Edukacija i obuka:

Osnovna obuka za zdravstvene profesionalce

Stilizovana fotografija knjiga za edukaciju 07.09.22

Prema planu i programu edukacija, AKAZ-ova Osnovna obuka za zdravstvene profesionalce održaće se 29. septembra 2022. godine u prostorijama Agencije, na adresi: Dr. Mustafe Pintola br. 1 Ilidža/Sarajevo ili u hotelu Hollywood na Ilidži, sa početkom u 8:30 sati, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških i sigurnosnih mjera. Edukacija će u mnogome pomoći osoblju da započnu ili održe proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u svojim ustanovama.

Na obuci će polaznice i polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; certifikacijskim i akreditacijskim standardima; relavantnim propisanim indikatorima, kao i kako ispuniti tražene zahtjeve iz standarda. Kroz praktičan rad biće im približeni načini pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu.

Obuka je namijenja svom osoblju ZU, posebno imajući u vidu da koordinator kvaliteta zbog obima posla koji iziskuje uvođenje i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta, kao i cjelokupni proces certifikacije/akreditacije, ne može sam da obavlja sve zadatke te stoga preporučujemo edukaciju i drugih zaposlenika.

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: ahalilagic@akaz.ba; vdrljevic@akaz.ba; apoteke@akaz.ba; ili na brojeve telefona 033/771-874; 033/771-875. (više u Pozivu ZU)

Kontakt osobe su Aida Halilagić, prof. i mr.ph. Vildana Drljević.  

Napomena:

  1. Prijave su otvorene do 28. septembra 2022. godine i primaju se po formuli 3+1 gratis, odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine privatne prakse ili zdravstvene ustanove.
  2. Obuka za osoblje je i preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta i postanu vanjski ocjenjivači AKAZ-a.
  3. Također, svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14.), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.
Saradnja i partnerstva