AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Konferencije
Meni


"PATH ‘09 u Fedraciji BiH i Distriktu Brčko "

Izvještaj sa Konferencije: "PATH ‘09 u Federaciji BiH i Distriktu Brčko "

Strateška poruka PATH mreže u Federaciji BiH i Distriktu Brčko

Lista bolnica učesnica u PATH '09 u FBiH i DB

Program Konferencije

Talinska povelja

Bečka izjava o ocjeni bolničke izvedbe, 4. jul 2008.

PATH '09 The hospital registration form.

PATH '09 registracijska forma za bolnice (prevod).


"Savjetovanja i procedura ranog namjernog prekida trudnoće -
službeni stav i preporuka Udruženja ginekologa i perinatologa Federacije BiH
"

 Izvestaj finaliziranja i ratifikacije vodilje i njeno ustanovljavanje kao standarda kliničkog rada u zdravstvenim ustanovama

Odobrenje i ratifikacij kliničke vodilje


"Finansijske stimulacije za kvalitet u zdravstvenim ustanovama".

Modeli stimulativnog finansiranja zdravstvenih ustanova i timova obiteljske / porodične medicine za ispunjene ugovorene kriterije kvaliteta zdravstvene zaštite

Pregled Politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH s komentarima i prijedlog za akcione planove svih aktera u zdravstvu za period 2007. – 2010.

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izjave radnih grupa 1 i 2, EU/SZO projekt “Podrška reformi zdravstvenog sistema u BiH” Sarajevo, septembar/rujan 2005.

Treći stručni seminar za menadžere i koordinatore kvaliteta u zdravstvu u Federaciji BiH
„Dani kvaliteta u zdravstvu 2015“

Dana 19.10.2015. u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, održana je tematska sjednica koja je imala za cilj utvrđivanje datuma održavanja i definiranje programa za Dane kvaliteta u zdravstvu u FBiH.

Dani kvaliteta u zdravstvu imaju karakter godišnjeg pregleda postignuća i analize rada kao i priliku za dodjelu priznanja partnerima i saradnicima AKAZ-a.

Na današnjoj sjednici je odlučeno da će se ovogodišnja manifestacija održati 17.12. kao jednodnevno zbivanje.

Svim našim saradnicima i poslovnim partnerima upućujemo ovim putem obavijest i poziv za učešće, te vas molimo da pratite buduće obavijesti o ovoj temi na našoj web stranici kako biste bili u toku sa eventualnim izmjenama programa.

Poziv izlagačima Seminara...

Obrazac prijave za organizacije (izlagače)...


Održan prvi simpozij na temu „Perspektive medicine zasnovane na dokazima i
Cochrane u Bosni i Hercegovini“

U organizaciji Federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 12. oktobra 2015. godine održan je prvi simpozij na temu „Perspektive medicine zasnovane na dokazima i Cochrane u Bosni i Hercegovini kome je prisustvovalo preko 70 učesnika.

Konferenciju je otvorila prim. dr Marina Bera pomoćnica federalnog ministra zdravstva, doc.dr. Vjekoslava Mandića i ukazala na značaj ovoga skupa i ulogu AKAZ-a. Nadalje prisutnima su se obratili pozdravnim govorom, predstavnica Federalnog Ministarstva obrazovanja, gđa, Sanela Kuko, kao i dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Almira Hadžović Đuvo. Na kraju, prisutne je pozdravio i zažalio uspješan rada na ovom simpoziju i direktor AKAZ-a , dr. Ahmed Novo.

Prvo izlaganje je bilo pod naslovom „ Cochrane - šta je to“ (Cochrane - what is it), prezentirala je gošća iz Italije Silvia Minozzi, članica Cochrane-a, pojasnivši zašto je medicina zasnovana na dokazima (evidence based medicine), važna, šta je to Cochrane, kada je osnovan i sl. Nadalje, Dario Sambunjak, iz Hrvatske, je prezentirao „Cochrane sistemastski pregled -šta, kako i zašto“. U nastavku Mona Nasser, gošća iz Engleske, je govorila o „Upostavljanju prioriteta i kliničkim istraživanjima“. Putem skyp-a prisutnima se obratio i dr. Tom Jefferson iz Italije koji je govorio je o "Hayashi problemu: priča o Cochrane sistematskom pregledu“. I na kraju prvog dijela, učesnike simpozija pozdravila je dr. Irena Zakarija - Grković, koja je upoznala prisutne sa početkom rada Cochrane podružnice u Hrvatskoj.

U drugom dijelu prisutnima su se obratili dr. Ivica Grković, član Cochrane- a, koji je govorio o medicini zasnovanoj na dokazima i iskustvima iz Hrvatske, zatim Filipa Markotić iz Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, koja se osvrnula na najviše nivoe dokaza. Nadalje Mersiha Mahmić - Kaknjo je prezentirala Cochrane bazu podataka sa osvrtom na praktičnu primjenu u kreiranju esencijalne liste lijekova. Uz to, dr. Nermin Salkić je govorio i o korištenju Cochrane metodologije u izradi sistematkog pregleda.

Posebnu pažnju privukla je prezentacija dr. Karmele Krleža - Jerić iz Kanade koja je govorila o poboljšanje pristupa podacima kliničkih ispitivanja - brzo praćenje evolucije stvaranja dokaza, kao i izlaganje dr. Fadile Serdarević koja je upoznala prisutna sa svojim iskustvima u izradi vodilja uz korištenje medicine zasnovane na dokazima u Bosni i Herecgovini.

Na kraju, dr. Ahmed Novo je završio ovaj jednodnevni skup prezentacijom pod naslovom „Implementacija nauke u praksi i uloga Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH“. Uz to, izrazio je i nadu da će i naša zemlja naći mjesto u Cochrane organizaciji, a n a to upućuje zainteresovanost i kvalitetna diskusija koja se vodila među učesnicima skupa.

Lista učesnika...

Fotografije sa skupa...


Promocija standarda i programa akreditacije „bolnice prijatelji beba“
- održana završna Konferencija
uručena akreditacija za četiri „bolnice prijatelji beba“-

U organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i uz podršku UNICEF-a, 29. septembra 2015. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu održana je završna konferencija pod nazivom "Promocija standarda i programa - bolnica prijatelja beba“ u sklopu projekta koji su zajednički realizirali UNICEF BiH i AKAZ.

Pored organizatora, konferenciji su prisustvovali predstavnici Federalnog Ministarstva zdravstva, UNICEF-a, kao i zdravstvenih ustanova, odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo iz Federacije BiH i Brčko distrikta, koje su dale veliki doprinos u realizaciji Projekta akreditacije bolnica pijatelja beba.

Konferenciju je otvorio dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, koji je pozdravio prisutne i upoznao ih sa programom rada, nakon čega se pozdravnim govorom konferenciji obratila dr. Vildana Doder ispred Federalnog ministarstva zdravstva i dr. Ayman Abulaban, predstavnik UNICEF-a za BiH, naglašavajući značaj ovog projekta.

Ovom prilikom uručene su i akreditacije odjelima za ginekologiju i akušerstvo: Opšta bolnica Tešanj, Županijska bolnica Orašje, Zdravstveni centar Brčko i Opća bolnica Jajce.

U nastavku, „Programi federalnog ministarstva zdravstva podržani od strane UNICEF-a“ prezentirala je dr. Doder koja je ovom prilikom istakla najznačnije programe, s posebnim naglaskom na kvalitet, certifikaciju i akreditaciju. Uz to, učesnici Konferecije su bili upoznati i sa aktivnostima Internacionalne mreže za akciju dojenja i aktivnostima u Bosni i Hercegovini kao i o svjetskim trendovima dojenja o čemu su učesnike konferencije informirale dr. Sabaha Dračić i dr. Aida Filipović. Nadalje, posebnu pažnju prisutnih privukla je prezentacija dr. Mire Ademović, koja je govorila o svojim iskustvima i praksi bolnica prijatelja beba, aktivnostima u kojim aktivno sudjeluje već preko 20 godina.

Drugi dio Završne konferencije bio je posvećen prezentiranju iskustava AKAZ-ovih saradnika koji su bili uključeni u edukaciju, facilitaciju i vanjsku ocjenu porodilišta. Dr. Enis Hasanović je govorio o vanjskoj ocjeni u kojoj je učestvovao kao vođa timova vanjskih ocjenjivača, Senada Mujačić, dms. je prezentirala svoje aktivnosti u oblasti facilitacije, dok je direktor dr. Novo govorio o AKAZ-ovom programu akreditacije.

I za kraj, predstavnica Županijske bolnice Livno, Roberta Perković, dms. i Kantonalne bolnice Zenica dr. Jasmin Hodžić su predstavili svoja iskustva koja su stekli tokom pripreme svojih odjela ginekologije i akušerstva za akreditaciju .

Treba dodati da je u Federaciji BiH do sada akreditirano 14 bolnica prijatelja beba i da se preostale bolnice planiraju akreditirati čim ispune zahtjeve iz standarda i kriterija.

Program Konferencije...

Lista učesnika...

Fotografije sa Konferencije...


S ponosom objavljujemo da Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), nakon prošlogodišnjeg velikog uspjeha, i ove godine organizuje

Dane kvaliteta u zdravstvu – Drugi stručni seminar za koordinatore kvaliteta u FBiH 16.12.2014. godine
u Sarajevu, hotel Hollywood, Ilidža.

Koristimo ovu priliku da pozovemo sve koordinatore kvaliteta i direktore zdravstvenih ustanova u FBiH da pošalju prijavu za učešće na ovoj manifestaciji putem maila ahajro@akaz.ba i to najkasnije do srijede, 10.12.2014. godine.

Radujemo se našem druženju i razmjeni informacija i iskustava.

Plan i program za 16.12.2014. možete pogledati ovdje


Geneva Health Forum 2014

U periodu od 15.-17.4.2014. predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) su prisustvovali Geneva Health Forum 2014. Forum je organizovan od strane Univerzitetske bolnice u Ženevi i Univerziteta u Ženevi, u suradnji sa drugim švicarskim akademskim institucijama i organizacijama koje djeluju u oblasti zdravstva u Ženevi, ali i širom svijeta. Ovaj skup je obradio i neke globalne zdravstvene probleme te je omogućio da se prikažu jedinstvena iskustva i inicijative pokrenute od strane učesnika iz svih dijelova svijeta. Cilj je da se otvore novi vidici i ostvari intersektorijalni pristup u rješavanju kompleksnih pitanja u zdravstvom sektoru.

Ovogodišnji Geneva Health Forum je bio posvećen integrativnom pristupu u rješavanju globalnih zdravstvenih problema. AKAZ je sa kolegama iz Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) predstavio rad na temu ''Odnosi i komunikacija centara za mentalno zdravlje sa drugim relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini'', kroz koji su prikazane aktivnosti ove dvije agencije u okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH.

Prezentacija postera...

 


Simpozij magistara farmacije sa međunarodnim učešćem u organizaciji
Komore magistara farmacije FBiH, Sarajevo, 12.april -14. april 2013.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) je učestvovala na Prvom simpoziju Komore magistara farmacije FBiH održan 12.-14.04.2013. u Sarajevu, u hotelu Holiday Inn pred više od 300 učesnika i predstavnika kantonalnih farmaceutskih komora. Tema Simpozija je bila: „Nova uloga magistara farmacije u sistemu zdravstvene zaštite“, prvi dan je bio posvećen uspostavljanju sistema sigurnosti i kvaliteta u apotekama.

Direktor Agencije Mr.sci.dr Ahmed Novo je otvorio Simpozij i održao prvo predavanje na temu „ AKAZ – Agencija za kvalitet i akreditaciju: zakonski okvir, istorijat Agencije, zašto kvalitet I sigurnost, funkcije AKAZ-a, standardi koje je razvio AKAZ, priručnici te planovi Agencije za 2013. godinu”. Prim. dr. Riđanović je govorio o „Akreditaciji i sertifikaciji u apotekama“, sličnosti i razlike, šta podrazumijevaju i kako razlikovati ove pojmove u svjetlu uvođenja kvaliteta i sigurnosti u apotekama, a doc. dr. sci. ph. Vera Kerleta-Tuzović je učesnicima približila koncept standarda i zakonom obavezne sertifikacije apoteka u predavanju „Sertifikacijski standardi za apoteke“. Ispred AKAZ-a je o „Psihološkom aspektu komunikacije“ govorila prof. dr. Jasna Bajraktarević.

Fotografije sa Simpozija

U okviru Simpozija održana je i press konferencija na kojoj su izjave dali i govorili predsjednica Komore prim. mr. ph. Zahida Binakaj, direktor AKAZ-a dr. Ahmed Novo i predsjednica Farmaceutskog društva RS mr. ph. Rada Amidžić.

Objave iz štampe:

Avaz-online 13.04.
Dnevni avaz, ned. 14.04.
Oslobođenje ned. 14.04.

Na Simpoziju su drugi dan govorili i doc. dr. Dušica Krajnović o „Komunikacijskim kompetencijama u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite“ i akademskim specijalizacijama u farmaciji od strane Univerziteta u Beogradu, doc. dr. sci. ph. Arijana Meštrović, CoDEG - European representative o „Profesionalizmu, etici i autonomiji u pružanju ljekarničke skrbi“ te o specijalizacijama za farmaceute sa tačke gledišta Zagrebačkog univerziteta, mr. sci. ph. Tarik Ćatić o „Modelima plaćanja farmaceutskih usluga u Evropi i BiH“, Mr. ph. Hana Salihefendić, o „Novoj ulozi farmaceuta u bolničkoj apoteci“ te doc. dr. Jasmina Đeđibegović o „Zdravstvenim specijalizacijama za magistre farmacije – mogućnost impelementacije u praksi“.

Program Simpozija


Konferencija: "PATH ‘09 u Fedraciji BiH i Distriktu Brčko"Alat za ocjenu izvedbe za poboljšanje kvalitete u bolnicama
(The Performance Assessment Tool for quality improvement in Hospitals)


U organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva BiH i Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 22. maja/svibnja 2009. godine u Sarajevu je održana konferencija "PATH ‘09 u Federaciji BiH i Distriktu Brčko ".

Osim predstavnika organizatora, konferenciji su prisustvovali predstavnici bolnica i kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i gosti/učesnici iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore.

Konferenciju je otvorila prim. dr Marina Bera pomoćnica federalnog ministra zdravstva, nakon čega se pozdravnim govorom konferenciji obratio prim. Dr Zoran Riđanović naglašavajući značaj ovog projekta za naše bolnice i ističući da je ovo svojevrstan historijski događaj, jer naše bolnice po prvi put organizirano i sistematično počinju prikupljati podatke za indikatore bolničke izvedbe, što treba da rezultira akcijama za uklanjanje slabosti na koje indikatori ukažu. Konferenciju je također pozdravio i predstavnik ureda SZO u BiH mr. sci. med. Ahemd Novo koji je učesnicima zaželio uspješan rad....

Više o Konferenciji
Više o PATH Projektu


Održane konferencije:

"Savjetovanja i procedura ranog namjernog prekida trudnoće -
službeni stav i preporuka Udruženja ginekologa i perinatologa Federacije BiH"

Četvrtak, 30. oktobar, 2008. godine,
11,00 - Hotel Hollywood, Sarajevo

Organizatori:
AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
Udruženje ginekologa i perinatologa FBiH


"Finansijske stimulacije za kvalitet u zdravstvenim ustanovama".

U organizaciji Ministarstva zdravstva Federacije BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, i Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH 5. decembra 2007. u 9,00 hotel Hollywood na Ilidži, Sarajevo održana jednodnevna konferencija.

Učesnici konferencije su bili predstavnici federalnog i kantonalnih ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, zavoda za javno zdravstvo, zatim predstavnici kliničkih centara, bolnica i domova zdravlja.

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički put

Kliničke Vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati
Adobe Reader

AKAZ © 2003 -