AKAZ na terenu:

OBAVJEŠTENJE ZA VANJSKE SARADNIKE AKAZ-a (vanjske ocjenjivače i facilitatore)

13.03.20

OBAVJEŠTENJE ZA VANJSKE SARADNIKE AKAZ-a (vanjske ocjenjivače i facilitatore)

Nalaže se svim vanjskim saradnicima AKAZ-a (vanjskim ocjenjivačima i facilitatorima) da planirane posjete zdravstvenim ustanovama u svrhu vanjske ocjene i facilitacije još jednom potvrde sa predmetnim zdravstvenim ustanovama i naprave odgovarajuće promjene plana ili iste obave u što kraćem roku, a u smislu nastupjele epidemiološke situacije u Federaciji BiH i preporukama Kriznog štaba Federacije, sve u cilju suzbijanja širenja epidemije i izbjegavanja ometanja redovnih i vanrednih funkcija zdravstvenih ustanova ocjenjivačkim i facilitatorskim posjetama.

Nalaže se vanjskim saradnicima AKAZ-a da sve posjete koje nisu planirane u neposrednom narednom periodu, da iste odgode za najmanje 3 sedmice, i o tome obavijeste zdravstvene ustanove, a u koordinaciji sa AKAZ-om.

Obuka za koordinatore kvalita koji provodi AKAZ, kako je navedeno u prethodnoj objavi, još nije otkazana, ali će u ponedeljak AKAZ napraviti novu procjenu na osnovu prispjelih informacija i donijeti odluku o eventualnom otkazivanju obuke te blagovremeno obavijestiti polaznike.

Saradnja i partnerstva