Edukacija i obuka

Održan četvrti modul edukacije za specijalizante

Učesnici obuke 20.02.23

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/20), dana 16.02.2023.godine održan je četvtri modul edukacije za specijalizante porodične/obiteljske medicine, koju su ođržali dipl.iur Ibrahim Kurtović, i dip.med.sestra Danijela Ovčina.

Teme koje su specijalizanti odslušali iz ovog modula su:

  • Kvalifikacija žalbi u porodičnoj medicine i primjeri iz prakse.
  • Incidentne situacije, neželjeni događaji i primjeri iz prakse.
  • Iskustva u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta u JU DZ KS.
  • Zadovoljstvo osoblja i pacijenata.

.

Saradnja i partnerstva