Važni datumi:

10.10. Svjetski dan mentalnog zdravlja

10.10.19

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), jedan je od najvažnijih aktera u provedbi Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini i s ponosom gledamo na rezultate našeg dosadašnjeg rada. Naravno, ti rezultati su u potupunosti plod saradnje sa svim zdravstvenim radnicima u Federaciji BiH koji su direktno ili inidirektno uključeni u proces zaštite mentalnog zdravlja cjelokupnog stanovništva. Stoga je 10.10. datum koji zajedno trebamo obilježiti na poseban način jer nas na to obavezuju svi korisnici zdravstvenih usluga i pacijenti kako bismo jačali svijest o važnosti,  potrebi i ulozi Centara za mentalno zdravlje kao osnovne jedinice i mjere cjelokupnog zdravstvenog sistema u pogledu zaštite mentalnog zdravlja.

Podsjećamo i ovom prilikom da Projekat mentalnog zdravlja u BiH podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja tematski je posvećen prevenciji sucida i obilježava se pod sloganom „40 sekundi za akciju”. 

Cilj  i svrha obilježavanja dana mentalnog zdravlja ove godine je da se poboljša svijest o značaju samoubistva kao globalnog javnozdravstvenog problema. Također, neophodno je i da se  poboljša znanje o tome što se može učiniti kako bi se spriječilo samoubistvo te da se smanji stigma povezana sa samoubistvom kako bi oni koji se bore sa tim problemom znali - da nisu sami.

Saradnja i partnerstva