Obavještenje korisnicima:

Datum obuke za vanjske ocjenjivače - 23. i 24.10.

25.09.19

Kalendar aktivnosti Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), planiran početkom 2019. godine, u dijelu koji se tiče edukacije, predviđao je održavanje obuke za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta (vanjske ocjenjivače) za 11. i 12.10.

Ipak, određene okolnosti poslovanja dovele su do manjih korekcija i prilagodbi koje redovno saopštavamo korisnicima a što je slučaj i danas.

Tako, podsjećamo još jednom da će oktobar započeti obukom za djelatnike apoteka – u četvrtak 03.10. a obuka za vanjske ocjenjivače biće vremenski pomjerena i održavanje će biti - u srijedu i četvrtak, 23. i  24.10.

Sve ranije pristigle prijave kandidata za obuku, i eventualno do sada izvršene uplate - smatraćemo važećim za gore-pomenute datume.

Istovremeno, pozivamo i sve ostale zainteresirane za obje navedene obuke da se čim skorije prijave obzirom da za to još ima mogućnosti i mjesta.

Na koncu, ovom prilikom, podsjećamo također korisnike da će napredna obuka za facilitatore biti održana u četvrtak 14. i petak 15.11. te vas pozivamo da vaše prijave dostavljate već sada kako bismo uspješno planirali radne kapacitete i obezbijedili na vrijeme sve predavačke kadrove.

Kontakt osoba za obuke za vanjske ocjenjivače i facilitatore je g.đa Melka Mercvajler prof., na telefonskoj liniji broj: 033 771 874, odnosno sa elektronskom poštanskom adresom melka.m@akaz.ba; Obrazac za prijavu i sillabus obuke možete preuzeti na steranici http://www.akaz.ba/ovlasteni-ocjenjivaci

Hvala.

Saradnja i partnerstva