AKAZ NA TERENU

Vanjske ocjene timova porodične medicine u Zavidovićima i Varešu

S vanjske ocjene u Zavidovićima
S vanjske ocjene u Zavidovićima
14.09.18

U četvrtak i petak obavljene su vanjske ocjene jednog tima porodične medicine Doma zdravlja Zavidovići u svrhu akreditacije, i tri tima porodične medicine Doma zdravlja Vareš u svrhu certifikacije i akreditacije u okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) koji implementira ured SZO u BiH, a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

Vanjski ocjenjivač AKAZ-a dr. Malik Vodopić u četvrtak je obavio vanjsku ocjenu Tima III DZ Zavidovići, dok su dan poslije dr. Vodopić i vanjska ocjenjivačica AKAZ-a dms. Dženita Divoš obavili vanjsku ocjenu timova I, III I IV u DZ Vareš. Nakon završetka vanjskih ocjena izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom.

Vanjskoj ocjeni u Zavidovićima prisustvovao je i direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo koji je istaknuo kako će ova Agencija u narednom periodu posebnu pažnju usmjeriti na rad ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta:

“Jako nam je stalo da naši ocjenjivači rade u skladu s edukacijom i preporukama koju su dobili u AKAZ-u, jer nakon akreditacije naših standarda od strane ISQua slijedi nam akreditacija programa obuke vanjskih ocjenjivača. Primjere dobre prakse, ali i one druge, prikazaćemo u okviru programa kontinuirane profesionalne edukacije za ocjenjivače koju tradicionalno organiziramo svake godine u sklopu Dana kvaliteta, a u cilju poboljšanja kvaliteta rada kako ocjenjivača tako i AKAZ-a, rekao je doc.dr. Ahmed Novo.

Iz AKAZ-a pozivaju ocjenjivače kvaliteta i druge zdravstvene profesionalce da svoje komentare, sugestije ili primjedbe u vezi sa radom AKAZ-ovih ocjenjivača pošalju na email ocjenjivac@akaz.ba o čemu će se diskutirati na Danima kvaliteta, koji će ove godine biti organizirani 20. i 21. decembra.

Saradnja i partnerstva