naše zdravstvo je jedna od najvećih vrijednosti koju imamo, a do nas je da je unaprijedimo, poboljšamo i iskoristimo na najbolji način.“

Svim zdravstvenim radnicima, i svim građanima Bosne i Hercegovine: sretan vam Svjetski dan zdravlja!


Vijest

06.04.2017.

Održana peta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: “Sistem žalbi“

Četvrtak, 06.aprila, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) , održana je peta radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Današnji modul imao je za temu: „Sistem žalbi“. Tema je iscrpljena predavanjem, vježbom i diskusijom. Naime, današnje predavanje g.-đe Mr.sci.ecc. Maide Nuhić, dipl.iur., u kojem je predstavaljen čitav spektar pravnih, ali i praktičnih aspekata problema, kao i načini rada i odnosa naspram pojedinih ekscesnih i nepredviđenih situacija koje se često pojavljuju u svakodnevnim odnosima sudionika zdravstvene zaštite, pojasnilo je pojmove žalbe, prigovora, pohvale itd, ali i sankcije, poboljšanja usluge, i sistemske reakcije. S pozicije zdravstvenih radnika, kao pružatelja usluga, te osiguranika i pacijenata, kao korisnika, iste situacije zahtijevaju kompatibilne i kongruentne reakcije, kako bi sistem mogao pružiti najviše. Ipak, ova, naizgled jednostavna formula, zahtijeva podrobno poznavanje pojedinih prava i obavaze, i načina kako ih u praksi ostvariti, a što sve zahtijeva jasne komunikacijske linije, i precizne instrukcije svim involviranim. Upravo zbog toga, vrlo je važno da se odgovorne strukture i pojedinci na svim niovima konstantno bave kvalitetom u smislu ideje pružanja najbolje usluge . Postojanje sankcija, kao krajnjeg izraza popravljanja određenog nedostatka, trebalo bi da, u zdravstvu, bude potpuna iznimka nadomještena etičim i humanističkim pristupom samoregulacije, odnosno, primjene kvalitativnih alata koji predupređuju konflikte, nedostatne usluge, i eventualne greške.

Gospodin Almir Panjeta, renomirani novinar i stalni saradnik AKAZ-a, na današnjoj obuci bio je gost-predavač i izvođač vježbe – simulacije, u kojoj su polaznici imali priliku sami inscenirati moguću situaciju iz prakse, i isprobati načine različitih reakcija. Vježba se pokazala kao izuzetno instruktivna i zanimljiva, i pokazalo se, još jednom, da pravovremeno razmišljanje o problemu vodi do preventivnog ispunjenja adekvatnih standarda sigurnosti i kvaliteta, kao najlakšeg puta do optimalnih rješenja.

Moderator današnje obuke bio je g.-din Adnan Bilić, MA.iur.


Vijest

05.04.2017.

Radionica UNFPA – izrada Priručnika za kliničke vodilje
Vlašić, 05.04.

Pod pokroviteljstvom UNFPA (Populacijskog fonda Ujedinjenih Naroda) , Radna grupa za izradu Priručnika za razvoj kliničkih vodilja sastala se u okviru radionice održane 5. aprila, na   Vlašiću, u hotelu „Blanca“ .

Ispred udruženja Partnerstvo za javno zdravlje, u ulozi projektnog koordinatora i potpore radnoj grupi, sastanku prisustvovala je g.-đa Sejdefa Bašić Ćatić.

Ovaj radni dan grupe predviđa okvir rada u smislu dogovora o načinu adaptacije već postojećeg priručnika SZO-a (Svjetske zdravstvene organizacije), kao i mogućnostima korištenja dodatnih izvora informacija, zatim, ulogama i odgovornostima članova radne grupe, načinu komunikacije među članovima rade grupe, te vremenskom okviru i rokovima predviđenim za izradu Priručnika.

Radna grupa sastoji se od dva člana, predstavnika iz RS, dr. Savke Štrbac i dr. Vesne Vujić Aleksić dok iz Federacije BiH, u radnoj grupi sudjeluju Doc.dr. Ahmed Novo , direktor AKAZ-a , i Prim.dr. Zoran Riđanović , u svojstvu ekspertne podrške radu grupe.

Doc. dr. Ahmed Novo:“Neupitna je vrijednost današnje radionice na koju smo se spremno odazvali, iz čvrstog uvjerenja da je zajednički rad sa kolegama iz RS na ovim pitanjima pravi izbor, i dobrobit za sve. Lično me raduje da smo još jednom imali priliku da za radnim stolom sjedimo sa izuzetnim stručnjakom i bardom kulture kvaliteta , ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu, Prim.dr. Zoranom Riđanovićem, intelektualnim začetnikom i prvim direktorom AKAZ-a, čije su profesionalne intervencije dragocjena vrijednost na kojoj smo jako zahvalni.“

Prim. dr. Zoran Riđanović:“ Hvala docentu Novi. Osobno smatram moralnom odgovornošću odazvati se na svaki ovakav poziv, sve dok to dozvoljavaju okolnosti. Naime, pitanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu nisu stvar odabira, nego senzibiliteta i inklinacije, pa se od ove teme ne može pobjeći niti zanemariti zov etičke obaveze. Što se današnjeg skupa pak tiče, vrlo sam zadovoljan učinkom ali se istovremeno nadam da nije daleko vrijeme kada ćemo se prestati okupljati na sličnim forumima pod egidom raznih domaćih i stranih nevladinih udruženja i organizacija, već da ćemo sami smoći snage i profesionalne hrabrosti da objedinimo BH snage u smislu krovne strukture. Kvalitet u zdravstvu, na sreću je „zarazna bolest“ – jedina koja nam u zdravstvu - ne smeta.“


Vijest

04.04.2017.

AKAZ u USK

Direktor AKAZ-a Doc.dr. Ahmed Novo i saradnici iz AKAZ-a, proveli su dio radne sedmice u Unsko-sanskom kantonu, i obavili obuku djelatnika apoteka u Bihaću. Također, prilika dolaska u USK , iskorištena je da se obave posjete i razgovori sa zdravstvenim radnicima i kolegama iz različitih sredina. Naime, geografska lokacija, kada se radi o Unsko-sanskom kantonu, obzirom na udaljenost, ima za posljedicu otežanu komunikaciju i pomanjkanje direktnih kontakata. USK kao federalna eksklava, predstavlja mjesto gdje nije lako doći „usput“, već isključivo - s namjerom. Utoliko su posjete iz Sarajeva dragocjena prilika za saradnju, upoznavanje i harmonizaciju prakse.

Dom zdravlja Velika Kladuša, sa dr. Senadom Okanovićem , kao direktorom ustanove, bio je destinacija u utorak, i mjesto gdje se razgovaralo o planu realizacije aktivnosti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta.

Doktor Okanović je zahvalio direktoru AKAZ-a, Doc. dr. Ahmedu Novi na posjeti, i upoznao ga sa dosadašnjim djelatnostima i budućim namjerama u pogledu obuke djelatnika doma zdravlja u oblasti sigurnosti i kvaliteta, kao i buduće facilitacije i sertifikacije timova porodične medicine DZ Velika Kladuša.

Zaključeno je da je potreba jačanja sistema zdravstvene zaštite u USK opterećena finansijskim i sistemskim problemima, ali da to nije razlog posustajanja i odstupanja od kvalitativnih intervencija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i oblasti sigurnosti i kvaliteta.

 

 


Vijest

03.04.2017.

Osnovna obuka za apoteke zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu

Ranije najavljivana osnovna obuka za apoteke zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu koju sa AKAZ-om suorganizira Komora magistara farmacije FBiH, naišla je na odličan prijem, i pokazalo se da su USK apotekari i tehničari, prepoznali spremnost AKAZ-a da organizuje obuku izvan sjedišta, kao odličnu priliku da u vlastitom okruženju dobiju uslugu, te se odazvali u optimalnom broju.

Obuka predviđa osnovni paket za apoteke, i održava se u Bihaću, u utorak 04.04, u prostorijama hotela „Opal“, sa početkom u 08:30. Broj registriranih polaznika obuke je 34.

AKAZ-ovi predavači će obezbijediti pripadajuće materijale i omogućiti polaznicima da usvojena znanja provjere prilagođenim testom. Na koncu, po svršetku obuke, polaznici će popuniti ELZO upitnik, što je uobičajena praksa za sve vidove obuke koje provodi AKAZ.

Doc.dr. Ahmed Novo:“Unsko-sanska obuka, nakon one u TK, druga je po redu obuka za farmaceutske djelatnike koju AKAZ obavlja izvan sjedišta. Ovo je tako i potvrda da postoji odlična mogućnost za ponavljanje ovog vida aktivnosti i na drugim kantonima/županijama, kako bi se svima pružila priika da, pod pretpostavkom dovoljnog broja polaznika, obave obuku u vlastitim sredinama, i tako se pripreme za zakonski definiranu obavezu sertifikacije“.


Vijest

31.03.2017.

Održana četvrta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: “Etička pitanja i prava pacijenata“

Četvrtak, 30. marta 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je četvrta radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Prezentovani edukacijski modul imao je za temu: „Etička i pravna pitanja i prava pacijenata “. Vrlo zanimljiva predavanja g.-đe Snježane Bodnaruk dipl. iur. , Sekretara Federalnog ministarstva zdravstva , te grupe predavača iz asocijacije udruženja MyRight - g.-đe dr. Belme Goralije, g.-dina Željka Bajića, g.-đe Jasminke Proho, g.-dina Vahida Đulovića, g.-đe Gospave Rađen-Radić i g.-đe Nataše Maros , praćena su s velikom pažnjom, i aktivnim učešćem polaznika obuke. Naime, teme koje se tiču etičkih načela, njihovog inkorporiranja u pravne okvire, i realizacije u praksi, kao i specifična oblast problematika iz sfere komunikacije i ophođenja sa osobama s invaliditetom, predstavljene su koordinatorima s aspekta predavača koji spadaju među najpozvanije u našoj zemlji kad se radi upravo o ovim pitanjima.

Današnje predavanje imalo je karakter posebnosti utoliko što je specifična tema komunikacije i ophođenja sa osobama s invaliditetom izlagana integralno, ali i kao reprezentativni dio općeg okvira edukativnog modula o etičkim pitanjima i pravima pacijenata.

Doc. dr. Ahmed Novo: “Ovaj edukacijski modul koji smo upravo pratili, možda se najlakše može sažeti u sintagmu tanka linija , jer je je upravo to ono što dijeli većinu viđenja etičkih i pravnih problema u polju zdravstva, medicine, i tretmana pacijenata, kao i posebnih grupacija pacijenata. Izvanredni predavači koji su danas izlagali, potakli su polaznike obuke na razmišljanja koja će sigurno dovesti do kvalitativnih odziva i u njihovom radu, te ih stimulirati da, u svojim radnim sredinama, budu garant poštivanja prava pacijenata, i korektiv u sferi davanja informacija i obavještenja pacijentima, kao i uopšte u komunikaciji i ophođenju - u skladu sa pozitivinim propisima, etičkim principima, i aktuelnim evropskim regulativima i standardima. Na koncu moram reći da nam je čast da smo imali priliku imati istinske autoritete iz ove dvije oblasti u funkciji današnjih predavača, te im se od srca zahvaljujemo na odzivu.“

Napominjemo da je grupa predavača iz asocijacije udruženja MyRight , na današnje predavanje došla dan nakon povratka iz Ženeve gdje su bili učesnici UN-ovog skupa, i gdje su predstavljali našu državu.

Fotografije s obuke
Test 4 - Etička i pravna pitanja i prava pacijentata


Vijest

31.03.2017.

Dodijeljeno 7 certfikacija apotekama

Na 37. sjednici održanoj 29.03.2017. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluke o izdavanju 7 rješenja o certifikaciji apoteka, i to za 6 apoteka iz lanca P ZU „PHARMACOM“ Tuzla i Apoteci „Đulović“ Živinice. Navedenim apotekama je Upravni odbor, nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju apoteka, odobrio certifikaciju, odnosno uslovnu certifikaciju obzirom da su ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke. Menadžmenti navedenih zdravstvenih ustanova će u narednom periodu biti kontaktirani radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja preostalih obaveza prema Agenciji.


Vijest

29.03.2017.

Edukacija za osoblje apoteka Unsko-sanskog kantona

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) i Komora magistara farmacije FBiH organizuju obuku za osoblje apoteka Unsko - sanskog kantona.

Obuka će biti održana 04.04.2017. godine u prostorijama hotela Opal, Bihać, sa početkom u 08.30 h.

Obuka će uključivati, pored predavanja, i praktične vježbe s ciljem da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za efikasno obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostave sistema sigurnosti u njihovim ustanovama, što je i zakonska obaveza na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH, br.40/10).

Obuka je bodovana od strane Komore magistara farmacije FBiH sa tri (3) boda shodno Pravilniku o edukaciji, član 14.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta, koja će biti održana 04. i 05.10.2017. godine.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a:  apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033 / 771-875.


Vijest

28.03.2017.

Sastanak u povodu pripreme II faze Projekta jačanja sestrinstva u BiH

Predstavnici Projekta jačanja sestrinstva u BiH („ProSes“) , g.-đa Ana Sredić i g. Eldin Fišeković , obavili su posjetu AKAZ -u u sklopu priprema za početak druge faze projekta koji provodi konzorcij fondacije „ Fami“ i Ženevske univerzitetske bolnice . Projekat je već u petoj godinu implementacije te su posjete u kojima se koordinira rad i dogovara konkretizacija strateških zadataka uobičajena praksa koja se provodi različitom frekvencijom ali istim intenzitetom od početka projekta.

Standardizacija sestrinskih procedura, i rada, predstavlja jedan od suštinskih dijelova projekta i smjera ka uobličavanju implementacijskih zadataka i za naredni period. Stoga, AKAZ, kao direktni izvršilac standardizacije koju obavlja na već uobičajeni način - u smislu izlučivanja i adaptacije najbolje prakse , ključni je akter i partner u projektu a potreba angažmana adekvatnih ljudskih resursa jedno je od bitnih pitanja o kojem se razgovaralo na današnjem sastanku sa direktorom AKAZ-a, Doc. dr. Ahmedom Novom .

Gospodin Fišeković je, po završetku sastanka rekao:“Projekat koji traje već pune četiri godine, i ulazi u petu godinu, sigurno je jedan od važnijih u zdravstvenom sistemu BiH - uopće. Tema sestrinstva je vezivno tkivo cijelog sistema pa je standardizacija ove oblasti od posebne važnosti i zaslužuje da se njome bave najpozvaniji, a to su, u ovom slučaju, AKAZ, i stručnjaci koje AKAZ angažuje.“

Doc. dr. Ahmed Novo:“Dosadašnja iskustva i rad u projektu olakšavaju pripremu druge faze, ali nas i obavezuju na odličnost, ozbiljnost, i poštovanje zadatih vremenskih rokova i kvalitet izvedbe. Nadamo se da će druga faza biti jednako uspješan kolegijalni napor i da će rezultat biti od opće koristi za sestrinstvo i zdravstvo u našoj zemlji.“

 

 


Vijest

27.03.2017.

Edukacija u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH – prvi korak ka sertifikaciji ustanove

27./28.03., datum je održavanja cjelodnevnih edukacijskih aktivnosti u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH sa kojim je AKAZ potpisala ugovor o sertifikaciji. Naime, u skladu sa zakonskom obavezom, koju zdravstvene ustanove u federaciji imaju u odnosu na sertificiranje standarda sigurnosti, prva faza uvođenja sistema sigurnosti predviđa edukaciju radnika i usvajanje osnova sistema. Nakon ove faze, AKAZ-ovi facilitatori pomažu odgovornim osobama i djelatnicima zaduženim za konkretne izvedbe proceduralnih radnji u pripremi i izvršenju, kako bi se obezbijedila kompetentna i efikasna implementacija te kako bi se, u konačnici, moglo pristupiti samoocjeni ustanove i okončati postupak zvaničnom ocjenom ovlaštenih ocjenjivača AKAZ-a.

Ustanove koje imaju specifične medicinske i socijalne opise poslova, poput Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, predstavljaju poseban izazov za sve uključene u proces sertifikacije, kako za AKAZ i saradnike, tako i za djelatnike pojedinih takvih ustanova.

Na dvodnevnoj edukaciji za ZZTM FBiH, predavači su upoznali auditorij sa osnovnim podacima koje je neophodno poznavati i usvojiti kako bi se obuka mogla uspješno primijeniti u praksi, i što prije dovesti do pozitivnog rezultata.

Predavači koji su bili angažovani u okviru dvodnevne obuke bili su: doc.dr. Ahmed Novo, mr.sci.ecc Maida Nuhić, dipl.iur; doc.dr. Vera Kerleta-Tuzović, mr.dr Enis Hasanović, mr.dr Fadil Šabović, i Melka Mercvajler, prof.

Fotografije sa edukacije...


Vijest

24.03.2017.

Uručeni sertifikacijski instrumenti za Dom zdravlja Čelić

Koristeći priliku jučerašnje edukacije za koordinatore kvaliteta, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc.dr. Ahmed Novo , uručio je koordinatoru za kvalitet Doma zdravlja Čelić, g. – dinu Fahrudinu Kevriću sertifikacijske instrumente – uokvirene sertifikate, i naljepnice sa znakom „Q“, koje će biti postavljene na vidna mjesta u ordinacijama timova porodične medicine koji su koncem prošle, i ranije ove godine, prošli postupak sertifikacije, i ispunili predviđene uslove za ostvarenje ovog prava.

Direktor doma zdravlja Čelić, Dr. Zekerija Avdić , sa kojim je sastanak upriličen u okviru posjete direktora AKAZ- a domovima zdravlja u TK, 23.12.2016., tom prilikom je iskazao nadu da će čelićka zdravstvena ustanova organizovati svečanost na kojoj će se okupiti predstavnici uduruženja pacijenata, zdravstveni radnici, stručnjaci, zvaničnici i predstavnici medija, kako bi se dala prilika lokalnoj zajednici da na prikladan način obilježi i proslavi ovaj uspjeh.

Doc.dr. Ahmed Novo: “ Postupak sertifikacije i akreditacije, kao i sve druge faze uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta, uz objektivni karakter poboljšanja usluga pacijentima, imaju i aspekt uspjeha zajednice, i uspjeha u zajednici, kao i subjektivni osjećaj zadovoljstva kod svih uključenih u taj proces. Sertifikacija i akreditacija su konačni izraz ostavarenja predviđenih stepena ispunjenja standarda, ali i svaka pojedina faza pripreme i ostvarenja kvalitativnih pomaka - s obzirom da je mjerljiva i objektivizirana - daje izvršiteljima i nositeljima priliku da vlastiti rad ocjene, i verifikuju eventualna poboljšanja. Svaka prilika dodjele sertifikcijskih i akreditacijskih instrumenate, zato je, sama po sebi ugodna dužnost, ali i prilika za podsjećanje na predstojeće obaveze - kako bismo održali stalni trend poboljšanja.“


Vijest

23.03.2017.

Održana treća radionica za koordinatore kvaliteta

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), danas, 23. marta 2017. godine, održana je treća radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine.

Tema trećeg edukacijskog modula je bila „Politike i procedure na temelju standarda “. Na početku obuke, polaznici su popunili obrazac za test koji se odnosio na usvojena znanja iz prethodnog modula. Nakon toga, održana su predavanja i vježbe u skladu sa programom. Na današnjoj obuci predavači su bili g.-đa Mr.sci. ecc. Maida Nuhić dipl. iur. i g. Bakir Omerbegović mr.ph , dok je moderator skupa bila g.-đa Vildana Drljević mr.ph. Učesnike je pozdravio direktor AKAZ-a Doc.dr. Ahmed Novo, te im ukratko izložio shemu današnjih aktivnosti i programa obuke, i poželio uspješan rad.

 

Prilog: Test 3 - politike i procedure
fotografije s obuke


Vijest

23.03.2017.

Na stručnom skupu u KCUS-u održano predavanje na temu:
“Sistem za organizovanje i sprovo
đenje racionalne farmakoterapije u bolnici tercijarnog nivoa”.

U petak, 17.03.2017., u prostorijam Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu, održano je predavanje na temu “Sistem za organizovanje i sprovođenje racionalne farmakoterapije u bolnici tercijarnog nivoa”. Gost-predavač bio je Prof.dr.sci.med. Zoran Todorović, klinički farmakolog, univerzitetski profesor, i šef KlinIčke farmakologije KBC “Bežanijska Kosa” u Beogradu, a predavanje je otvorio Prof.dr.sci.med. Mirza Dilić, šef Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam, i šef Katedre za internu medicinu. Ovo je bila izutetna prilika da domaći auditorij dobije podatke i informacije, kao i stručni uvid u temu koja je suštinski od važnosti u relativno ograničenim stručnim medicinskim okvirima, ali ime dalekosežne dosege, i potencijalne učinke koji u praksi predstavljaju temeljnu razliku u tretmanu pacijenata, i koji trebaju potpadati pod najrigorozniju kontrolu administriranja. Aspekt kontrole, i standarda izvedbe, ponajprije je predodredio interesnu grupu slušatelja među kojom je i AKAZ imao svog predstavnika. Naime skupu je prisustvovala Doc.dr.Vera Kerleta-Tuzović, stručni saradnik za standardizaciju.

Organizator ovog vrlo uspješnog skupa, bio je Sektor za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga pri KCUS-u.


Vijest

22.03.2017.

Radni sastanak sa direktorima domova zdravlja Visoko i Zenica

Doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, posjetio je danas domove zdravlja u Visokom i Zenici, i obavio poslovne razgovore sa vodstvima ovih ustanova koji se tiču predstojećih aktivnosti i mogućih oblika saradnje. Domaćini susreta, direktor DZ Visoko, dr. Senad Karavdić i direktorica DZ Zenica, dr. Selvedina Sarajlić – Spahić, iskazali su zadovoljstvo činjenicom da je AKAZ bliska referentna tačka, iscrpan resurni centar, i pouzdan partner u poslu. Kako edukacija za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama koja se redovno, svakog četvrtka, provodi u prostorijama AKAZ-a, nužno uslovljava prisustvo direktora, i svih zaposlenika agencije, mogućnost terenskih posjeta donekle je ograničena i otežana. Stoga je planiranje radnih sastanaka izvan Sarajeva vezano za niz organizacijskih i koordinacijskih predradnji, pa su i kontakti sa vodstvima zdravstvenih ustanova striktno vezani za vremenske rokove i poštivanje planiranih obaveza. Ipak, stalna potreba ličnog susreta sa akterima uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta, obavezuje sve uključene u taj proces da iznalaze načine komunikcije koji će olakšati rad u primjeni standarda i tako, dovesti do poboljšanja u domeni sigurnosti i kvaliteta zdravstva u Federaciji BiH.

Doc.dr. Ahmed Novo:“Smatram da je direktni kontakt sa vodstvima zdravstvenih ustanova od vitalne važnosti za opštu podršku sistemskom nastojanju da tema kvaliteta i sigurnosti, prije svega, zaživi u svijesti svih odgovornih osoba na vodećim položajima, a zatim dovede do jačanja kulture kvaliteta na općem planu . Samo tako ćemo shvatiti da su finansijske i organizacijske prepreke, koje nužno postoje u radu - premostive, i nisu dovoljno opravdanje da, vlastitim opredjeljenjem i predanošću, ne nađemo načina da ih prevaziđemo. Moja lična agenda sadrži skoro svake sedmice neku od destinacija u federaciji gdje nastojim doći, i posjetiti kolege i saradnike, kako bih pokušao vlastitim primjerom svjedočiti o potrebi bliskog kontakta, saradnje i razmjene iskustava. Naglašavam da su veze koje smo izgradili, i međusobno dobro razumijevanje okvira u kojima poslujemo, posljedica sve bolje percepcije ove teme kao suštine zdravstvene zaštite, i potrebe pružanja kvalitetne i sigurne usluge pacijentima i osiguranicima.“


Vijest

21.03.2017.

Najava aktivnosti:
12.04.2017. na Medicinskom fakultetu UNSA skup u povodu komunikacije i ophođenja s osobama s invaliditetom

Nakon prošlogodišnje serije prezentacija brošure „Sami možemo tako malo; zajedno možemo učiniti mnogo", za zdravstvene radnike u oba BiH entiteta, 12.04.2017. godine, predviđen je nastavak promotivnih aktivnosti, ovaj put, u okrilju obrazovnih institucija. Naime, saradnja organizacija osoba s invaliditetom sa entitetskim agencijama za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, i prezentacija brošure namijenjene zdravstvenim radnicima o komunikaciji i ophođenju s osobama s invaliditetom, dolazi i do visokoškolskih struktura kao ključnih faktora senzibilizacije stručne javnosti, i pripreme budućih profesionalaca za ovaj specifičan vid komunikacije i tretmana.

Radni sastanak koji je jučer upriličen u prostorijama domaćina skupa, Medicinskog fakulteta UNSA, gdje je Prof.dr. Emina Kiseljaković , prodekan za međunarodnu saradnju, ugostila kolege - Doc.dr. Ahmeda Novu, i Doc.dr. Zaima Jatića, koji su uz to i predstavnici organizacija suorganizatora skupa (AKAZ i Udruženje specijalista porodične medicine), kao i gospođu Natašu Maros - u svojstvu predstavnika My Right – pokrovitelja, bio je prilika da se dogovore detalji skupa, na kojem se očekuje prisustvo predstavnika ostalih medicinskih fakulteta iz Bosne i Hercegovine.

Svrha prezentacije za nastavno osoblje fakulteta jeste informiranje o problemu, ali i stimuliranje aktivnosti na uvođenju teme komunikacije i ophođenja sa osobama s invaliditetom u obrazovni kurikulum, i redovni program studija medicine. Realizacija ove namjere predstavljala bi izuzetan strukturni pomak, i promaknula bi domaće fakultete u domenu najnaprednijih svjetskih edukatora, svrstavajući nas u red zajednica koje imaju savremen i human odnos naspram ovog problema izražen i u sferi visokoškolskog obrazovanja.


Vijest

20.03.2017.

U štampi brošura „AKAZ - kultura kvaliteta“

„AKAZ – kultura kvaliteta“, konačni je naziv pod kojim je poslana u štampu brošura o agenciji, njenom radu, i svim pitanjima za koja je autor smatrao da su bitna i važna - da na njih čitalac dobije potpun i jasan odgovor. Brošura, na 36 stranica, sadrži 8 poglavlja u kojima je ukratko prezentirana misija, okvir rada, i glavne oblasti djelatnosti AKAZ-a. Jezički stil korišten u brošuri, preferira koncizna objašnjenja ključnih pojmova, bez mnogo stručnih termina, a u grafički jednostavnom i čistom prikazu, sa fotografijama koje zorno ilustriraju praksu i ozračje u kojem su nastale.

Doc. Dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, o ovoj brošuri kaže: “Naš rad, rad agencije – zaposlenika i svih saradnika, predstavlja vrijedan profesionalni napor i već neko vrijeme smo smatrali da je potrebno izraditi određeni oblik prezentacijskog materijala koji bi prikazao taj rad, i odgovorio na pitanja koja su nam puno puta upućivana od strane mnogih sa kojima smo dolazili u kontakt. Ova brošura je, nadam se, upravo taj uradak koji će odgovoriti na zahtjev informiranja javnosti, s jedne strane, ali koja će istovremeno biti i poziv svima koji su zainteresovani - da nas kontaktiraju - raspolažući unaprijed znanjem dobivenim u brošuri, o tome ko smo, i koji je najbolji način komunikacije sa nama. Naravno, sve to u funkciji zajedničkog rada i saradnje u polju kvaliteta i sigurnosti zdravstva, i zdravstvenog sistema, i pitanja za koja smo zaduženi. Na koncu, treba reći da smo zadovoljni činjenicom da među prvima, ako ne i prvi u regiji, izlazimo sa ovim oblikom štampanog materijala u javnost, i da okončanje rada na brošuri smatramo vlastitim uspjehom, pogotovo imajući u vidu limitiran broj kadrova u našoj agenciji, odnosno onih koji se, uz referentni rad, mogu dodatno pozabaviti i radom na ovakvom materijalu - na profesionalan i učinkovit način. Nadam se da će brošura naići na pozitivan odziv publike i kritike te da će poslužiti svrsi i, u budućnosti, biti uputstvo za slične materijale u narednim izdanjima.“

Skupovi koji su u planu već od sredine aprila, biti će prilika za podjelu prvih kopija brošure „AKAZ-kultura kvaliteta“ , a u predstojećem periodu se očekuje selektivna distribucija kojom planiramo, do kraja godine, pokriti zdravstvene ustanove u FBiH, kao i relevantne političke i društvene aktere, i organizacije na domaćem i stranom planu.


Vijest

17.03.2017.

Vanjska ocjena apoteka

Dana 13. i 14.03. obavljena je vanjska ocjena PZU Apoteke Pharmacom Tuzla i Apoteke Đulović Živinice. Vanjsku ocjenu PZU apoteke Pharmacom i pripadajućih ogranaka u Lukavcu, Živinicama, Đurdeviku, Gračanici i Tuzli obavio je tim vanjskih ocjenjivača u sastavu mr.ph. Anela Galić, mr.ph. Ernesa Škaljo i mr.ph. Bakir Omerbegović dok je apoteku Đulović pregledala mr.ph. Ernesa Škaljo.

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača komisija za sertifikaciju apoteka i Upravno vijeće AKAZ-a donijeće konačnu odluku o sertifikaciji.

 

 

Fotografije sa vanjske ocjene


Vijest

16.03.2017.

Održana druga radionica za koordinatore kvaliteta

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 16. marta 2017. godine, održana je druga radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine.

Tema drugog edukacijskog modula je bila „Certifikacijski i akreditacijski standardi“. U prvom dijelu obuke prisutne je pozdravio doc. dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a i u svom uvodnom izlaganju upoznao prisutne o uspostavi sigurnosnih, certifikacijskih i optimalnih, akreditacijskih standarda kvaliteta. Uz to, dr.Novo je upoznao učesnike edukacije o zdravstvenim ustanovama koje je AKAZ certificirao tj. akreditirao u FBiH u prošloj godini, o međunarodnim projektima u kojima učestvuje i sprovodi AKAZ, o članstvu u ISQua, o izdavanju AKAZ- ove brošure.

Nadalje, o sadržaju standarda za domove zdravlja, timove porodične medicine i centre za mentalno zdravlje govorila je prim.dr. Lejla Mačković, o sadržaju standarda za bolnice, mr.sc.med. Enis Hasanović i o standardima za apoteke dr.sc.ph. Vera Kerleta.

Tokom edukacije, učesnici su u grupama radili i vježbu koja se odnosila na samoocjenu. Uz to, potrebno je naglasiti, da su rađeni i testovi znanja, gdje su učesnici pokazali zavidne rezultate.

Naredna edukacija će se održati 23.03.2017. godine (Modul 3 – Politike i procedure na temelju standarda).

Test modul 2: Certifikacijski i akreditacijski standardi


Vijest

15.03.2017.

Posjeta Domu zdravlja Grude

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), doc.dr. Ahmed Novo danas je posjetio DZ Grude i obavio razgovor sa direktoricom ove zdravstvene ustanove, dr. Zdravkom Erkapić, gdje je tokom sastanka bilo riječi o uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u ustanovi na čijem je čelu.

Sastanak je održan u u radnom i prijateljskom okruženju, gdje je naglašena važnost i značaj podizanja nivoa zdravstva u lokalnoj zajednici. Uz to, bilo je govora i o mogućnosti uključivanja i drugih domova zdravlja u proces uspostavljanja sistema kvaliteta u Zapadnohercegovačkoj županiji.

Ovo posjeta je imala za cilj da podstakne saradnju u oblasti uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenoj zaštiti, između AKAZ-a i DZ Grude.

 

 

 

 

 


Vijest

09.03.2017.

09. mart - Započela edukacija za koordinatore kvaliteta

Danas je u prostorijama AKAZ-a održan prvi dio obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama koji će pohađati ovu obuku 16 sedmica - svaki naredni četvrtak do 29. juna, kada okončava proces edukacije i prijenosa znanja iz sedamnaest modula za osnovnu obuku. Predavači AKAZ-a su ranije obavili pripreme na kojima je izvršena modifikacija prethodnih metodoloških i didaktičkih rješenja.

Direktor AKAZ-a, Doc.Dr. Ahmed Novo: “Naša agencija je edukacioni i resursni centar već dugi niz godina i stalno radi prilagođavanje programa i načina prijenosa znanja i iskustava, kako bismo permanetno bili u ravni sa modernim, i naprednim rješenjima, koja nalazimo za adekvatna i adaptibilna i u našim uslovima. Zbog toga smo uveli „Dan predavača“ u okvire redovnog obnavljanja pristupnih metoda obučavanja, gdje se svi predavači AKAZ-a okupljaju, i ažuriraju svoje predavačke vještine - grupno, a zatim - pojedinačno razrađuju vlastite forme predavanja i vježbi. Predavanja ex catedra su još uvijek osnovni način i nisu prevaziđena, prije svega - kao živi način prijenosa znanja, ali nove tehnologije nalažu uvođenje i novih metoda, učila i pomagala. Nadamo se da ćemo u skoroj budućnosti biti u prilici da i u tom smislu pojačamo našu prisutnost u zdravstvenim ustanovama - koristeći još više peer-to-peer i on-line pomoć menadžmentu, voditeljima, koordinatorima i zdravstvenim profesionalcima u sferi kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.“

U skladu sa Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, program koji je danas započeo je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.


Vijest

08.03.2017.

Sastanak sa predstavnicima Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)

Švicarska agencija za razvoj i saradnju ( Swiss Agency for Development and Cooperation ) je međunarodna organizacija sa kojom AKAZ uspješno sarađuje već dugi niz godina i zajednički ostvaruje vrijedne rezultate u sferi uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvene ustanove u FBiH. Projekti čija je implementacija trenutno u toku su „Jačanje sestrinstva u BiH“ gdje su partneri i ProSes i FAMI , zatim projekat sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom ( WHO ) u BiH a koji se tiče kardio-vaskularnih rizika, i „Projekt Mentalno zdravlje u BiH“, jedan od najsveobuhvatnijih i najdugotrajnijih zajedničkih angažmana koji je do danas doveo do akreditacije čak 23 centra za mentalno zdravlje u FBiH. Upravo je ovaj projekat predstavljao središnji dio današnjeg razmatranja na sastanku sa predstavnicim SDC.

Prof. Nick Bouras , Maudsley International (Velika Britanija), gospođa Erika Placella , SDC (Švicarska) i g.din Valeriu Sava , SDC (Moldavija) članovi su evalucionog tima koji ima za zadatak utvrđivanja stanja stvari i toka implementacijskog postupka.Partneri u projektu su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima, dinamikom i postignutim efektima.

Doc. Dr. Ahmed Novo:“ Projekt Mentalno zdravlje u BiH jedan je od ponajbolje vođenih projekata u kojem smo uspjeli pokrenuti stvari od samog početka sa punim entuzijazmom svih učesnika. To je ključ uspjeha i osnova na kojoj smo izgradili čitav sistem centara za mentalno zdravlje koji funkcioniraju dajući poboljšanu uslugu i oslonac cjelokupnoj zajednici. Na današnjem sastanku smo definirali sve krucijalne problematike i zacrtali put za naredni period. Također smo ponovili našu zahvalnost Federalnom ministarstvu zdravstva, gospodinu ministru Vjekoslavu Mandiću i gospodinu Goranu Čerkezu, koji su, svojim zalaganjem, strukturnom i institucionalnom pomoću umnogome olakšali rad u projektu i time su jednako zaslužni za postignute rezultate.“


Vijest

07.03.2017.

Direktor doma zdravlja Živinice posjetio AKAZ

Direktor doma zdravlja Živince Prim. doc. dr. sci. Esed Omerkić, i koordinator kvaliteta Halid Mahmutbegović, dobitnik priznanja za izvrsnost za 2015. godinu, posjetili su Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, i održali radni sastanak sa direktorom agencije Doc. Dr. Ahmedom Novom, i saradnicima.

Dom zdravlja Živinice je ustanova koja već niz godina uspješno radi na planu uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta, i postiže vidljive i mjerljive rezultate u primjeni standarda, pružajući tako osiguranicima poboljšanje usluga unutar okvira pozitvnog i sigurnog radnog okruženja. Ovaj Dom zdravlja je po broju radnika, opremljenosti, stručnosti, vrstama usluga koje pruža, i broju stanovnika koje opslužuje, drugi dom zdravlja u Tuzlanskom kantonu.

Na današnjem sastanku, razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji AKAZ-a i Doma zdravlja Živinice vezano za do sada proveden postupak akreditacije centra za mentalno zdravlje, i sertifikaciju 29 timova porodične medicine.

Doc. Dr. Ahmed Novo je iskoristio priliku posjete vodstva DZ Živinice, pa je uručio direktoru sertifikate za timove porodične medicine, te čestitao svim članovima timova, i cijeloj ustanovi na uspjehu.

Doc. Dr. Ahmed Novo:“ Dom zdravlja Živinice je izuzetan kolektiv čiji zaposlenici imaju jasan stav da su kvalitet i sigurnost temelj dobre usluge i garant za budućnost. Nadam se da će vodstvo ustanove iskoristiti momentum, i uskoro započeti postupak sertifikacije cijelog doma zdravlja i akreditacije timova porodične medicine. U tome ćemo im dati svaki vid podrške i institucionalne pomoći.“


Vijest

06.03.2017.

Održan sastanak direktora AKAZ-a i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

Današnji sastanak predstavnika federalne i kantonalne institucije, održan u radnom i prijateljskom ozračju, još jednom je potvrdio da nivoi ingerencija ne predstavljaju prepreku za predan odnos naspram poboljšanja situacije u sferi sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.

Naime, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, gosp. Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković, primio je direktora AKAZ-a, Doc. Dr. Ahmeda Novu, na radni sastanak koji je za temu imao - razmatranje aktualnih zbivanja u Kantonu Sarajavo, s fokusom na pitanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih ustanova, i pruženih zdravstvenih usluga. Ova pitanja su, po mišljenju vodećih ljudi dviju institucija, središnji problem koji zaslužuje iznalaženje finansijskih i ljudskih resursa konstantnim naporima svih zainteresiranih kako bi se postavio temelj izgradnji svijesti, i kulturi kvaliteta i sigurnosti koji - nikada ne dolazi, i ne smije doći u pitanje. Iako Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstu FBiH nema zakonske prerogative za zaključivanje direktnih ugovora sa kantonalnim fondovima, stalna kooperativna veza i poticanje radnih stimulativnih mjera i koraka u polju kvaliteta, smjernica je za aktivnosti AKAZ-a u odnosu na sve kantonalne zdravstvene fondove. Započeti postupak sertifikacija i akreditacija u mnogim zdravstvenim ustanovama u sarajevskom kantonu, kao i kantonalna reforma zdravstva koja je već u toku, razlozi su više koji dovode ključne aktere za radni stol, i otvaraju mogućnosti implementacije najboljih rješenja.

Doc. Dr. Ahmed Novo:“ Sve ono što AKAZ radi na području Kantona Sarajevo, a što je zaista i mnogo, i značajno, te uz to i sa tendencijom stalnog porasta, a tiče se postupaka uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta, odnosno postupke sertifikacije i akreditacije zdravstvenih ustanova, predstavlja i za kantonalni fond uspješni iskorak, i potvrdu zajedničkog opredjeljenja za kvalitet. Današnji sastanak je, nadam se, samo prvi u nizu stalnih kontakata koje namjeravamo usmjeriti na zajedničko planiranje, projekte, i involviranje svih zdravstvenih ustanova KS na planu aktivne izgradnje kulture kvaliteta. Zahvaljujem g.-dinu Turkoviću na lijepom prijemu i konstruktivnom radu koji potvrđuje zajednička nastojanja za postizanje najviših standarda za osiguranike KS.“


Vijest

03.03.2017.

Kontinuirana obuka zdravstvenih radnika – ključ uspjeha, i zadovoljstva pacijenata
Obuka za koordinatore kvaliteta započinje 09.03.2017. godine

Obuka zdravstvenih djelatnika koja se provodi u AKAZ-u ima, osim očigledne svrhe obučavanja u sferi sigurnosti i akreditacije u zdravstvu - za pojedinca, još jedan aspekt, a koji nije primarno izražen, niti je posebno uočljiv. To je aspekt postizanja efekata i rezultata obuke i u zdravstvenim ustanovama koje upućuju svoje radnike na edukaciju. Naime, radi se o koristi od edukacije koja je usmjerena na zdravstvene ustanove kao viši organizacioni stepen, i krajnjeg pružaoca zdravsvene usluge i zdravstvene zaštite uopće. Ustanove su dakle krajnja adresa na koju stiže obuka za svakog pojedinog zdravstvenog radnika, i one imaju zadatak postizanja dobrobiti u zajednici, odnosno - povećanje zadovoljstva pacijenata.

Ukoliko unaprijed nismo usmjereni, i vođeni posebnim valoriziranjem edukacije uopće, nećemo moći ispravno shvatiti ovaj drugi aspekt edukacionih aktivnosti, niti ćemo dobiti punu sliku važnosti kontinuirane obuke.

Zadovoljstvo pacijenata kao ultimativni cilj uvođenja, podizanja, i održavanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, postiže se, ne samo ostvarivanjem nivoa poštivanja pojedinih standarda, nego i obučavanjem upravo onih radnih kadrova koji te standarde i dostižu. Drugim riječima, ishodišna tačka svakog poboljšanja je – edukacija djelatnika koji vlastita znanja i iskustva direktno primjenjuju u praksi. Suprotno, opravdano je reći da, ukoliko nemamo specifično obučene kadrove, nikada i nikako nećemo moći postići očekivane rezultate i poboljšanja. Sve kvalitativne promjene koje se uvode, nužno se smatraju umjetnim, vanjskim, i nametnutim rješenjima - ako nemamo čvrsto usađeno znanje o potrebi i opravdanosti uvedenih promjena.

Vijest

28.02.2017.

Usvojen Finansijski Izvještaj Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2016. godinu i dodijeljeno 19 certfikacija apotekama i timovima obiteljske/porodične medicine

Na svojoj 36. sjednici održanoj 27.02.2017. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio i usvojio Finansijski izvještaj Agencije za 2016.  Na istoj sjednici Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluke o izdavanju certifikacija za 4 apoteka iz lanca LJZU „Biofarm“  Neum i 15 timova obiteljske/porodične medicine u 2 doma zdravlja (JZU DZ Kladanj i JZU DZ Banovići).

Navedenim apotekama i timovima obiteljske/porodične medicine su nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju apoteka i Komisije za certifikaciju timova obiteljske/porodične medicine, dodijeljene certifikacije obzirom da su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke, odnosno standarda sigurnosti za timove obiteljske/porodične medicine. Menadžmenti navedenih zdravstvenih ustanova će u narednom periodu biti kontaktirani radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja preostalih obaveza prema Agenciji. Konačno, Upravni odbor je razmotrio i na prijedlog Direktora usvojio novi set standarda sigurnosti i kavaliteta za domove zdravlja i za zavod za transfuzijsku medicinu.


Vijest

24.02.2017.

Osnovna obuka za osoblje apoteka – post festum

U AKAZ-u je ustaljena praksa da sve polaznike edukacije testiramo, i da stepen usvajanja novih znanja ocjenjujemo, kako bismo imali metriku uspješnosti obavljenog edukacijskog rada, i svakog pojedinog programa. Također, obavljamo i ispitivanje putem upitnika ELZO tj. upitnika o evaluaciji provedenog edukativnog procesa, u smislu prikupljanja povratnih informacija koje, u nastavku, služe svim eventualnim adaptacijama, izmjenama, dopunama i/ili revizijama programa, modula, ili pristupa u pojedinim cjelinama obuke zdravstvenih profesionalaca.

Netom okončana obuka djelatnika apoteka zdravstvenih ustanova, iznjedrila je nekolicinu stavova polaznika koje vam namjeravamo navesti u vidu integralnih citata. Nadamo se da će uvid u evaluacioni list pojedinih polaznika biti od koristi, i reći nešto o edukaciji u AKAZ-u - iz pozicije polaznika obuke. Komentari:  Obuka pripremljena profesionalno, lako razumljiva i primjenjiva; Dostupnost materijala i gotovih procedura na „dobrim praksama“  na stranici AKAZ-a; Izuzetno kvalitetno, edukativno; Sve pohvale.

Naredna osnovna obuka za osoblje apoteka u AKAZ-u biće održana 28.09.2017. godine.


Vijest

23.02.2017.

Uspješno okončana prva ovogodišnja obuka za djelatnike apoteka u AKAZ-u  
 Četvrtak 23. februara, osnovna obuka za osoblje apoteka

Novi ciklus obuke za djelatnike apoteka, ove godine je predviđen, i uključen u kalendar obuke koji je objavljen na web stranici AKAZ-a već početkom januara. Namjera da se svi angažmani u oblasti edukacije zdravstvenih radnika uvrste u fiksni kalendar - kako bi se omogućilo bolje raspolaganje resursima, i, sa druge strane, izašlo u susret kandidatima u smislu planiranja obaveza, prijave, i izvršavanja uplata za edukaciju - implementira se do sada u potpunosti, i nailazi na odličan odziv svih zainteresiranih, i uključenih u proces obuke koji obavlja AKAZ.

Na današnjem okupljanju polaznika obuke za djelatnike apoteka, obuka je održana u prostorijama AKAZ-a, sa početkom u 08:30 sati, i petnaest polaznika je imalo priliku da se detaljno upozna sa nizom tema i problematika koje se tiču oblasti predviđenih programom obuke. Naime, djelokrug rada AKAZ-a; sertifikacijski i akreditacijski standardi za apoteke; propisani indikatori; načini ispunjavanja traženih zahtjeva - čine sklop osnovnih oblasti, i pitanja sa kojima je nužno upoznati se kako bi bili u mogućnosti uspješno primijeniti razmjenjena znanja iz prakse, te što lakše proći zakonom predviđeni postupak sertifikacije. U praktičnom dijelu obuke, polaznicima je objašnjen metod pisanja procedura, i uručeni primjeri izrađenih procedura. Na koncu, polaznici su samostalno isprobali pravilan model provedbe samoocjene u apoteci.

Napomena: kandidati koji pohađaju osnovnu obuku time ispunjavaju preduvjet za upis na obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Čestitamo učesnicima današnje edukacije, i podsjećamo da, Pravilnik o stručnom usavršavanju  (član 14), predviđa da Komora magistara farmacije u FBiH dodijeljuje svim polaznicima boda.

Fotografije sa obuke...


Vijest

22.02.2017.

21.02. Dan predavača AKAZ-a

U skladu sa datumom predviđenim u kalendaru obuke, 21. februar označen je kao Dan predavača AKAZ-a.

Veliki broj specijaliziranih tečajeva koji se odvijaju u našoj agenciji, ali i na drugim lokacijama u federaciji, razlog je postojanja izvrsnog tima AKAZ-ovih predavača, a koji su stručnjaci izrasli iz potrebe obučavanja zdravstvenih profesionalaca u polju sigurnosti i kvaliteta, i akreditacije u zdravstvu. Naš tim čine pojedinci izuzetnih predavačkih odlika koje kompetencijom u potpunosti pokrivaju sva relevantna polja obuke. Uz pomoć vlastitih stručnih znanja i iskustva iz prakse, zatim didaktičke sposobnosti povlaštenog prijenosa, predavači uvode polaznike u vrlo specifične problematike, dajući im, pri tom, set neophodnih informacija koje zorno predstavljaju suštinska pitanja, te na način da ih osposobljavaju za primjenu i upotrebu alata koji znače unapređenja u radu.

U skoro petanestak godina rada, i u sferi edukacije, AKAZ je uspješno obučio oko 4.500 zdravstvenih radnika i utvrdio sistem obuke za različite namjene i polaznike, te stepenovane na način da se osnovna znanja unapređuju i oblikuju u određenim vremenskim periodima, u skladu sa potrebama i zahtjevima. Tailored education je novi trend obučavanja koji u svijetu postoji već neko vrijeme i koji se pokazuje kao ponajbolji pristup u obučavanju i stručnom osposobljavanju u specifičnim oblastima za koje na postoji klasična instuticionalna edukacija. Naime, cross-refference tretman, odnosno teme koje se tiču više različitih profesionalnih područja, a koje se tretiraju navodeći konstantno njihove međusobne veze, problem je zdravstva kao državno-upravne oblasti - sektora, a još i više , u polju sigurnosti i kvaliteta, i akreditacije u zdravstvu – kao dodatno specijaliziranoj oblasti. Stoga, vrlo je zahtjevno rješenje ovog problema, pa time i zadatak okupljanja stručnjaka koji, svako iz svog ugla, može docirati o problematikama koje se tako uvezuju u sistemsko znanje posebnog karaktera.

Vodeći računa o tome, AKAZ je naročito posvetio pažnju timskoj pripremi predavača, i izradi zajedničke strategije i metodologije, kako bi polaznici naših tečajeva dobili „ paket znanja izrađen po mjeri“. To je upravo poenta sistemskog pristupa, i taj zahtjev iziskuje trajni napor i kolaudaciju tima, kako bi se izbjegla odstupanja u standardu, i eventualno prikupljanje znanja koja međusobno nisu povezana određenom jedinstvenom vodiljom - fil rouge – koja objedinjuje, i ujedinjuje.


Edukacija

21.02.2017.

Edukacija za koordinatore kvaliteta
- započinje 09.marta 2017. godine -

Edukacija, koja započinje 09.marta 2017. godine, omogućiće da koordinatori kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine steknu potrebne vještine i obnove svoja znanja potrebna za obavljanja funkcije koordinatora. Ovo je i odlična prilika da se koordinatori kvaliteta iz raznih zdravstvenih ustanova upoznaju i ostvare kontakte, koji će im umnogome pomoći u radu, da razmjene iskustva, ali i da daju kvalitetne prijedloge u smislu unaprijeđenja njihovog rada.

Svih 17 edukativnih modula koji će biti prezentirani u narednih četiri mjeseca će biti obogaćeni novim saznanjima i iskustvima koordinatora u njihovom radu. Ovaj skup će biti prilika da se kroz razgovor, prijedloge i dogovor dođe do novih saznanja i promjena koje će olakšati i unaprijediti zahtjevnu ulogu koordinatora kvaliteta.

Imajući vidu finansijsku situaciju u zdravstvenim ustanovama u F BiH, u AKAZ-u smo dogovorili, da iznos od 1.600,00 KM, možete, ako Vam to odgovara, podijeliti u dvije rate: prva, sedam dana prije početka edukacije, druga, do konca aprila 2017. godine. U prilogu se nalazi obrazac za prijavu i upute za uplatu edukacije koje trebate proslijediti putem e-mail-a na AKAZ-ovu adresu.

Edukacija će se održavati u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, - AKAZ, Mustafe Pintola, 1. u DZ Ilidža.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo Vam na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.


Obavijest

20.02.2017.

Obuka za djelatnike apoteka u AKAZ-u 23.02.2017.

Prvi ovogodišnji turnus edukacije – Osnovna obuka za osoblje apoteka , u skladu sa predviđenim planiranim djelatnostima u kalendaru AKAZ-a, upisan je za četvrtak 23. februara. Prijave će se primati po formuli 3+1 gratis, odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke – zdravstvene ustanove. Obuka će se održavati u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati. Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; sertifikacijskim i akreditacijskim standardima za apoteke; relavantnim propisanim indikatorima, kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH, dodjeljuje 3 boda.

Obrazac prijave za edukaciju možete preuzeti ovdje...

Program obuke možete preuzeti ovdje...


Vijest

17.02.2017.

Dani kvaliteta u ISQua-inom Biltenu

Okupljanje na Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH, sigurno je bilo jedan od najznačajnijih skupova zdravstvenih radnika u BiH u prošloj godini. Masovnost, stručni sadržaj, međunarodni okrugli sto, dodjela priznanja i, istovremeno široki zahvat tematskih polja koja su obrađivana na marginama skupa, nisu pobudili interes samo domaće javnosti i medija, nego su našli svoje mjesto, u obliku tekstualnog prikaza i u Biltenu ISQua-e. To se može smatrati velikim postignućem uzimajući u obzir da svaki takav prikaz neke od organizacija – članova u ISQua-i, ulazi u konkurenciju objavljivanja vijesti sa svim ostalim članovima ISQua, i zbivanjima koja se dešavaju tokom cijele godine i na svim kontinetima, u gotovo svim državama svijeta.

Međunarodna organizacija za kvalitet u zdravstvu (ISQua), smatra se vrhovnim autoritetom u pitanjima kvaliteta zdravstva i zdravstvenih usluga, te akreditacije, kao postupka verifikacije uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta. ISQua ima u svom članstvu 650 predstavnika regionalnih, državnih i privatnih organizacija koje se bave problematikom kvaliteta, i akreditacije u zdravstvu, i predstavlja na taj način prostor opće, globalne platforme, i razmjene iskustvenih i doktrinarnih pitanja i rješenja.

AKAZ je 2015. godine primljen u članstvo ISQua-e. Namjera nam je ishoditi i ISQua-ini prestižnu akreditaciju, što podrazumijeva ispunjavanje standarda koji se smatraju neophodnim za takvo međunarodno priznanje. Naime, svaki kandidat za akreditaciju ISQue prolazi postupak ocjene analogan ocjeni pojedine ustanove u zemlji gdje kandidat obavlja rad. Na taj način, ISQua akreditira kandidata kada utvrdi ispunjenje standarda koji ga kvalificiraju u svojstvo osposobljenog ispitivača stanja kvaliteta kod svojih aplikanata.

AKAZ, poput drugih utemeljenih članova, dostavlja ISQua-i izvještajne informacije o vlastitom radu i postignućima na domaćem nivou te, na taj način, putem ISQue-inog mehanizma pokrivanja članstva, promiče podatke i rezultate rada prema ukupnom članstvu. Također, AKAZ je i kontribuent u sferi stručnih radova koje se prezentira na ISQua-inim periodičnim kongresima. Ove godine, istek roka za dostavu radova za budući, 34.-ti ISQua-in kongres u Londonu (01.- 04.10.) je 15.02. (NB: vidi članak od 04.01.2017.). S ponosom možemo reći da je AKAZ već dostavio rad, te očekuje povratnu informaciju o prihvatu kako bi se započelo sa pripremom za učešće na kongresu.

S druge strane, u okviru vlastitog mandata, s ciljem upoznavanja aktera na domaćem planu, ISQua dostavlja članovima relevantna materijale na objavu i, na taj način, propagira i divulgira sadržaje koje smatra važnima. Do sada je AKAZ uredno ispunjavao ovu člansku obavezu, i to namjeravamo činiti i ubuduće.


Vijest

16.02.2017.

„Apoteke Sarajevo“ – Posvećeni kvalitetu i sigurnosti

Ranije započeta saradnja AKAZ-a sa JU „Apoteke Sarajevo“, nastavljena je jutrošnjim radnim sastankom vodstva ustanova - g. Saita Muradića, generalnog direktora Apoteke Sarajevo, i g. Ahmeda Nove , direktora AKAZ-a, u sjedištu ove najpoznatije bosanskohercegovačke apotekarske kuće.

U prisustvu saradnika g.-đe Azre Bajraktarević, koordinatora za kvalitet u JZU „Apoteke Sarajevo“, i g.-đe Vildane Drljević, Višeg stručnog savjetnika za pitanja sertifikacije u AKAZ-u, vođeni su razgovori o temama vezanim za uvođenje sistema kvaliteta i sigurnosti, i nastavku postupka sertifikacije, predviđenom pozitivnim propisima FBiH.

Izraženo je obostrano slaganje u odnosu na predstojeće zadatke, te mogućnost, i oblike buduće saradnje. Naime, pitanja koja su ocijenjena od važnosti, tretirana su iz pozicije implementacijskih termina, i budućih angažmana, kako bi se nastavak aktivnosti prilagodio planiranim obavezama dviju ustanova.

Ovom prilikom, generalni direktor „Apoteka Sarajevo“, izrazio je želju i nadu, da predstojeći period bude, prije svega, označen općim uvođenjem standardiziranih postupaka, kako na planu proizvoda, tako i metoda rada, usluga, i radnog okruženja. Zbog toga, i sastanak sa predstavnicima AKAZ-a dolazi u pravo vrijeme, to jest početkom radne godine, kako bi se što bolje koordiniralo predstojećim naporima.


Vijest

15.02.2017.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
organizovao prigodnu proslavu nakon ceremonije dodjele sertifikata za sigurnost i kvalitet

U srijedu 15.02.2017. godine, u hotelu „Hollywood“ na Ilidži, u prisustvu uglednih javnih radnika, kantonalnih dužnosnika, zvanica i predstavnika lokalnih medija, vodstvo i zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, organizovali su proslavu u povodu uspješno okončanog postupka akreditacije i sertifikacije, koji je vođen tokom prošle godine.

Nakon potpisivanja ugovora o edukaciji uposlenika, provođenju postupka facilitacije te akreditacije i sertifikacije sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Zavod je uspješno ispunio sve pretpostavke za dobivanje statusa akreditirane i sertificirane ustanove, odnosno, pregledom vanjskih ocjenjivača AKAZ-a, utvrđeno je ispunjavanje predviđenih standarda sigurnosti i kvaliteta u postotku koji je neophodan za ishođenje statusa.

Doc. Dr. Ahmed Novo:“ Čestitamo menadžmentu i zaposlenicima na ovom uspjehu i želimo im nastavak rada u skladu sa stalnom težnjom za poboljšanjem i ispunjenjem optimalnih standarda sigurnosti i kvaliteta. Zavodi za javno zdravstvo su specifični dio ukupnog sistema zdravstvene zaštite i zaslužuju posebnu pažnju javnosti. Danas, u ovim svečanim trenucima, izražavamo nadu da će Zavod i dalje biti čvrsti oslonac u zdravstvenom sistemu, te da će, putem promocije i prevencije u zdravstvu, biti garant zdravlja naroda u našoj zajednici.“

Podsjećamo da je direktorica Zavoda, Dr.sci.med. Snježana Balta, primarius , bila jedna od dobitnica priznanja za izvrsnost u kategoriji zdravstveni menadžer na AKAZ-ovim Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH , održanim proteklog decembra 2016. godine.

Današnja proslava predstavlja istovremeno i zalog budućim nastojanjima i održavanju prestižnog nivoa koji treba stimulativno djelovati na cjelokupno okruženje.

 


Vijest

14.02.2017.

Okončana vanjska ocjena LJ.Z.U. „Biopharm“ Neum

Jedna od prvih ustanova koja je izvršila zvaničnu prijavu za proces uspostave sigurnosnih standarda u sferi farmacije/apotekarstva, i koja je pristupila sustavnim pripremama uvođenja i verifikacije standarda sigurnosti u suradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), bila je Ljekarna zdravstvena ustanova „Biopharm“ iz Neuma . Naime, vodstvo ove apoteke koja je prisutna na nekoliko lokacija u južnim urbanim centrima federacije, prepoznalo je važnost sigurnosnih i kvalitativnih standarda kao osnove za unapređenje vlastitog rada i radnog okruženja, a posljedično, i benefita koji se postiže na općoj ravni poslovanja i odnosa sa pacijentima i klijentelom.

Slijedom obavljenih pripremnih radnji, AKAZ-ovi ovlašteni ocjenjivači vanjske provjere kvaliteta , 13.02.2017. godine, obavili su vanjsku ocjenu Ljekarne zdravstvene ustanove „Biopharm“, kako bi se, u svrhu sertifikacije, egzaktno utvrdilo stanje ispunjenosti standarda sigurnosti.

Vanjsku ocjenu obavila su tri renomirana ocjenjivača AKAZ-a i to: mr.ph. Anela Galić, u svojstvu vođe tima , te mr.ph. Ernesa Škaljo, i mr.ph. Esma Mustafić – Batilović, kao članovi tima ocjenjivača.

Vanjska ocjena ljekarne zdravstvene ustanove „Biofarm“, spada u zahtjevnije postupke obzirom je iziskivala obuhvaćanje svih organizacionih dijelova ove ustanove, to jest, središnjeg, u Neumu, i ogranaka u Grudama, Posušju i Tomislavgradu.

Posao je efikasno i uspješno obavljen, i „Biopharm“ je tako postao prva zdravstvena ustanova – apoteka na cjelokupnom području Hercegovačko – neretvanskog kantona, Kantona 10, i Zapadnohercegovačke županije koja je prošla vanjsku ocjenu.

Nakon obrade izvještaja vanjskih ocjenjivača, bit će utvrđen postotak ispunjenja standarda, i donešena odluka o sertifikaciji.

Čestitke svim uključenim u postupak za ažurnost i profesionalnost u radu.


Vijest

13.02.2017.

U pripremi brošura „AKAZ – Pitanja i odgovori“

Cijenjeni posjetioci AKAZ-ove web stranice!

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, u vrijeme kada je osmišljena, i kada su povedeni prvi razgovori o potrebama postojanja jedne ovakve organizacije, kao i mogućnostima njegog osnivanja i egzistiranja, predstavljana je kao - novitet, i kao nužni kvalitativni pomak za zdravstveni sektor i cjelokupnu zajednicu. Od tada je prošlo već skoro petnaest godina, i do danas su ostvareni mnogi od tada postavljenih ciljeva, koje su idejni začetnici i osnivači zacrtali kako bi agencija zaživjela i postala nužni, neophodni i konstruktivni dio sistema.

Ipak, do sada, sve ono što agencija jeste, ono što ona radi, i ono čime se bavi, nije dovoljno poznato najširoj javnosti a, ponekad, čak ni profesionalnoj zajednici. Osim ove zvanične internetske stranice AKAZ-a, ne postoji neki drugi oblik štampanog materijala priređen u formi pismenog uratka koji bi bio jednostavno štivo za stručnu i laičku čitalačku publiku. A radi se o stvarnoj potrebi. Kako za AKAZ, tako i za sve one koji dolaze u kontakt sa AKAZ-om, i problematikama vezanim za domen rada naše agencije.

Stoga, došlo je vrijeme da se jedno takvo štivo uobliči u brošuru, koja ne treba biti obimna, opterećena stručnim, malo razumljivim pojmovima, ili terminima koji su bliski isključivo posvećenim profesionalcima; ali ne smije biti ni pretjerano lapidarna, i isključivo laički orijentirana.

Naime, upravo je u toku koncipiranje ove brošure i traženje te, prave mjere formata i suštinskog sadržaja, pa smo skloni rješenjima u okviru kojih bismo rad priredili u formi ilustriranog kratkog opisa temeljnih pojmova vezanih za agenciju, i za sigurnost, kvalitet i akreditaciju u zdravstvu. Misija, vizija, struktura organizacije, metod rada i oblici saradanje koje AKAZ primjenjuje u svom radu, trebaju biti predstavljeni jezgrovito i koncizno, a sa namjerom da svako ko pročita ovu brošuru, stekne jasnu predstavu o tome ko smo, šta radimo, i, šta želimo i trebamo postići. Također, želimo odgovoriti i na pitanje: kako namjeravamo postići zacrtane ciljeve; ostvariti naše planove; te, uz čiju pomoć, i na koji način.

Da bi AKAZ ostao vjeran vlastitoj prirodi extramuralnog čimbenika orijentiranog na saradničke struture, i opredjeljenog na podjelu funkcija u okviru zajdničkih nastojanja, želimo pozvati sve naše saradnike, sve zdravstvene radnike, medicinske i druge profesionalce, kao i sve zdravstvene osiguranike i pacijente koji koriste usluge zdravstvenih ustanova, da nam pomognu u našem radu.

U cilju što kvalitetnijeg konačnog izgleda brošure, pozivamo vas da nam dostavite vlastita razmišljanja, prijedloge rješenja, apstrakte, koncepte i sažetke tematskih dijelova za budući konačni izgled brošure, učestvujući na taj način u aktivnoj pripremi brošure. AKAZ je naša zajednička stvar, a mi koji trenutno ovdje radimo, samo smo direktni vršioci dužnosti. AKAZ pripada svima nama i treba biti u funkciji svih, i na dobrobit svakog pojedinca koji koristi sistem zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

Unaprijed Vam hvala za svaki komentar, sugestiju, pisanu intervenciju i konstruktivnu kritiku koju namjeravamo prihvatiti, analizirati i, u nekom obliku, inkorporirati u budući uradak.

Direktor AKAZ-a, Doc. Dr. A. Novo


Vijest

10.02.2017.

Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH, a zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2016. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila (koordinator@akaz.ba), bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje , elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar/siječanj 2017. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart/ožujka 2017. godine , a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2017. godine . Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta. Podatke je potrebno unijeti u elektronski obrazac i poslati AKAZ-u u navedenim rokovima isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba. Indikatore izvedbe, uputstvo i obrasce možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici: http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona: 033 771-873 i e-maila (koordinator@akaz.ba).


Vijest

08.02.2017.

Obuka za djelatnike apoteka u AKAZ-u 23.02.2017.
Formula 3 + 1 gratis

Prvi ovogodišnji turnus edukacije – Osnovna obuka za osoblje apoteka , u skladu sa predviđenim planiranim djelatnostima u kalendaru AKAZ-a, upisan je za četvrtak 23. februara. Prijave će se primati po formuli 3+1 gratis, odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke – zdravstvene ustanove. Obuka će se održavati u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati. Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; sertifikacijskim i akreditacijskim standardima za apoteke; relavantnim propisanim indikatorima, kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH, dodjeljuje 3 boda.

Obrazac prijave za edukaciju možete preuzeti ovdje...


Vijest

07.02.2017.

2017. – GODINA INTENZIVNE SERTIFIKACIJE
Da li je vaša ustanova jedna od sertificiranih zdravstvenih ustanova u FBiH?

Ako ste na pitanje iz podnaslova odgovorili pozitivno, onda ste jedan od onih čije je vodstvo ustanove shvatilo važnost sertifikacije i odazvalo se spremno na poziv ispunjavanja standarda sigurnosti na suštinski, sistemski i organizovan način.

Ako ste, pak, odgovorili negativno, evo prilike da, zajedno sa nama iz AKAZ-a, pristupite jačanju zdravstvenog sistema svim metodama koje su nam na raspolaganju. Prije svega, sertificirajmo sve naše zdravstvene ustanove, a zatim nastavimo dalje - podižimo svijest naše zajednice da samo mi sami možemo, i trebamo poboljšavati stanje oko sebe. Mi, zdravstveni radnici, dužni smo voditi naše sugrađane u pravom smijeru, i koristiti dostignuća našeg, modernog doba. Sertifikacija je proces koji, ne samo da je obavezan kao sistemski određen i zakonski propisan, već je i puno više od toga. Sertifikacija je potvrda svima nama, kako zaposlenima u zdravstvu, tako i pacijentima, da se nalazimo u sigurnom, standardizovanom, predvidivom i učinkovitom okruženju. To je ono što želimo i sebi i članovima naših porodica.

Kada se ovako pogleda na postupak sertifikacije – postupak dobivanja potvrde da smo sigurni , tada ova administrativna obaveza prestaje biti samo to – puka zakonska forma, i postaje naša zajednička potreba koju iskreno želimo kako bi nama samima bilo bolje.

Ova, 2017.-ta godina, godina je sertifikacije. Ovo je godina u kojoj očekujemo da postupak sertificiranja postane suštinski prepoznato, i strateško opredjeljenje u svim zdravstvenim ustanovama u FBiH.

Doc.dr. A. Novo: “ Ispunjeni smo iskrenim profesionalnim ponosom jer možemo reći da je do sada postignuto - mnogo. Čak se može reći da je postignuto neočekivano mnogo. Ali, to još nije - dovoljno .

Kada pogledamo podatke, govori se o istinski impresivnim brojevima, naročito kada znamo da je naša agencija jedna od onih sa najmanje zaposlenika u cijelom regionu... Ipak, mi smo uspjeli sertificirati skoro četiri stotine zdravstvenih cjelina. Naravno, veliki broj otpada na timove porodične medicine – 259; i laici bi mogli pomisliti da je to posao koji se brzo i jednostavno okončava. Mi, koji radimo sertifikaciju, i svi oni koji su ovaj proces uspješno okončali, znamo da se radi o napornom i intenizvnom poslu..., međutim o poslu koji daje ogromnu satisfakciju, i koji je puno više od uokvirenih priznanja na zidu porodičnih ambulanti. Sertificirali smo i 75 apoteka; jedan dom zdravlja - kao cjelinu; 16 bolnica, odnosno bolničkih jedinica tj. porodilišta; 1 kantonalni zavod za javno zdravstvo; 4 DPST centra i 3 Drop-in centra; i akreditirali smo 23 centra za mentalno zdravlje...

Mnogo je urađeno, još više je pred nama.

Uvjeren sam da će ova godina biti prelomna, godina intenzivne sertifikacije , i da će bit ideje sertificiranja zaživjeti u svim zdravstvenim ustanovama koje čekamo da apliciraju za pokretanje postupka sertifikacije.“


Vijest

02.02.2017.

100.000 posjeta AKAZ-ovom web site-u

AKAZ-ov web site već niz godina privlači veliki broj posjetilaca. Uzrok velikom zanimanju su brojna događanja u AKAZ-u, ali i kvalitetni dokumenti, koji prije svega uključuju objavljene standarde kvaliteta i sigurnosti, brojne priručnike, uputstva za rad, izvještaje i primjere, koji u mnogo čemu mogu pomoći svim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim profesionalcima u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

S ponosom možemo reći da pored posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i susjedih država regiona, naš web site posjećuju zainteresovani iz USA, Saudijske Arabije, Velike Britanije, Njemačke, Turske..., sa današnjim danom ukupno 100.000 posjetilaca iz 103 zemlje svijeta.

 

Zahvaljujemo se svim našim korisnicima i partnerima na suradnji i podršci!!!

 


Vijest

31.01.2017.

Posjeta Fondu zdravstvenog osiguranja Crne Gore

Na poziv direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Crne Gore, mr.sc.med. Seada Čirgića, doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, 03. februara 2017. godine će prisustvovati radionici na temu „Kvalitet zdravstvene zaštitite i stimulativno finansiranje”.

Ovom prilikom dr. Novo će predstaviti Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), upoznati prisutne o radu AKAZ-a u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i o realiziranim aktivnostima u 2016. godini.

Zajedno sa mr.sc. Sinišom Stevićem iz Agencije iz Republike Srpske, koji će prezentirati DRG i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj i govoriti o vrednovanju indikatora kvaliteta kao preduslovu za reformu finasiranja PZZ, sigurni smo da će prisutni na radionici biti u potpunosti upoznati sa aktivnostima u Bosni i Hercegovini u oblasti uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti.

Ovo posjeta ima za cilj da unaprijedi uspješnu saradnju u oblasti uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenoj zaštiti, između agencija i zagovornika uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta u regionu.


Vijest

30.01.2017.

Akreditacija i certifikacija JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Tuzla

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Kantona Tuzla, dr. sc. Maida Mulić, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva, danas je posjetila Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), gdje je tokom sastanka sa direktorom dr. sc. Ahmedom Novom razgovarala o procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u ustanovi na čijem je čelu. Zavod za javno zdravstvo Kantona Tuzla je u junu prošle godine dobio bezuslovnu akreditaciju u trajanju od tri godine za DPST centar koji se nalazi pri ovoj ustanovi.

Sertifikacijski i akreditacijski standardi u kontekstu novog javnog zdravstva kantonalne zavode za javno zdravstvo sagledavaju kao prirodne lidere u razvoju povezanog lokalnog sistema javnog zdravstva, naglašavajući važnost, kako njihovog intramuralnog, tako i ekstramuralnog djelovanja u podizanju nivoa zdravlja u lokalnoj zajednici. U tom smislu, kantonalni zavodi za javno zdravstvo imaju jedinstvenu odgovornost da predvode i koordiniraju sve aktivnosti u implementaciji esencijalnih usluga javnog zdravstva, za što im je u prvom redu potrebna zakonska osnova, partnerstvo u zajednici i adekvatno finansiranje

usluga javnog zdravstva koje zadovoljavaju kritične potrebe pripadajuće populacije i koje, u krajnjoj liniji, treba da dovedu do unapređenja zdravlja u zajednici.

Treba napomenuti da je tuzlanski Zavod drugi u Federaciji BiH koji je pristupio uspostavljanju sistema sigurnosti i kvaliteta u skladu sa AKAZ-ovim akreditacijskim i sertifikacijskim standardima.


Vijest

26.01.2017.

AKAZ-ov doprinos na odgovore na pitanja EU

AKAZ-ov doprinos na odgovore na pitanja EU Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) učestvovala je i dala svoj doprinos dajući odgovore u Upitniku, dokumentu koji Evropska komisija upućuje državi, podnosiocu zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji. Na osnovu odgovora države podnosioca zahtjeva na ovaj upitnik, Evropska komisija daje mišljenje o sposobnosti države da prihvati uslove članstva i daje preporuku za otvaranje pregovora o članstvu.

U poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja AKAZ je dao svoj doprinos u odgovorima na pitanja br. 39, 44, 49, 66, 84, i 88. Ova pitanja se odnose na indikatore kvaliteta, članstvo u nekoj od evropskih ili mreža Svjetske zdravstvene organizacije, obrazovanje i stručno usavršavanje zdravstvenog osoblja, osigurnje kvaliteta i akreditaciju laboratorija, podršku i socijalnu inkluziju ljudi koji pate od mentalnih zdravstvenih problema i mjere za smanjenje stigme i diskriminacije, kao i promociji zdravog stila života.

Odgovori na ova pitanja su sadržana u AKAZ-ovim standardima sigurnosti i kvaliteta, koji su rađeni po preporukama i po ugledu na standarde Evropske unije.


Vijest

25.01.2017.

ISQua uručila AKAZ- u certifikat za članstvo za 2017. godinu

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i ove, 2017. godine, godine dobila je ISQua-in certifikat kojim se potvrđuje nastavak članstva u ovoj međunarodnoj organizaciji u čijem djelokrugu rada je prije svega sigurnost i kvalitet zdravstvene zaštite u svijetu.

AKAZ nastavlja da bude dio ISQua-ine mreže koja razvija partnerstvo koje uveliko pomaže u pružanju zdravstvene zaštite za pacijente, uvođenje standarda sigurnosti i kvaliteta u zdravstvene ustanove. Razmjena ideja i rješenja kroz ISQua-inu globalnu mrežu u mnogočemu će biti podrška i AKAZ-ovim nastojanjima u procesu uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Uz to, AKAZ će redovno primati ISQua-ine biltene i informacije o događanjima u oblasti kvaliteta u zdravstvu iz cijelog svijeta. Nadalje, AKAZ sada ima priliku da informira ISQua-ine članice i o događanjima koja se odnose na proces uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Certifikat članstva...


Edukacija

24.01.2017.

Edukacija za koordinatore kvaliteta započinje 9. marta 2017. godine

Edukacija za koordinatore kvaliteta započinje 09. marta 2017. godine. U skladu sa AKAZ-ovim Kalendarom edukacija za 2017. godinu, obuka (17 modula) će se održavati svakog četvrtka do 29. juna 2017. godine, u ukupnom trajanju od 16 sedmica.

U tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionaloce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U narednom periodu na AKAZ-ovoj web stranici će biti objavljen javni oglas za prijavu za edukaciju koordinatora kvaliteta/članova Komisije/ menadžera u kojem će biti pojašnjeni svi uvjeti za podnošenje zahtjeva zainteresiranih kandidata iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova, privatne prakse, socijalne ustanove ili organizacije, kao i druga pravna lica iz zdravstvenih i srodnih oblasti iz Federacije BiH.

Troškove obuke, u iznosu od 1.600,00 KM, snosi zdravstvena ustanova ili učesnik edukacije.

Edukacija će se održavati u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, - AKAZ, Mustafe Pintola, 1. u DZ Ilidža.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.


Vijest

23.01.2017.

Vanjska ocjena timova porodične medicine u DZ Banovići

Danas, 23. januara 2017. godine, započela je vanjska ocjena timova porodične medicine u DZ Banovići. AKAZ-ova ekipa ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta u sastavu: dr. Maida Podžić, Ismeta Krako dms., dr. Malik Vodopić, dr. Amira Skopljak, Mediha Zulić dms., koju predvodi dr. Bernardina Šarac, će izvršiti vanjsku ocjenu, kolegijalni pregled, 11 timova porodične medicine.

Zaposlenici DZ Banovići su pokazali veliku zainteresovanost i entuzijazam za uvođenje sistema sigurnosti u svoju zdravstvenu ustanovu i predano su radili uz pomoć facilitatora, dr. sc. Halida Mahmutbegovića, kako bi se mogli prijaviti za certifikaciju.

AKAZ-ovi ocjenjivači su detaljno pregledali samoocjene prijavljenih timova kako bi stekli prvi dojam o svim aktivnostima koje su se realizirale u protekloj godini, koliko je trajala facilitacija.

Imajući u vidu i veliku podršku menadžmenta ove zdravstvene ustanove u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta, kao i zalaganje svih zaposlenika, vjerujemo da će i timovi porodične medicine iz DZ Banovići imati svoje mjesto na AKAZ-ovoj listi certificiranih timova.


Vijest

20.01.2017.

Kliničke vodilje

Kliničke vodilje (Clinical practice guidelines) ili kako se kod nas prevodi ovaj pojam: smjernice za kliničku praksu ili vodiči su važna sredstva za interpretaciju dokaza dobijenih istraživanjem u vezi sa kliničkom praksom i donošenjem odluka u procesu pružanja zdravstvene zaštite.

Po definiciji kliničke vodilje pomažu praktičarima i pacijentima u donošenju odluke, njihova svrha je da unaprijede zdravstvene ishode i ohrabre korištenje resursa na prihvatljiv način. Također, vodilje se mogu koristiti za educiranje pojedinaca ili grupa zdravstvenih profesionalaca, te kao alat za evaluaciju i osiguranje kvaliteta zdravstvene zaštite. Značajna je svrha kliničkih vodilja pomoć u donošenju odluke o alokaciji resursa za zdravstvenu zaštitu i u samom sistemu zdravstvene zaštite. Vodilje mogu pomoći zdravstvenim radnicima u vezi sa tužbama protiv njih za nesavjestan rad i kao instrument za reduciranje rizika da budu optuženi za nesavjestan rad.

Link: Kliničke vodilje

 


Obavještenje

19.01.2017.

Plan edukacije za 2017. godinu
za zdravstvene profesionalce,
AKAZ-ove predavače, koordinatore kvaliteta,
facilitatore i ovlaštene ocjenjivače kvaliteta

Kako bi bili u mogućnosti da planirate svoje vrijeme i obaveze, ove godine u AKAZ-u je sačinjen Kalendar edukacije za 2017. godinu.

Pored, već dogovorenih edukacija sa zdravstvenim ustanovama ove godine, planirano je u drugoj polovini februara 2017. godine, prije svega, da okupimo AKAZ-ove predavače, koji već niz godina prenose svoja znanja i vještine zdravstvenim profesionalcima u Federaciji Bosne i Hercegovine u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, kako bi razmijenili svoja iskustva i unaprijedlili svoj rad.

Nadalje, planirana je i obavezna edukacija za koordinatore kvaliteta u trajanju od 16 sedmica, (mart, april, maj i juni 2017. godine) na kojoj bi bili prezentirani svi edukativni moduli i na kraju urađena provjera znanja. Imajući u vidu važnost uloge koordinatora u cjelokupnom procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta za zdravstvenu ustanovu, neophodno je za one koji nisu imali priliku da završene AKAZ-ovu osnovnu edukacije da se uključe u ovaj proces, ali i za one koji su to završili da obnove i unaprijede svoje znanje.

U oktobru 2017. godine planirana je dvodnevna obuka za vanjske ocjenjivače, a u novembru ove godine i napredna obuka za facilitatore. Ovakvi skupovi, edukacije, pokazali su su veoma korisnim, prije svega zbog razmjene iskustava, ali i kvalitetnih sugestija i prijedloga za dalji rad.

Sve edukacije će se održavati u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH, - AKAZ , Mustafe Pintola 1. u DZ Ilidža.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.

Kalendar edukacije za 2017. godinu


Vijest

18.01.2017.

Finalni nacrt standarda za domove zdravlja

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je finalizirala nacrt Standarda za domove zdravlja, u kojima se nalazi oko 1200 kriterija, kako sertifikacijskih – zakonski obaveznih za uspostavu sistema sigurnosti, tako i akreditacijskih za uspostavu kvaliteta pru ž anja zdravstvenih usluga.

Finalni nacrt je pro š ao ve ć dvije revizije sa izabranim zdravstvenim profesionalcima, a ova, treća, je otvorenog karaktera i poziva sve zainteresovane strane (pacijente, udruženja pacijenata, zdravstvene profesionalce, ministarstva, komore) da daju svoj doprinos izradi standard svojim sugestijama i komentarima. Poziv ostaje otvoren do 06.02.2017. godine, do kada nam možete slati sve vaše sugestije i komentare na e-mail adresu vkerleta@akaz.ba.

Nacrt standarda za domove zdravlja...


Vijest

17.01.2017.

Novi standardi za apoteke

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je završila novu verziju Standarda sigurnosti i kvaliteta za apoteke (verzija 2017.). Kao što se vidi u samom nazivu Standardi sadrže odgovarajuće promjene: nova verzija sadrži sertifikacijske i akreditacijske kriterije te indikatore izvedbe za apoteke.

Standardi su zvanično usvojeni i odobreni na sjednici Upravnog odbora Agencije održanoj 12. januara 2017. godine.

Dostavljanje podataka Agenciji u vezi sa indikatorima izvedbe za apoteke biće isključivo u elektronskoj formi, a AKAZ će u martu 2018. godine početi primati izvještaje za podatke koje su apoteke prikupile i obradile za 2017. godinu.

Standardi sigurnosti i kvaliteta za apoteke (verzija 2017) su javno objavljeni i dostupni na web stranici Agencije, a možete ih pogledati ovdje.


Vijest

16.01.2017.

Započela vanjska ocjena timova porodične medicine u DZ Kladanj

Ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH – AKAZ, dr.sc. med. Enes Šačić i dr. Sanja Trhulj danas su započeli vanjsku ocjenu četiri tima porodične medicine iz DZ Kladanj.

Tokom uvodnog sastanka kojem su, pored AKAZ-ovih ocjenjivača prisustvovali direktorica DZ Kladanj dr. Merima Salihović i koordinator kvaliteta dr. Nedret Hadžić sa saradnicima, date su upute o toku i planovima vanjske ocjene, kao i osnovne infomacije.

Nako završene edukacije i jednogodišnje pripreme uposlenika ovog doma zdravlja u oblasti uvođenja standarda sigurnosti, uz pomoć AKAZ-ovog facilitatora, odlučeno je da se započne sa vanjskom ocjenom, četiri tima porodične medicine, dok prijava za sertifikaciju preostala tri tima, također se očekuje uskoro.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom odboru AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom timova iz DZ Kladanj.

 


Vijest

13.01.2017.

Obavještenje za osoblje apoteka
Usvojen program edukacije

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) usvojila je plan edukacija za 2017. godinu, a tiče se i zdravstvenih profesionalaca koji rade u apotekama.

Plan edukacije sadrži dvije osnovne obuke za osoblje apoteka koje će biti održane 23.02.2017. i 28.09.2017. godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo.

Obuke će uključivati, pored predavanja, i praktične vježbe s ciljem da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za efikasno obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostave sistema sigurnosti u njihovim ustanovama, što je i zakonska obaveza na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH, br.40/10)

Do sada je ovu edukaciju pohađalo 279 učesnika iz čitave FBiH.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta, koja će biti održana 04. i 05.10.2017.godine, facilitatore 02.11.2017.godine, kao i pohađanje napredne obuke na Danima kvaliteta 14. i 15.12.2017. godine.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.


Vijest

12.01.2017.

Usvojen Izvještaj o radu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2016. godinu,
novi standardi sigurnosti i kvaliteta za apoteke i dodijeljene 42 certfikacije apotekama i timovima obiteljske/porodične medicine

Na svojoj 34. sjednici održanoj 12.01.2017. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio i usvojio Izvještaj o radu Agencije za 2016. Direktor Agencije, doc.dr. Ahmed Novo, je u obrazloženju dokumenta naglasio da Izvještaj o radu AKAZ-a za period 1. januar – 31. decembar 2016. godine predstavlja pregled rada Agencije u protekloj godini u odnosu na aktivnosti predviđene Programom rada i utroška sredstava za 2016. godinu, u kojoj je AKAZ redovno ispunjavao zakonske obaveze u svim segmentima za koje je zadužen i ovlašten. Također, Agencija je u 2016. godini započela i sa realizacijom novih programskih i projektnih aktivnosti koje su neophodne za upotpunjavanje profesionalne agende AKAZ-a, ali i obezbjeđivanje neophodne finansijske stabilnosti.

Na istoj sjednici Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluke o izdavanju certifikacija za 5 apoteka iz lanca PZU Apoteka „Al-Hana“ i 37 timova obiteljske/porodične medicine u 3 doma zdravlja (JZU DZ Čelić, JZU DZ Sapna i JZU DZ Živinice). Navedenim apotekama i timovimaobiteljske/porodične medicine su nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju apoteka i Komisije za certifikaciju timova obiteljske/porodične medicine, dodijeljene certifikacije obzirom da su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke, odnosno standarda sigurnosti za timove obiteljske/porodične medicine. Menadžmenti navedenih zdravstvenih ustanova će u narednom periodu biti kontaktirani radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja preostalih obaveza prema Agenciji.

Konačno, Upravni odbor je razmotrio i na prijedlog Direktora usvojio novi set standarda sigurnosti i kavaliteta za apoteke, koji se od prethodne verzije razlikuju po integriranju akreditacijskih standarda za apoteke sa postojećim i ažuriranim certifikaicjskim standardima, čime se omogućava, pored certifikacije, i dodjela akreditacije apotekama–zdravstvenim ustanovama. Stoga ovim putem pozivamo sve zainteresirane apoteke da se uključe i u proces akreditacije, čime ostvaruju pravo na isticanje akreditacijskog znaka apoteke-zdravstvene ustanove.


Vijest

11.01.2017.

Klinička vodilja za postpartalno krvarenje

Rezultat zajedničkog rada odabranih medicinskih stručnjaka, te predstavnika dviju domaćih agencija za kvalitet u zdravstvu - iz federacije BiH (AKAZ), i iz RS-a (ASKVA), a u okviru projekta Populacijskog fonda UN (UNFPA), predstavlja Klinički vodič za postpartalno krvarenje.

Ovo je uradak koji je osmišljen, i metodološki koncipiran kako bi postigao najbolji efekat u praksi, i kao jednostavan alat za sve buduće korisnike i beneficijare.

Naime, višemjesečna aktivnost mnogih koji su doprinijeli konačnom obliku vodiča/vodilje, okončana je s namjerom da što veći broj pojedinačnih primjena vodilja - na velikom uzorku, dovede do jačanja standardizovane prakse. Znajući da je poslijeporođajno krvarenje jedan od najčešćih uzročnika komplikacije sa smrtnim ishodom za rodilje u cijelom svijetu, jasno je da svaki ovakav rad dobrodošao i dobro prihvaćen u okruženju za koje je i namijenjen. Dakle, Klinički vodič za postpartalno krvarenje ima za cilj da se njime omogući korištenje zajedničkih iskustava putem uvođenja efikasne procedure kojom se predupređuju negativni uslovi koji pogoduju pogoršavanju stanja postpartalnog krvarenja s jedne strane, i, obezbijeđuje izbor najadekvatnijih interventnih odziva, i korištenje praksom utvrđenih najboljih profesionalnih postupaka - u slučaju nastanka neželjenog ishoda, s druge strane.

Već ranije predstavljeni vodič (Napomena: vidjeti ranije objavljene vijesti na ovoj stranici), danas donosimo u formatu prenosnog dokumenta (PDF), te pozivamo sve zainteresovane da iskoriste mogućnost preuzimanja.

Klinička vodilja za postpartalno krvarenje


Vijest

10.01.2017.

UNFPA i EEIRH poziv za korištenje on-line platforme za SRZ kliničke vodilje
(spolno i reproduktivno zdravlje)

U postupku razvoja i izrade kliničke vodilje za poslije-porođajno krvarenje (PPH – Postpartum Hemorrhage), AKAZ je, na ime federalne komponente zajedničkog BiH učešća u UNFPA (Populacijski fond Ujedinjenih naroda) projektu, postao tačka kontakta i razmjene informacija, te ravnopravni partner u diseminaciji, i aktivnom podizanju svijesti profesionalne zajednice u pitanjima vezanim za spolno i reproduktivno zdravlje. Stoga nam je upućena molba od strane g. Mihaila Horge, MD, PhD, Višeg savjetnika u Istočno-evropskom institutu za reproduktivno zdravlje (EEIRH), da potpomognemo informiranju javnosti o uspostavi on-line platforme za SRZ kliničke vodilje. Platforma ima dvostruku namjenu i prirodu. S jedne strane, omogućava on-line tečajeve, a s druge, radnje vezane za razmjenu profesionalnih iskustava i primjenu alata u praksi, u vezi spolnog i reproduktivnog zdravlja (forum i repozitorij za razmjenu radova).

U prilogu donosimo poveznicu (http://www.cg.eeirh.org/) za pristup platformi.

Pozivamo sve direktno zainteresovane članove profesionalne zajednice da razmotre mogućnost pohađanja certificiranih tečajeva, zatim, aktivno učestvuju na forumu i iniciranju tematskih razmatranja relevantnih problematika, i na taj način, daju vlastiti doprinos postizanju zajedničkih ciljeva SRZ. Na zvaničnoj web stranici AKAZ-a namjeravamo objaviti, u formatu prenosnog dokumenta (PDF), Klinički vodič za postpartalno krvarenje, o čemu će biti nešto više riječi u narednom tekstu.


Vijest

09.01.2017.

Vijesti i obavještenja na web stranici AKAZ-a u 2016. godini

Potreba ažurnog i preciznog informiranja korisnika usluga i posjetilaca oficijelne stranice ustanove ili preduzeća, u današnje vrijeme, nije uopće upitna, već predstavlja standard dobre komunikacije i otvorenog kanala protoka podataka.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, obavlja ovu djelatnost trudeći se da adekvatno pruži dostatan broj informacija kako bi se obezbijedilo načelo transparentnosti u radu, ali i postigla svrha komunikacijskog alata. Na našoj stranici smo, u protekloj godini, od 04.01. do, zaključno 29.12., objavili ukupno 142 napisa raznog sadržaja – od vijesti o aktivnostima do obavještenja za specifične grupe korisnika naših usluga, ili saradnike AKAZ-a.

Poseban dio vijesti i obavještenja predstavljaju grafički uradci i foto-materijal koji je najčešće linkovan kao prilog tekstovima. Na taj način omogućen je uvid, i pobliže vizualno informiranje o detaljima o kojima donosimo napise.

Frekvencija kojom osvježavamo našu stranicu ovisi o intenzitetu i važnosti zbivanja i pojedinih događaja. (NB. Dani kvaliteta su bili razlog da je na stranici AKAZ-a, u decembru, bilo objavljeno ukupno 20 napisa, za razliku od prosjeka od 12 mjesečnih napisa.) Zasigurno nije moguće održati predvidiv broj tokom cijele godine ali smatramo da je postignut optimum što se tiče kvantitativno-kvalitativnog odnosa a u cilju prilagođenom pravnoj i institucionalnoj prirodi agencije.

Namjera nam je da održimo dostignuti nivo operativnosti i ažurnosti te vas pozivamo da nastavite pratiti sadržaje na našoj stranici, i date nam povratnu informaciju sa eventualnim sugestijama koje bi smjerala na poboljšanja.

Pregled objavljenih vijesti za 2016.


Vijest

05.01.2017.

Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH, a zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2016. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila (koordinator@akaz.ba), bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje , elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar/siječanj 2017. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart/ožujka 2017. godine , a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2017. godine . Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta. Podatke je potrebno unijeti u elektronski obrazac i poslati AKAZ-u u navedenim rokovima isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba. Indikatore izvedbe, uputstvo i obrasce možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici: http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona: 033 771-873 i e-maila (koordinator@akaz.ba).


Vijest

05.01.2017.

Video materijal – okrugli stol održan prvog dana manifestacije

Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016.

Izvanredna prilika gostovanja predstavnika agencija iz regiona koji su učestvovali na okruglom stolu održanom u okviru manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016, na temu Kako dalje?, iskorištena je na način video zabilješke u formatu emisije od 45 minuta. Nakon tehničke obrade materijala, u prilici smo objaviti poveznicu sa našeg youtube kanala na kojoj možete pristupiti snimku.

Za marktetinške i propagandne svrhe, dodatno su izlučeni video klipovi koje takođe donosimo na ovom mjestu.

AKAZ Agencija, YouTube Channel


Vijest

04.01.2017.

Međunarodno udruženje za kvalitet u zdravstvu – International Society for Quality in Health Care (ISQua)

Poziv članovima

Logo ISQua koji krasi našu stranicu, čini nas ponosnim članovima svjetske porodice zemalja članica prestižnog udruženja za kvalitet, za koje se može reći da predstavlja vrhovni autoritet za pitanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu na globalnom nivou.

Nedavno smo primili poziv za prijavu na 34.-tu godišnju internacionalnu konferenciju , čije održavanje je predviđeno za period od 01. do 04.10.2017 . godine u Londonu (Velika Britanija). Naime, u ulozi člana udruženja, AKAZ se odaziva molbi za podršku na planu „podizanja svijesti članova, kolega i mreža“, kako se navodi u dopisu putem kojeg nam je uručen ovaj poziv. Osim prijave za učešće, u dopisu se također poziva i na dostavu relevantnih radova koji bi bili uvršteni u program konferencije. Krajnji rok za slanje radova je 15.02.2017. g. pa tako koristimo prostor naše oficijelne web stranice kako bismo ovaj dio preuzete obaveze izvršili na vrijeme, to jest na samom isteku ove godine. Nadamo se da je vrijeme do krajnjeg roka za predaju radova dovoljno za sve zainteresovane da reaguju na poziv.

Poziv je odlična prilika da vas upoznamo sa osnovnim podacima vezanim za ISQua -u, udruženje osnovano još 1985. godine, sa ciljem i opredjeljenjem koje je sažeto u vidu misije čiji sadržaj, u skraćenoj formi, možete pročitati u nastavku teksta.

Misija: „ISQua podstiče i uvodi poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstva u svijetu putem edukacije i razmjene znanja, vanjske ocjene, te uvezivanja subjekata, i pružanja podrške zdravstvenim sistemima korištenjem svjetske mreže članova. To se postiže rasponom članstva od oko stotinjak uključenih zemalja iz cijelog svijeta, sa pet kontinenata.

Nadalje, Međunarodnim programom akreditacije, ISQua je uključena u postupak akreditacije nacionalnih i regionalnih ustanova za zdravstvenu zaštitu diljem svijeta. Odgovorni smo za procjenu standarda onih organizacija koje su zadužene za razvoj seta mjernih instrumenata za sigurnost i kvalitet u zdravstvu. Na koncu, ISQua je suštinski resurs nositeljima strateških odluka, odgovornim agencijama za sigurnost pruženih usluga pacijentima, te zdravstvenim radnicima i profesionalcima u cijelom svijetu.“

Link: London 2017.


Vijest

29.12.2016.

Usvojen plan i program rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2017. godinu

Na svojoj 33. sjednici održanoj 28.12.2016. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio i usvojio dva strateška dokumenta kojima se planira i programira aktivnost Agencije za narednu godinu. Direktor Agencije, doc.dr. Ahmed Novo, je u obrazloženju Plana rada za 2017. godinu te Programa rada i utroška sredstava za 2017. godinu, naglasio da su dokumenti pripremljeni sa ciljem da se u zdravstvenom sektoru postojeći nivo kvaliteta i sigurnosti pružanja usluga kontinuirano unapređuje. Kao rezultat, oba dokumenta imaju za cilj modus rada koji će uz minimalno opterećenje javnih sredstava omogućiti porast djelatnosti na poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Na istoj sjednici usvojeno i niz pravilnika i drugih općih akata od kojih je posebno važno istaknuti novi, ažurirani, Popis ovlaštenih ocjenivača vanjske provjere kvaliteta, koji možete pogledati ovdje.

Novi Popis ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta utvrđen je nakon završetka stručnog seminara za ocjenjivače i koordinatore kvaliteta održanog 15-16. decembra 2016. godine u sklopu „IV Dana kvaliteta u zdravstvu“ koje je organizirao AKAZ, što je preduslov za ulazak na Popis u skladu sa odredbama Pravilnika o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu.

Pozivamo sve kandidate koji su prisustvovali stručnom seminaru kao vidu posebne obuke za vanjske ocjenjivače u okviru „IV Dana kvaliteta u zdravstvu“, a koji nisu na Popisu, da ukoliko su zainteresirani za uvrštavanje na Popis, u narednom periodu pohađaju osnovnu obuku za vanjske ocjenjivače. O planiranim obukama zainteresirani polaznici će biti blagovremeno obaviješteni putem web-stranice Agencije.


Vijest

28.12.2016.

  Posljednje vanjske ocjene u 2016. godini

AKAZ-ov planer za ovu godinu dobiva dvije nove kvačice, i pogled prema 31.-om zapinje na još par zadataka. Još jedna sjednica upravnog vijeća, kompletiranje izvještaja, planovi za narednu godinu..., i to je, manje-više – to.

Posljednja sedmica 2016. godine ne razlikuje se mnogo od prethodnih pedeset i jednu. Činjenica da je i petak radni dan, znači da je u AKAZ-u ova radna godina bila iskorištena u punom obimu.

Ove sedmice, vanjski ocjenjivači imali su u tri ocjene u domovima zdravlja TK mnogo posla - obzirom na kraj godine, i period sezonskih bolesti. Zauzetost zaposlenih u domovima zdravlja Sapna, Čelić i Živinice, kao uostalom i svih zdravstvenih radnika u federaciji u ovom periodu godine, utjecala je na raspoloživost kadra, i donekle otežala i inače profesionalno zahtjevan posao vanjske ocjene.

Još jednom se pokazalo da veličina ustanove ili geografska pozicioniranost nije toliko važna, koliko volja zajednice da postigne što više putem materijalnih i infrastrukturnih povoljnosti kojima raspolaže .

U razgovorima sa vodstvima pomenutih ustanova, jako je naglašeno opredjeljenje za boljitkom. Naravno, to se odmah povezuje sa sigurnošću i kvalitetom, pa je zaključak da je saradnja sa AKAZ-om logični ishod tog opredjeljenja. Raduje činjenica da sve više prevladava stav da je AKAZ, sa mjernim i izvedbenim metodama koje donosi u vidu standarda i vanjske ocjene, kao i cjelokupnog postupka certifikacije i akreditacije, odličan način da vam neko ko raspolaže mrežom obučenih i iskusnih saradnika iz svih krajeva FBiH, pomogne kako biste bili bolji, a time i uspješniji u onom čime se bavite.

„Došlo je vrijeme da shvatimo da lični izbor stručnog usmjerenja u zdravstvo, nije puko uhljebljenje, nego i rad za javno i pojedinačno dobro svih građana. Takođe, moramo biti čvrsti u želji da, tamo gdje radimo, zajedničkim naporima, poboljšavamo postojeće stanje. Mjesto našeg zaposlenja je istovremeno i mjesto gdje možemo, i moramo, činiti razliku na općem planu. U zdravstvu to je višestruko zadovoljavajući angažman.“ Ovom izjavom, jednog od ocjenjivača, može se sažeti način razmišljanja svih uključenihu postupku posljednje ovogodišnje vanjske ocjene u DZ.

Aktivnosti AKAZ-a vezane za apotekarsku djelatnost, ove godine su bile ponajviše orijentirane na sertifikaciju apoteka. Naime, obuke, razvijanje standarda, solicitiranje apoteka, posjete stručnim skupovima na kojima je uspješno propagirana ideja kvaliteta u zdravstvu, ali i obaveza sertifikacije zdravstvenih ustanova, na koju je AKAZ stavljao naglasak u prethodnih nekoliko godina, ove godine preusmjerene su na egzekutivni dio procedure u vidu vanjskih ocjena i sertifikacije.

PZU Apoteke „Al-Hana“ , sa pet organizacionih jedinica, zaokružuje ove aktivnosti u tom polju, za ovu godinu.


Vijest

26.12.2016.

Interes javnosti za kvalitet u zdravstvu tema u medijima i nakon Dana kvaliteta
Šampion kvaliteta dr. Hasanović na TVSA, direktor Novo na RBHT1

„Naša namjera da na godišnjoj osnovi održavamo tematske skupove, koju smo i četvrti put uspješno ostvarili Danima kvaliteta, izazvala je side effect u vidu podizanja svijesti javnosti o pitanjima kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu. To je dobra vijest. Očekujemo da osiguranici i pacijenti postanu glavni motivatori uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta u svim zdravstvenim ustanovama u federaciji, i da njihovo pravo na sigurnu uslugu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu bude jednako ispoštovano u svim dijelovima federacije.“ Ovako se o produženom interesu medija izrazio direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Naime, Mr.sci. dr. Enis Hasanović , ovogodišnji dobitnik prestižnog priznanja Šampion kvaliteta , gostovao je na Kantonalnoj televizijii Sarajevo , u jutarnjem programu, govoreći o aktivnostima koje vrši u ulozi vanjskog ocjenjivača, facilitatora i predavača za AKAZ i razlozima zbog kojih mu je uručeno priznanje.

Hasanović se osvrnuo na proteklu manifestaciju - Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016., te rekao da ovaj skup ima višestruku funkciju i korist za sve zdravstvene radnike a da je priznanje koje je njemu uručeno – obavezujuće. „ Sigurnosti i kvalitet su potka svakog profesionalnog i organizovanog djelovanja, a u zdravstvu su, uz to, i način razmišljanja.“

Također smo imali priliku čuti i Doc. Dr. Ahmeda Novu na radiju BHT1 u programu 26.12., u emisiji Radio ordinacija gdje je rekao sljedeće :“ Raduje činjenica da dolazi vrijeme koje smo, svi mi koji se bavimo ovom problematikom, priželjkivali već od prvih dana uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstveni sistem naše zemlje. To je vrijeme živog interesovanja javnosti, odnosno osiguranika i pacijenata, a ne samo profesionalaca, za to kako zdravstvene ustanove primjenjuju u praksi, i poštuju savremene standarde sigurnosti i kvaliteta. Nadam se da će ovaj trend nastaviti i u budućnosti.“ Čestitajući slušaocima i svim zdravstvenim radnicima u Federaciji BiH prošle i predstojeće praznike, dr. Novo se zahvalio svima na pokazanom interesu i podršci agenciji.


Vijest

23.12.2016.

Na kraju kalendarske godine, ocjenjivači AKAZ-a u zdravstvenim ustanovama TK, i apotekama „Al-Hana“

 

Novo: „Završavamo ovu kalendarsku i radnu godinu kao što smo je i započeli – aktivno, i prisutni u zdravstvenim ustanovama u skladu s planiranim obavezama koje se tiču uspostave i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta.“

15 ovlaštenih ocjenivača u DZ Čelić, Sapna i Živinice, i u 5 apoteka PZU „Al-Hana“

Domovi zdravlja Čelić, Sapna i Živinice zatvaraju krug ovogodišnjeg rada agencije na području Tuzlanskog Kantona. Posljednje vanjske ocjene, i izvještaje, potrebno je okončati do kraja ove sedmice kako bi se moglo smatrati da je ogromna većina aktivnosti AKAZ-a, planiranih za ovu godinu, privedena kraju, u predviđenom obimu i periodu.

Ocjenjivači su i u pet apoteka Al-Hana što znači da je ukupan broj apoteka zdravstvenih ustanova sa kojima je AKAZ imao ugovorene obaveze, zaključen sa brojem 76. Za one koji dobro poznaju apotekrasku djelatnost, ovaj broj je impozantan i svjedoči o velikom poslu koji je odrađen u protekloj godini.

„U ponedjeljak, u popodnevnim satima, očekujem da ću se pridružiti našim ocjenjivačima u Sapni, i tada planiram posjetiti ovaj dom zdravlja i obaviti dodatne razgovore sa vodstvom ustanove. Naime, pokušaćemo obići i druga dva doma zdravlja u kojima je započela vanjska ocjena – Čelić i Živinice, i to zbog toga što smo uvjereni da naše fizičko prisustvo i direktni kontakt sa ljudima koji in primis rade na implementaciji dogovorenih poslova, i nama, i njima, znači potvrdu posvećenosti sferi sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.“, riječi su direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc. Dr. Ahmeda Nove, nakon telefonskih razgovora u kojima su potvrđeni termini susreta u domovima zdravlja TK.


Vijest

22.12.2016.

Dodjela zahvalnice ministru Doc. Dr. Vjekoslavu Mandiću

Na jutrošnjem sastanku u Federalnom ministarstvu zdravstva, ministar Doc. Dr. Vjekoslav Mandić, primio je direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc. Dr. Ahmeda Novu u pratnji saradnice, g .- đe Melke Mercvajler prof ., na neformalnoj ceremoniji uručenja zahvalnice.

Dodjela zahvalnice bila je predviđena u okviru dodjele priznanja i zahvala, drugog dana održavanja manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016 ., međutim ministar Mandić je bio spriječen prisustvovati s obzirom na ranije preuzete obaveze.

Dr. Novo je uručio zahvalnicu ministru s riječima:
S osobitim zadovoljstvom danas uručujem ovu zahvalu Doc. dr. Vjekoslavu Mandiću, ministru zdravstva FBiH koji, u okviru mandata, dužnosti i obveza, te izvršenja redovnih poslova i zadataka ministra zdravstva, kontinuirano i konstantno pruža institucionalnu pomoć, i nesebičnu osobnu i profesionalnu potporu razvitku uvođenja sustava kvalitete i podizanja sigurnosti u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Naročito i posebice, Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, a putem izvanredne spremnosti za svakovrsni vid olakšanja premošćivanja inih, raznovrsnih problematika, koje bi, inače, unekolike, sputale izvršenje predviđenih planova, i umanjile učinkovitost i rezultate postignuća prilikom obavljanja poslova vezanih za obveze koje proizlaze iz pozitivnih propisa FBiH, a tiču se sustava sigurnosti i kvalitete u zdravstvenim ustanovama, te postupke sertificiranja i akreditiranja, kao i promoviranje i unapređenje aktivinosti koje poboljšavaju opće stanje zdravstva.“

Prihvatajući zahvalu, ministar Mandić je izrazio zadovoljstvo na uručenom priznanju, te ponovo iskazao opredjeljenje, i trajnu spremnost ministarstva na dalju podršku sistemu sigurnosti i kvaliteta, i nadu u nastavak dosadašnjeg učinkovitog rada AKAZ Agencije.


Dani kvaliteta

21.12.2016.

DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBIH, PO OCJENI UČESNIKA,
JEDNA OD PONAJBOLJE ORGANIZOVANIH MANIFESTACIJA

ELZO: „Najbolje organizovani zdravstveni stručni skup!“

 

Analiza evaluacionog lista za obuku (ELZO), koji je bio podijeljen učesnicima na Danima kvaliteta, pokazuje izuzetno visok stepen zbirne ocjene od preko 88% - u kategorijama: organizacija, sadržaj, aktualnost i proizašla korist od obuke; kompetentnost i didaktičke sposobnosti predavača; okrugli sto i strukovna važnost i potreba održavanja cjelokupnog dvodnevnog programa.

ELZO, koji je svaki učesnik obuke dobio prilikom dolaska na Dane kvaliteta , popunjava se anonimno i predstavlja objektivno viđenje i ocjenu pojedine obuke, i samog skupa. Ovaj anketni list je vrlo koristan alat putem kojeg se može dobiti feed back i relevantne informacije kako bi se, u budućnosti, moglo poboljšati performanse, i ispraviti eventualne nedostatke.

Obzirom na broj registriranih učesnika – 287, od čega je polaznika obuke bilo ukupno 192 (128 koordinatora; 64 vanjska ocjenjivača) može se reći da se radi o reprezentativnom uzorku za ovaj tip analize. U pogledu ispunjenosti uslova teritorijalne zastupljenosti tj. teritorijalnog načela, učesnici i posjetitelji su predstavljali sve kantone/županije. Što se pak tiče nivoa zdravstvene zaštite, skup su posjetili i učestvovali – 21 djelatnik/predstavnik iz 3 klinička centra; 24 djelatnika/predstavnika iz 14 bolnica; 139 djelatnika/predstavnika iz 57 domova zdravlja; 30 djelatnika/predstavnika iz 16 apoteka; 33 djelatnika/predstavnika iz zavoda za zdravstvenu zaštitu iz 7 kantona, i 2 federalna zavoda, te 5 djelatnika/prestavnika iz 3 zavoda zdravstvenog osiguranja.

 

Komentari ELZO-a:
„Moja očekivanja su ispunjena, vrlo korisno...,
Teme vrlo korisne za rad.“
„Ponoviti isto sljedeće godine. Hvala!“
„Što više edukacije i kontrole. Svaka čast...“
„Veća podrška koordinatorima preko menadžmenta ustanove, koordinator nije osoba koja preuzima funkciju direktora, kako neki to doživljavaju.“
„Smatram da je potrebno razdvojiti obuke za apoteke i domove zdravlja, iako su zdravstvene ustanove, ipak su različite, odnosno - dosta standarda je specifično. Dio obuke može biti zajednički, ali neke konkretnije obuke moraju biti razdvojene.“
„Sve ovo će pomoći da cijela BiH bude zdravstveno kvalitetna, po mjeri čovjeka.“

Sugestije da obuka za koordinatore i vanjske ocjenjivače, u budućnosti, treba biti po sekcijama, odnosno, ravnomjerno sadržajno raspoređena obzirom na nivo zdravstevne zaštite i oblik zdravstvene ustanove, koja se čula od pozornih predstavnika nekih od renomiranih ustanova, uzeta je kao jasna uputa koja zaslužuje punu pažnju. Stoga je već započeta razrada principa obuke koja će se odvijati na način pohađanja zajedničkog, i posebnog dijela, namijenjenog koordinatorima i vanjskim ocjenjivačkim pojedinih vrsta zdravstvenih ustanova različitog nivoa i oblika.

Osim jako visokih ocjena za organizaciju i provedbu skupa, učesnici, polaznici obuke za koordinatore, i obuke za vanjske ocjenjivače, objedinili su svoja razmišljanja i razmatranja koja su proizašla iz procesa u set zaključaka i sugestija.

Zaključci sa okruglog stola koordinatora kvaliteta

Zaključci sa okruglog stola ovlaštenih ocjenjivača

Lista učesnika


Vijest

20.12.2016.

Reakcija u medijima u povodu održavanja manifestacije
„Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016.“

Ovogodišnji Dani kvaliteta polučili su posvemašnji interes domaćih medija. Manifestacija je popraćena od strane javnih sredstava imformisanja, ali i na portalima i društvenim mrežama, što govori o činjenici da je problem, i problematika sigurnosti zdravstvene zaštite i kvaliteta zdravstvenih usluga, postao predmet interesovanja šire zajednice. I ne samo to, već su se i federalna agencija i ovlašteni nosioci u sistemu koji se bave ovom sferom, našli u fokusu pažnje javnosti. Izlazeći iz isključivo profesionalnih okvira bavljenja ovim pitanjima, sve se više primičemo slici na kojoj vidimo direktne korisnike – osiguranike, pacijente, građane, odnosno sve nas – članove zajednice, kako se bavimo sistemom zdravstvene zaštite koristeći povoljnosti obučenog kadra i stručnjaka koji problem tretiraju na sveobuhvatan način.

Ipak, mora još ojačati svijest o tome da smo zaista svi mi - profesionalci i laici – dio iste zajednice, i da je svaki naš problem – zajednički, te da zaslužuje našu zajedničku pažnju. Stoga pomoć onima koji predvode i koji su vrh oštrice, započinje prvo informiranjem o onome što oni rade; sa kojim preprekama se suočavaju; kako im se u tome može ponajbolje pomoći; i, gdje je mjesto svakog pojedinca u sistemu sigurnosti i kvaliteta. Moramo biti svjesni da ta pitanja nisu ekskluziva zdravstvenih i medicinskih radnika, nego da su otvoreno polje za svakoga ko koristi usluge zdravstvenog osiguranja, i sistema zdravstvene zaštite - u najširem smislu. Naravno, treba naći pravi, i prilagođeni način interveniranja, ali to je itekako moguće, i neophodno potrebno. A, sve u korist nas samih i naše bolje budućnosti.

Na ovom mjestu vam donosimo neke od istupa u javnosti u povodu održavanja manifestacije i pozivamo vas da pratite našu stranicu i profil na društvenim mrežama kako biste još potpunije bili informisani o proteklim Danima kvaliteta 2016.

Link TVN1: Intervju povodoma Dana kvaliteta


Vijest

19.12.2016.

Dani kvaliteta - Post festum

Dragi i poštovani učesnici i gosti netom završene manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016.

Želim svima vama zahvaliti na posjeti, i zahvaliti vam što ste, upravo vi, vašim brojnim odzivom i aktivnim učešćem omogućili da ovogodišnji Dani kvaliteta proteknu u potpunosti u skladu s planiranim programom i, kao potpuni i neupitni - uspjeh.

Zadovoljni smo, na isteku ove radne godine svime postignutim, i činjenicom da smo to sve učinili zajedno, sarađujući pri tom, i pomažući jedni drugima. Također smo zadovoljni jer smo sve postignuto zorno iskazali na protekloj manifestaciji. To je bila prilika da se prisjetimo uloženog truda i da nagradimo odgovorne i zaslužne pojedince i ustanove.

Dane kvaliteta posjetilo je oko tri stotine zdravstvenih radnika iz svih krajeva Federacije BiH i iz zdravstenih ustanova primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Koordinatori, ovlašteni ocjenivači, direktori i djelatnici ministarstava, zaposlenici zavoda zdravstvenog osiguranja i zavoda za javno zdravstvo - svi su se odazvali našem pozivu.

Iako je kraj kalendarske godine vrijeme kada se tradiocionalno organizira veliki broj zbivanja i stručnih okupljanja, samo je mali broj dužnosnika imao već ranije preuzete obaveze pa nije bio u mogućnosti posjetiti naš skup. Međutim, svi oni su nas o tome blagovremeno obavijestili, i imenovali osobe koje su ih zamijenile i, u njihovo ime, bili sudionici pomenutog događaja.

Ove godine, posjetili su nas i predstavnici sličnih agencija iz regiona, i bili aktivni učesnici programa te tako i sami umnogome doprinijeli krajnjem uspješnom rezultatu Dana kvaliteta. Obavezan sam pomenuti direktoricu hrvatske agencije g.-đu Ninu Bončić-Mijatović, zatim mog osobnog prijatelja - direktora srpske agencije, Vladu Arsenovića, ali i mog drugog prijatelja iz banjalučke, sestrinske agencije – Sinišu Stevića, sa kojim dijelim mnoge trenutke zajedničkih obaveza i poslova kako na domaćem, tako i na inostranom planu. Drage moje kolege – veliko Vam hvala!

Na poslijetku, kao direktoru AKAZ-a, dužnost mi je pomenuti one, (iako u ovom tekstu posljednje na broju, ali zato ništa manje važne), koje smo zaobišli prilikom dodjele prizanja i zahvala. Ali ne slučajno. Nego zato što nisu bili u mogućnosti primiti zahvale i priznanja. Naime, to su oni koji su i tada bili zauzeti izvršavanjem radnih zadataka i tekućih obaveza. To su zaposlenici AKAZ-a.

Bez njihovog zalaganja, i truda koji prevazilazi redovne okvire poslovanja, odgovorno tvrdim, ovaj skup ne bi bilo moguće organizirati, pripremiti i izvesti. I to sa odlikom! Oni su malo vidljivi dio naše agencije, i točkići koji pomiču cijeli aparat. Bravo akazovci – čista petica!

Iskreno se nadam da ste svi vi koji ste nas posjetili imali koristi od Dana kvaliteta; imali priliku da se međusobno bolje upoznate; i priliku da se, van programa, opustite i zabavite. Na našoj stranici vam donosimo mnoštvo fotografija koje će nas na to podsjetiti.

Vaše zadovoljstvo je podstrek, ali i obaveza, da u budućnosti radimo još i bolje.

S poštovanjem i srdačno,
Ahmed Novo.


Dani kvaliteta

19.12.2016.

Okrugli stol na temu “Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga u Regionu”

U sklopu “Dana kvaliteta u zdravstvu FBiH” u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) održan je veliki okrugli stol na temu “Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga u Regionu”. Okrugli stol u Sarajevu okupio je predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona koji su na jednom mjestu predložili još bolje moguće načine saradnje kao i unapređenja saradnje kolegica i kolega iz regiona u cilju jačanja i boljeg pozicioniranja ovih agencija u sistemima zdravstvene zaštite.

Na okruglom stolu o svemu navedenom su razgovarali direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) i domaćin okruglog stola Ahmed Novo, dr. Siniša Stević direktor Agencije za sertifikaciju, kvalitet i akreditaciju u Republici Srpskoj (ASKVA), Nina Bončić Mijatović, ravnateljica Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Republici Hrvatskoj, Vlado Davkovski iz Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS), te Zoran Riđanović, jedan od pionira na ovim prostorima kada govorimo o akreditaciji i poboljšanju kvaliteta, utemeljitelj i prvi direktor AKAZ-a. Direktorica Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Makedoniji Elizabeta Zisovska bila je spriječena, ali je potpisala zajedničku izjavu i uputila riječi podrške koje su pročitane na okruglom stolu.

Nakon okruglog stola na kojem su, uz potvrđivanje odlične saradnje, razmijenjene ideje i pozitivne prakse,svi prisutni potpisali su zajedničku Izjavu u kojoj su, između ostalog, izrazili spremnost za učestvovanje u svim projektima iz dogovorenih izvora finansiranja a koji se tiču razmjene kadrova, učešća u komisijama ili sličnim stručnim tijelima prilikom rada na zajedničkim projektima koji se odnose na uspostavu, podizanje i razvoj sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.


Dani kvaliteta

16.12.2016.

Dodjelom priznanja završeni "Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH"

Dodjelom priznanja i pohvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu, te akreditacija i sertifikacija zdravstvenim ustanovama završeni su četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji su u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) okupili više od 300 stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu.

Priznanje ‘Šampion kvaliteta” za ovu godinu pripalo je mr. sc. med. dr. Enisu Hasanoviću iz JU Zavod za zaštitu žena i materinstva KS i dugogodišnjem saradniku AKAZ-a. Priznanje se dodjeljuje za doprinos u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u FBiH.

Priznanje za izvrsnost u kategoriji ‘Menadžer ustanove' dobili su dr.sc.med.Snježana Balta, direktorica Zavoda za javno zdravstvo KS i dr. Enes Tokić, direktor JZU Banja Ilidža Gradačac. U kategoriji ‘Vanjski ocjenjivač' priznanja za izvrsnost su dobili dr. Samira Srabović, specijalistica porodične medicine iz DZ Tuzla i mr.ph. Anela Galić, direktorica JU Ljekarne/apoteke u Vitezu, dok je u kategoriji ‘Koordinator' priznanje dobila Gildžana Bećirović, koordinatorica kvaliteta u DZ Doboj-Istok. U kategoriji ‘Facilitator' priznanja za izvrsnost dodijeljena su Almiru Kovačeviću, koordinatoru kvaliteta u Kantonalnoj bolnici Bihać i Spomenki Omanović iz Službe za kvalitet u DZ Tuzla. U kategoriji ‘Junior izvrsnosti' priznanja su dobili Fahrudin Kevrić, koordinator kvaliteta u DZ Čelić i Suada Sofić iz CMZ Novi Grad Sarajevo.

Priznanje za životno djelo ove godine dodijeljeno je prof. dr. Muharemu Zildžiću, članu Akademije medicinskih nauka u BiH, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u Tuzli, specijalisti interne medicine, gastroenterologu i porodičnom ljekaru koji se, uz mnogobrojne aktivnosti, posvetio i uvođenju sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove BiH.

Drugi dan manifestacije “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” obilježile su i dodjele akreditacija i sertifikacija zdravstvenim ustanovama koje su dobili: Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Banja Ilidža Gradačac, CMZ DZ Živinice i CMZ DZ Goražde, JU Ljekarne Vitez, PZU Apoteke Eurofarm-EDAL, Nova, Linea, M i JU Gradačac kao i DTPS centar KCUS-a.

Pohvale i priznanja dodijeljeni su federalnom ministarstvu zdravstva Vjekoslavu Mandiću te Snježani Bodnaruk, Goranu Čerkezu i Vildani Doder iz Federalnog ministarstva zdravstva, te mr.sc.dr. Siniši Steviću, direktoru Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u RS (ASKVA), te Nerminu Suljkanoviću iz Doma zdravlja Doboj Istok, Muhamedu Mahmud Ali - osnivaču i vlasniku Apoteke Ibn Sina, Vesni Hadžiosmanović sa KCUS-a, te Emini Osmanagić, direktorici Asocijacije XY.

“Kada vam se na trenutak učini da ostajete bez energije korisno se družiti sa sličnim sebi koji su kao i vi nekoliko puta prošli faze razvoja, uspona i padova, zato što onda možemo zajedno rasti jer čovjeka snažno motivira i vjera vaših kolega da možete. Hvala vam svima na učešću", kazao je na kraju manifestacije dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a.

Četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji su održani u Sarajevu 15. i 16. decembra bili su u znaku obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a, ali i regionalne saradnje kroz veliki okrugli stol na temu “Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga u Regionu” koji je okupio predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona koji su na jednom mjestu predložili još bolje moguće načine saradnje.

Fotografije sa drugog dana manifestacije..


Dani kvaliteta

15.12.2016.

Više od 300 stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu na dvodnevnoj manifestaciji

Više od 300 stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu te gostiju okupili su četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji se održavaju u Sarajevu 15. i 16. decembra. Dvodnevna manifestacija uz brojne sadržaje nudi obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a. Kroz veliki okrugli stol koji će okupiti predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona ovogodišnji ”Dani kvaliteta” poseban fokus stavljaju i na regionalnu saradnju.

“Govorićemo danas o tome šta nas povezuje, gdje se razlikujemo, kako sarađivati i šta možemo naučiti jedni od drugih. Prvi dan manifestacije više od 150 učesnika imaće priliku da kroz interaktivnu radionicu usvoji znanja i vještine koje će pomoći koordinatoru kvaliteta u toku procesa uspostavljanja i održavanja sistema kvaliteta te da bolje shvate svoje ulogu i zadatke. Ovo je prilika da se i ojača i učvrsti komunikacija koordinatora kvaliteta sa Agencijom. Pripremili smo radionicu za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta kako bi podržali da što bolje i učinkovitije obavljaju svoje zadatke u skladu sa zakonskim okvirima i očekivanjima menadžmenta i zaposlenika zdravstvene ustanove, pacijenata, javnosti i naravno AKAZ-a”, kazao je dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

“Drugi dan će biti više revijalnog karaktera, dan kada će se polaznicima radionica pridružiti brojni gosti,njihoko 150, među kojima i direktori zdravstvenih ustanova kao jedni odnajvažnijih čimbenika u procesu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga. Pozvali smo i partnere iz UN agencija i druge organizacije te goste: ministarstva zdravstva, zavoda za javno zdravstvo i zdravstveno osiguranje kako bi im prezentirali relizaciju naših aktivnosti u 2016. godini i naša planove za naredni period. Ovo je također, sjajna prilika da se bolje upoznamo i učvrstimo našu suradnju”, dodaje dr. Novo ističući kako će će i ovogodišnji ”Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH” biti prilika da se dodijele priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Ovogodišnji “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” su i u znaku regionalne saradnje s obzirom da je jedan odcentralnih događaja i veliki okrugli stol na kojem će se okupiti predstavnici agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona kako bi razgovarali o ostvarenim rezultatima i izazovima koji stoje pred agencijama u regionu.

“S obzirom da agencije za poboljšanje kvaliteta u regionu uspješno sarađuju i razmjenjuju iskustva i pozitivne prakse, odlučili smo se ove godine organizirati veliki okrugli stol na kojem ćemo svi na jednom mjestu predložiti još bolje moguće načine saradnje kao i unaprijediti saradnju kolegica i kolega iz regiona u cilju jačanja i boljeg poziciniranja naših agencija u sistemima zdravstvene zaštite”, kaže dr. Novo dodajući kako će prisutni direktori agencija iz regiona: iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i oba direktora iz BiH: iz FBiH i RS nakon okruglog stola na kojem će, uz potvrđivanje odlične saradnje, razmijeniti ideje i pozitivne prakse potpisati zajedničku Izjavu.


Saopštenje za medije

14.12.2016.

DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU 15. i 16. DECEMBRA
Regionalnom saradnjom i stručnim obukama do još boljeg sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu

Četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji se održavaju u Sarajevu 15. i 16. decembra biće u znaku obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a, ali i regionalne saradnje kroz veliki okrugli stol koji će okupiti predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona.

“S obzirom da agencije za poboljšanje kvaliteta u regionu uspješno sarađuju i razmjenjuju iskustva i pozitivne prakse, odlučili smo se ove godine organizirati veliki okrugli stol na kojem ćemo svi na jednom mjestu predložiti još bolje moguće načine saradnje kao i unaprijediti saradnju kolegica i kolega iz regiona u cilju jačanja i boljeg poziciniranja naših agencija u sistemima zdravstvene zaštite”, kaže dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

“Svi prisutni direktori agencija iz regiona: iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i oba direktora iz BiH: iz FBiH i RS nakon okruglog stola na kojem će, uz potvrđivanje odlične saradnje, razmijeniti ideje i pozitivne prakse potpisaće zajedničku Izjavu. U ovoj veomabitnoj Izjavi će, između ostalog, izraziti spremnost za učestvovanje u svim projektima iz dogovorenih izvora finansiranja a koji se tiču razmjene kadrova, učešća u komisijama ili sličnim stručnim tijelima prilikom rada na zajedničkim projektima koji se odnose na uspostavu, podizanje i razvoj sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu”, ističe Dr. Novo.

Prvi dan manifestacije uz okrugli sto obilježiće i radionice u sklopu kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene djelatnike u FBiH - jedna za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i druga za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a.

“Više od 150 učesnika imaće priliku da kroz interaktivnu radionicu usvoji znanja i vještine koje će pomoći koordinatoru kvaliteta u toku procesa uspostavljanja i održavanja sistema kvaliteta te da bolje shvate svoje ulogu i zadatke. Ovo je prilika da se i ojača i učvrsti komunikacija koordinatora kvaliteta sa Agencijom. Pripremili smo radionicu za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta kako bi podržali da što bolje i učinkovitije obavljaju svoje zadatke u skladu sa zakonskim okvirima i očekivanjima menadžmenta i zaposlenika zdravstvene ustanove, pacijenata, javnosti i naravno AKAZ-a”, dodaje dr. Novo napominjući kako su za drugi dan manifestacije, pored koordinatora kvaliteta i ovlaštenih ocjenjivača kvalitete pozvani i direktori zdravstvenih ustanova “kao jedni odnajvažnijih čimbenike u procesu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga”.

“Pozvali smo i partnere iz UN agencija i druge organizacije te goste: ministarstva zdravstva, zavoda za javno zdravstvo i zdravstveno osiguranje kako bi im prezentirali relizaciju naših aktivnosti u 2016. godini i naša planove za naredni period. Ovo je također, sjajna prilika da se bolje upoznamo i učvrstimo našu suradnju”,ističe dr. Novo dodajući da će i ovogodišnji ”Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH” biti prilika da se dodijele priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Organizirani pristup problemu kvaliteta zdravstvene zaštite sve češće se pominje u kontekstu odgovarajućih standarda koja naša zemlja ispunjava na svom putu priključivanju porodici evropskih naroda. S tim u vezi, u okviru zajedničkog projekta Svjetske banke “Osnovno zdravstvo” i Federalnog ministarstva zdravstva na razvoju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, 2005. godine ustanovljena je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, (AKAZ) sa sjedištem u Sarajevu, a na temelju formulirane politike kvaliteta i zakona koji tretira istu materiju.

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

 

 

AKAZ © 2003 -
  webmaster@akaz.ba
eXTReMe Tracker