EMB I KLINIČKE VODILJE NA NASTAVKU OBUKE ZA KOORDINATORE

“Smanjiti nesigurnost u odlučivanju u medicini koja je i dalje prisutna unatoč velikom napretku u istraživanjima i tehnologiji”

Polaznice i polaznici slušaju predavanje doktorice Filipe Markotić 07.06.18

Medicina zasnovana na dokazima i kliničke vodilje bili su tema nastavka obuke za koordinatorice i koordinatore kvaliteta u zdravstvu u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ). Obuka se obavlja svakog četvrtka do 21. juna ove godine i u tom periodu su polaznicama i polaznicima prezentirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

O medicini zasnovanoj na dokazima – Evidence Based Medicine (EBM), govorila je mr.sc. dr. Filipa Markotić, specijalistica kliničke farmakologije s toksikologijom u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

“Medicina zasnovana na dokazima je savjesna, nedvojbena i kritična primjena najboljega mogućeg dokaza u donošenju odluka o skrbi za pojedina bolesnika. Jedan od glavnih ciljeva EBM-a je smanjiti nesigurnost u odlučivanju u medicini koja je unatoč velikom napretku u istraživanjima i tehnologiji i dalje značajno prisutna”, kazala je, između ostalog, u predavanju je mr.sc. dr. Filipa Markotić.

Dr. Jasminka Jašić iz Doma zdravlja Srebrenik govorila je o kliničkim vodiljama I primjerima iz prakse.

“Unutar sistema kvaliteta vodilje su “specifikacije kliničkog procesa”, a klinički audit je jedna od komponenti osiguranja kvaliteta. Ciklična priroda kliničkog audita često pomaže da se vodilje za kliničku praksu poboljšaju i da se čak utvrde one oblasti kliničkog rada koje iziskuju hitan razvoj ili adaptaciju kliničkih vodilja”, kazala je dr. Jasminka Jašić između ostalog tokom predavanja.

U skladu sa „Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu“, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Saradnja i partnerstva