STRUČNIM USAVRŠAVANJEM DO BOLJE USLUGE

U Tuzli održana obuka za koordinatore i osoblje centara za mentalno zdravlje

Detalj s obuke: Predavanje direktora AKAZ-a Ahmeda Nove 03.12.18

U Tuzli je u četvrtak i petak 29. i 30. novembra održana „Obuka za koordinatore i osoblje centara za mentalno zdravlje i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta u zdravstvu“. Obuku organizira Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u sklopu nastavka treće faze „Projekta mentalno zdravlje u BiH“.

Primjere dobre prakse iz centara za mentalno zdravlje podijelile su mr.sci.Elma Hadžić s fokusom na saradnju i rad CMZ-a u zajednici, te dms. Spomenka Omanović koja je govorila o upravljanju rizikom.  Dr.sci. med. Fadila Serdarević govorila je o medicini zasnovanoj na dokazima, Ljubomir Kravec iz AKAZ-a govorio je o indikatorima izvedbe za centre mentalnog zdravlja, a diplomirana psihologinja mr.sc. Nera Kravić održala je predavanje o vještinama komuniciranja.

„Zadovoljni smo odzivom i interesom koordinatora i osoblja centara za mentalno zdravlje za dodatnom obukom i stručnim usavršavanjem kako bi svojim korisnicima pružili što kvalitetniju uslugu“, kaže direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo koji je polaznicama i polaznicima govorio na temu „Teorija i praksa kliničke revizije“ te je kroz rad u grupama obradio „Definisanje teme i tipa kliničke revizije“ te „Razvijanje protokola kliničke revizije“.

 „Projekat mentalno zdravlje u BiH“ finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), implementira Asocijacija XY, a na relizaciji projekta na terenu će u naredne četiri godine raditi AKAZ, što je nedavno ozvaničeno i potpisom ugovora koji definira nastavak uspješne i izuzetne saradnje za još bolju inkluziju i kvalitet života osoba s mentalnim poteškoćama za period 2018. do decembra 2020. godine.

Među očekivanim rezultatima Projekta je akreditacija najmanje još četiri centra za mentalno zdravlje u Federaciji BiH, reakreditacija  najmanje 10 centara za mentalno zdravlje kojima ističe akreditacija, edukacija 200 profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja o poboljšanju kvaliteta baziranog na dokazima i promociji postignutih rezultata s naglasakom na usaglašavanje procedura kliničke revizije, procedura uključenja korisnika i članova porodica u razvoju službe i drugih u skladu sa potrebama CMZ-ova i revidirani akreditacioni standardi za bolnice u Federaciji BiH. Biće osigurana supervizijska podrška i nadzorni pregledi u implementaciji akreditacijskih standarda za akreditirane CMZ-e.

U predstojećem periodu od centara koji se tek uključuju, očekuje se usklađivanje procedura i procesa rada sa akreditacijskim standardima i dostizanja statusa akreditirane ustanove, a od centara koji su prošli ovaj proces se očekuje kontinuitet rada na poboljšanju kvaliteta, izvještavanje o postignutom rezultatima, razmjenu dobre prakse i planiranje rada na unapređenju saradnje između centara i ustanova sekundarne zdravstvene zaštite iz domena mentalnog zdravlja.

Finansiranje edukacija i procesa uz supervizijsku podršku implementacija standarda je pokriveno od strane Projekta "Mentalno zdravlje u BiH".

 

Saradnja i partnerstva