ROK 15 DANA

Obavještenje za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta

doc.dr. Vera Kerleta tokom prezentacije na Obuci za vanjske ocjenjivače održanoj tokom
S ovogodišnje obuke: Ovlašteni ocjenjivači vanjske provjere kvaliteta obavezni su prisustvovati jednodnevnom seminaru koji se provodi u okviru Dana kvaliteta
04.01.19

Čestitamo svim ocjenjivačima vanjske provjere kvaliteta na uspješno obavljenoj obaveznoj godišnjoj obuci i ishođenom pravu upisa u ažurirani Registar.

U skladu sa odredbama navedenim u Mjerilima za imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta i članova komisije eksperata koje regulišu materiju izbora i imenovanja za obavljanje predmetnih funkcija, nakon okončane osnovne obuke, ovlašteni ocjenjivači vanjske provjere kvaliteta obavezni su prisustvovati jednodnevnom seminaru koji se provodi u okviru Dana kvaliteta za tekuću godinu. Obuka je uslov za godišnje ažuriranje Registara ovlaštenih ocjenjivača vanjske ocjene kvaliteta.

Pozivamo one ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta koji su opravdano bili spriječeni da prisustvuju obuci da nam, u roku od 15 dana dana objave obavještenja (04.01.2019.), dostave obrazloženje i opravdanje za odsustvo kako ne bi bili brisani iz Registra.

Unaprijed hvala.

AKAZ

Saradnja i partnerstva