AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

AKAZ
Kontakti
Meni

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

Telefon:+ 387 33 771-870;

Fax: +387 33 771-880;

E-mail: akaz@akaz.ba

adresa:
Dr. Mustafe Pintola 1,
71000 Sarajevo (Dom zdravlja Ilidža)

Žiro račun: 3383202266132924
UniCredit Zagrebačka Banka
ID.: 4201093510003
PB.: 1041102102
PDV br.: 201093510003

AKAZ (Dom zdravlja Ilidža)

     
Dr.sc.med. Ahmed Novo
+ 387 33 77 18 72
Direktor
 
Melka Mercvajler, prof.
+ 387 33 77 18 74
Rukovodioc za obuku i edukaciju
 
Doc.dr.sci.ph. Vera Kerleta Tuzović
+ 387 33 77 18 75
Stručni saradnik za standardizaciju
 
Vildana Drljević, mr.ph.                                              
+ 387 33 77 18 75
Stručni saradnik za sertifikaciju i akreditaciju
 
Adnan Bilić, mag.iur.                                                   
+ 387 33 77 18 77
Stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove
 
Alhijad Hajro, dipl.ecc.                                                
+ 387 33 77 18 73
Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove        
     
Azur Pašić
+ 387 33 77 18 71
Tehnički sekretar
 
Ljubomir Kravec
+ 387 33 77 18 76
Sistem administrator, webmaster
 
Drugi kontakti:    
Kontakt obuka i sertifikacija apoteka u FBiH
+ 387 33 77 18 75
apoteke@akaz.ba
Projekat Mentalno zdravlje u BiH - Akreditacija CMZ-a
+ 387 33 77 18 76
cmz@akaz.ba
Kontakt za koordinatore kvaliteta zdravstvenih ustanova
+ 387 33 77 18 73
koordinator@akaz.ba
Kontakt za vanjske ocjenjivače
+ 387 33 77 18 71
ocjenjivac@akaz.ba
Kontakt za facilitatore
+ 387 33 77 18 71
facilitacija@akaz.ba

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse trenutak

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati
Adobe Reader

AKAZ © 2003 -