AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Pitanja koja najčešće postavljate
MeniUkoliko želite da u Vašoj ustanovi uspostavite sistem poboljšanja kvaliteta, pažljivo pročitajte:

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Ocijenite Vašu zdravstvenu ustanovu:

Dosadašnji rezultati anketiranja:
Pitanja koja najčešće postavljate:

Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care

 2. European Society for Healthcare Quality

 3. Picker Institute Europe

 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)

 5. National Association for Healthcare Quality (USA)

 6. Haute Autorité de Santé

 7. National Institute for Clinical Excellence

 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network

 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)

 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety

 11. International Journal for Quality in Health Care

 12. British Medical Journal

 13. Institute of Medicine Publications

 14. Quality Assurance Project (QAP)

Šta je vanjska ocjena?

Vidljiva karakteristika programa akreditacije je da se ocjenjivanje provodi od strane kolegijalnih ocjenjivača, kolega koji i sami rade u zdravstvenim ustanovama, a ne ljudi čiji je posao inspekcija. Ocjenjivači su svjesni spornih pitanja s kojima se zdravstvena ustanova svakodnevno suočava i uskladit će ih s vašim prioritetima u zdravstvenoj zaštiti pacijenata.

Agencije biraju ocjenjivače prema tačno utvrđenoj proceduri a na osnovu njihovog znanja i iskustva. Kolegijalni pregled (Peer Review> vaše ustanove izvodi tim zdravstvenih profesionalaca iz sličnih organizacija.

Svaki vanjski pregled uobičajeno započinje pregledom dokumentacije u vašoj ustanovi, bilo na početku samog pregleda, bilo jednu do dvije nedjelje prije ocjenjivanja. Faza ocjenjivanja koja slijedi uključuje planirane intervjue s direktorima domova zdravlja, ili bolnica, članovima timova porodične medicine, šefovima odjela, a nastavlja se razgovorom s osobljem u odredeno vrijeme na radnom mjestu i posmatranjem radne prakse, radnog ambijenta i objekata ustanove. Odredene informacije mogu se dobiti i kroz razgovore s pacijentima, naravno, u onim oblastima za koje su mjerodavni korisnici usluga.

Na kraju ocjenjivanja, održava se zaključni ili završni sastanak između ocjenjivača i predstavnika vaše ustanove, na kojem ce tim ocjenjivača dati usmene povratne informacije o inicijalnim rezultatima ocjenjivanja.

Mnogi standardi zahtijevaju dokumentirane dokaze. Pregled dokumentacije je dobra mogućnost da pokažete timu ocjenjivača da imate sve dokumente koji se od vas zahtijevaju. Tokom pregleda oni će:

 • provjeriti da je sva relevantna dokumentacija na raspolaganju i da je organizirana i prezentirana na pravi način;
 • dati komentare na dokumentaciju, fokusirajući se na ključne tačke koje su istražene za vrijeme intervjua i posjeta odjelima;
 • ocijeniti usaglašenost dokumenata s pojedinačnim standardima / kriterijima.

Nakon vanjske kolegijalne ocjene, dobit cete napisani izvještaj o usaglašenosti vaše organizacije s akreditacijskim standardima. To je sveobuhvatna ocjena na koji način je vaša organizacija uskladena sa standardima, ističući dobru praksu i sugerirajući promjene gdje je to neophodno.

Struktura izvještaja obuhvata:

 • izvršni sažetak sa svim raspravljenim temama;
 • pohvale za dobru praksu;
 • informacije o djelomično ispunjenim i neispunjenim standardima;
 • predložene akcije za poboljšanje kvaliteta.

O standardima koji su potpuno ispunjeni se ne izvještava.

Zdravstvenoj ustanovi se omogućuje da dostavi komentare o finalnom izvještaju prije konačne verzije na temelju koje će ustanova raditi s ciljem dobivanja akreditacije. Detaljan pisani izvještaj ocjenjivača formulira se u obliku akcionog plana s ciljem da ustanova nastavi razvoj službi i usluga i da kontinuirano poboljšava kvalitet u skladu sa zahtjevima standarda. Izvještaj se uobičajeno šalje u roku od 30 dana od dana pregleda zdravstvene ustanove.

Akreditacijska ocjena proizlazi iz analize dokaza utvrđenih tokom pregleda. Ako neki standardi nisu ispunjeni ili su djelomično ispunjeni, donosi se odluka o daljnjem ocjenjivanju bilo pregledom dokumentacije, bilo fokusiranim dodatnim pregledom.

Akreditacija se dodjeljuje zdravstvenoj ustanovi kao priznanje za odgovarajući status kvaliteta i predstavlja dokaz dostignuća te ustanove. Dodjela akreditacije je validna tri godine od datuma vanjske kolegijalne ocjene, a akreditirana ustanova se nadgleda kako bismo osigurali da se standardi trajno održavaju na onom nivou za koji je dodijeljeno akreditacijsko priznanje.

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalo zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

AKAZ © 2003 -