EDUKACIJE U AKAZ-u

Prijavite se na obuku za osoblje apoteka/ljekarni po formuli 3+1

S jedne od ranijih obuka: Polaznice popunjavaju test
S jedne od ranijih obuka
04.02.19

Prvi ovogodišnji turnus edukacije – Osnovna obuka za osoblje apoteka , u skladu sa predviđenim planiranim djelatnostima u Kalendaru edukacija AKAZ-a, upisan je za četvrtak 21. februara.

Prijave će se primati po formuli 3+1 gratis, odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke – zdravstvene ustanove. Obuka će se održavati u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; certifikacijskim i akreditacijskim standardima za apoteke; relavantnim propisanim indikatorima, kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH, dodjeljuje 3 boda.

Obrazac prijave za apoteke – osnovna obuka možete preuzeti OVDJE!

Saradnja i partnerstva