Edukacija i obuka

Edukacija vanjskih ocjenjivaca zdravstvenih ustanova

Ovlašteni ocjenjivač na terenu, ocjena ZU Apoteke. 05.10.20

U sklopu redovnog programa ovogodišnjih edukacijskih aktivnosti, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje provedbu napredne obuke za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta (vanjske ocjenjivače) - u srijedu i četvrtak, 28. i  29.10.2020. godine Obuka je predviđena u trajanju od dva radna dana u Hotelu Hollywod, Ilidža, uz pridržavanje svih uvjete epidemioloških sigurnosnih mjera, a prijave će se primati do kraja radnog dana u ponedjeljak 26.10.2020. godine.  Plan i program edukacije možete preuzeti ovdje (http://www.akaz.ba/ovlasteni-ocjenjivaci).

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na ovu obuku koja će im omogućiti angažman za eksperta - vanjskog ocjenjivača Agencije u predstojećem periodu u kojem očekujemo veliki broj certifikacija apoteka, domova zdravlja, kao i ustanova bolničkog oblika zdravstvene zaštite i drugih specijaliziranih ustanova koje obavljaju zdravstvenu djelatnost.

Ovdje možete pronaći primjerak uplatnice koji sa Obrascem za prijavu (http://www.akaz.ba/ovlasteni-ocjenjivaci)  trebate dostaviti putem faxa u AKAZ (033 771 881) ili elektronski putem mail-a ocjenjivac@akaz.ba. Kontakt osoba za obuke za vanjske ocjenjivače i facilitatore je g.đa Melka Mercvajler prof., na telefonskoj liniji broj: 033-771-874 (centrala 033-771-871), odnosno sa elektronskom poštanskom adresom ocjenjivac@akaz.ba i melka.m@akaz.ba.

Prijave će se primati po formuli 1+1 gratis, odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog drugog prijavljenog djelatnika pojedine zdravstvene ustanove.

Syllabus obuke možete preuzeti na stranici (http://www.akaz.ba/ovlasteni-ocjenjivaci).

Saradnja i partnerstva