Projekat mentalnog zdravlja u BiH

Obuka za osoblje centara za mentalno zdravlje i predstavnike timova porodične/obiteljske medicine

Grupna fotografije učesnika obuke. 19.03.19

U Bihaću je u četvrtak i petak 14. i 15. marta održana „Obuka za osoblje centara za mentalno zdravlje i predstavnike timova porodične /obiteljske medicine iz oblasti poboljšanja kvaliteta u zdravstvu“ za centre iz Unsko-sanskog Kantona. Obuku organizira Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u sklopu nastavka treće faze „Projekta mentalno zdravlje u BiH“.

„Zdravstveni radnici su jako bitna karika i vrlo su angažirani, među bitnim oblastima djelovanja AKAZ-a uz certifikaciju i akreditaciju jeste i organizacija edukacija zdravstvenih radnika te nam je od izuzetne važnosti da zdravstveni radnici usvoje najbolje metodologije i efikasne praktične alate“, kaže direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo koji je govorio na temu „Teorija i praksa kliničke revizije“ te je kroz rad u grupama obradio „Definisanje teme i tipa kliničke revizije“ te „Razvijanje protokola kliničke revizije“. Primjerima dobre primjene kliničke revizije u praksi,  je dodatno upoznala u svom izlaganju dr. Katmerka Cerić.

Primjere dobre prakse iz centara za mentalno zdravlje podijelile su mr.sci.Elma Hadžić s fokusom na saradnju i rad CMZ-a u zajednici, dr.sci. med. Fadila Serdarević govorila je o medicini zasnovanoj na dokazima, Ljubomir Kravec iz AKAZ-a govorio je o indikatorima izvedbe za centre mentalnog zdravlja, a mr.sci. Nermina Vehabović Rudež održala je predavanje o vještinama komuniciranja.

Projekat mentalno zdravlje u BiH“ finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), implementira Asocijacija XY, a na relizaciji projekta na terenu će u naredne četiri godine raditi AKAZ, što je nedavno ozvaničeno i potpisom ugovora koji definira nastavak uspješne i izuzetne saradnje za još bolju inkluziju i kvalitet života osoba s mentalnim poteškoćama za period 2018. do decembra 2020. godine.

Saradnja i partnerstva