“Program certifikacije i akreditacije”

Počela obuka za koordinatore kvaliteta

Prvo predavanje na Obuci održao je direktor AKAZ-a Ahmed Novo 07.03.19

Modulom “Program certifikacije i akreditacije” u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) počela je Edukacija za koordinatore kvaliteta, a u skladu sa Kalendarom edukacije AKAZ-a za 2019

Cilj prvog od 16 predviđenih edukativnih modula je upoznavanje učesnika edukacije sa poslovima koje treba obavljati u svojoj zdravstvenoj ustanovi po završetku edukacije, kako bi nesmetano vodili proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta unutar organizacije, i kako bi se bilo u mogućnosti uspostaviti sistem trajnog poboljšanja sigurnosti i kvaliteta. Ovo je uvodni edukativni modul u kojem polaznici stiču saznanja šta će biti prezentirano u cjelokupnom procesu edukacije.

Obuka će se kroz 16 tematskih modula održavati svakog četvrtka do 27. juna 2019. godine, uključujući i završni test, u ukupnom trajanju od 16 sedmica.

U tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa „Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionaloce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu“, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

Saradnja i partnerstva