AKAZ obavio vanjsku ocjenu porodilišta JU Opca bolnica Bugojno

19.09.23

Vanjski ocjenjivač  Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) dr. Jasmin Hodžić obavio je vanjsku ocjenu prilikom posjete porodilišta Opće bolnice Bugojno u svrhu reakreditacije "Bolnica-Prijatelj beba".

Posjeta je upriličena 08.09.2023. godine te je prošla u ugodnoj kolegijalnoj atmosferi, a ocjenjivači AKAZ-a imali su priliku pregledati dokumentaciju, prostorije i uvjete u kojima borave bebe i porodilje. Tokom završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivači će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom.

Nakon isteka stečenog akreditacijskog statusa "Bolnica -prijatelj beba" prije četiri godine, a po prvi put prije osam godina. Bolnica Bugojno uputila je prijavu - tj. zahtjev za akreditiranje i obnavljanje cijelog procesa. Nakon potpisivanja Ugovora, dostavljanja AKAZ-u samoocjene, koja je bila mnogo lakše realizovana od prve samoocjene.

Nakon toga krenulo se u realizaciju akcionog plana za provedbu standarda u cilju akreditacije bolnica - prijatelj beba.

Uposlenici Bolnice Bugojno nadaju se da su uspjeli provesti sve aktivnosti i da će AKAZ, kao ovlasteno tijelo u oblasti poboljsanja kvaliteta. sigurnosti i akreditacije u zdravstvu FBiH prepoznati značaj akreditacije. Svim zaposlenicima na odjelu je olakšan rad pridržavajući se sigurnosnih standarda dok je koordinaciju izmedu Agencije AKAZ i Bolnice Bugojno vodila Mersiha Zahirović, dipl.pravnik. Direktorica dr. Subha Agić - Habib spec. pedijatar, prepoznala je značaj uspostavljanja akreditacijskog statusa.

Bolnica Bugojno kao zdravstvena ustanova prepoznaje važnost dojenja za zdravlje majke i djeteta. Stvaranjem ambijenta žele svim majkama i njihovoj djeci omogućiti da što bolje razvijaju povezanost i stvaraju odnos koji će dugoročno predstavljati temelj njihovog zdravlja i zadovoljstva.

U svakodnevnom radu postupci radnika su usmjereni prema zaštiti i potpori isključivom dojenju u prvih sest mjeseci života, te nastavku dojenja tokom dvije godine i duže.

Sve informacije koje majke dobiju temeljene su na činjenicama razumljive i imaju zadaću jačati samopouzdanje žene, a u skladu sa preporukama UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije.

Preuzeto 12/09/2023 sa stranice www.bug.ba

 

 
Saradnja i partnerstva