Pogledajte na AKAZ-ovom YouTube kanalu:

Edukacijski video za primjenu ISOSI

Zaposlenici Opće bolnice na obuci za primjenu Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom.  10.05.19

Inkluzivni standardi za osobe s invaliditetom (ISOSI), predstavljaju poseban set standarda za zdravstvene ustanove za koje je potrebna dodatna edukacija. Edukacija je namijenjena svim zdravstvenim radnicima koji dolaze u dodir sa osobama s invaliditetom.

Tretman, i komunikacija sa ovom kategorijom korisnika zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga, ima posebnosti koje je neophodno prepoznati i izlučiti kako bismo imali adekvatan odnos naspram istih a koji, u konačnici, znači i ispunjenje zahtjeva struke kao i ispunjenje načela pružanja jednake usluge za sve pacijente.

Doc.dr. Ahmed Novo: „Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), pristupila je pitanjima i problematikama usluga za osobe s invaliditetom sveobuhvatno – od razvoja standarda, preko pilotiranja – do same primjene u zdravstvenim ustanovama. Međutim, otišlo se i korak naprijed. Naime, poveli smo računa o provođenju edukacije za zdravstevne radnike u smislu organiziranja tečajava za ustanove u kojima se ovi standardi primjenjuju. Iskoristili smo i moderne tehnološke mogućnosti kako bismo ove edukacijske sadržaje ponudili i u obliku video snimaka koje smo postavili na naš YouTube kanal. Na ovaj način dajemo mogućnost i onim osobama koje su bile spriječene prisustvovati edukacij, ali i svim drugim zainteresiranim, da naknadno, u vlastitim okruženjima, pogledaju izlaganja i prezentacije naših predavača i tako se znanjem i informiranošću priključe svojim kolegama – polaznicima tečaja.“

Kako je J.U. Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ iz Sarajeva poligon pilotiranja ISOSI, obuka koja je provedena u februaru, martu i aprilu tekuće godine omogućila je najvećem broju zdravstvenih radnika ove ustanove koji su direktno komunikacijski uključeni u tretman osoba s invaliditetom, da uživo prođu predmetnu obuku. Za sve ostale, video materijal koji donosimo pruža mogućnost informiranja i naknadnog učenja.

Predavači i teme predstavljeni na našem kanalu su:

Saradnja i partnerstva